Rusya Federasyonu’na Süt Ürünleri İhracatı

Rusya Federasyonu’na Süt Ürünleri İhracatı

Ankara, 16/07/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2020/817-8291
Konu: RF’ye Süt Ürünleri İhracatı

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından faaliyete geçirilen “Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi”ne ilişkin Moskova Gümrük Müşavirliğimizden alınan yazı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerine sunulur

S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü

EK: Yazı Örneği


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliği

Sayı : : 11051066-724.01.02
Konu : RF_Süt Ürünleri Etiketlenmesi Hk

DAĞITIM YERLERİNE

Malumları olduğu üzere; Rusya Federasyonu’nda 2024 yılına kadar kayıt dışılığın azaltılması ve tüketici refahı da gözetilerek eşit rekabet koşullarının tesisinin sağlanması amacıyla dijital ekonomiye geçişin bir parçası olarak, tüm ithal ürünlerin, “QR” kodlarıyla etiketlenerek ülkeye girişinden nihai tüketiciye ulaşıncaya kadarki sürecinin izlenebilmesi amacıyla “Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi” ihdas edilmiştir.

Anılan sistemin koordinatör kurumu, “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı”; sistemin oluşturulması, uygulanması ve işletilmesinden sorumlu kurum (kodların üretimi ve dağıtımı), “Geliştirme ve Teknoloji Perspektifleri Merkezi Başkanlığı” (CRPT); sistemin işleyişinin kontrolünden sorumlu kurum, “Dijital Gelişim, Haberleşme ve Kitlesel İletişim Bakanlığı”; düzenleyici kurum ise “Maliye Bakanlığı” olarak belirlenmiştir.

Ülkemizin Rusya’ya ihracatında önemli yer tutan muhtelif ürünlerde etiketleme sisteminin tesis edilmesi süreci devam etmektedir. Bu aşamada, son düzenlemelere göre, 1 Temmuz 2020’den itibaren muhtelif tütün ürünleri ile ayakkabı ve ilaç ürünlerinde etiketleme uygulaması zorunlu hale gelmiştir.

Diğer taraftan; Rusya Federasyonu’nda 15 Temmuz 2019’dan 31 Aralık 2020’ye kadar sürecek olan süt ürünlerinin (GTP: 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2105) etiketlenmesi üzerine pilot uygulama başlatılmış olup, 20 Ocak 2021 tarihinden 1 Ekim 2021 tarihine kadar kademeli olarak uygulamanın zorunlu olması, böylelikle anılan tarihten itibaren etiketlemeye tabi tutulmayan süt ürünleri satışının yasaklanması planlanmaktadır. Temmuz 2020 tarihi itibarıyla ise üreticilerin yanı sıra, küçük işletmeler ve perakendeciler dahil olmak üzere yaklaşık 3.700 katılımcı, pilot uygulama içerisinde yer almaktadır. Söz konusu pilot uygulama ve etiketlemeye ilişkin detaylı bilgilere https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/dairy/web adresinden ulaşılabilmektedir.

Yine, Rus yetkililerce, sektörün uyum süreci, stok durumu ve Rus yetkili kurumlarının sisteme dahil olma süreçlerinde görülen sıkıntılar sebebiyle ürün bazında ilave geçiş sürecinin resmi olarak uygulanabileceği belirtilse de etiketleme uygulamasına son tarih beklenmeden ivedilikle geçilmesinin özellikle sevkiyat bazında yaşanacak sorunların çözümü ve iş sürecine ilişkin elde edilecek tecrübe açısından öncelik arz ettiği değerlendirilmektedir.

Bilindiği üzere; Rusya Federasyonu tarafından gerçekleştirilen süt ve süt ürünleri ithalatında Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi (FVBKS) tarafından akreditasyon süreci tamamlanan üçüncü ülkelerde mukim işletmelerin ürünleri kabul edilmektedir.

Bu hususlar muvacehesinde; yıllık 2,6 milyar doları aşan süt ve süt ürünleri ithalatı gerçekleştiren Rusya’da firma bazında uzun dönemdir sürdürülen teknik çalışmaların müspet sonuçlarının alınmasını müteakip ihracatımızda arzu edilen pazar payının elde edilebilmesini teminen, zorunlu hale getirilmesi öngörülen etiketleme uygulaması hakkında yukarıda arz edilen hususlarda mevcut ve potansiyel ihracatçılarımızın bilgilendirilmesinde fayda mülahaza edilmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

e-imzalıdır
Serkan AYYILDIZ
Gümrük Müşaviri

Dağıtım:
Gereği: 
İhracat Genel Müdürlüğüne

Bilgi:
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği
Genel Müdürlüğüne
Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler
Genel Müdürlüğüne
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel
Müdürlüğüne

Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print