AB Mevzuat   


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne

Konu : Serbest Bölge Muafiyet Kodu Hk

Bilindiği üzere, Türkiye’de serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli ürünlerin serbest bölgelere ihracından sonra, ihraç edildiği şekliyle ithal edilmek istenmesi halinde Türk menşeili eşyaya Gümrük Vergisinden muafiyet uygulanması için “ Ser. Dolaşımda İken Ser. Böl. İhr. Edilen ve Tekrar İth. Edil. İst. Eşya/SBSDE” muafiyet kodu oluşturulmuştur. Oluşturulan muafiyet kodu ile, Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşımdayken serbest bölgeye ihraç edilen ve tekrar ülkemize ithal edilmek istenilen eşya için düzenlenen serbest dolaşıma giriş beyannamelerinde belirtilen muafiyet kodunun seçilerek gümrük vergisi ödenmemesi sağlanmaktadır.

Ayrıca serbest bölgelerde üretilen serbest dolaşımdaki eşyanın ithalinde gümrük vergisinden muafiyet uygulanması için “SBUSDE/Serbest Bölgede Üretilen Serbest Dolaşımdaki Eşyanın ithali” muafiyet kodu oluşturulmuştur.

Gerek doğrudan BİLGE Programı gerekse de diğer yazılım firmaları tarafından geliştirilen programlar üzerinden oluşturulan serbest dolaşıma giriş beyannamelerinde bu muafiyet kodunun seçilmesi halinde sistem “alt rejim kodu hatalı” uyarısı vererek beyannamenin tesciline izin vermemektedir. Ancak “AT Muafiyet Kodu” seçilerek tescil alınan beyannamelerde daha sonra gümrük idaresi tarafından yapılan düzeltmelerde “SBUSDE” kodu seçilebilmekte ve sistem bu şekilde düzeltilen beyannameleri kabul edilmektedir.
Yukarıda belirtilen şekilde işlem yapılması halinde ise 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241’inci maddesi uyarınca ceza uygulanmakta ve ciddi bir emek ve zaman kaybı yaşanmaktadır.

Dolayısıyla serbest bölgelerde üretilen serbest dolaşımdaki eşyanın ithalatı için düzenlenen ithalat beyannamelerinde “SBUSDE”nun seçilerek işlemlerin tamamlanabilmesini teminen gerekli çalışmanın yapılması hususunu arz ederiz.

Saygılarımızla

              Aslıhan ÇELEBİ                                                           Orhan KATTAŞ
 Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği                              Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
        Yönetim Kurulu Başkanı                                               Yönetim Kurulu Başkanı

              Serdar KESKİN                                                            Taşkın DALAY
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği                             İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
         Yönetim Kurulu Başkanı                                               Yönetim Kurulu Başkanı

Cebrail ORMAN
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.

Yazının Orjinal Nüshası İçin Tıklayınız.