T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-16934678-180.99
Konu : Sonradan Kontrol İşlemlerinde Covid-19 Tedbirlerinin Kaldırılması / PAAMK Bölgesi

14.10.2022/79132175
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 03.09.2022 tarihli ve E-16934678-180.99-00077838615 sayılı yazımız.

İlgi’de kayıtlı yazımızda, Pan Avrupa Akdeniz (PEM – Pan Euro-Mediterranean) Bölgesindeki ülkeler ile tercihli ticaretimiz kapsamındaki menşe ispat ve dolaşım belgelerine ilişkin olarak yürütülen sonradan kontrol işlemlerinde Covid-19 Salgını nedeniyle getirilen istisnai uygulamaların sona erdirildiği bildirilmişti.

Genel Müdürlüğümüze intikal eden bazı olaylardan, söz konusu yazımızın ilgili idarelerle e- posta yoluyla iletişime geçilmemesi şeklinde yorumlandığı anlaşılmıştır.

Yazımızda da belirtildiği üzere, 29 Ağustos 2022 tarihinden itibaren ilgili ülkelere yönelik sonradan kontrol taleplerinin ve yanıtlarının normal posta ile gönderilmesi gerekmekle beraber; hatırlatma, teyit vb. amaçlar için yurt dışı gümrük idareleri ile e-posta yazışmalarına devam edilmesi uygun görülmektedir.

Aynı zamanda, ilgili ülkelerdeki muhataplarımız tarafından; İlgi’de kayıtlı yazımızda atıfta bulunulan PEM Sekretaryası yazısından söz konusu ülkelerdeki tüm gümrük idarelerinin haberdar olmayabileceği dile getirilerek, bu ülkelerden e-posta ile gönderilen bir sonradan kontrol talebi veya yanıtı olması halinde, gönderen adrese gerekli belgelerin normal posta ile gönderilmesi yönünde e- posta yoluyla bir geri dönüş yapılması talep edilmiştir.

Söz konusu talep, Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmüş ve Bölge Müdürlükleriniz personelinin istifade edebileceği bir örneği ekli taslak bir e-posta şablonu oluşturulmuştur.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Mehtap ATAKAN ÖZKAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek : İngilizce E-Posta Şablonu

Dear colleague,

Thank you for your e-mail. In accordance with the Information Note published on 29/08/2022 with ref.number 5993677 by the European Commission acting as PEM (Pan-Euro-Med) Secretariat, we kindly ask you to send your request/reply 1 via normal post.

The postal address of our Customs Directorate is ………………………… 2    Please bear in mind that we need the

physical copy of your letter in order for us to be able to initiate the necessary procedures.

Thank you for your cooperation.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.