Etiket: Ürün Güvenliği ve Denetim 2011/53

Ana Sayfa Ürün Güvenliği ve Denetim 2011/53
Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetim Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020/11) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetim 2021/29)
Yazı

Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetim Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020/11) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetim 2021/29)

Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/11)’nin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının” ibaresi “2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.