Tarım Ürünlerinde (DİR) Uygulamaları Hakkında / 185-6503

Tarım Ürünlerinde (DİR) Uygulamaları Hakkında / 185-6503

Ankara, 03/06/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 79316202-TİM.OAİB.06.ARG3.2020/185-6503
Konu: TARIM ÜRÜNLERİNDE DİR UYGULAMALARI HK.

Bilindiği üzere, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Tebliği’ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlenmiştir.

Bu kapsamda, 2016/1 sayılı Genelge’de 28/05/2020 tarihinde yapılan değişiklik uyarınca mezkur Genelge’nin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının “Buğday”a ilişkin “Genel Esaslar” başlığı altındaki birinci ve ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci ve ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü paragraf eklenmiştir. “(Değişik: 28/05/2020) İşbu Genelge’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, DİR kapsamında buğday ithalatı gerçekleştirilmesini müteakip, ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda buğday unu, buğday irmiği, makarna, bulgur, aşurelik buğday ve hazır/anında noodle ihracatı yapılır.” “(Değişik: 28/05/2020) Makarna, irmik ve şehriye ihracatına yönelik belge talepleri, anılan ürünlerin makarnalık buğdaydan (durum buğdayı -GTİP: 1001.19.00.00.00) elde edilmesi halinde değerlendirmeye alınır. Ancak, Afrika ülkelerine yapılacak ihracatta, buğday ithalatı gerçekleştirilmesini müteakip, ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda makarna ve/veya şehriye ihracatı yapılması, ihraç ürününün bünyesinde azami %30 oranında “adi buğday” kullanılması, ihraç edilen eşyanın ambalajında makarnalık ve adi buğdayın kullanım oranlarının belirtilmesi kaydıyla, makarnalık ve adi buğdaydan üretilen makarna ve/veya şehriye ihracatını öngören belge talepleri de değerlendirmeye alınabilir. Bu kapsamda düzenlenen DİİB’lerin kapatılmasında yukarıda belirtilen şartların sağlandığına ilişkin yeminli mali müşavir raporu aranır.” “(Değişik: 28/05/2020) Hazır/anında noodle ihracatına yönelik belge talepleri, anılan ürün imalatında kullanılan buğdayın, adi buğday (GTİP: 1001.99.00.00.11) olması halinde değerlendirmeye alınabilir. Bu kapsamda düzenlenen DİİB’lerin kapatılmasında yukarıda belirtilen şartın sağlandığına ilişkin yeminli mali müşavir raporu aranır.”

Bilgileri rica olunur.
Özkan AYDIN
Genel Sekreter

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print