Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (Kozmetik Ürün İhracat Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Kılavuz Sürüm 3.0)

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (Kozmetik Ürün İhracat Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Kılavuz Sürüm 3.0)

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

KOZMETİK ÜRÜN İHRACAT SERTİFİKASI DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 3.0

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan üreticilerin, ürettikleri ya da ürettirdikleri kozmetik ürünler için ihracatta kullanılmak üzere kurumdan sertifika taleplerine yönelik başvurularda üreticilere yol göstermek amacıyla hazırlanan “Kozmetik Ürün İhracat Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Kılavuz Sürüm 3.0” ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bu Kılavuz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından; 5324 sayılı Kozmetik Kanunu ile 23/05/2005 tarihli, 25823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinin 10 uncu ve 11 inci maddelerine, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 508 inci maddesinin (a) bendine ve Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dokuzuncu alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kozmetik Ürün İhracat Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Kılavuz Sürüm 3.0 İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print