image_pdfimage_print

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : E-16934678-724.01.01-00070408890 27.12.2021
Konu : Dolaşım ve Menşe İspat Belgeleri

27.12.2021 / 70408890
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 

a) Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 15.04.2020 tarihli ve 53889533 sayılı yazımız

b) Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 07.01.2021 tarihli ve 60411165 sayılı yazımız.

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 09.11.2021 tarihli ve 68939192 sayılı yazıda özetle, İlgi (a) ve (b)’de kayıtlı yazılarımıza istinaden, salgın döneminde ithalat işlemlerinin menşe ispat ve dolaşım belgelerinin aslı sonradan ibraz edilecek şekilde, teminat alınmaksızın ve tercihli rejim uygulanmak suretiyle tamamlandığı belirtilerek, söz konusu belgelerin 30 Haziran 2021 tarihine kadar gümrük
idaresine ibraz edilmediği durumlarda ilgili firmaya para cezası tatbik edilip edilmeyeceği hususu sorulmaktadır.

Yukarıda atıfta bulunulan hallerde, eksik alınan vergilerin ek tahakkuk çıkarılarak faiziyle birlikte tahsil edilmesi ve Gümrük Kanununun 234. maddesi uyarınca ceza uygulanmaması uygun olarak değerlendirilmektedir. Konuya ilişkin olarak anılan Bölge Müdürlüğüne muhatap 23.12.2021 tarihli ve 70269451 sayılı yazımızın bir örneğine ekte yer verilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Sevil KARACA
Bakan a.
Daire Başkanı

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print