Umman-Etiketleme İşgücü ve Vergi Alanlarında Muhtelif Mevzuat 394-4922

Umman-Etiketleme İşgücü ve Vergi Alanlarında Muhtelif Mevzuat 394-4922

Ankara, 09/04/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2020/394-4922
Konu: Umman – Etiketleme İşgücü ve Vergi Alanlarında Muhtelif Mevzuat
Sayın Üyemiz,
T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir azı kapsamında, Muskat Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen, Umman’da yayımlanan çeşitli mevzuatın İngilizce çevirileri yazımız ekinde gönderilmektedir. Söz konusu yazıda, “etiketleme, işgücü ve uluslararası vergi” konularını kapsayan mevzuata ilişkin olarak;
1. Etiketleme ile ilgili 2 Nisan 2020 tarih ve 57/2020 sayılı Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Kararı’na aşağıdaki adresten ulaşılabileceği (söz konusu Kararın gayrıresmi tercümesi ekte yer almaktadır),
http://mola.gov.om/eng/legislation/decisions/details.aspx?Id=1437&type=D
2. Karar kapsamında;
i. Gıda, emtia ve sağlık ekipmanları ithalatında gerekli etiketleme kriterlerinin 05 Nisan 2020 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya dek geçici süreyle kaldırıldığı, bununla birlikte, ithalatta aranan diğer tüm standartların halen geçerliliğini koruduğu,
ii. Gıda alanında ithalata bağımlı olan Umman’ın aldığı etiketleme kararı ile, COVID-19 salgını kapsamında ürünlerin piyasaya arzında olası gecikmeleri ve oluşabilecek kıtlık ve/veya kıtlık algısını önlemeyi hedeflediğinin görüldüğü, nitekim, Depolar ve Gıda Rezervleri Kamu İdaresinin, 10 bin ton beyaz şeker alımı yapacağının açıklandığı, idarenin,
temel ihtiyaçların her zaman karşılanacağından emin olmak istediklerini beyan ettiği,
3. İhraç ürünlerde Arapça etiketlemenin üretici ve ihracatçılarımız üzerindeki yükü bilinmemekle birlikte, ihracatımızı daha kolay hale getireceğinin öngörüldüğü, Umman’da yıllık enflasyonun Mart ayında %0.29 olarak açıklanmış olsa da, gıda ve alkolsüz içeceklerde enflasyonun %1.29; meyvede %3.92, sebzede ise %8.54 olarak gerçekleştiğini kaydetmekte fayda görüldüğü,
4. İnşaat ve tuğla sektöründe çalışacak yabancı işgücünü düzenlemek adına, 30 Mart 2020 tarih ve 127/2020 sayılı İşgücü Bakanlığı Kararı’na aşağıdaki adresten ulaşılabileceği (bahse konu Kararın gayrı resmi tercümesi ekte yer almaktadır),
http://mola.gov.om/eng/legislation/decisions/details.aspx?Id=1439&type=D
5. Karar kapsamında;
i. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Kamu İdaresi’ne kayıtlı ve Sosyal Sigorta Kamu İdaresi kapsamındaki KOBİ’lerin, yabancı mühendis veya tekniker çalıştırmak istediklerinde, benzer pozisyonda bir Ummanlı istihdam etmek koşulundan muaf olacakları,
ii. Her durumda, inşaat sektöründe Ummanlı kotasının %10’un altında kalmayacağı,
iii. “Mükemmel” düzeyinde (Excellent grade), kamu projeleri yürüten ve 100’den fazla işçi çalıştıran firmaların, Karar kapsamına girmediği,
6. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından büyük önem atfedilen vergi, matrah aşındırma ve kar kaydırma konularında, Umman tarafından 26 Kasım 2019 tarihinde imzalanan Çok Taraflı Anlaşma (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Sharing) ve İşbirliği Anlaşması’nın (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) onaylandığı ve yürürlüğe girdiği (konuya ilişkin 25 Mart 2020 tarih ve 34/2020 sayılı Sultanlık Kararı ile 31 Mart 2020 tarih ve 43/2020 sayılı Sultanlık Kararının resmi çevirileri ekte yer almaktadır),
Yazının ekine https://we.tl/t-2X1b4azwrL adresinden ulaşabilirsiniz.
Bilgilerine sunulur.
S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print