image_pdfimage_print

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : E-94997749-454.11-
Konu : 2021/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 

28.12.2021 / 70458431
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 16.12.2021 tarihli ve E-94997749-454.11-00070105197 sayılı yazı.

Bilindiği üzere, “Türkiye” markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında; başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda “Turkey”, “Turkei”, “Turquie” vb. ibareleri yerine “Türkiye” ibaresinin kullanımı ile ilgili 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 04/12/2021 tarih ve 31679 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede, ilgide kayıtlı yazımız ile 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi‘nin uygulanması bağlamında ihracat iadesi işlemleri kapsamında ihracatçılarımızın mağdur olmamasını teminen “Durum Tespit Tutanağı” düzenlenmesi ve etiket kullanımına ilişkin olarak “Made in Turkey” veya “Produce of Turkey” ibarelerinin 1 Mart 2022 tarihine kadar kabul edilmesinin yararlı olacağı belirtilmiştir. 

Bununla birlikte, sektörel derneklerden ve ihracatçı firmalarımızdan gelen yazılarda, mevcut etiket ve ambalaj stokları göz önüne alınarak konuya ilişkin geçiş süresinin yetersiz olduğu belirtilerek, süre uzatımı talebinde bulunulmuştur. Bu kapsamda, ihracat iadesi işlemleri bağlamında “Durum Tespit Tutanağı” düzenlenmesi ve etiket kullanımına ilişkin olarak
geçiş sürecinin ileri bir tarihe ertelenmesi ile mevcut ” Turkey”, “Turkei”, “Turquie” vb. ibarelerin ikinci bir talimata kadar kabul edilmesi uygun görülmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

VEYSEL PARLAK
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükler

Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

image_pdfimage_print