Ürün İrtibat Noktası Bildirimi 389-4903

Ürün İrtibat Noktası Bildirimi 389-4903

Ankara, 09/04/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2020/389-4903
Konu: Ürün İrtibat Noktası Bildirimi
Sayın Üyemiz,
T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, bilindiği üzere, 02/05/2012 tarihli ve 2012/3196 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan “Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği” kapsamında oluşturulan Ulusal Ürün İrtibat Noktası görevinin Bakanlığın Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olduğundan bahisle, bu görev kapsamında belirli bir ürün veya ürün grubuna uygulanan ulusal teknik kurallar vb. hususlarda AB üyesi ülkeler ve ülkemiz arasında karşılıklı bilgi talepleri veya paylaşımlarının yapılmakta olduğu ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, bu kapsamda, Litvanya Ürün İrtibat Noktasından alınan bir e postada, Litvanya hükümetince iş dünyası için hazırlanan internet sayfası hakkında;
https://www.enterpriselithuania.com/en/services/covid-19-news-business/ bilgi verilmekte olduğundan bahisle, söz konusu sayfada Covid-19 virüsünün sebep olduğu ekonomik etkinin, virüse ilişkin güncel haberlerin, iş dünyası tarafından sıkça sorulan soruların ve danışma için iletişim bilgilerinin yer aldığı belirtilmektedir.
Bilgilerine sunulur.
S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print