Yabancı İş Adamlarının KIBY e Giriş Kararı / 550-6020

Yabancı İş Adamlarının KIBY e Giriş Kararı / 550-6020

Ankara, 20/05/2020

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı:70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2020/550-6020
Konu: Yabancı İş Adamlarının KIBY e Giriş Kararı

Erbil Başkonsolosluğu Gümrük Ataşeliğinin birer örnekleri ekte yer alan yazılarına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Irak’ta faaliyet gösteren yabancı şirket çalışanlarının Irak’a girişinde uygulanacak prosedürlere ilişkin bilgi verildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter A.
Şube Müdürü

Ek:
1- Erbil Gümrük Ataşeliğinin 08.05.2020 Tarihli Yazısı
2- İhracatçı Birlikleri Duyuru Örneği
3- Erbil Gümrük Ataşeliğinin 12.05.2020 Tarihli Yazısı
4- Kararname Orijinali
5- Kararname Tercümesi

T.C.
ERBİL BAŞKONSOLOSLUĞU
GÜMRÜK ATAŞELİĞİ

Sayı : 88423269-724.01.01
Konu : Yabancı İş Adamlarının KIBY’e Giriş Kararı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 08.05.2020 tarihli ve 88423269-724.01.01/00054289652 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazı ile yabancı iş adamlarının Irak’a KIBY üzerinden girişi ile ilgili henüz bir karar ve düzenleme bulunmadığı, durumun değerlendirme aşamasında olduğunun anlaşıldığı
bildirilmiştir.

Konu hakkında ilgili makamlar nezdinde yapılan takibat sonucunda, bu defa 10 Mayıs 2020’de KIBY İçişleri Bakanlığı tarafından yabancı iş adamlarının KIBY’e girişini de içeren bir kararın yayınlandığı tespit edilmiştir.

Temin edilerek gayriresmi tercümesiyle ekte yer alan söz konusu düzenlemeye göre; yabancı şahıslardan KIBY’de geçerli oturma iznine sahip yatırımcı, iş adamı, banka çalışanı ve öğretmen olanların ilgili bakanlığın ön onayı ve KIBY İçişleri Bakanlığının izniyle KIBY’e geri dönmelerinin kabul edilebileceği, ancak KIBY’e girişine izin verilen söz konusu kişilerin masrafları kendileri tarafından karşılanmak üzere 14 günlük karantina tedbirlerine konu olacağı açıklanmıştır.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

e-imzalıdır
Ersay CETE
Gümrük Ataşesi

Ek:
1- KIBY_Covid Kısıtlamalarında Muafiyet-İstisnalar Kararnamesi_Tercüme_10-05-2020
2- KIBY Covid Kısıtlamalarında Muafiyet-İstisnalar Kararnamesi_Orjinal_10-05-2020

Dağıtım: Gereği:

İhracat Genel Müdürlüğüne Gümrükler Genel Müdürlüğüne
Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne

Bilgi:

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne
Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğüne

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print