Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sisteminde Uygulanan Yeni Düzenlemeler Hk.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sisteminde Uygulanan Yeni Düzenlemeler Hk.

Sayı: 2021/1105-BU                                                                               

09 Mart 2021

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

YEŞİLKÖY/İSTANBUL

Konu: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sisteminde Uygulanan Yeni Düzenlemeler Hk.

Malumları olduğu üzere Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği sitemi, Gümrük Yönetmeliği’nin 574 ilâ 578 inci Maddelerinde düzenlenmiş olup, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin yetki ve sorumluluklarına ve sistemin işleyişine ilişkin düzenlemeler ise Ticaret Bakanlığı tarafından 10.09.2020 tarih ve 31240 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ile yürütülmektedir.

Keza 23.12.2016 tarihli, 2016/21 Sayılı Genelge Bakanlık, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulamaları, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgelerini detaylı olarak düzenlemiş bulunmaktadır. Bu temel mevzuatta Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından yapılması öngörülen bütün tespit ve işlemlerin, bütün gümrük idarelerinde, aynı usul ve esaslar çerçevesinde, aynı format ve içerikte standart bir uygulamaya dönüşmesi hem sistemin amacına uygun tespitlerin yapılmasına hem de yapılan işlemlerin denetlenebilir olmasına olanak sağlamaktadır.

On iki yıldan bu yana Bakanlığın belirlediği amaç ve hedeflere uygun olarak işlemekte olan sistemde yaşanan sorunlar yine Bakanlık tarafından yayımlanan genelge ve tasarruflu yazılarla sitemin işleyişine uygun düzenlemelerle giderilmektedir. Ancak, dönem dönem bazı gümrük idareleri, idarelerinde yaşanan sorun ve aksaklıkların giderilmesine yönelik aldıkları tedbirler kapsamında, genellikle Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri için temel düzenlemelerde belirtilen yetki ve sorumlulukları aşan ilave görev ve sorumluluklar yükledikleri, görülmektedir.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine gümrük idarelerince yapılan lokal düzenlemelerle yüklenen bu ilave görev ve sorumluluklar, Bakanlıkça belirlenen amaç ve hedeflerde öngörülmediği gibi çoğunlukla uygulanabilme imkanı zor olan düzenlemeler olmaktadır. En önemlisi bu tür lokal uygulamalar, Bakanlıkça Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri için belirlenmiş standart yetki ve sorumlulukları bölgesel ihtiyaçlara göre farklı standartlarda uygulanan hale getirmektedir.

Bu hususlara son örnek bağlantınız Muratbey Gümrük İdaresince yayımlanan ve ekte sunulan 01.03.2021 tarihli, 2021/05 sayılı Müdürlük emrinde Antrepo ve ithalat beyannamelerinin gümrük arşivine teslim yükümlülüğünün antrepo işleticisi ile birlikte Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine verildiği, bu emre uygun davranılmaması halinde de ilgililerin sorumlu tutulacağı belirtilmektedir.

 

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print
error: İçerik korunmaktadır !!