J Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

Ana Sayfa Alfabetik Eşya Fihristi J Harfi ile başlayan Gümrük Tarife Eşya Fihristi

EşyaArmonize

Sistem

İzahname

Notları

J.CARBAMYL-2 PHENYLHİDRAZİNE (phenylsemicarbazide)29.28
JABORANDİ yapraklan12.11
JACOT ALETLERİ (adi metalden saatçilerin el aletleri)82.05
JAKARDLAR8448.1184.48
             kartları48.23
               çengelleri84.48
               tezgahları84.46
             Jakarlara monte etmeye mahsus makineler84.48
JAMAİKA BİBERİ
                kurutulmuş veya ezilmiş veya öğütülmüş09.04
JANTLAR, tekerlek07.09
              87.11 ila 87.13 pozisyonlarında y er alan tekerlekli taşıtlar, motorsikletler, sakat arabaları veya diğer taşıtlara mahsus87.14
              motorsikletler veya sakat arabalarına mahsus olanlar hariç8714.92
            87.01 ila 87.05 pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlara (otobüsler, otomobiller, kamyonlar, kamyonetler vb.)mahsus87.08
JAPON- : (ayrıca bkz. Japon ÇİÇEĞİ vb.)
                 Japon mumu15.15
JAPON FAYTONLARI, hafif, bir veya birkaç kişi tarafından çekilen ve iki tekerlekli87.16
JARTİYER, ve parçalan62.1262.12
JARTİYER-KEMERLER, dokumay a elverişli maddelerden62.12
JASMON29.14
JAVA JÜTÜ (dokumaya elverişli liflerden)53.03
JAVEL. (Javel suyu)28.28
J-BOYF.S (tekstilde ağartma veya boyama makineleri84.51
JEL YAPICI AJANLAR38.24
JELATİN :
           jelatin türevleri (örn. tannat. bromlannat3503.0035.03
           Japon bitkisel jelatini13.02
          sertleştirilmemiş jelatin :
işlenmemiş (dikdörtgen (kare dahil) şeklinde. yüzeyi işlenmiş veya renklendirilmiş olsun olmasın yapraklar dahil3503.0035.03
               bunlardan posta ve tebrik kartlan :bkz. KARTLAR
              işlenmiş jelatin ve bundan eşya. t.b.y.a.9602.0096.02
JELUTONG40.01
JENERATÖRLER:
           elektrik jeneratörleri
           sadece teşhir edilmek amacıyla üretilenler(85.01)           90.23
            temel hareket ettiricilerle bağlantılı jeneratörler :bkz. ÜRETİM GRUPLARI
          içten yanmalı motorlar için jeneratörler (dinamolar ve altcrnatörler)
        çift amaçlı starler jeneratörler85.11
                 diğer jeneratörler8511.40
                 aksam ve parçalar8511.50
         motorsuz bisikletler için aydınlatma veya işaret cihazı olanlar8511.9085.11
         yüksek gerilimli jeneratörler85.12
                    radyo cihazları, emisyon tüpleri. iyon-ışın tüpleri vb. için
                    X-ışınlı aletlerle kullanılmak üzere imal edilenler85.04
             seyyar elektrik jeneratör grupları90.22
             sinyal jeneratörleri87.05
            diğerleri (jeneratör gruplan İçermeyenler):8543.2085.43
                              alternatif akım jeneratörleri (alternatörler)8501.61 ila 8501.6485.01
                             doğru akım jeneratörleri8501.31 ila85.01
                             aksam ve parçalar8503.34
                 serbest piston jeneratörleri, gaz türbinleri için8503.0085.03
                gaz jeneratörleri, arıtıcıları ile birlikle olsun olmasın84.14
                          asetilen gaz jeneratörleri ve benzeri su ile işleyen gaz jeneratörleri
                               ışık kaynağı gerektiren lambalardan olan asetilen jeneratörleri8405.1084.05            (84.05)
                     etilen jeneratörleri94.05
                     oksijen jeneratörleri84.05
                     üretici gaz jeneratörleri (motorlu taşıtlar için olanlar dahil84.05
                       su gazı jeneratörleri8405.1084.05
                       aksam ve parçalar8405.1084.05
                     ozon üreten cihazlar8405.9084.05
                     buzdolapları için85.43
                     X-ışınlı jeneratörler ve yüksek gerilim jeneratörleri84.18
                       aksam, parça ve aksesuarlar90.22 9022.9090.22             90.22
JEODEZİ ALET ve CİHAZLARI90.15
JEOFİZİK ALETLERİ90.1590.15
                    aksam, parça ve aksesuarlar9015.9090.15
JEOLOJİK HARİTA ve PLANLAR49.05
JEPPEL YAĞI38.24
JERANİL(GERANIOL) BİLEŞİKLERİ:
                  jeranil asetat29.15
                  jeranil benzoat29.16
                 jeranilformat29.15
                 jeranil salisilat29.18
JERANİOL(GERANIOL)33.02
JET MOTORLARI, hidrolik, motorbotlar için84.12
JETS (dökme çubuklar)
               bakır jets, basit düzeltme veya derecelendirme dışında işlem görmemiş74.03
              diğer bakır jets74.07
JİBERELİK ASİT (GIBBERELLIC ACID)38.08
JİMNASTİK ALETLERİ. CİHAZLARI. AKSESUARLAR VE GEREÇLERİ, t.b.y.a : (ismen geçen türlerine ayrıca bakınız).;9506.9195 Gen            95.06
                      jimnastik çantaları: bkz. ÇANTALAR, spor
                       jimnastik ayakkabısı :bkz.AYAK GİYECEKLERİ
                       jimnastik kıyafetleri61.14
JİNEKOLOJİK ALETLER
            yataklar ve koltuklar94.02
            alet ve cihazlar90.18
JİNEKOLOJİK VALFLER90.18
JİNGLES JOHNİESLER (çin müzikholleri. Türk hilalleri)92.06
JİPLER çocukların bindiği oyuncaklar olarak95.01
JOCKEY WHEELS84.83
JOJOBA YAĞI ve fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş1515.6015.15
JOKEY KIYAFETLERİ
           örülmüş61.14
          örülmemiş62.11
JOYSTİCK, X-Y koordinatlı girdi cihazları84.71
JÖLELER. JÖLE
                 şekerleme, yiyecek vb. olarak
                          meyve jöleleri
                               V pişirilerek hazırlanmış, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin20.0720 Gen         20.07
                                             şekerlemecilik eşyası olarak17.04
                                             jelatin, şeker ve meyve suyu veya suni meyve esanslarından mamut sofra jöleleri(20.07)      21.06
JULBURPUR JÜTÜ (dokumaya elverişli lifler)53.03
JUNCUS (kamışlar vb.)14.01
JÜT
                  jütten eşyalar: bkz. ismen geçen eşyalar
                  lifler, ham veya İşlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş53.0353.03
                             ham veya suda ıslatılmış5303.10
                             diğerler5303.90
         jüt kıtıkları: bkz. KITIK
                   döküntü : bkz. DÖKÜM Ü, dokuma
       dokunmuş mensucat: bkz.MENSUCAT, dokunmuş
iplik: bkz. İPLİK
error: İçerik korunmaktadır !!