30 Eylül 2023, Cumartesi
AB Gümrük

Daha fazla sonuç...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Genelgeler

TCMB İhracat Genelgesi 18.09.2023

Terkin ve Vergi Dairesi Başkanlıkları Bildirim - Madde 28 ve Madde 29 - TCMB İhracat Genelgesi 18.09.2023 Tarihli 2467767 Sayılı Yazı

TCMB İhracat Genelgesi 14.08.2023

TCMB - (İndirim ve Mahsup İşlemleri Başlıklı 21 Maddenin 7 inci Fıkrası - TCMB İhracat Genelgesi 14.08.2023 Tarihli 2377906 Sayılı Yazı

TCMB İhracat Genelgesi 03.08.2023

TCMB - (Peşin Döviz” Başlıklı 6. Maddenin İkinci Fıkrasını Güncellendi - TCMB İhracat Genelgesi 03.08.2023 Tarihli 2358545 Sayılı Yazı)

Küresel Tedarik Zinciri Destekleri Genelge – İGM

5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karara İlişkin Genelgeler - Küresel Tedarik Zinciri Desteklerine İlişkin Genelge

E-İhracat Destekleri Hakkında Genelge ve Ekleri

E-İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5986) - 5986 Sayılı E-İhracat Destekleri Hakkında Karara İlişkin Genelge ve Ekleri

Genelge 2023/3 – 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı

28.01.2023 Tarihli 32087 Sayılı Resmi Gazete - 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ile İlgili 2023/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Genelge 2022/16 – Geçici İthalat Rejimi ve İhracat Eşyası

T.C. - GGM - 14.12.2022 Tarihli 80792943 Sayılı Yazı - Genelge 2022/16 - Geçici İthalat Rejimi İle Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespiti

TCMB İhracat Genelgesi 04.11.2022 Ek

TCMB - (İhracat Bedelinin Tespiti” Başlıklı 10. Maddesinin Dördüncü Fıkrasını Güncellendi - TCMB İhracat Genelgesi 04.11.2022 - Madde 9 İkinci Fıkraya Ek İfade

TCMB İhracat Genelgesi 04.11.2022

TCMB - (İhracat Bedelinin Tespiti” Başlıklı 10. Maddesinin Dördüncü Fıkrasını Güncellendi - TCMB İhracat Genelgesi 04.11.2022 - Ek 2 ve Ek 3 Değişiklikler

TCMB İhracat Genelgesi 01.11.2022

TCMB - (İhracat Bedelinin Tespiti” Başlıklı 10. Maddesinin Dördüncü Fıkrasını Güncellendi - 01.11.2022) - Madde 10/4

Destek Yönetim Sistemi (DYS) 08.09.2022

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin Destek Yönetim Sistemi (DYS) Güncellendi - 08.09.2022

Genelge 2022/12 – Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti

Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri - GGM (Genelge 2022/12)

TCMB İhracat Genelgesi 08.07.2022

TCMB - (İhracat Bedelinin Tahsili ve Kabulü Başlıklı 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrasını Güncellendi - 08.07.2022) - Madde 8/4

Genelge – Lojistik ve Taşımacılık Hizmetleri Sektörü

5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar - Lojistik ve Taşımacılık Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge

TCMB İhracat Genelgesi 12.05.2022

TCMB - (İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen İhracat Genelgesi Güncellendi - 12.05.2022) - Madde 4/8

GÜNCEL

Firmaların E-İhracat Beyanı – GGM

T.C. Ticaret Bakanlığı - Gümrükler Genel Müdürlüğü - - 28.09.2023 Tarihli 89457701 Sayılı Yazı - Firmaların E-İhracat Beyanı - GGM

MEVZUATLAR