Search
Close this search box.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6111

03.07.2009 Tarihli 27277 Sayılı Resmi Gazete – Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Torba Kanunu) – 6111

Scroll to Top