Search
Close this search box.

Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarife Hakkında Karar 287

31.10.2018 Tarihli 30581 Sayılı Resmi Gazete – 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 287)

ÖTV (II) Sayılı Liste Yeniden Tespiti Karar 132

24.09.2018 Tarihli 30545 Sayılı Resmi Gazete – 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132)

Scroll to Top