Kategori: Seminerler

Ana Sayfa Seminerler
Dış Ticaretin Tarafları ve İşbirliği Semineri
Yazı

Dış Ticaretin Tarafları ve İşbirliği Semineri

“Dış Ticaret” mevzuatının sıklıkla revizyona tabi tutulması ve farklı bakış açılarıyla yorumlanmaya müsait olmasından ötürü, dikkat ve uzmanlık istemektedir. Düzenlenen bu panelin asıl amacı, dış ticaret işlemlerinin her aşamasını titizlikle takip edebileceğiniz bir yapının oluşturulmasıdır. “Dış Ticaret” işlemlerinde şirketinize katma değer sağlayacak olan bu panel, “Dış Ticaret” mevzuatı ile ilgili olarak gerçekleşebilecek değişiklikleri, kısıtlamaları ve...

Dahilde İşleme İzin Belgesi Semineri
Yazı

Dahilde İşleme İzin Belgesi Semineri

Dahilde İşleme Rejiminin Amacı Nedir ? Türk İhracatçılarına ve Türk ihraç  ürünlerine dünya pazarlarında rekabet gücü kazandırmak, İhracatçılarımıza dünya fiyatlarından gümrük muafiyetli olarak hammadde, yardımcı madde, yarı mamul madde vb. maddelerin ithaline olanak sağlayan bir sistemdir. T.C. Ekonomi Bakanlığı DİİB Verileri Nedir ? Dahilde İşleme rejimi kapsamında  yapılan ihracat, toplam ihracatımızın ortalama %50‘sini, Dahilde işleme...

Gümrük İşlemleri ve Süreçleri Semineri
Yazı

Gümrük İşlemleri ve Süreçleri Semineri

Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerinde Beyan-Beyanın Kontrolü ve Risk Analizi    A-Risk Nedir ? Gümrük Mevzuatı Beyanı Esas Alan Bir Düzenlemeyi İçermektedir. Yapılan Beyan Beyan Sahibini Bağlar. Beyanın Bağlayıcılığı Ne Demektir ?  Tescil edilmiş bir gümrük beyannamesi, ait olduğu eşyanın vergileri ve para cezalarından dolayı taahhüt niteliğinde beyan sahibini bağlar ve gümrük vergileri tahakkukuna esas tutulur....

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Semineri
Yazı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Semineri

1. İlk olarak 10.01.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRLMASI YÖNETMELİĞİ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından da önemsenen yeni bir uygulama olup, Kamuoyunun bilgilendirilmesi için çeşitli şehirlerde yoğun toplantılar yapılmıştır. 2. Bilgilendirme toplantılarına Gümrük Müşavirleri ve Taşıyıcılar yani dış ticaret işlemlerinin gümrük idareleriyle öncelikle muhatap olan aktörleri yoğun ilgi göstermiş, ticaret erbabı doğal olarak...

Yatırım Teşvik Belgesi Semineri
Yazı

Yatırım Teşvik Belgesi Semineri

Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Amacı; Tasarrufların Katma Değeri Yüksek Yatırımlara Yönlendirilmesi, Üretim ve İstihdamın artırılması Stratejik Yatırımların özendirilmesi Bölgesel Gelişmişlik farklarının azaltılması vb. olarak belirtilmiştir.     Gümrük İşlemlerinde Sağlanan Yatırım Teşvik Sisteminin Destek Unsurları ve Uygulamaları Nelerdir ? A-) Gümrük Muafiyeti Nasıl Uygulanır ? B-) Katma Değer Vergisi İstisnası Nasıl Uygulanır ? İthalatta Hangi Yatırım...