“Dış Ticaret” mevzuatının sıklıkla revizyona tabi tutulması ve farklı bakış açılarıyla yorumlanmaya müsait olmasından ötürü, dikkat ve uzmanlık istemektedir. Düzenlenen bu panelin asıl amacı, dış ticaret işlemlerinin her aşamasını titizlikle takip edebileceğiniz bir yapının oluşturulmasıdır.

“Dış Ticaret” işlemlerinde şirketinize katma değer sağlayacak olan bu panel, “Dış Ticaret” mevzuatı ile ilgili olarak gerçekleşebilecek değişiklikleri, kısıtlamaları ve ilaveleri titizlikle takip edilmenize olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

“Dış Ticaret” işlemlerinin her aşamasında, her hangi bir hataya mahal bırakmamak adına, konunun uzmanları tarafından hazırlanan bu panelin her aşaması, işlerinizi daha hızlıca çözüme ulaştırmayı hedeflemektedir.

 


 

Dahilde İşleme Rejiminin Amacı Nedir ?

 • Türk İhracatçılarına ve Türk ihraç  ürünlerine dünya pazarlarında rekabet gücü kazandırmak,
 • İhracatçılarımıza dünya fiyatlarından gümrük muafiyetli olarak hammadde, yardımcı madde, yarı mamul madde vb. maddelerin ithaline olanak sağlayan bir sistemdir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı DİİB Verileri Nedir ?

 • Dahilde İşleme rejimi kapsamında  yapılan ihracat, toplam ihracatımızın ortalama %50‘sini,
 • Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalat işlemi ise toplam ithalatımızın ortalama %15’ini  oluşturmaktadır.

Dahilde İşleme Rejiminin Önemi ?

 • Şartlı Muafiyet Sistemi

A-) Önce İthalat (Askıya Alma)

B-) Önce İhracat (Eş Değer Eşya Kullanımı)

 • Geri Ödeme Sistemi
 • Dahilde İşleme İzni ve Dahilde İşleme İzin Belgesi Nedir ?
 • Dahilde İşleme Rejiminin Kapsamı ve Uygulamaları Nedir ?
 • Dahilde İşleme Rejiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir ?
 • Dahilde İşleme Rejimi Bünyesinde Kullanılan Sistemler  Nelerdir ?
 • Dahilde İşleme Rejimi Belgesi Nasıl Alınır ?
 • Dahilde İşleme Rejiminde Teminat Sistemi Nasıldır ?
 • Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Projesi (DİR) Nedir ? 
 • (DİR) Otomasyon Projesinde İşleme Süreçleri  Nelerdir ?
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi İçin Gerekli Olan Belgeler
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi Taahhüt  Hesapları Kapatılması Süreci
 • Firmaların Elde Ettiği Avantajlar Nelerdir ?
 • Dahilde İşleme İzin Belgesinde Riskler Nelerdir ?
 • Dahilde İşleme İzin Belgesinde Yaşanılan Sorunlar ve Kısa Örnekler…
 • Kapanış…

Dahilde İşleme Rejimi – AB Akademi

İhracat Teşvikleri – AB Akademi

Ortak Transit Rejimi (NCTS) – AB Akademi

Telafi Edici Vergi (TEV) – AB Akademi


     AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.     

Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.