Search
Close this search box.

2023 Türk Gümrük Tarife Cetveli & 2024 Türk Gümrük Tarife Cetveli

Değişiklik Tablosu

 

30 Aralık 2023 Tarihli ve 32415 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete ile yayınlanan “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 8040)” ile 30 Aralık 2022 Tarihli ve 32059 Sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan “2023 Yılı Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 6622)” değişiklik tablosu.

 

2023/2024 TGTC Korelasyon Tablosu

Tablodaki;

Kırmızı Fontlar Kaldırılan GTİPleri,

Mavi Fontlar Eklenen GTİPleri,

Yeşil Fontlar Değişiklikleri belirtmektedir.

08.03 Muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş):         08.03 Muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş):    
0803.10 – Plantain:         0803.10 – Plantain:    
0803.10.10.00.00 – – Taze 162     0803.10.10.00.00 – – Taze 162
0803.10.90.00.00 – – Kurutulmuş 162     0803.10.90.00.00 – – Kurutulmuş 162
0803.90 – Diğerleri:         0803.90 – Diğerleri:    
0803.90.10.00.00 – – Taze 162       – – Taze:    
0803.90.90.00.00 – – Kurutulmuş 162     0803.90.11.00.00 – – – Plátano de Canarias 162
            0803.90.19.00.00 – – – Diğerleri 162
            0803.90.90.00.00 – – Kurutulmuş 162
                   
                   
15.09 Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat         15.09 Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat    
  kimyasal olarak değiştirilmemiş) :           kimyasal olarak değiştirilmemiş) :    
1509.20.00.00.00 – Ekstra saf zeytinyağı 40     1509.20 – Natürel sızma zeytinyağı (Extra virgin olive oil):    
            1509.20.00.00.11 – – Net ağırlığı 5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 40
            1509.20.00.00.12 – – Net ağırlığı 5 kg.ı geçen 18 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 40
            1509.20.00.00.19 – – Diğerleri 40
                   
                   
1509.30 – Saf zeytinyağı:         1509.30 – Natürel birinci zeytinyağı (Virgin olive oil):    
1509.30.00.00.11 – – Net ağırlığı 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 40     1509.30.00.00.15 – – Net ağırlığı 5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 40
1509.30.00.00.12 – – Net ağırlığı 1 kg. ı geçen 2 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 40     1509.30.00.00.16 – – Net ağırlığı 5 kg.ı geçen 18 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 40
1509.30.00.00.13 – – Net ağırlığı 2 kg.ı geçen 5 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 40     1509.30.00.00.19 – – Diğerleri 40
1509.30.00.00.14 – – Diğerleri 40            
                   
                   
1509.40.00.00.00 – Diğer saf zeytinyağı 40     1509.40.00.00.00 – Diğer natürel birinci zeytinyağı (Other virgin olive oil) 40
1509.90 – Diğerleri         1509.90 – Diğerleri:    
1509.90.00.00.14 – – Net ağırlığı 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 40       – – Riviera zeytinyağı:    
1509.90.00.00.15 – – Net ağırlığı 1 kg. ı geçen 2 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 40     1509.90.00.00.21 – – – Net ağırlığı 5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 40
1509.90.00.00.16 – – Net ağırlığı 2 kg.ı geçen 5 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 40     1509.90.00.00.22 – – – Net ağırlığı 5 kg.ı geçen 18 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 40
1509.90.00.00.18 – – Diğerleri 40     1509.90.00.00.29 – – – Diğerleri 40
              – – Rafine zeytinyağı:    
            1509.90.00.00.31 – – – Net ağırlığı 5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 40
            1509.90.00.00.32 – – – Net ağırlığı 5 kg.ı geçen 18 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 40
            1509.90.00.00.39 – – – Diğerleri 40
            1509.90.00.00.49 – – Diğerleri 40
                   
                   
15.10 Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların         15.10 Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların    
  fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal           fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal    
  olarak değiştirilmemiş) (bu yağların ve fraksiyonlarının 15.09           olarak değiştirilmemiş) (bu yağların ve fraksiyonlarının 15.09    
  pozisyonundaki yağlar ve fraksiyonları ile olan karışımları dahil):           pozisyonundaki yağlar ve fraksiyonları ile olan karışımları dahil):    
1510.10.00.00.00 – Ham prina yağı 40     1510.10.00.00.00 – Ham prina yağı 40
1510.90.00.00.00 – Diğerleri 40     1510.90 – Diğerleri:    
              – – Karma prina yağı:    
            1510.90.00.00.11 – – – Net ağırlığı 5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 40
            1510.90.00.00.12 – – – Net ağırlığı 5 kg.ı geçen 18 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 40
            1510.90.00.00.19 – – – Diğerleri 40
              – – Rafine prina yağı:    
            1510.90.00.00.21 – – – Net ağırlığı 5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 40
            1510.90.00.00.22 – – – Net ağırlığı 5 kg.ı geçen 18 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 40
            1510.90.00.00.29 – – – Diğerleri 40
            1510.90.00.00.39 – – Diğerleri 40
                   
                   
1605.40 – Diğer kabuklu hayvanlar       1605.40 – Diğer kabuklu hayvanlar  
1605.40.00.00.11 – – Salyangoz 60            
1605.40.00.00.13 – – Kerevit 60     1605.40.00.00.13 – – Kerevit 60
1605.40.00.00.19 – – Diğerleri 60     1605.40.00.00.19 – – Diğerleri 60
                   
                   
20.02 Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya         20.02 Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya    
  konserve edilmiş) :           konserve edilmiş) :    
2002.10 – Domatesler (tüm veya parça halinde):         2002.10 – Domatesler (tüm veya parça halinde):    
2002.10.10.00.00 – – Kabuğu soyulmuş domatesler 151       – – Kabuğu soyulmuş domatesler:    
2002.10.90.00.00 – – Diğerleri 151     2002.10.11.00.00 – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar 151
            2002.10.19.00.00 – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 151
            2002.10.90.00.00 – – Diğerleri 151
                   
                   
2002.90 – Diğerleri:         2002.90 – Diğerleri:    
  – – Ağırlık itibariyle % 12’den az kuru madde içerenler :           – – Ağırlık itibariyle % 12’den az kuru madde içerenler :    
2002.90.11.00.00 – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar 151     2002.90.11.00.00 – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar 151
2002.90.19.00.00 – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 151     2002.90.19.00.00 – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 151
  – – Ağırlık itibariyle % 12 veya daha fazla, fakat % 30 veya daha         2002.90.20.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 12 veya daha fazla, fakat % 20 veya daha    
  az kuru madde içerenler :           az kuru madde içerenler 151
2002.90.31.00.00 – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar 151       – – Ağırlık itibariyle % 20’den fazla, fakat % 34 veya daha    
2002.90.39.00.00 – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 151       az kuru madde içerenler :    
  – – Ağırlık itibariyle % 30’dan fazla kuru madde içerenler :         2002.90.41.00.00 – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar 151
2002.90.91.00.00 – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar 151     2002.90.49.00.00 – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 151
2002.90.99.00.00 – – – Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 151     2002.90.80.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 34’den fazla kuru madde içerenler 151
                   
                   
                   
2917.39.85.10.00 – – – – o-Ftalik asit (Ftalik asit) 30     2917.39.85.10.00 – – – – o-Ftalik asit (Ftalik asit) 30
  – – – – Diğerleri           – – – – Diğerleri    
2917.39.85.90.11 – – – – – İzoftalik asit tuzları ve esterleri 30     2917.39.85.90.11 – – – – – İzoftalik asit tuzları ve esterleri 30
2917.39.85.90.14 – – – – – Tereftalik asitin diğer esterleri 30     2917.39.85.90.13 – – – – – Dioktil tereftalat 30
2917.39.85.90.19 – – – – – Diğerleri 30     2917.39.85.90.14 – – – – – Tereftalik asitin diğer esterleri 30
            2917.39.85.90.19 – – – – – Diğerleri 30
                   
                   
3402.90 – Diğerleri:         3402.90 – Diğerleri:    
  – – Yüzeyaktif müstahzarlar           – – Yüzeyaktif müstahzarlar    
3402.90.10.00.11 – – – Sabun içerenler 35     3402.90.10.00.11 – – – Sabun içerenler 35
  – – – Sabun içermeyenler:         3402.90.10.00.12 – – – Sabun içermeyenler 35
3402.90.10.00.13 – – – – %50 ila %80 arasında yüzey aktif madde içerenler 35       – – Yıkama ve temizleme müstahzarları  
3402.90.10.00.14 – – – – Diğerleri 35     3402.90.90.00.15 – – – Sabun içerenler 35
  – – Yıkama ve temizleme müstahzarları       3402.90.90.00.16 – – – Sabun içermeyenler 35
3402.90.90.00.15 – – – Sabun içerenler 35            
3402.90.90.00.16 – – – Sabun içermeyenler 35            
                   
                   
3827.62.00.00.20 – – – Yalnızca 1,1,1-trifloroetan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler         3827.62.00.00.20 – – – Yalnızca 1,1,1-trifloroetan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler 30
                   
                   
3907.99 – – Diğerleri :         3907.99 – – Diğerleri :    
3907.99.05.00.00 – – – Termoplastik sıvı kristal aromatik poliester kopolimerleri 50     3907.99.05.00.00 – – – Termoplastik sıvı kristal aromatik poliester kopolimerleri 50
3907.99.10.00.00 – – – Poli (etilen naftalen-2,6-dikarboksilat) 50     3907.99.10.00.00 – – – Poli (etilen naftalen-2,6-dikarboksilat) 50
  – – – Diğerleri:         3907.99.80.00.00 – – – Diğerleri 50
3907.99.80.00.11 – – – – Doymuş poliester reçineleri 50            
3907.99.80.00.19 – – – – Diğerleri 50            
                   
                   
39.15 Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları:         39.15 Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları:    
3915.10.00.00.00 – Etilen polimerlerinden olanlar 50     3915.10 – Etilen polimerlerinden olanlar:    
3915.20.00.00.00 – Stiren polimerlerinden olanlar 50     3915.10.10.00.00 – – Özgül kütlesi 0,94’ten az olanlar (örneğin PE-LD) 50
3915.30.00.00.00 – Vinil klorür polimerlerinden olanlar 50     3915.10.20.00.00 – – Özgül kütlesi 0,94 veya daha fazla olanlar (örneğin PE-HD) 50
3915.90 – Diğer plastiklerden olanlar:         3915.20.00.00.00 – Stiren polimerlerinden olanlar 50
3915.90.11.00.00 – – Propilen polimerlerinden olanlar 50     3915.30.00.00.00 – Vinil klorür polimerlerinden olanlar 50
  – – Diğerleri:         3915.90 – Diğer plastiklerden olanlar:    
3915.90.80.00.11 – – – Polietilen tereftalattan (PET) olanlar 50     3915.90.11.00.00 – – Propilen polimerlerinden olanlar 50
3915.90.80.00.12 – – – Polioksimetilenden (POM) olanlar 50     3915.90.20.00.00 – – Etilen tereftalat polimerlerinden olanlar (örneğin PET) 50
3915.90.80.00.13 – – – Akrilik polimerlerinden olanlar 50       – – Diğerleri:    
3915.90.80.00.14 – – – Polikarbonatlardan olanlar 50     3915.90.70.00.12 – – – Polioksimetilenden (POM) olanlar 50
3915.90.80.00.15 – – – Poliamidlerden olanlar 50     3915.90.70.00.13 – – – Akrilik polimerlerinden olanlar 50
3915.90.80.00.16 – – – Farklı polimer türlerinden oluşan şişe formundaki ürünler 50     3915.90.70.00.14 – – – Polikarbonatlardan olanlar 50
3915.90.80.00.19 – – – Diğerleri 50     3915.90.70.00.15 – – – Poliamidlerden olanlar 50
            3915.90.70.00.16 – – – Farklı polimer türlerinden oluşan şişe formundaki ürünler 50
            3915.90.70.00.19 – – – Diğerleri 50
                   
                   
4002.19.90.00.00 – – – Diğerleri         4002.19.90.00.00 – – – Diğerleri 10
                   
                   
4403.25 – – Diğerleri, en küçük enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar:         4403.25 – – Diğerleri, en küçük enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar:    
4403.25.10.00.00 – – – Kerestelik tomruk m3 15     4403.25.10.00.00 – – – Kerestelik tomruk m3 15
4403.25.90.00.00 – – – Diğerleri m3 15     4403.25.90.00.00 – – – Diğerleri m3 15
4403.26 – – Diğerleri:         4403.26.00.00.00 – – Diğerleri m3 25
  – – – Kare şeklinde kabaca yontulmuş:           – Diğerleri, tropikal ağaçlardan olanlar:    
4403.26.00.11.00 – – – – Sedir m3 20            
  – – – – Diğerleri:                
4403.26.00.19.19 – – – – – Diğer iğne yapraklı ağaçlar m3 15            
4403.26.00.30.00 – – – – – Ülkede yetişmeyen ağaçlar m3 25            
  – – – Diğerleri:                
4403.26.00.90.11 – – – – Sedir m3 15            
4403.26.00.90.19 – – – – Diğer iğne yapraklı ağaçlar m3 15            
  – Diğerleri, tropikal ağaçlardan olanlar:                
                   
                   
4403.41 – – Koyu kırmızı Meranti, açık kırmızı Meranti ve Meranti Bakau:         4403.41.00.00.00 – – Koyu kırmızı Meranti, açık kırmızı Meranti ve Meranti Bakau m3 30
4403.41.00.10.00 – – – Yuvarlak ağaçlar m3 25            
4403.41.00.20.00 – – – Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar m3 30            
                   
                   
4403.42.00.00.00 – – Tik ağacı m3 30     4403.42.00.00.00 – – Tik ağacı m3 30
4403.49 – – Diğerleri:         4403.49 – – Diğerleri:    
  – – – Sapelli, Afrika maunu ve İroko:         4403.49.10.00.00 – – – Sapelli, Afrika maunu ve İroko m3 30
4403.49.10.10.00 – – – – Yuvarlak ağaçlar m3 25            
4403.49.10.20.00 – – – – Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar m3 30            
                   
                   
  – – – Okoume ve sipo:         4403.49.35.00.00 – – – Okoume ve sipo m3 30
4403.49.35.10.00 – – – – Yuvarlak ağaçlar m3 25     4403.49.85.00.00 – – – Diğerleri m3 30
4403.49.35.20.00 – – – – Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar m3 30       – Diğerleri:    
  – – – Diğerleri:                
  – – – – Virola, maun (Swietenia spp.), İmbula, Balsa, Rio Pelesenki, Para                
  pelesenki ve Rose pelesenki:                
4403.49.85.10.00 – – – – – Yuvarlak ağaçlar m3 25            
4403.49.85.20.00 – – – – – Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar m3 30            
  – – – – Diğerleri:                
4403.49.85.30.00 – – – – – Yuvarlak diğer ağaçlar m3 25            
4403.49.85.40.00 – – – – – Kare şeklinde kabaca yontulmuş diğer ağaçlar m3 30            
  – Diğerleri:                
                   
                   
4403.91 – – Meşe (Quercus spp.):         4403.91.00.00.00 – – Meşe (Quercus spp.) m3 30
4403.91.00.10.00 – – – Yuvarlak meşe m3 15            
4403.91.00.20.00 – – – Kare şeklinde kabaca yontulmuş meşe m3 30            
                   
                   
4403.93 – – Kayın (Fagus spp.) en küçük enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar:         4403.93.00.00.00 – – Kayın (Fagus spp.) en küçük enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar m3 30
4403.93.00.10.00 – – – Yuvarlak kayın m3 15            
4403.93.00.20.00 – – – Kare şeklinde kabaca yontulmuş kayın m3 30            
                   
                   
4403.94 – – Kayın (Fagus spp.), diğerleri         4403.94.00.00.00 – – Kayın (Fagus spp.), diğerleri m3 30
4403.94.00.10.00 – – – Yuvarlak kayın m3 15            
4403.94.00.20.00 – – – Kare şeklinde kabaca yontulmuş kayın m3 30            
                   
                   
4403.96 – – Huş Ağacı (Betula spp.), diğerleri         4403.96.00.00.00 – – Huş Ağacı (Betula spp.), diğerleri m3 30
4403.96.00.10.00 – – – Yuvarlak huş ağacı m3 15            
4403.96.00.20.00 – – – Kare şeklinde kabaca yontulmuş huş ağacı m3 30            
                   
                   
4403.97 – – Kavak ve titrek kavak (aspen) (Populus spp.)         4403.97.00.00.00 – – Kavak ve titrek kavak (aspen) (Populus spp.) m3 30
4403.97.00.10.00 – – – Yuvarlak kavak m3 15            
4403.97.00.20.00 – – – Kare şeklinde kabaca yontulmuş kavak m3 30            
                   
                   
4403.98 – – Okaliptüs (Eucalyptus spp.)         4403.98.00.00.00 – – Okaliptüs (Eucalyptus spp.) m3 30
4403.98.00.10.00 – – – Yuvarlak okaliptus m3 15            
4403.98.00.20.00 – – – Kare şeklinde kabaca yontulmuş okaliptus m3 30            
                   
                   
44.07 Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş         44.07 Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş    
  veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçen ağaçlar           veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçen ağaçlar    
  (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun           (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun    
  olmasın):           olmasın):    
  – İğne yapraklı ağaçlar:           – İğne yapraklı ağaçlar:    
4407.11 – – Çam (Pinus spp.)         4407.11 – – Çam (Pinus spp.)    
4407.11.10.00.00 – – – Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın) m3 40     4407.11.10.00.00 – – – Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın) m3 40
4407.11.20.00.00 – – – Rendelenmiş m3 40     4407.11.20.00.00 – – – Rendelenmiş m3 40
  – – – Diğerleri         4407.11.90.00.00 – – – Diğerleri m3 40
4407.11.90.10.00 – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60            
4407.11.90.90.00 – – – – Diğerleri m3 40            
                   
                   
4407.12 – – Göknar (Abies spp.) ve ladin (Picea spp.):         4407.12 – – Göknar (Abies spp.) ve ladin (Picea spp.):    
4407.12.10.00.00 – – – Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın) m3 40     4407.12.10.00.00 – – – Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın) m3 40
4407.12.20.00.00 – – – Rendelenmiş m3 40     4407.12.20.00.00 – – – Rendelenmiş m3 40
  – – – Diğerleri         4407.12.90.00.00 – – – Diğerleri m3 40
4407.12.90.10.00 – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60     4407.13.00.00.00 – – L-Ç-G (Ladin (Picea spp.), Çam (Pinus spp.), Göknar (Abies spp.)) m3 60
4407.12.90.90.00 – – – – Diğerleri m3 40     4407.14.00.00.00 – – Hem-gök (Batı hemlock (Tsuga heterophylla) ve Göknar (Abies spp.)) m3 60
4407.13.00.00.00 – – L-Ç-G (Ladin (Picea spp.), Çam (Pinus spp.), Göknar (Abies spp.)) m3 60            
4407.14.00.00.00 – – Hem-gök (Batı hemlock (Tsuga heterophylla) ve Göknar (Abies spp.)) m3 60            
                   
                   
4407.19 – – Diğerleri:         4407.19 – – Diğerleri:    
4407.19.10.00.00 – – – Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın) m3 40     4407.19.10.00.00 – – – Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın) m3 40
4407.19.20.00.00 – – – Rendelenmiş m3 40     4407.19.20.00.00 – – – Rendelenmiş m3 40
  – – – Diğerleri:         4407.19.90.00.00 – – – Diğerleri m3 40
4407.19.90.10.00 – – – – Sedir ağacı m3 25       – Tropikal ağaçlardan olanlar:    
4407.19.90.90.00 – – – – Diğerleri m3 40            
  – Tropikal ağaçlardan olanlar:                
                   
                   
4407.21 – – Maun (Swietenia spp.):         4407.21 – – Maun (Swietenia spp.):    
  – – – Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya         4407.21.10.00.00 – – – Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya    
  zımparalanmış olsun olmasın):           zımparalanmış olsun olmasın) m3 60
4407.21.10.10.00 – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60       – – – Diğerleri:    
4407.21.10.90.00 – – – – Diğerleri m3 40     4407.21.91.00.00 – – – – Rendelenmiş olanlar m3 40
  – – – Diğerleri:         4407.21.99.00.00 – – – – Diğerleri m3 40
4407.21.91.00.00 – – – – Rendelenmiş olanlar m3 40            
4407.21.99.00.00 – – – – Diğerleri m3 40            
                   
                   
4407.22 – – Virola, İmbua ve Balsa:         4407.22 – – Virola, İmbua ve Balsa:    
  – – – Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya         4407.22.10.00.00 – – – Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya    
  zımparalanmış olsun olmasın):           zımparalanmış olsun olmasın) m3 60
4407.22.10.10.00 – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60       – – – Diğerleri:    
4407.22.10.90.00 – – – – Diğerleri m3 40     4407.22.91.00.00 – – – – Rendelenmiş olanlar m3 40
  – – – Diğerleri:         4407.22.99.00.00 – – – – Diğerleri m3 40
4407.22.91.00.00 – – – – Rendelenmiş olanlar m3 40            
4407.22.99.00.00 – – – – Diğerleri m3 40            
                   
                   
4407.25 – – Koyu Kırmızı Meranti, Açık Kırmızı Meranti, ve Meranti Bakau:         4407.25 – – Koyu Kırmızı Meranti, Açık Kırmızı Meranti, ve Meranti Bakau:    
4407.25.10.00.00 – – – Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya         4407.25.10.00.00 – – – Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya    
zımparalanmış olsun olmasın) m3 40     zımparalanmış olsun olmasın) m3 40
  – – – Diğerleri:           – – – Diğerleri:    
  – – – – Rendelenmiş olanlar:         4407.25.30.00.00 – – – – Rendelenmiş olanlar m3 40
4407.25.30.10.00 – – – – – Döşemelik ahşap bloklar m3 30     4407.25.50.00.00 – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.25.30.90.00 – – – – – Diğerleri m3 40     4407.25.90.00.00 – – – – Diğerleri m3 40
4407.25.50.00.00 – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60            
4407.25.90.00.00 – – – – Diğerleri m3 40            
                   
                   
4407.26 – – Beyaz Lauan, Beyaz Meranti, Beyaz Seraya, Sarı Meranti         4407.26 – – Beyaz Lauan, Beyaz Meranti, Beyaz Seraya, Sarı Meranti    
  ve Alan:           ve Alan:    
4407.26.10.00.00 – – – Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya         4407.26.10.00.00 – – – Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya    
  zımparalanmış olsun olmasın) m3 40       zımparalanmış olsun olmasın) m3 40
  – – – Diğerleri:           – – – Diğerleri:    
  – – – – Rendelenmiş olanlar:         4407.26.30.00.00 – – – – Rendelenmiş olanlar m3 40
4407.26.30.10.00 – – – – – Döşemelik ahşap bloklar m3 30     4407.26.50.00.00 – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.26.30.90.00 – – – – – Diğerleri m3 40     4407.26.90.00.00 – – – – Diğerleri m3 40
4407.26.50.00.00 – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60            
4407.26.90.00.00 – – – – Diğerleri m3 40            
                   
                   
4407.27 – – Sapelli:         4407.27 – – Sapelli:    
4407.27.10.00.00 – – – Zımparalanmış ; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış         4407.27.10.00.00 – – – Zımparalanmış ; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış    
  olsun olmasın) m3 40       olsun olmasın) m3 40
  – – – Diğerleri:           – – – Diğerleri:    
  – – – – Rendelenmiş olanlar:         4407.27.91.00.00 – – – – Rendelenmiş olanlar m3 40
4407.27.91.21.00 – – – – – Döşemelik ahşap bloklar m3 30     4407.27.99.00.00 – – – – Diğerleri m3 40
4407.27.91.29.00 – – – – – Diğerleri m3 40            
  – – – – Diğerleri:                
4407.27.99.31.00 – – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60            
4407.27.99.39.00 – – – – – Diğerleri m3 40            
                   
                   
                   
4407.28 – – İroko:         4407.28 – – İroko:    
4407.28.10.00.00 – – – Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış         4407.28.10.00.00 – – – Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış    
  olsun olmasın) m3 40       olsun olmasın) m3 40
  – – – Diğerleri:           – – – Diğerleri:    
  – – – – Rendelenmiş olanlar:         4407.28.91.00.00 – – – – Rendelenmiş olanlar m3 40
4407.28.91.21.00 – – – – – Döşemelik ahşap bloklar m3 30     4407.28.99.00.00 – – – – Diğerleri m3 40
4407.28.91.29.00 – – – – – Diğerleri m3 40            
  – – – – Diğerleri:                
4407.28.99.31.00 – – – – – Zımparalanmış olanlar m3 60            
4407.28.99.39.00 – – – – – Diğerleri m3 40            
                   
                   
49.01 Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı         49.01 Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı    
  sayfalar halinde olsun olmasın):           sayfalar halinde olsun olmasın):    
4901.10.00.00.00 – Ayrı ayrı sayfalar halinde (katlanmış olsun olmasın) 25     4901.10 – Ayrı ayrı sayfalar halinde (katlanmış olsun olmasın):    
  – Diğerleri:       4901.10.00.00.11 – – Mushaflar 25
4901.91.00.00.00 – – Sözlükler ve ansiklopediler (fasikül halinde olsun olmasın) 25     4901.10.00.00.19 – – Diğerleri 25
4901.99.00.00.00 – – Diğerleri 25            
                   
                   
49.05 Her nevi matbu haritalar ve hidrografik veya benzeri haritalar       49.05 Her nevi matbu haritalar ve hidrografik veya benzeri haritalar  
  (atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil):         (atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil):  
4905.20 – Kitap halinde       4905.20.00.00.00 – Kitap halinde 0
4905.20.00.00.11 – – Atlaslar 0     4905.90.00.00.00 – Diğerleri 0
4905.20.00.00.12 – – Topoğrafya planları 0            
4905.20.00.00.13 – – Deniz haritaları 0            
4905.20.00.00.19 – – Diğerleri 0            
4905.90 – Diğerleri              
4905.90.00.00.11 – – Duvar haritaları 0            
4905.90.00.00.12 – – Atlaslar 0            
4905.90.00.00.13 – – Topoğrafya planları 0            
4905.90.00.00.14 – – Deniz haritaları 0            
4905.90.00.00.19 – – Diğerleri 0            
                   
                   
4909.00 Matbu veya resimli kartpostallar; tebrik kartları, davetiyeler veya       4909.00.00.00.00 Matbu veya resimli kartpostallar; tebrik kartları, davetiyeler veya  
  teşekkür kartları (resimli, zarflı veya süslemeli olsun olmasın):         teşekkür kartları (resimli, zarflı veya süslemeli olsun olmasın) 75
4909.00.00.11.00 – Resimli kartpostallar 75            
4909.00.00.12.00 – Reklam kartpostalları 60            
4909.00.00.19.00 – Diğerleri 75            
                   
                   
4911.91 – – Resimler, gravürler ve fotoğraflar:         4911.91.00.00.00 – – Resimler, gravürler ve fotoğraflar 60
– – – Eğitim ve öğretim ile ilgili olanlar                
4911.91.00.10.11 – – – – Resimler 0            
4911.91.00.10.12 – – – – Gravürler 0            
4911.91.00.10.13 – – – – Fotoğraflar 0            
4911.91.00.90.00 – – – Diğerleri 60            
                   
                   
5007.20.41.00.00 – – – Seyrek dokunmuş m2 150     5007.20.41.00.00 – – – Seyrek dokunmuş m2 150
  – – – Diğerleri:           – – – Diğerleri:    
5007.20.51.00.00 – – – – Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış m2 150     5007.20.51.00.00 – – – – Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış m2 150
5007.20.59.00.00 – – – – Boyanmış m2 150     5007.20.59.00.00 – – – – Boyanmış m2 150
  – – – – Farklı renkteki ipliklerden:         5007.20.60.00.00 – – – – Farklı renkteki ipliklerden m2 150
5007.20.61.00.00 – – – – – Genişliği 57 cm. yi geçen fakat 75 cm. yi geçmeyenler m2 150     5007.20.71.00.00 – – – – Baskılı m2 150
5007.20.69.00.00 – – – – – Diğerleri m2 150            
5007.20.71.00.00 – – – – Baskılı m2 150            
                   
                   
5311.00 Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden dokunmuş mensucat;       5311.00 Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden dokunmuş mensucat;  
  kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat:           kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat:    
5311.00.10.00.00 – Ramiden dokunmuş mensucat m2 50     5311.00.10.00.00 – Ramiden dokunmuş mensucat m2 50
– Diğerleri       – Diğerleri  
  – – Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden mensucat:           – – Kağıt ipliğinden mensucat:  
  – – – Kendirden mensucat:         5311.00.90.41.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya  
5311.00.90.10.00 – – – – Ağartılmamış kendirden yelken ve çadır bezi m2 40     elverişli maddelerden olanlar) m2 50
  – – – – Diğerleri:         5311.00.90.49.00 – – – Diğerleri m2 80
5311.00.90.21.00 – – – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya       5311.00.90.59.00 – – Diğerleri m2 50
elverişli maddelerden olanlar) m2 50            
5311.00.90.29.00 – – – – – Diğerleri m2 40            
  – – – Diğerleri:              
5311.00.90.31.00 – – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya              
  elverişli maddelerden olanlar) m2 50            
5311.00.90.39.00 – – – – Diğerleri m2 40            
  – – Kağıt ipliğinden mensucat:              
5311.00.90.41.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya              
elverişli maddelerden olanlar) m2 50            
5311.00.90.49.00 – – – Diğerleri m2 80            
                   
                   
54.01 Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği (perakende olarak         54.01 Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği (perakende olarak    
  satılacak hale getirilmiş olsun olmasın):           satılacak hale getirilmiş olsun olmasın):    
5401.10 – Sentetik filamentlerden olanlar:         5401.10 – Sentetik filamentlerden olanlar:    
  – – Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar:           – – Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar:    
  – – – Kor (core) iplik:           – – – Kor (core) iplik:    
– – – – Pamuk lifleriyle sarılmış polyester filamentleri :         5401.10.12.00.00 – – – – Pamuk lifleriyle sarılmış polyester filamentleri 90
5401.10.12.10.00 – – – – – 67 Desiteksi geçmeyenler 50     5401.10.14.00.00 – – – – Diğerleri 90
5401.10.12.20.00 – – – – – 67 Desiteksi geçenler 90       – – – Diğerleri :    
  – – – – Diğerleri :         5401.10.16.00.00 – – – – Tekstüre iplik 90
5401.10.14.10.00 – – – – – 67 Desiteksi geçmeyenler 50     5401.10.18.00.00 – – – – Diğerleri 90
5401.10.14.20.00 – – – – – 67 Desiteksi geçenler 90     5401.10.90.00.00 – – Perakende olarak satılacak hale getirilmiş 100
  – – – Diğerleri :                
  – – – – Tekstüre iplik :                
5401.10.16.10.00 – – – – – 67 Desiteksi geçmeyenler 50            
5401.10.16.20.00 – – – – – 67 Desiteksi geçenler 90            
  – – – – Diğerleri :                
5401.10.18.10.00 – – – – – 67 Desiteksi geçmeyenler 50            
5401.10.18.20.00 – – – – – 67 Desiteksi geçenler 90            
5401.10.90.00.00 – – Perakende olarak satılacak hale getirilmiş 100            
                   
                   
5401.20 – Suni filamentlerden olanlar:         5401.20 – Suni filamentlerden olanlar:    
  – – Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş :         5401.20.10.00.00 – – Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş 50
– – – 67 Desiteksi geçmeyenler         5401.20.90.00.00 – – Perakende olarak satılacak hale getirilmiş 100
5401.20.10.10.11 – – – – Viskoz ipeği ipliği 50            
5401.20.10.10.12 – – – – Asetat ipeği ipliği 50            
5401.20.10.10.13 – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden iplikler 50            
5401.20.10.10.19 – – – – Suni filamentlerden diğer iplikler 50            
– – – 67 Desiteksi geçenler              
5401.20.10.20.11 – – – – Viskoz ipeği ipliği 90            
5401.20.10.20.12 – – – – Asetat ipeği ipliği 90            
5401.20.10.20.13 – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden iplikler 90            
5401.20.10.20.19 – – – – Suni filamentlerden diğer iplikler 90            
5401.20.90.00.00 – – Perakende olarak satılacak hale getirilmiş 100            
                   
                   
5402.11 – – Aramidlerden olanlar:         5402.11.00.00.00 – – Aramidlerden olanlar 90
5402.11.00.10.00 – – – 67 desiteksi geçmeyenler 50            
  – – – 67 desiteksi geçenler:                
5402.11.00.21.00 – – – – Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi                
  en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki                
  katta 2 kg.müteakip katlarda 1’er kg. olmak şartıyla) 15            
5402.11.00.29.00 – – – – Diğerleri 90            
                   
                   
5402.19 – – Diğerleri:       5402.19.00.00.00 – – Diğerleri 90
5402.19.00.10.00 – – – 67 desiteksi geçmeyenler 50            
  – – – 67 desiteksi geçenler :                
5402.19.00.21.00 – – – – Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az                
  iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg.                
  müteakip katlarda 1’er kg. olmak şartıyla) 15            
  – – – – Diğerleri:              
5402.19.00.29.11 – – – – – 660 desitekse (dahil) kadar olanlar 90            
5402.19.00.29.12 – – – – – 660 desiteksten yukarı olanlar 90            
                   
                   
5402.31 – – Naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi         5402.31.00.00.00 – – Naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi    
  geçmeyenler):           geçmeyenler) 90
5402.31.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50            
5402.31.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90            
                   
                   
5402.32.00.00.00 – – Naylondan veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50       5402.32.00.00.00 – – Naylondan veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50  
  teksi geçenler) 90       teksi geçenler) 90
5402.33 – – Poliesterlerden:         5402.33.00.00.00 – – Poliesterlerden 90
5402.33.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50            
5402.33.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90            
                   
                   
5402.34 – – Polipropilenden:         5402.34.00.00.00 – – Polipropilenden 90
5402.34.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50            
5402.34.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90            
                   
                   
5402.39 – – Diğerleri:       5402.39.00.00.00 – – Diğerleri 90
– – – 6,7 Teksi geçmeyenler         – Diğer iplikler (tek kat bükülmemiş veya metrede en fazla 50 tur  
5402.39.00.10.11 – – – – Akrilik esaslı sentetik filamentlerden 50       bükülmüş):  
5402.39.00.10.12 – – – – Vinil esaslı sentetik filamentlerden 50            
5402.39.00.10.19 – – – – Diğerleri 50            
– – – 6,7 Teksi geçenler              
5402.39.00.20.11 – – – – Akrilik esaslı sentetik filamentlerden 90            
5402.39.00.20.12 – – – – Vinil esaslı sentetik filamentlerden 90            
5402.39.00.20.19 – – – – Diğerleri 90            
  – Diğer iplikler (tek kat bükülmemiş veya metrede en fazla 50 tur              
  bükülmüş):              
                   
                   
5402.44 – – Elastomerlerden:         5402.44.00.00.00 – – Elastomerlerden 90
5402.44.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50            
5402.44.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90            
                   
                   
5402.45 – – Diğerleri, naylonlardan veya diğer poliamidlerden:         5402.45.00.00.00 – – Diğerleri, naylonlardan veya diğer poliamidlerden 90
5402.45.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50            
5402.45.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90            
                   
                   
5402.46 – – Diğerleri, poliesterlerden (kısmen çekimli):         5402.46.00.00.00 – – Diğerleri, poliesterlerden (kısmen çekimli) 90
5402.46.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50            
5402.46.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90            
                   
                   
5402.47 – – Diğerleri, poliesterlerden:         5402.47.00.00.00 – – Diğerleri, poliesterlerden 90
5402.47.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50            
5402.47.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90            
                   
                   
5402.48 – – Diğerleri, polipropilenden:         5402.48.00.00.00 – – Diğerleri, polipropilenden 90
5402.48.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50            
5402.48.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90            
                   
                   
5402.49 – – Diğerleri:       5402.49.00.00.00 – – Diğerleri 90
  – – – 6,7 Teksi geçmeyenler           – Metrede 50 turdan fazla bükülmüş tek kat diğer iplikler:    
5402.49.00.10.11 – – – – Politetraflor etilenden olanlar 50            
5402.49.00.10.12 – – – – Cerrahi ipliklerin imaline mahsus laktik asit ve glikol asitin kopolimerle-                
  rinden olanlar 50            
5402.49.00.10.13 – – – – Baskı haddelerine mahsus elbise kollarının imalinde kullanılan polivinil                
alkolün tekstüre edilmemiş filament iplikleri 50            
5402.49.00.10.14 – – – – Tamamen poliglikolik asitten olanlar 50            
5402.49.00.10.15 – – – – Karbon lifli ipliklerin imaline mahsus, uzunluğu 100 m. veya daha fazla,              
  ağırlığı her metrede 0,12 gr. veya daha fazla fakat 3,75 gr.ı geçmeyen,                
  fitil şeklinde olup 1000 veya daha fazla fakat 25 000’den az deevamlı                
  filament içeren, ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla akrilonitril içeren              
  tek kat sentetik filament iplikler 50            
5402.49.00.10.16 – – – – 56.07 Pozisyonunda yer alan eşyaların imaline mahsus 55, 110, 165                
  veya 1760 desiteksteki bükülmemiş polietilen filament iplikler 50            
5402.49.00.10.17 – – – – Tamamen poli (tiyo-1,4-fenilen) den bükülmemiş tek kat sentetik                
  filament iplikler 50            
5402.49.00.10.19 – – – – Diğerleri 50            
  – – – 6,7 Teksi geçenler                
5402.49.00.20.11 – – – – Politetraflor etilenden olanlar 90            
5402.49.00.20.12 – – – – Cerrahi ipliklerin imaline mahsus laktik asit ve glikol asitin kopolimerle-              
rinden olanlar 90            
5402.49.00.20.13 – – – – Baskı haddelerine mahsus elbise kollarının imalinde kullanılan polivinil              
alkolün tekstüre edilmemiş filament iplikleri 90            
5402.49.00.20.14 – – – – Tamamen poliglikolik asitten olanlar 90            
5402.49.00.20.15 – – – – Karbon lifli ipliklerin imaline mahsus, uzunluğu 100 m. veya daha fazla,                
  ağırlığı her metrede 0,12 gr. veya daha fazla fakat 3,75 gr.ı geçmeyen,              
  fitil şeklinde olup 1000 veya daha fazla fakat 25 000’den az devamlı                
  filament içeren, ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla akrilonitril içeren                
  tek kat sentetik filament iplikler 90            
5402.49.00.20.16 – – – – 56.07 Pozisyonunda yer alan eşyaların imaline mahsus 55, 110, 165                
  veya 1760 desiteksteki bükülmemiş polietilen filament iplikler 90            
5402.49.00.20.17 – – – – Tamamen poli (tiyo-1,4-fenilen) den bükülmemiş tek kat sentetik              
  filament iplikler 90            
5402.49.00.20.19 – – – – Diğerleri 90            
  – Metrede 50 turdan fazla bükülmüş tek kat diğer iplikler:                
                   
                   
5402.51 – – Naylondan veya diğer poliamidlerden:         5402.51.00.00.00 – – Naylondan veya diğer poliamidlerden 90
5402.51.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50            
5402.51.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90            
                   
                   
5402.52 – – Poliesterlerden:       5402.52.00.00.00 – – Poliesterlerden 90
5402.52.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50            
5402.52.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90            
                   
                   
5402.53 – – Polipropilenden:         5402.53.00.00.00 – – Polipropilenden 90
5402.53.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50            
5402.53.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90            
                   
                   
5402.59 – – Diğerleri:       5402.59.00.00.00 – – Diğerleri 90
– – – 6,7 Teksi geçmeyenler         – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) diğer iplikler:  
5402.59.00.10.11 – – – – Akrilik esaslı sentetik filamentlerden 50            
5402.59.00.10.12 – – – – Vinil esaslı sentetik filamentlerden 50            
5402.59.00.10.19 – – – – Diğerleri 50            
– – – 6,7 Teksi geçenler              
5402.59.00.20.11 – – – – Akrilik esaslı sentetik filamentlerden 90            
5402.59.00.20.12 – – – – Vinil esaslı sentetik filamentlerden 90            
5402.59.00.20.19 – – – – Diğerleri 90            
  – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) diğer iplikler:              
                   
                   
5402.61 – – Naylondan veya diğer poliamidlerden:       5402.61.00.00.00 – – Naylondan veya diğer poliamidlerden 90
5402.61.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50            
5402.61.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90            
                   
                   
5402.62 – – Poliesterlerden:       5402.62.00.00.00 – – Poliesterlerden 90
5402.62.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50            
5402.62.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90            
                   
                   
5402.63 – – Polipropilenden:         5402.63.00.00.00 – – Polipropilenden 90
5402.63.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler 50            
5402.63.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler 90            
                   
                   
5402.69 – – Diğerleri :       5402.69.00.00.00 – – Diğerleri 90
– – – 6,7 Teksi geçmeyenler              
5402.69.00.10.11 – – – – Akrilik esaslı sentetik filamentlerden 50            
5402.69.00.10.12 – – – – Vinil esaslı sentetik filamentlerden 50            
5402.69.00.10.19 – – – – Diğerleri 50            
– – – 6,7 Teksi geçenler              
5402.69.00.20.11 – – – – Akrilik esaslı sentetik filamentlerden 90            
5402.69.00.20.12 – – – – Vinil esaslı sentetik filamentlerden 90            
5402.69.00.20.19 – – – – Diğerleri 90            
                   
                   
5403.10 – Viskoz ipeğinden yüksek mukavemetli iplik :         5403.10.00.00.00 – Viskoz ipeğinden yüksek mukavemetli iplik 90
5403.10.00.10.00 – – 67 Desiteksi geçmeyenler 50       – Tek kat diğer iplikler:  
– – 67 Desiteksi geçenler              
5403.10.00.20.11 – – – 660 Desitekse (dahil) kadar olanlar 90            
5403.10.00.20.12 – – – 660 Desiteksten yukarı olanlar 90            
  – Tek kat diğer iplikler:              
                   
                   
5403.31 – – Viskoz ipeğinden (bükülmemiş veya metrede en fazla 120 tur       5403.31.00.00.00 – – Viskoz ipeğinden (bükülmemiş veya metrede en fazla 120 tur  
  bükülmüş):         bükülmüş) 90
  – – – 67 Desiteksi geçmeyenler                
  – – – – Tekstüre iplik                
5403.31.00.10.11 – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 50            
5403.31.00.10.19 – – – – – Diğerleri 50            
5403.31.00.10.29 – – – – Diğerleri 50            
  – – – 67 Desiteksi geçenler                
  – – – – Tekstüre iplik                
5403.31.00.20.11 – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden 90            
5403.31.00.20.19 – – – – – Diğerleri 90            
5403.31.00.20.29 – – – – Diğerleri 90            
                   
                   
5403.32 – – Viskoz ipeğinden (metrede 120 turdan fazla bükülmüş):       5403.32.00.00.00 – – Viskoz ipeğinden (metrede 120 turdan fazla bükülmüş) 90
  – – – 67 Desiteksi geçmeyenler