Search
Close this search box.

Kısaltmalar – Alfabetik Eşya Fihristi

°C = santigrat derece
cg = santigram
Fas. = Fasti
Ci = Küri
cm = santimetre
gr. = gram
GEN = Genel Açıklama Notları
GHz = gigahertz
G.K. = Genel Yorum Kuralları
Hz = hertz
INN = Uluslararası tanımlanmamış eşya ismi (International non-
    Proprietary name)
kvar = kilovolt
l = litre
kW = kilowatt
MHz = megahertz
m = metre
m- = meta
mg = miligram
mm = milimetre
nark. = narkotik
t.b.y.a. = tarifenin başka yerinde yer almayan
KHz = kilohertz
kg = kilogram
0- = orto-
p- = para-
a.p. = alt pozisyon
UV = ultraviyole

 

‘Nark.’ve ‘nark.list.’e yapılan bir atıf Fasıl 29*un Açıklama Notlarının sonunda yer alan Narkotik Madde ve Psikotropik Maddeler Listesi’ne dahil olan bir eşyayı gösterir.

‘(P) list’ ve ‘(E) list.’ ya da ‘ö.m. list’e yapılan atıflar Fasıl 29’un Açıklama Notlarının sonunda yer alan Bazı Kontrollü Maddelerin Yasal Olmayan’ Üretimlerinde En Yaygın Şekilde Kullanılan Öncü Maddelerin (Precursors) ve Essensiyal Kimyasalların Listesi’ne dahil olan bir eşyayı gösterir.

Scroll to Top