28 Kasım 2022, Pazartesi
AB Gümrük
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kanunlar

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 6371 Sayılı Karar

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 6371)

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 08.11.2022

08.11.2022 Tarihli 32007 Sayılı Resmi Gazete - 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Elektrikli Araç Besleme Donanımları-Ölçüler ve Ayar Kanunu

31815 Sayılı Resmi Gazete -Elektrikli Araç Besleme Donanımlarının 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar 5446

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 7394

Türkiye Cumhuriyeti - 15.04.2022 Tarihli 31810 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar Değişikliği

Gümrük Kanunu Değişikliği 15.03.2022

Gümrük Kanununda Yapılan Değişiklik Hakkında - 15.03.2022 Tarihli 31779 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan 5303 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

7381 Sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu

08.03.2022 Tarihli 31772 Sayılı Resmi Gazete  (Cumhurbaşkanlığı Hükümleri Gereği 05.03.2022 Tarihli 7381 Sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu)

İhracatçılar Meclisi ile Birlikleri Hakkında Kanun 7341

06.11.2021 T. 31651 Sayılı R.G - Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanun 7341

Gümrük Kanunu Değişiklik 2021/2

06.02.2021 Tarihli 31387 Sayılı Resmi Gazete - 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 3517

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (Kanun Sayısı: 7223  Kanun Tarihi: 05.03.2020 - 12.03.2020 Tarihli 31066 Sayılı Resmi Gazete)

Teknik Düzenlemeler Mevzuatı-Rejimi Kararı

Teknik Düzenlemeler Mevzuatı-Rejimi Kararı - Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına Dair Kanun

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Mevzuatı

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Mevzuatı / Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu İle İlgili Kararlar / Kararnameler ve Fon Kesintileri

Kambiyo Mevzuatı (1567 ve 4961 Sayılı Kanun)

Kambiyo Mevzuatı (1567 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunu- 4961 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma 32 Sayılı Karar)

Hariçte İşleme Rejimi Mevzuatı ve Rejim Kararı

Hariçte İşleme Rejimi Mevzuatı ( 05.04.2007 Tarihli 26484 Sayılı Resmi Gazete / Hariçte İşleme Rejimi Kararı - Hariçte İşleme Rejimi)

Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı ve Kararı

Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı / Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) / (İhracat: 2007/2) / (İhracat: 2005/2) / Harç İstisnası

Serbest Bölgeler Kanun ve Uygulama Yönetmeliği

Serbest Bölgeler Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği (Kanun Sayısı 3218 Kanun Tarihi 06.06.1985 - 15.06.1985 Tarihli 18785 Sayılı Resmi Gazete)

GÜNCEL

Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Hakkında Yazı

T.C. - Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü - 27.11.2022 Tarihli 80353556 Sayılı Yazı - Birleşik Krallık STA Hakkında Yazı
AB Gümrük

MEVZUATLAR

error: İçerik korunmaktadır !!