31 Mart 2023, Cuma
AB Gümrük
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kanunlar

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanun

12.03.2023 Tarihli 32130 Sayılı R.G. - 7440 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

İthalatta İlave Gümrük Vergisine İlişkin Karar 6922

10.03.2023 Tarihli 32128 Sayılı Resmi Gazete - İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik (Karar Sayısı: 6922)

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Karar Sayısı 6921

T.C. - 10.03.2023 Tarihli 32128 Sayılı Resmi Gazete - İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6921)

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 7438

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) - Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içinde tekrar işe başlayanlara yüzde 5 destek primi.

İthalatta İlave Gümrük Vergisine İlişkin Karar 6886

03.03.2023 Tarihli 32121 Sayılı Resmi Gazete - İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik (Karar Sayısı: 6886)

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İhracat 2023/2

T.C. - Ticaret Bakanlığı - 28.02.2022 Tarihli 32118 Sayılı Resmi Gazete - Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2023/2)

1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kapsamı Yönetmelik

1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Karar 6830

T.C. - 23.02.2023 Tarihli 32113 Resmi Gazete - Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Karar 6830

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Karar 6790

T.C. - 14.02.2023 Tarihli 32104 Sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete - Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Karar 6790

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İhracat 2023/1

01.02.2023 Tarihli 32091 S.R.G. - Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/1)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 7435

01.02.2023 Tarihli 32091 Sayılı Resmi Gazete Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlara Tebliğ

7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Tebliğ

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 7423

10.12.2022 T. 32039 S.R.G - 7423 Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 6371 Sayılı Karar

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 6371)

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 08.11.2022

08.11.2022 Tarihli 32007 Sayılı Resmi Gazete - 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

GÜNCEL

Kriz Hallerinde Gönderilen Eşyaya Yönelik İşlemler – GGM

Gümrükler Genel Müdürlüğü - 21.03.2023 Tarihli 83783052 Sayılı Yazı- Kriz Hallerinde Gönderilen Eşyaya Yönelik İşlemler - GGM

MEVZUATLAR