3 Haziran 2023, Cumartesi
AB Gümrük

Daha fazla sonuç...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ana SayfaGümrük ve Dış Ticaret Kanunları

Gümrük ve Dış Ticaret Kanunları

Türkiye Cumhuriyeti gümrük ve dış ticaret kanunları, kaynak kullanımı destekleme fonu, hariçte işleme ve dahilde işleme rejimi, antrepo ve kambiyo rejimi.

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu (Kanun Sayısı: 7223  Kanun Tarihi: 05.03.2020 - 12.03.2020 Tarihli 31066 Sayılı Resmi Gazete)

Teknik Düzenlemeler Mevzuatı-Rejimi Kararı

Teknik Düzenlemeler Mevzuatı-Rejimi Kararı - Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına Dair Kanun

Tasfiye Yönetmeliği (Tasfiye Eşyası) Hakkında

Tasfiye Yönetmeliği (Tasfiye Eşyası) gümrük idarelerince işletilmekte olan geçici depolama yeri, antrepo ve ambarlara eşya alınması, muhafazası,

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Mevzuatı

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Mevzuatı / Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu İle İlgili Kararlar / Kararnameler ve Fon Kesintileri

Kambiyo Mevzuatı (1567 ve 4961 Sayılı Kanun)

Kambiyo Mevzuatı (1567 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunu- 4961 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma 32 Sayılı Karar)

Hariçte İşleme Rejimi Mevzuatı ve Rejim Kararı

Hariçte İşleme Rejimi Mevzuatı ( 05.04.2007 Tarihli 26484 Sayılı Resmi Gazete / Hariçte İşleme Rejimi Kararı - Hariçte İşleme Rejimi)

Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı ve Kararı

Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı / Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) / (İhracat: 2007/2) / (İhracat: 2005/2) / Harç İstisnası

Gümrük İşlemlerini Kolaylaştırma Yönetmeliği

Gümrük İşlemlerini Kolaylaştırma Yönetmeliği (Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamı Yetki, İzin, Uygulama ve Kolaylaştırmalar)

İhracat Rejimi Mevzuatı-Yönetmeliği-Genelgesi

İhracat Rejimi Mevzuatı - İhracat Rejimi Kararı - İhracat Yönetmeliği - İhracat Genelgesi- T.C. Merkez Bankası İhracat Genelgesi - Güncel İhracat Mevzuatı

İthalat Rejimi Mevzuatı-Yönetmeliği-Genelgesi

İthalat Rejimi Mevzuatı / İthalat Yönetmeliği / Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun / Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun

Serbest Bölgeler Kanun ve Uygulama Yönetmeliği

Serbest Bölgeler Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği (Kanun Sayısı 3218 Kanun Tarihi 06.06.1985 - 15.06.1985 Tarihli 18785 Sayılı Resmi Gazete)

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (Kanun Sayısı 5607 Kanun Tarihi 21.03.2007 - 31.03.2007 Tarihli 26479 Sayılı Resmi Gazete) 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (Kanun Sayısı 4760 Kanun Tarihi 06.06.2002 - 12.06.2002 Tarihli 24783 Sayılı Resmi Gazete)

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

Katma Değer Vergisi Kanunu (Kanun Sayısı 3065 Kanun Tarihi 25.10.1984 - 02.11.1984 Tarihli 18563 Sayılı Resmi Gazete)

Gümrük Yönetmeliği ve Yönetmelik Eki

Gümrük Yönetmeliği (Gümrük Yönetmeliği (Amaç-Kapsam ve Tanımlar -07.10.2009 Tarihli 27369 Sayılı (1.Mükerrer) Resmi Gazete

GÜNCEL

Ambar Çıkış İşlemleri Hakkında Yazı

T.C. - Ticaret Bakanlığı - Gümrükler Genel Müdürlüğü - 85907695 Sayılı Yazı - Ambar Çıkış İşlemleri Hakkında Yazı - GGM

MEVZUATLAR