Search
Close this search box.

Gümrük ve Dış Ticaret Kanunları

Türkiye Cumhuriyeti gümrük ve dış ticaret kanunları, kaynak kullanımı destekleme fonu, hariçte işleme ve dahilde işleme rejimi, antrepo ve kambiyo rejimi.

Scroll to Top