Kategori: Mevzuat

Ana Sayfa Mevzuat
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Türkiye’ye Ait Arkeolojik Ve Etnolojik Kategorideki Eserlere Yönelik İthalat Kısıtlaması Getirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı
Yazı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Türkiye’ye Ait Arkeolojik Ve Etnolojik Kategorideki Eserlere Yönelik İthalat Kısıtlaması Getirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE’YE AİT ARKEOLOJİK VE ETNOLOJİK KATEGORİDEKİ ESERLERE YÖNELİK İTHALAT KISITLAMASI GETİRİLMESİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI