28 Kasım 2022, Pazartesi
AB Gümrük
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tasarruflu Yazılar

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Karar 6417

ÖTV Kanunu Ekli (II) Sayılı Liste - Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti (Karar Sayısı: 6417)

E-Teminat İade İşlemleri Hakkında Yazı

T.C. - Gümrükler Genel Müdürlüğü - 02.11.2022 Tarihli 79660705 Sayılı Yazı - E-Teminat İade İşlemleri Hakkında Yazı

Gümrük Vergisi Muafiyeti Hakkında Ek-8

GGM - 09.11.2022 Tarihli 79875710 Sayılı Yazı - Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti Hk. EK-8

TPS ETGB Geri Gelen Eşya Entegrasyonu Hk

T.C. - Gümrükler Genel Müdürlüğü - 07.11.2022 Tarihli 79790796 Sayılı Yazı - TPS-ETGB-Geri Gelen Eşya Entegrasyonu

İthalatta İlave Gümrük Vergisine İlişkin Karar 6369

10.11.2022 Tarihli 32009 Sayılı Resmi Gazete - İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6369)

Özel Yük Taşıma İzin Belgesi Harçlar Hakkında

Vergi resim harç istisna belgesi sahibi mükellefin yapacağı taşımalar nedeniyle aldığı özel yük taşıma izin belgesinden harç aranılıp aranılmayacağı hk

Elektrikli-Pilli Diş Fırçaları ve Diş Fırçaları KDV Oranları

Gelir İdaresi Başkanlığı - Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazancın Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

E-Fatura Portalı Hakkında Yazı

T.C. - Hazine ve Maliye Bakanlığı - Gelir İdaresi Başkanlığı - 06.08.2022 Tarihli 93752 Sayılı Yazı - E-Fatura Hakkında Yazı

İthalatta Malların Mukim Firmalara Satılması Ba-Bs Formları

T.C. - Gelir İdaresi Başkanlığı - Mukim Firmalara Satılması Halinde Oluşan Tarih Ve Tutar Farklılığının Ba-Bs Formlarında Bildirimi

Mal İhracatı Kapsamında Gelir Vergisi İndirimi

Gelir İdaresi Başkanlığı - Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazancın Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

5503.40.00.00.11 GTİP – Katma Değer Vergisi Oranı

Gelir İdaresi Başkanlığı - 30.05.2022 Tarihli 584658 Sayılı Yazı - 5503.40.00.00.11 GTİP - Katma Değer Vergisi Oranı

Tıbbi Cihaz ve Aksamlarında KDV Oranı

Gelir İdaresi Başkanlığı - Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü - Tıbbi Cihaz ve Aksamlarında KDV Oranı - 29.06.2022 Tarihli 10822 Sayılı Yazı

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu – Muafiyet Talebi

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı - Gelir İdaresi Başkanlığı - 11.02.2022 Tarihli 21166 Sayılı Yazı - KKDF Muafiyet Talebi Hakkında Yazı

Tıbbi Cihazlar KDV Oranları Hakkında Yazı

T.C. Sağlık Bakanlığı - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu - 08.06.2022 Tarihli 61749811 Sayılı Yazı - Tıbbi Cihazlar KDV Oranları Hakkında Yazı

Mısır ve Patates Nişastası Yurtiçi Teminlerinde KDV Oranı

Gelir İdaresi Başkanlığı - 13.05.2022 Tarihli Yazı - Mısır ve patates nişastası ile ilaç etken hammaddelerinin ithal ve yurtiçi tesliminde uygulanacak KDV oranı

GÜNCEL

Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Hakkında Yazı

T.C. - Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü - 27.11.2022 Tarihli 80353556 Sayılı Yazı - Birleşik Krallık STA Hakkında Yazı
AB Gümrük

MEVZUATLAR

error: İçerik korunmaktadır !!