Search
Close this search box.

2023 Gümrük Müşavirliği Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Hk

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-82858591-161.99[GMD – SINAV 2023]-00088913804
Konu: 2023 Yılı Gümrük Müşavirliği Yazılı ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ek Ön Kayıt Başvurularının Alınması

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 11.04.2023 tarihli, 84476609 sayılı yazımız.

İlgi yazı konusu, 05.11.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan gümrük müşavirliği yazılı ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavları için ek ön kayıt açılmış olup, başvuruların Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince alınarak ilişikte yer alan listelere işlenmesi ve 29.09.2023 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Hüseyin YAREN
Bakan a.
Daire Başkanı

EKLER:
1-Başvuru formu örneği
2-Örnek excel sayfası (2 Adet)

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri (Gereği için)
Tüm Gümrük Müşavirleri Dernekleri (Bilgi için) (Ekler gönderilmeyecek)

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top