15.09.2023 Sayılı 32310 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2023/5)

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 13/4/2023 tarihli ve 32162 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1) ile açılan korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2- (1) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu EK-1’de yer almaktadır.

Karar

MADDE 3- (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik pozisyonunda (GTİP) “poliesterlerden” ismiyle sınıflandırılmakta olan polyester elyafın İran menşeli olanlarının ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde birinci yıl %17, ikinci yıl %16,5 ve üçüncü yıl %16 oranında belirlenmesine ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına karar vermiştir.

G.T.İ.P. Madde Adı Ek Mali Yükümlülük (%)
5503.20.00.00.00 Poliesterlerden 1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem
21/9/2023 20/9/2024 21/9/2024 20/9/2025 21/9/2025 20/9/2026
%17 %16,5 %16

(2) Birinci fıkrada belirtilen önlem, ilgili Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girmesiyle uygulanmaya başlar.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 21/9/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikİran Menşeli Polyester İthalatı Korunma Önlemi Uygulanması 7615
Sonraki İçerik2023 Gümrük Müşavirliği Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Hk