GTİP 55.01-55.16 (Sentetik Suni Devamsız Lifler)

  Fasıl No Fasıl Açıklaması
  55.01 Sentetik filament demetleri:
     – Naylon veya diğer poliamidlerden olanlar:
  5501.11.00.00.00  – – Aramidlerden
  5501.19.00.00.00  – –  Diğerleri
  5501.20.00.00.00  – Poliesterlerden olanlar
  5501.30.00.00.00  – Akrilik veya modakrilik olanlar
  5501.40.00.00.00  – Polipropilenden olanlar
  5501.90.00.00.00  – Diğerleri
     
  55.02 Suni filament demetleri:
  5502.10.00.00.00  – Selüloz asetatdan olanlar
  5502.90.00.00.00  – Diğerleri
     
  55.03 Sentetik devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış veya iplik
    imali için diğer surette hazırlanmamış):
     – Naylon veya diğer poliamidlerden:
  5503.11.00.00.00  – – Aramidlerden
  5503.19.00.00.00  – –  Diğerleri
  5503.20.00.00.00  – Poliesterlerden
  5503.30.00.00.00  – Akrilik veya modakrilik
  5503.40  – Polipropilenden:
  5503.40.00.00.11  – – İnşaatta kullanılanlar
  5503.40.00.00.19  – – Diğerleri
  5503.90.00.00.00  – Diğerleri
     
  55.04 Suni devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış veya iplik ima-
    li için başka şekilde bir işlem görmemiş):
  5504.10  – Viskoz ipeğinden olanlar:
  5504.10.00.00.11  – – Selülozik elyaf (Liyosel)
  5504.10.00.00.19  – – Diğerleri
  5504.90  – Diğerleri
  5504.90.00.00.11  – – Asetatdan olanlar
  5504.90.00.00.12  – – Proteik esaslı olanlar
  5504.90.00.00.19  – – Diğerleri
     
  55.05 Sentetik ve suni lif döküntüleri (tarama, iplik döküntüleri ve ditme
    suretiyle elde edilen diğer döküntüler dahil):
  5505.10  – Sentetik liflerden:
     – –  Naylon veya diğer poliamidlerden :
  5505.10.10.00.11  – – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
  5505.10.10.00.19  – – – Diğerleri
     – –  Poliesterlerden :
  5505.10.30.00.11  – – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
  5505.10.30.00.19  – – – Diğerleri
     – –  Akrilik veya modakrilik :
  5505.10.50.00.11  – – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
  5505.10.50.00.19  – – – Diğerleri
     – –  Polipropilenden :
  5505.10.70.00.11  – – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
  5505.10.70.00.19  – – – Diğerleri
     – –  Diğerleri :
  5505.10.90.00.11  – – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
  5505.10.90.00.19  – – – Diğerleri
  5505.20  – Suni liflerden :
  5505.20.00.00.11  – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
  5505.20.00.00.18  – – Diğerleri
     
  55.06 Sentetik devamsız lifler (karde edilmiş, taranmış veya iplik imali
    için başka şekilde işlem görmüş):
  5506.10.00.00.00  – Naylon veya diğer poliamidlerden
  5506.20.00.00.00  – Poliesterlerden
  5506.30.00.00.00  – Akrilik veya modakrilik
  5506.40.00.00.00  – Polipropilenden
  5506.90.00.00.00  – Diğerleri
     
  5507.00 Suni devamsız lifler (karde edilmiş, taranmış veya iplik imali için
    başka şekilde işlem görmüş)
  5507.00.00.00.11  – Viskozdan lifler
  5507.00.00.00.12  – Asetatdan lifler:
  5507.00.00.00.19  – Diğer lifler
     
  55.08 Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği (perakende olarak
    satılacak hale getirilmiş olsun olmasın):
  5508.10  – Sentetik devamsız liflerden:
     – – Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş:
  5508.10.10.00.11  – – – Poliesterlerden
     – – – Diğerleri
  5508.10.10.00.12  – – – – Akrilik
  5508.10.10.00.19  – – – – Diğerleri
  5508.10.90.00.00  – – Perakende olarak satılacak hale getirilmiş
  5508.20  – Suni devamsız liflerden:
  5508.20.10.00.00  – – Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş
  5508.20.90.00.00  – – Perakende olarak satılacak hale getirilmiş
     
  55.09 Sentetik devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende
    olarak satılacak hale getirilmemiş):
     – Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız naylon veya
       diğer poliamidlerin liflerini içerenler:
  5509.11.00.00.00  – – Tek kat iplikler
  5509.12.00.00.00  – – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler
     – Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız poliester liflerini
       içerenler:
  5509.21.00.00.00  – – Tek kat iplikler
  5509.22.00.00.00  – – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler
     – Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız akrilik veya
       modakrilik lifler içerenler:
  5509.31.00.00.00  – – Tek kat iplikler
  5509.32.00.00.00  – – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler
     – Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla sentetik devamsız lifleri
       içeren diğer iplikler:
  5509.41.00.00.00  – – Tek kat iplikler
  5509.42.00.00.00  – – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler
     – Devamsız poliester liflerinden diğer iplikler:
  5509.51.00.00.00  – – Esas itibariyle veya sadece suni devamsız liflerle karışık
         olanlar
  5509.52.00.00.00  – – Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile
         karışık olanlar
  5509.53.00.00.00  – – Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar
  5509.59.00.00.00  – – Diğerleri
     – Devamsız akrilik veya modakrilik liflerden diğer iplikler:
  5509.61.00.00.00  – – Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile
         karışık olanlar
  5509.62.00.00.00  – – Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar
  5509.69.00.00.00  – – Diğerleri
     – Diğer iplikler:
  5509.91.00.00.00  – – Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile
         karışık olanlar
  5509.92.00.00.00  – – Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar
  5509.99.00.00.00  – – Diğerleri
     
  55.10 Suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende
    olarak satılacak hale getirilmemiş):
     – Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla suni devamsız lif içerenler:
  5510.11.00.00.00  – – Tek kat iplikler
  5510.12.00.00.00  – – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler
  5510.20.00.00.00  – Diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan
       kılları ile karışık olanlar)
  5510.30.00.00.00  – Diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece pamuk ile karışık
       olanlar)
  5510.90.00.00.00  – Diğer iplikler
     
  55.11 Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç)
    (perakende olarak satılacak hale getirilmiş):
  5511.10.00.00.00  – Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85 veya daha
       fazla sentetik devamsız lif içerenler)
  5511.20.00.00.00  – Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle %85’den az sente-
       tik devamsız lif içerenler)
  5511.30.00.00.00  – Suni devamsız liflerden
     
  55.12 Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle
    %85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler):
     – Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız poliester lifleri
       içerenler:
  5512.11.00.00.00  – – Ağartılmamış veya ağartılmış
  5512.19  – – Diğerleri:
  5512.19.10.00.00  – – – Baskılı
  5512.19.90.00.00  – – – Diğerleri
     – Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız akrilik veya
       modakrilik lifler içerenler:
  5512.21.00.00.00  – – Ağartılmamış veya ağartılmış
  5512.29  – – Diğerleri:
  5512.29.10.00.00  – – – Baskılı
  5512.29.90.00.00  – – – Diğerleri
     – Diğerleri:
  5512.91.00.00.00  – – Ağartılmamış veya ağartılmış
  5512.99  – – Diğerleri:
  5512.99.10.00.00  – – – Baskılı
  5512.99.90.00.00  – – – Diğerleri
     
  55.13 Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle
     % 85’den az, m2 .ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya
    sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler):
     – Ağartılmamış veya ağartılmış:
  5513.11  – – Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı):
  5513.11.20.00.00  – – – Genişliği 165 cm. veya daha az olanlar
  5513.11.90.00.00  – – – Genişliği 165 cm.yi geçenler
  5513.12.00.00.00  – – Devamsız poliester liflerinden 3’lü veya 4’lü dimi  (kırık dimi dahil)
  5513.13.00.00.00  – – Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat
  5513.19.00.00.00  – – Diğer dokunmuş mensucat
     – Boyanmış:
  5513.21.00.00.00  – – Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı)
  5513.23  – – Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat:
  5513.23.10.00.00  – – – 3’lü veya 4’lü dimi  (kırık dimi dahil)
  5513.23.90.00.00  – – – Diğerleri
  5513.29.00.00.00  – – Diğer dokunmuş mensucat
     – Farklı renkteki ipliklerden:
  5513.31.00.00.00  – – Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı)
  5513.39.00.00.00  – – Diğer dokunmuş mensucat
     – Baskılı:
  5513.41.00.00.00  – – Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı)
  5513.49.00.00.00  – – Diğer dokunmuş mensucat
     
  55.14 Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle
    %85 ‘den az, m2. ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya
    sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler):
     – Ağartılmamış veya ağartılmış:
  5514.11.00.00.00  – – Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı)
  5514.12.00.00.00  – – Devamsız poliester liflerinden 3’lü veya 4’lü dimi (kırık dimi dahil)
  5514.19  – – Diğer dokunmuş mensucat:
  5514.19.10.00.00  – – – Devamsız poliester liflerinden
  5514.19.90.00.00  – – – Diğerleri
     – Boyanmış:
  5514.21.00.00.00  – – Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı)
  5514.22.00.00.00  – – Devamsız poliester liflerinden 3’lü veya 4’lü dimi (kırık dimi dahil)
  5514.23.00.00.00  – – Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat
  5514.29.00.00.00  – – Diğer dokunmuş mensucat
  5514.30  – Farklı renkteki ipliklerden:
  5514.30.10.00.00  – – Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı)
  5514.30.30.00.00  – – Devamsız poliester liflerinden 3’lü veya 4’lü dimi (kırık dimi dahil)
  5514.30.50.00.00  – – Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat
  5514.30.90.00.00  – – Diğer dokunmuş mensucat
     – Baskılı:
  5514.41.00.00.00  – – Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı)
  5514.42.00.00.00  – – Devamsız poliester liflerinden 3’lü veya 4’lü dimi (kırık dimi dahil)
  5514.43.00.00.00  – – Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat
  5514.49.00.00.00  – – Diğer dokunmuş mensucat
     
  55.15 Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat:
     – Devamsız poliester liflerinden:
  5515.11  – – Esas itibariyle veya sadece devamsız viskoz ipeği lifleriyle karışık:
  5515.11.10.00.00  – – – Ağartılmamış veya ağartılmış
  5515.11.30.00.00  – – – Baskılı
  5515.11.90.00.00  – – – Diğerleri
  5515.12  – – Esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentlerle karışık:
  5515.12.10.00.00  – – – Ağartılmamış veya ağartılmış
  5515.12.30.00.00  – – – Baskılı
  5515.12.90.00.00  – – – Diğerleri
  5515.13  – – Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık:
     – – – Esas itibariyIe veya sadece karde edilmiş yün veya ince hayvan kılları ile
           karışık (strayhgarn):
  5515.13.11.00.00  – – – – Ağartılmamış veya ağartılmış
  5515.13.19.00.00  – – – – Diğerleri
     – – – Esas itibariyle veya sadece taranmış yün veya ince hayvan kıllarıyla
            karışık (kamgarn):
  5515.13.91.00.00  – – – – Ağartılmamış veya ağartılmış
  5515.13.99.00.00  – – – – Diğerleri
  5515.19  – – Diğerleri:
  5515.19.10.00.00  – – –  Ağartılmamış veya ağartılmış
  5515.19.30.00.00  – – – Baskılı
  5515.19.90.00.00  – – – DiğerIeri
     – Devamsız akrilik veya modakrilik liflerden:
  5515.21  – – Esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentler ile karışık:
  5515.21.10.00.00  – – – Ağartılmamış veya ağartılmış
  5515.21.30.00.00  – – – Baskılı
  5515.21.90.00.00  – – – Diğerleri
  5515.22  – – Esas itibariyIe veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık:
     – – – Esas itibariyle veya sadece karde edilmiş yün veya ince hayvan kılları ile
           karışık (strayhgarn):
  5515.22.11.00.00  – – – – Ağartılmamış veya ağartılmış
  5515.22.19.00.00  – – – – Diğerleri
     – – – Esas itibariyle veya sadece taranmış yün veya ince hayvan kılları
            ile karışık (kamgarn):
  5515.22.91.00.00  – – – – Ağartılmamış veya ağartılmış
  5515.22.99.00.00  – – – – Diğerleri
  5515.29.00.00.00  – – Diğerleri
     – Diğer dokunmuş mensucat:
  5515.91  – – Esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentlerle karışık:
  5515.91.10.00.00  – – – Ağartılmamış veya ağartılmış
  5515.91.30.00.00  – – –  Baskılı
  5515.91.90.00.00  – – – Diğerleri
  5515.99  – – Diğerleri:
  5515.99.20.00.00  – – – Ağartılmamış veya ağartılmış
  5515.99.40.00.00  – – – Baskılı
  5515.99.80.00.00  – – – Diğerleri
     
  55.16 Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat:
     – Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla suni devamsız lif
       içerenler:
  5516.11.00.00.00  – – Ağartılmamış veya ağartılmış
  5516.12.00.00.00  – – Boyanmış
  5516.13.00.00.00  – – Farklı renkteki ipliklerden
  5516.14.00.00.00  – – Baskılı
     – Ağırlık itibariyle % 85 den az suni devamsız lif içerenler
      (esas itibariyle veya sadece sentetik veya suni filamentlerle karışık):
  5516.21.00.00.00  – – Ağartılmamış veya ağartılmış
  5516.22.00.00.00  – – Boyanmış
  5516.23  – – Farklı renkteki ipliklerden:
  5516.23.10.00.00  – – – Genişliği 140 cm.veya daha fazla olan jakar mensucat (şiltelik)
  5516.23.90.00.00  – – – Diğerleri
  5516.24.00.00.00  – – Baskılı
     – Ağırlık itibariyle % 85′ den az suni devamsız lif içerenler (esas
       itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık):
  5516.31.00.00.00  – – Ağartılmamış veya ağartılmış
  5516.32.00.00.00  – – Boyanmış
  5516.33.00.00.00  – – Farklı renkteki ipliklerden
  5516.34.00.00.00  – – Baskılı
     – Ağırlık itibariyle % 85′ den az suni devamsız lif içerenler (esas
       itibariyle veya sadece pamukla karışık):
  5516.41.00.00.00  – – Ağartılmamış veya ağartılmış
  5516.42.00.00.00  – – Boyanmış
  5516.43.00.00.00  – – Farklı renkteki ipliklerden
  5516.44.00.00.00  – – Baskılı
     – Diğerleri:
  5516.91.00.00.00  – – Ağartılmamış veya ağartılmış
  5516.92.00.00.00  – – Boyanmış
  5516.93.00.00.00  – – Farklı renkteki ipliklerden
  5516.94.00.00.00  – – Baskılı

   

  GTİP Sorgulama & GTİP Kodları Listesine dönmek için tıklayınız.


        AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.      

  Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.

  Önceki İçerikGTİP 54.01-54.08 (Filament, Dokunabilir Maddeler)
  Sonraki İçerikGTİP 56.01-56.09 (Vatka, Keçe, Mensucat İp,Halat)