GTİP 54.01-54.08 (Filament, Dokunabilir Maddeler)

  Fasıl No Fasıl Açıklaması
  54.01 Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği (perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın):
  5401.10 – Sentetik filamentlerden olanlar:
  – – Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar:
  – – – Kor (core) iplik:
  – – – – Pamuk lifleriyle sarılmış polyester filamentleri :
  5401.10.12.10.00 – – – – – 67 Desiteksi geçmeyenler
  5401.10.12.20.00 – – – – – 67 Desiteksi geçenler
  – – – – Diğerleri :
  5401.10.14.10.00 – – – – – 67 Desiteksi geçmeyenler
  5401.10.14.20.00 – – – – – 67 Desiteksi geçenler
  – – – Diğerleri :
  – – – – Tekstüre iplik :
  5401.10.16.10.00 – – – – – 67 Desiteksi geçmeyenler
  5401.10.16.20.00 – – – – – 67 Desiteksi geçenler
  – – – – Diğerleri :
  5401.10.18.10.00 – – – – – 67 Desiteksi geçmeyenler
  5401.10.18.20.00 – – – – – 67 Desiteksi geçenler
  5401.10.90.00.00 – – Perakende olarak satılacak hale getirilmiş
  5401.20 – Suni filamentlerden olanlar:
  – – Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş :
  – – – 67 Desiteksi geçmeyenler
  5401.20.10.10.11 – – – – Viskoz ipeği ipliği
  5401.20.10.10.12 – – – – Asetat ipeği ipliği
  5401.20.10.10.13 – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden iplikler
  5401.20.10.10.19 – – – – Suni filamentlerden diğer iplikler
  – – – 67 Desiteksi geçenler
  5401.20.10.20.11 – – – – Viskoz ipeği ipliği
  5401.20.10.20.12 – – – – Asetat ipeği ipliği
  5401.20.10.20.13 – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden iplikler
  5401.20.10.20.19 – – – – Suni filamentlerden diğer iplikler
  5401.20.90.00.00 – – Perakende olarak satılacak hale getirilmiş
  54.02 Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) (67 desiteksten az olan sentetik mono filamentler dahil) :
  – Naylon veya diğer poliamidlerden yüksek mukavemetli iplikler, tekstüre edilmiş olsun olmasın:
  5402.11 – – Aramidlerden olanlar:
  5402.11.00.10.00 – – – 67 desiteksi geçmeyenler
  – – – 67 desiteksi geçenler:
  5402.11.00.21.00 – – – – Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip katlarda 1’er kg. olmak şartıyla)
  5402.11.00.29.00 – – – – Diğerleri
  5402.19 – – Diğerleri:
  5402.19.00.10.00 – – – 67 desiteksi geçmeyenler
  – – – 67 desiteksi geçenler :
  5402.19.00.21.00 – – – – Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip katlarda 1’er kg. olmak şartıyla)
  – – – – Diğerleri:
  5402.19.00.29.11 – – – – – 660 desitekse (dahil) kadar olanlar
  5402.19.00.29.12 – – – – – 660 desiteksten yukarı olanlar
  5402.20 – Poliesterlerden yüksek mukavemetli iplikler, tekstüre edilmiş olsun olmasın:
  5402.20.00.10.00 – – 67 Desiteksi geçmeyenler
  – – 67 Desiteksi geçenler :
  5402.20.00.21.00 – – – Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip katlarda 1’er kg. olmak şartıyla)
  – – – Diğerleri
  5402.20.00.29.11 – – – – 660 Desitekse (dahil) kadar olanlar
  5402.20.00.29.12 – – – – 660 Desiteksten yukarı olanlar
  – Tekstüre iplik:
  5402.31 – – Naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler):
  5402.31.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler
  5402.31.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler
  5402.32.00.00.00 – – Naylondan veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçenler)
  5402.33 – – Poliesterlerden:
  5402.33.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler
  5402.33.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler
  5402.34 – – Polipropilenden:
  5402.34.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler
  5402.34.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler
  5402.39 – – Diğerleri:
  – – – 6,7 Teksi geçmeyenler
  5402.39.00.10.11 – – – – Akrilik esaslı sentetik filamentlerden
  5402.39.00.10.12 – – – – Vinil esaslı sentetik filamentlerden
  5402.39.00.10.19 – – – – Diğerleri
  – – – 6,7 Teksi geçenler
  5402.39.00.20.11 – – – – Akrilik esaslı sentetik filamentlerden
  5402.39.00.20.12 – – – – Vinil esaslı sentetik filamentlerden
  5402.39.00.20.19 – – – – Diğerleri
  – Diğer iplikler (tek kat bükülmemiş veya metrede en fazla 50 tur bükülmüş):
  5402.44 – – Elastomerlerden:
  5402.44.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler
  5402.44.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler
  5402.45 – – Diğerleri, naylonlardan veya diğer poliamidlerden:
  5402.45.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler
  5402.45.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler
  5402.46 – – Diğerleri, poliesterlerden (kısmen çekimli):
  5402.46.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler
  5402.46.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler
  5402.47 – – Diğerleri, poliesterlerden:
  5402.47.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler
  5402.47.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler
  5402.48 – – Diğerleri, polipropilenden:
  5402.48.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler
  5402.48.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler
  5402.49 – – Diğerleri:
  – – – 6,7 Teksi geçmeyenler
  5402.49.00.10.11 – – – – Politetraflor etilenden olanlar
  5402.49.00.10.12 – – – – Cerrahi ipliklerin imaline mahsus laktik asit ve glikol asitin kopolimerlerinden olanlar
  5402.49.00.10.13 – – – – Baskı haddelerine mahsus elbise kollarının imalinde kullanılan polivinil alkolün tekstüre edilmemiş filament iplikleri
  5402.49.00.10.14 – – – – Tamamen poliglikolik asitten olanlar
  5402.49.00.10.15 – – – – Karbon lifli ipliklerin imaline mahsus, uzunluğu 100 m. veya daha fazla, ağırlığı her metrede 0,12 gr. veya daha fazla fakat 3,75 gr.ı geçmeyen, fitil şeklinde olup 1000 veya daha fazla fakat 25 000’den az deevamlı filament içeren, ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla akrilonitril içeren tek kat sentetik filament iplikler
  5402.49.00.10.16 – – – – 56.07 Pozisyonunda yer alan eşyaların imaline mahsus 55, 110, 165 veya 1760 desiteksteki bükülmemiş polietilen filament iplikler
  5402.49.00.10.17 – – – – Tamamen poli (tiyo-1,4-fenilen) den bükülmemiş tek kat sentetik filament iplikler
  5402.49.00.10.19 – – – – Diğerleri
  – – – 6,7 Teksi geçenler
  5402.49.00.20.11 – – – – Politetraflor etilenden olanlar
  5402.49.00.20.12 – – – – Cerrahi ipliklerin imaline mahsus laktik asit ve glikol asitin kopolimerlerinden olanlar
  5402.49.00.20.13 – – – – Baskı haddelerine mahsus elbise kollarının imalinde kullanılan polivinil alkolün tekstüre edilmemiş filament iplikleri
  5402.49.00.20.14 – – – – Tamamen poliglikolik asitten olanlar
  5402.49.00.20.15 – – – – Karbon lifli ipliklerin imaline mahsus, uzunluğu 100 m. veya daha fazla, ağırlığı her metrede 0,12 gr. veya daha fazla fakat 3,75 gr.ı geçmeyen, fitil şeklinde olup 1000 veya daha fazla fakat 25 000’den az devamlı filament içeren, ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla akrilonitril içeren tek kat sentetik filament iplikler
  5402.49.00.20.16 – – – – 56.07 Pozisyonunda yer alan eşyaların imaline mahsus 55, 110, 165 veya 1760 desiteksteki bükülmemiş polietilen filament iplikler
  5402.49.00.20.17 – – – – Tamamen poli (tiyo-1,4-fenilen) den bükülmemiş tek kat sentetik filament iplikler
  5402.49.00.20.19 – – – – Diğerleri
  – Metrede 50 turdan fazla bükülmüş tek kat diğer iplikler:
  5402.51 – – Naylondan veya diğer poliamidlerden:
  5402.51.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler
  5402.51.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler
  5402.52 – – Poliesterlerden:
  5402.52.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler
  5402.52.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler
  5402.53 – – Polipropilenden:
  5402.53.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler
  5402.53.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler
  5402.59 – – Diğerleri:
  – – – 6,7 Teksi geçmeyenler
  5402.59.00.10.11 – – – – Akrilik esaslı sentetik filamentlerden
  5402.59.00.10.12 – – – – Vinil esaslı sentetik filamentlerden
  5402.59.00.10.19 – – – – Diğerleri
  – – – 6,7 Teksi geçenler
  5402.59.00.20.11 – – – – Akrilik esaslı sentetik filamentlerden
  5402.59.00.20.12 – – – – Vinil esaslı sentetik filamentlerden
  5402.59.00.20.19 – – – – Diğerleri
  – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) diğer iplikler:
  5402.61 – – Naylondan veya diğer poliamidlerden:
  5402.61.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler
  5402.61.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler
  5402.62 – – Poliesterlerden:
  5402.62.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler
  5402.62.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler
  5402.63 – – Polipropilenden:
  5402.63.00.10.00 – – – 6,7 Teksi geçmeyenler
  5402.63.00.20.00 – – – 6,7 Teksi geçenler
  5402.69 – – Diğerleri :
  – – – 6,7 Teksi geçmeyenler
  5402.69.00.10.11 – – – – Akrilik esaslı sentetik filamentlerden
  5402.69.00.10.12 – – – – Vinil esaslı sentetik filamentlerden
  5402.69.00.10.19 – – – – Diğerleri
  – – – 6,7 Teksi geçenler
  5402.69.00.20.11 – – – – Akrilik esaslı sentetik filamentlerden
  5402.69.00.20.12 – – – – Vinil esaslı sentetik filamentlerden
  5402.69.00.20.19 – – – – Diğerleri
  54.03 Suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) (67 desiteksten az olan suni monofilament dahil):
  5403.10 – Viskoz ipeğinden yüksek mukavemetli iplik :
  5403.10.00.10.00 – – 67 Desiteksi geçmeyenler
  – – 67 Desiteksi geçenler
  5403.10.00.20.11 – – – 660 Desitekse (dahil) kadar olanlar
  5403.10.00.20.12 – – – 660 Desiteksten yukarı olanlar
  5403.31 – – Viskoz ipeğinden (bükülmemiş veya metrede en fazla 120 tur bükülmüş):
  – Tek kat diğer iplikler:
  – – – 67 Desiteksi geçmeyenler
  – – – – Tekstüre iplik
  5403.31.00.10.11 – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden
  5403.31.00.10.19 – – – – – Diğerleri
  5403.31.00.10.29 – – – – Diğerleri
  – – – 67 Desiteksi geçenler
  – – – – Tekstüre iplik
  5403.31.00.20.11 – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden
  5403.31.00.20.19 – – – – – Diğerleri
  5403.31.00.20.29 – – – – Diğerleri
  5403.32 – – Viskoz ipeğinden (metrede 120 turdan fazla bükülmüş):
  – – – 67 Desiteksi geçmeyenler
  – – – – Tekstüre iplik
  5403.32.00.10.11 – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden
  5403.32.00.10.19 – – – – – Diğerleri
  5403.32.00.10.29 – – – – Diğerleri
  – – – 67 Desiteksi geçenler
  – – – – Tekstüre iplik
  5403.32.00.20.11 – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden
  5403.32.00.20.19 – – – – – Diğerleri
  5403.32.00.20.29 – – – – Diğerleri
  5403.33 – – Selüloz asetattan:
  – – – 67 Desiteksi geçmeyenler
  – – – – Tekstüre iplik
  5403.33.00.10.11 – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden
  5403.33.00.10.19 – – – – – Diğerleri
  5403.33.00.10.29 – – – – Diğerleri
  – – – 67 Desiteksi geçenler
  – – – – Tekstüre iplik
  5403.33.00.20.11 – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden
  5403.33.00.20.19 – – – – – Diğerleri
  5403.33.00.20.29 – – – – Diğerleri
  5403.39 – – Diğerleri :
  – – – 67 Desiteksi geçmeyenler
  – – – – Tekstüre iplik
  5403.39.00.10.11 – – – – – Proteik esaslı suni filamentlerden
  5403.39.00.10.19 – – – – – Diğerleri
  5403.39.00.10.29

   

  GTİP Sorgulama & GTİP Kodları Listesine dönmek için tıklayınız.


        AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.      

  Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.

  Önceki İçerikGTİP 53.01-53.11 (Bitkisel Lifler, Kağıt İpliği)
  Sonraki İçerikGTİP 55.01-55.16 (Sentetik Suni Devamsız Lifler)