Türk Gümrük Tarife Cetveli 2022/2023 Değişim Tablosu;

2022 2023
Gtip Eşya Tanımı Gtip Eşya Tanımı
0410.10 – Böcekler:
0410.10

– Böcekler:
0410.10.10.00.00 – – Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş
0410.10.10.00.00
 

– – Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş (un ve kaba un hariç)

 

0410.10.91.00.00 – – – Et veya sakatatın yenilebilen un ve kaba unları
0410.10.91.00.00

– – – Un ve kaba unlar
     
0809.30 – Şeftali (nektarin dahil) :
0809.30

– Şeftali (nektarin dahil) :
   

0809.30.20.00.00

 

 

– – Yassı şeftaliler (Prunus persica var. platycarpa) ve yassı nektarinler (Prunus persica var. platerina)

 

    – – Diğerleri:
0809.30.10.00.00 – – Nektarinler
0809.30.30.00.00

– – – Nektarinler
0809.30.90.00.00 – – Diğerleri
0809.30.80.00.00

– – – Diğerleri
     
 
1006.10.90.00.00

– – – Diğerleri
 
1006.20.19.00.00

– – – Diğerleri
 
1006.20.99.00.00

– – – Diğerleri
 
1006.30.29.00.00

– – – – Diğerleri
 
1006.30.49.00.00

– – – – Diğerleri
 
1006.30.69.00.00

– – – – Diğerleri
 
1006.30.99.00.00

– – – – Diğerleri
       
2207.20.00.10.13 – – – Dökme etil alkol
2207.20.00.10.01

– – – – %99 veya daha yüksek saflıkta olanlar
 
2207.20.00.10.09

– – – – Diğerleri
       
2530.90 – Diğerleri:
2530.90

– Diğerleri:
  – – Lüle taşı (tabii veya aglomere)
2530.90.30.00.00

– – Selestin ve Strontianit
2530.90.00.10.11 – – – Tabii lüle taşı  

2530.90.40.00.00

 

 

– – Lityum ekstraksiyonuna uygun spodumen, petalit, lepidolit, ambligonit, hektorit, jadarit ve benzeri mineraller

 

2530.90.00.10.12 – – – Aglomere lüle taşı  

2530.90.50.00.00

 

 

– – Nadir toprak metalleri, skandiyum veya itriyum ekstraksiyonuna uygun bastnaezit, ksenotim ve benzeri mineraller

 

  – – Diğerleri:
2530.90.70.00.00

– – Diğerleri
2530.90.00.90.11 – – – Kalsine edilmiş veya birbirleriyle karıştırılmış toprak boyalar
2530.90.00.90.19 – – – Diğer toprak boyalar
2530.90.00.90.21 – – – Siyah kehribar (oltu taşı)
2530.90.00.90.29 – – – Diğer kehribarlar
2530.90.00.90.32 – – – Zirkonyum silikat (mikronize)
2530.90.00.90.33 – – – Tabi sodyum sülfat
2530.90.00.90.34 – – – Stronsiyum sülfat (selestin)
2530.90.00.90.35 – – – Tabi arsenik sülfürler
2530.90.00.90.36 – – – Tabi kriolit
2530.90.00.90.37 – – – Tabi şiolit
2530.90.00.90.39 – – – Diğerleri
     
 
2619.00.95.00.00

– Vanadyum ekstraksiyonuna uygun döküntüler
    – Diğerleri
2619.00.90.00.11 – – Yüksek fırın cürufu
2619.00.97.00.11

– – Yüksek fırın cürufu
2619.00.90.00.12 – – Diğer cüruflar
2619.00.97.00.12

– – Diğer cüruflar
2619.00.90.00.13 – – Tufal
2619.00.97.00.13

– – Tufal
2619.00.90.00.19 – – Diğerleri
2619.00.97.00.19

– – Diğerleri
       
2710.19.21.00.00 – – – – – – Jet yakıtı   – – – – – – Jet yakıtı:
   
2710.19.21.00.11
 

– – – – – – – Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF)

 

   
2710.19.21.00.19

– – – – – – – Diğerleri
   
2710.19.43.00.12
 

– – – – – – – GTL Motorin (Gazdan sentezlenerek üretilmiş parafinik motorin)

 

   
2710.19.43.00.13
 

– – – – – – – HVO Motorin (Hidroişlemle üretilmiş yenilenebilir parafinik motorin)

 

       
2805.30.20.00.00 – – – – Seryum, Lantan, Praseodim, Neodimyum ve Samaryum
2805.30.21.00.00

– – – – Seryum ve Lantan
2805.30.30.00.00 – – – – Evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, holmiyum, erbiyum, tulyum, iterbiyum, lutetyum ve itriyum
2805.30.29.00.00

– – – – Praseodim, Neodimyum ve Samaryum
 
2805.30.31.00.00

– – – – Gadolinyum, terbiyum ve disprosyum
 
2805.30.39.00.00
 

– – – – Evropiyum, holmiyum, erbiyum, tulyum, iterbiyum, lutetyum ve itriyum

 

   

2844.20

 

 


– U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; plutonyum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum, plutonyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar
(sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar :

 

 
– – – U 233 ‘den elde edilen uranyum ve bunun bileşikleri; U 233 veya bu ürünün bileşiklerinden elde edilen alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil) seramik ürünler ve karışımlar :
 
– – – Uranyum- 233 ve bunun bileşikleri; Uranyum- 233 veya bu ürünün bileşiklerinden elde edilen alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil) seramik ürünler ve karışımlar :
2846.90.10.00.00 – – Lantan, Praseodim, Neodimyum veya Samaryum bileşikleri
2846.90.40.00.00

– – Lantan bileşikleri
2846.90.20.00.00 – – Evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, holmiyum, erbiyum, tulyum, iterbiyum, lutetyum veya itriyum bileşikleri
2846.90.50.00.00
 

– – Praseodim, Neodimyum veya Samaryum bileşikleri

 

 
2846.90.60.00.00
 

– – Gadolinyum, terbiyum veya disprosyum bileşikleri

 

   

2846.90.70.00.00

 

 

– – Evropiyum, holmiyum, erbiyum, tulyum, iterbiyum, lutetyum veya itriyum bileşikleri

 

       
2903.43.00.00.00 – – Flormetan (HFC-41), 1,2-difloroetan (HFC-152), 1,1 – Difloretan (HFC-152a)
2903.43
 

– – Flormetan (HFC-41), 1,2-difloroetan (HFC-152), 1,1 – Difloretan (HFC-152a):

 

 
2903.43.00.00.11

– – – Flormetan (HFC-41)
 
2903.43.00.00.12

– – – 1,2-difloroetan (HFC-152)
 
2903.43.00.00.13

– – – 1,1 – Difloretan (HFC-152a)
2903.45.00.00.00 – – 1,1,1,2 – tetrafloretan (HFC-134-a) ve 1,1,2,2 -tetrafloretan (HFC-134)
2903.45.00.00.11

– – – 1,1,1,2 – tetrafloretan (HFC-134-a)
 
2903.45.00.00.12

– – – 1,1,2,2 -tetrafloretan (HFC-134)
2903.46.00.00.00

– – 1,1,1,2,3,3,3 – heptaflorpropan (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3 – hekzaflorpropan (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3 – hekzaflorpropan (HFC-236ea), 1,1,1,3,3,3 – hekzaflorpropan (HFC-236fa)

 

2903.46

 

 


– – 1,1,1,2,3,3,3 – heptaflorpropan (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3 – hekzaflorpropan (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3 – hekzaflorpropan (HFC-236ea), 1,1,1,3,3,3 hekzaflorpropan (HFC-236fa):

 

 
2903.46.00.00.11

– – – 1,1,1,2,3,3,3 – heptaflorpropan (HFC-227ea)
 
2903.46.00.00.12

– – – 1,1,1,2,2,3 – hekzaflorpropan (HFC-236cb)
 
2903.46.00.00.13

– – – 1,1,1,2,3,3 – hekzaflorpropan (HFC-236ea)
 
2903.46.00.00.14

– – – 1,1,1,3,3,3 – hekzaflorpropan (HFC-236fa)
2903.47.00.00.00 – – 1,1,1,3,3 – Pentafloropropan (HFC-245fa), 1,1,2,2,3 – pentaflorpropan (HFC-245ca)
2903.47
 

– – 1,1,1,3,3 – Pentafloropropan (HFC-245fa), 1,1,2,2,3 – pentaflorpropan (HFC-245ca):

 

 
2903.47.00.00.11

– – – 1,1,1,3,3 – Pentafloropropan (HFC-245fa)
 
2903.47.00.00.12

– – – 1,1,2,2,3 – pentaflorpropan (HFC-245ca)
2903.48.00.00.00 – – 1,1,1,3,3 – pentaflorbütan (HFC-365mfc), dekaflorpentan (HFC-43-10mee)1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 –
2903.48
 

– – 1,1,1,3,3 – pentaflorbütan (HFC-365mfc), 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 dekaflorpentan (HFC-43-10mee):

 

 
2903.48.00.00.11

– – – 1,1,1,3,3 – pentaflorbütan (HFC-365mfc)
 
2903.48.00.00.12
 

– – – 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 – dekaflorpentan (HFC-43-10mee)

 

 
2909.19.90.00.43

– – – – Diklordietil eter
2909.20 – Siklanik, siklenik veya sikloterpenik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :  

2909.20.00.00.00

 

 

– Siklanik, siklenik veya sikloterpenik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

 

2909.20.00.00.11 – – Diklordietil eter
2909.20.00.00.19 – – Diğerleri
 
2917.39.35.00.00
 

– – – Bis(2-etillheksil) benzen-1,4-dikarboksilat (DOTP)

 

2917.39.95.10.00 – – – – o-Ftalik asit (Ftalik asit)
2917.39.85.10.00

– – – – o-Ftalik asit (Ftalik asit)
2917.39.95.90.11 – – – – – İzoftalik asit tuzları ve esterleri
2917.39.85.90.11

– – – – – İzoftalik asit tuzları ve esterleri
2917.39.95.90.13 – – – – – Dioktil tereftalat
2917.39.85.90.13

– – – – – Dioktil tereftalat
2917.39.95.90.14 – – – – – Tereftalik asitin diğer esterleri
2917.39.85.90.14

– – – – – Tereftalik asitin diğer esterleri
2917.39.95.90.19 – – – – – Diğerleri
2917.39.85.90.19

– – – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
2918.19.98.10.10

– – – – – Fenil glikolik asit
2921.49.00.00.21 – – – – DOB (Brolamfetamin) (INN)
2922.29.00.90.13

– – – – DOB (Brolamfetamin) (INN)
2921.49.00.00.24 – – – – MDA (Tenamfetamine) [alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxyamphetamine) (INN)  

2932.99.00.90.15

 

 

– – – – MDA (Tenamfetamine) [alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxyamphetamine) (INN)

 

2921.49.00.00.25
– – – – DMA [(+)-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamine]

2922.29.00.90.14
 

– – – – DMA [(+)-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamine]

 

2921.49.00.00.26 – – – – MDMA [(+)-N, alfa-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine] (methylenedioxymetamphetamine)  

2932.99.00.90.16

 

 

– – – – MDMA [(+)-N, alfa-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine] (methylenedioxymetamphetamine)

 

2921.49.00.00.27 – – – – MMDA[2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methylenedioxy)phenethylamine]
2932.99.00.90.17
 

– – – – MMDA[2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methylenedioxy)phenethylamine]

 

2921.49.00.00.28 – – – – N-ethyl MDA [(+)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine]  

2932.99.00.90.18

 

 

– – – – N-ethyl MDA [(+)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine]

 

2921.49.00.00.31 – – – – N-hydroxy MDA [(+)-N-[alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamine]  

2932.99.00.90.21

 

 

– – – – N-hydroxy MDA [(+)-N-[alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamine]

 

2921.49.00.00.32 – – – – PMA (p-methoxy-alfa-methylphenethylamine)
2922.29.00.90.15

– – – – PMA (p-methoxy-alfa-methylphenethylamine)
2932.99.00.90.19 – – – – Diğerleri
2932.99.00.90.29

– – – – Diğerleri
2933.32.00.00.11 – – – Piperidin   – – – Piperidin:
 
2933.32.00.00.13

– – – – 4-anilinopiperidin (4-AP)
 
2933.32.00.00.14

– – – – 1-boc-4-anilinopiperidin (1-boc-4-AP)
 
2933.32.00.00.19

– – – – Diğerleri
2933.32.00.00.12 – – – Piperidinin tuzları
2933.32.00.00.21

– – – Piperidinin tuzları
 
2933.39.99.00.17

– – – – Norfentanil
2933.54.00.00.11 – – – Zopiklon (INN)
2933.79.00.00.13

– – – Zopiklon (INN)
2933.54.00.00.15 – – – Thiopental Na (INN)
2933.59.95.00.33

– – – – Thiopental Na (INN)
2933.99.80.90.16 – – – – – Buspiron (INN)
2933.59.95.00.34

– – – – Buspiron (INN)
2933.99.80.90.26 – – – – – Trihexyphenidyl (INN)
2933.39.99.00.27

– – – – Trihexyphenidyl (INN)
2933.99.80.90.28 – – – – – Biperiden (INN)
2933.39.99.00.28

– – – – Biperiden (INN)
2934.99.90.90.23 – – – – – Thiofentanyl
2934.92.00.00.00

– – Diğer fentaniller ve türevleri
2936.24
– – D – veya DL -Pantotenik asit (B3 vitamini veya B5 vitamini) ve türevleri :

2936.24
 

– – D – veya DL -Pantotenik asit (B5 vitamini) ve türevleri :

 

       
– – Diğerleri
3002.90.90.00.13 – – – Hayvan sağlığında kullanılanlar
3002.90.90.00.19 – – – Diğerleri
     
3701.20 – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler :
3701.20.00.00.00

– Anında develope olarak fotoğraf veren filmler
3701.20.00.10.00 – – Film kutusu (filmpak) içinde olanlar
  – – Diğerleri
3701.20.00.90.11 – – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında kullanılanlar
3701.20.00.90.12 – – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden sağlık işlerinde kullanılanlar
3701.20.00.90.19 – – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer filmler
3701.20.00.90.29 – – – Diğerleri
3701.30.00.00.11 – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında kullanılanlar
3701.30.00.00.19 – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer levha ve filmler
3701.91 – – Renkli fotoğraf (polikrom) için kullanılan filmler
3701.91.00.00.00
 

– – Renkli fotoğraf (polikrom) için kullanılan filmler

 

3701.91.00.00.11 – – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında kullanılanlar
3701.91.00.00.12 – – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer filmler
3701.91.00.00.13 – – – Grafik sanatlarında kullanılan diğer filmler
3701.91.00.00.19 – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
3702.31.97.10.00 – – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar)
3702.31.97.90.00 – – – – Diğerleri
3702.31.97.00.00

– – – Diğerleri
  – – – – Diğerleri:
3702.32.20.00.00

– – – – Diğerleri
3702.32.20.10.00 – – – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar)
3702.32.20.90.00 – – – – – Diğerleri
  – – – Eni 35 mm. yi geçenler:
3702.32.85.00.00

– – – Eni 35 mm. yi geçenler
3702.32.85.10.00 – – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar)
3702.32.85.90.00 – – – – Diğerleri
3702.39 – – Diğerleri:
3702.39.00.00.00

– – Diğerleri
3702.39.00.10.00 – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar)
3702.39.00.90.00 – – – Diğerleri
3702.41 – – Eni 610 mm. yi ve uzunluğu 200 m. yi geçen renkli fotoğraf (polikrom) filmleri:
3702.41.00.00.00
 

– – Eni 610 mm. yi ve uzunluğu 200 m. yi geçen renkli fotoğraf (polikrom) filmleri

 

3702.41.00.10.00 – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar)
3702.41.00.90.00 – – – Diğerleri
3702.42 – – Eni 610 mm. yi ve uzunluğu 200 m. yi geçen filmler (renkli fotoğraf filmleri hariç):  

3702.42.00.00.00

 

 

– – Eni 610 mm. yi ve uzunluğu 200 m. yi geçen filmler (renkli fotoğraf filmleri hariç)

 

3702.42.00.10.00 – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar)
3702.42.00.90.00 – – – Diğerleri
3702.43 – – Eni 610 mm. yi geçen, uzunluğu 200 m. yi geçmeyen filmler:
3702.43.00.00.00
 

– – Eni 610 mm. yi geçen, uzunluğu 200 m. yi geçmeyen filmler

 

3702.43.00.10.00 – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar)
3702.43.00.90.00 – – – Diğerleri
3702.44 – – Eni 105 mm. yi geçen, fakat 610 mm. yi geçmeyen filmler:
3702.44.00.00.00
 

– – Eni 105 mm. yi geçen, fakat 610 mm. yi geçmeyen filmler

 

3702.44.00.10.00 – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar)
3702.44.00.90.00 – – – Diğerleri
     
  – – Sadece seslendirme izinden; negatiflerden; ara pozitiflerden meydana gelmiş olanlar:  

3706.10.20.00.00

 

 

– – Sadece seslendirme izinden; negatiflerden; ara pozitiflerden meydana gelmiş olanlar

 

3706.10.20.10.00 – – – Siyah-beyaz olanlar
3706.10.20.20.00 – – – Renkli olanlar
– – Diğer pozitifter:
3706.10.99.00.00

– – Diğer pozitifter
3706.10.99.10.00 – – – Siyah-beyaz olanlar
3706.10.99.20.00 – – – Renkli olanlar
  – – Sadece seslendirme izinden; negatiflerden; ara pozitiflerden; aktüalite filmlerinden meydana gelmiş olanlar:  

3706.90.52.00.00

 

 

– – Sadece seslendirme izinden; negatiflerden; ara pozitiflerden; aktüalite filmlerinden meydana gelmiş olanlar

 

3706.90.52.10.00 – – – Siyah-beyaz olanlar
3706.90.52.20.00 – – – Renkli olanlar
  – – – Eni 10 mm. den az olanlar:
3706.90.91.00.00

– – – Eni 10 mm. den az olanlar
3706.90.91.10.00 – – – – Siyah-beyaz olanlar
3706.90.91.20.00 – – – – Renkli olanlar
– – – Eni 10 mm. veya daha fazla olanlar:
3706.90.99.00.00

– – – Eni 10 mm. veya daha fazla olanlar
3706.90.99.10.00 – – – – Siyah-beyaz olanlar
3706.90.99.20.00 – – – – Renkli olanlar
     
3827.51.00.00.00 – – Triflorometan içerenler (HFC-23)
3827.51

– – Triflorometan içerenler (HFC-23):
   

3827.51.00.00.10

 

 

– – – R508A (%61 heksafloroetan (perfloroetan) (PFC-116) ve %39 triflorometan (floroform) (HFC-23) içerenler)

 

   

3827.51.00.00.20

 

 

– – – R508B (%54 heksafloroetan (perfloroetan) (PFC-116) ve %46 triflorometan (floroform) (HFC-23) içerenler)

 

 
3827.51.00.00.90

– – – Diğerleri
3827.61.00.00.00 – – Kütlece %15 veya daha fazla 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a) içerenler
3827.61
 

– – Kütlece %15 veya daha fazla 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a) içerenler:

 

   

3827.61.00.00.10

 

 

– – – R507A (%50 pentafloroetan (HFC-125) ve %50 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a) içerenler)

 

   

3827.61.00.00.20

 

 

– – – R404A (%52 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a), %44 pentafloroetan (HFC-125) ve %4 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içerenler)

 

 
3827.61.00.00.90

– – – Diğerleri
3827.62.00.00.00
– – Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyona dahil olmayan, kütlece %55 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içeren, ancak asiklik hidrokarbonların (HFO’lar) doymamış florlu türevlerini içermeyenler
 

3827.62

 

 


– – Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyona dahil olmayan, kütlece %55 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içeren, ancak asiklik hidrokarbonların (HFO’lar) doymamış florlu türevlerini içermeyenler:

 

 
3827.62.00.00.10
 

– – – Yalnızca 1,1,1-trifloroetan ve pentafloroetan içerenler

 

 
3827.62.00.00.20
 

– – – Yalnızca 1,1,1-trifloroetan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler

 

 
3827.62.00.00.30
 

– – – Yalnızca diflorometan ve pentafloroetan içerenler

 

 
3827.62.00.00.40
 

– – – Yalnızca diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler

 

    – – – Diğerleri:
   

3827.62.00.00.50

 

 

– – – – R422D (%65,1 pentafloroetan (HFC-125), %31,5 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) ve %3,4 izobütan içerenler)

 

   

3827.62.00.00.60

 

 

– – – – R419A (%77 pentafloroetan (HFC-125), %19 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) ve %4 dimetil eter (R-E170) içerenler)

 

 
3827.62.00.00.90

– – – – Diğerleri
3827.63.00.00.00 – – Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece % 40 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içeren  

3827.63

 

 

– – Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece % 40 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içerenler:

 

 
3827.63.00.00.10
 

– – – Yalnızca 1,1,1-trifloroetan ve pentafloroetan içerenler

 

 
3827.63.00.00.15
 

– – – Yalnızca 1,1,1-trifloroetan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler

 

    – – – Yalnızca diflorometan ve pentafloroetan içerenler:
   

3827.63.00.00.20

 

 

– – – – R410A (%50 pentafloroetan (HFC-125) ve %50 diflorometan (HFC-32) içerenler

 

 
3827.63.00.00.29

– – – – Diğerleri
    – – – Yalnızca diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler:
   

3827.63.00.00.30

 

 

– – – – R407A (%40 pentafloroetan (HFC-125), %40 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) ve %20 diflorometan (HFC-32) içerenler)

 

 
3827.63.00.00.39

– – – – Diğerleri
    – – – Doymamış hidroflorokarbonlar içerenler:
   

3827.63.00.00.40

 

 

– – – – R452A (%59 pentafloroetan (HFC-125), %30 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %11 diflorometan (HFC-32) içerenler)

 

 
3827.63.00.00.49

– – – – Diğerleri
    – – – Diğerleri:
   

3827.63.00.00.90

 

 

– – – – R417A (%50 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %46,6 pentafloroetan (HFC-125) ve %3,4 bütan içerenler)

 

 
3827.63.00.00.99

– – – – Diğerleri
3827.64.00.00.00
– – Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece %30 veya daha fazla 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içeren ancak doymamış florlu asiklik hidrokarbon türevlerini (HFO’lar) içermeyenler
 

3827.64

 

 


– – Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece %30 veya daha fazla 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içeren ancak doymamış florlu asiklik hidrokarbon türevlerini (HFO’lar) içermeyenler:

 

 
3827.64.00.00.10
 

– – – Yalnızca 1,1,1-trifloroetan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler

 

    – – – Yalnızca diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler:
   

3827.64.00.00.20

 

 

– – – – R407C (%52 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %25 pentafloroetan (HFC-125) ve %23 diflorometan (HFC-32) içerenler)

 

   

3827.64.00.00.21

 

 

– – – – R407F (%40 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %30 diflorometan (HFC-32) ve %30 pentafloroetan (HFC-125) içerenler)

 

 

3827.64.00.00.22

 

 

– – – – R407H (%52,5 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %32,5 diflorometan (HFC-32) ve %15 pentafloroetan (HFC-125) içerenler)

 


3827.64.00.00.29

– – – – Diğerleri
 
3827.64.00.00.90

– – – Diğerleri
3827.65.00.00.00
– – Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece %20 veya daha fazla diflorometan (HFC-32) ve kütlece %20 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içerenler
 

3827.65

 

 


– – Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece %20 veya daha fazla diflorometan (HFC-32) ve kütlece %20 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içerenler:

 

 
3827.65.00.00.10
 

– – – Yalnızca diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler

 

    – – – Doymamış hidroflorokarbonlar içerenler:
   

3827.65.00.00.20

 

 


– – – – R448A (%26 diflorometan (HFC-32), %26 pentafloroetan (HFC-125), %21 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %20 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %7 1,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234ze) içerenler)

 

   

3827.65.00.00.21

 

 


– – – – R449A (%25,7 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %25,3 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf), %24,7 pentafloroetan ( HFC-125) ve %24,3 diflorometan (HFC-32) içerenler)

 

 
3827.65.00.00.29

– – – – Diğerleri
 
3827.65.00.00.90

– – – Diğerleri
3827.68.00.00.00 – – Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, 2903.41 ila 2903.48 alt pozisyonlarında yer alan maddeleri içerenler  

3827.68

 

 

– – Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, 2903.41 ila 2903.48 alt pozisyonlarında yer alan maddeleri içerenler:

 

 

3827.68.00.00.10

 

 

– – – R452B (%67 diflorometan (HFC-32), %26 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %7 pentafloroetan (HFC-125) içerenler)

 

   

3827.68.00.00.20

 

 

– – – R455A (%75,5 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf), %21,5 diflorometan (HFC-32) ve %3 karbondioksit içerenler)

 

   

3827.68.00.00.30

 

 

– – – Yalnızca 1,1,1,3,3-pentaflorobütan (HFC-365mfc) ve 1,1,1,2,3,3,3-heptafloropropan (HFC-227ea) içerenler

 

   

3827.68.00.00.40

 

 

– – – Yalnızca 1,1,1,3,3-pentaflorobütan (HFC-365mfc) ve 1,1,1,3,3-pentafloropropan (HFC-245fa) içerenler

 

   

3827.68.00.00.50

 

 

– – – R450A (%58 1,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234ze) ve % 42 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içerenler)

 

   

3827.68.00.00.60

 

 

– – – R513A (%56 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %44 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içerenler)

 

 
3827.68.00.00.90

– – – Diğerleri
3827.69.00.00.00 – – Diğerleri
3827.69

– – Diğerleri:
    – – – Doymamış hidroflorokarbonlar içerenler:
   

3827.69.00.00.12

 

 

– – – – R514A (%74,7 1,1,1,4,4,4-heksafloro-2-büten (HFC-1336mzz) ve %25, 3 trans-1,2-dikloroetilen içerenler)

 

 
3827.69.00.00.19

– – – – Diğerleri
 
3827.69.00.00.90

– – – Diğerleri
       
  – – Propilen polimerlerinden olanlar:
3915.90.11.00.00

– – Propilen polimerlerinden olanlar
3915.90.11.10.00 – – – Katılma polimerizasyonu ürünleri
3915.90.11.90.00 – – – Diğerleri
3925.90.10.00.00 – – Kapı, pencere, merdiven, duvar veya inşaatın diğer kısımlarını sabit olarak monte etmeye mahsus bağlantı ve montaj elemanları  

3925.90.10.00.00

 

 

– – Binaların kapıları, pencereleri, merdivenleri, duvarları veya diğer kısımlarına kalıcı olarak monte edilmesi amaçlanan donanımlar ve montajlar

 

3926.20.00.00.11 – – Poli(vinil klorür) eldivenler (evlerde kullanılan)
3926.20.00.00.12

– – Eldivenler
     
4403.11.00.99.00 – – – – Diğerleri   – – – – Diğerleri:
 
4403.11.00.99.11

– – – – – Tel direği (emprenye edilmemiş)
 
4403.11.00.99.12

– – – – – Tel direği (emprenye edilmiş)
 
4403.11.00.99.19

– – – – – Diğerleri
4403.12.00.90.00 – – – Diğerleri   – – – Diğerleri:
 
4403.12.00.90.11

– – – – Tel direği (emprenye edilmemiş)
 
4403.12.00.90.12

– – – – Tel direği (emprenye edilmiş)
 
4403.12.00.90.19

– – – – Diğerleri
4403.99.00.30.00 – – – Maden direkleri   – – – Maden direkleri:
 
4403.99.00.30.11

– – – – Kavaktan olanlar
 
4403.99.00.30.19

– – – – Diğerleri
4419.19.00.00.00 – – Diğerleri
4419.19

– – Diğerleri:
 
4419.19.00.00.11

– – – Çay-kahve karıştırıcı
 
4419.19.00.00.19

– – – Diğerleri
4419.20.10.90.00 – – – Diğerleri   – – – Diğerleri:
 
4419.20.10.90.11

– – – – Çay-kahve karıştırıcı
 
4419.20.10.90.19

– – – – Diğerleri
4419.20.90.90.00 – – – Diğerleri   – – – Diğerleri:
 
4419.20.90.90.11

– – – – Çay-kahve karıştırıcı
 
4419.20.90.90.19

– – – – Diğerleri
4419.90.00.90.00 – – Diğerleri   – – Diğerleri:
 
4419.90.00.90.11

– – – Çay-kahve karıştırıcı
 
4419.90.00.90.19

– – – Diğerleri
4421.20.00.00.00 – Tabutlar
4421.20

– Tabutlar:
 
4421.20.10.00.00

– – Lif levhadan olanlar
 
4421.20.90.00.00

– – Diğerleri
4421.91.00.00.00 – – Bambudan olanlar
4421.91

– – Bambudan olanlar:
 
4421.91.00.00.11

– – – Dil basma çubuğu
 
4421.91.00.00.19

– – – Diğerleri
4421.99.99.00.00 – – – Diğerleri   – – – Diğerleri:
 
4421.99.99.00.11

– – – – Dil basma çubuğu
 
4421.99.99.00.19

– – – – Diğerleri
       
4901.10 – Ayrı ayrı sayfalar halinde (katlanmış olsun olmasın):
4901.10.00.00.00
 

– Ayrı ayrı sayfalar halinde (katlanmış olsun olmasın)

 

4901.10.00.10.00 – – Türkçe basılmış okul kitapları
– – Türkçe basılmış diğerleri
4901.10.00.20.11 – – – Türk kültürü ile ilgili Türkçe basılmış eserler
4901.10.00.20.12 – – – Türk kültürü ile ilgili olmayan Türkçe basılmış eserler
4901.10.00.20.19 – – – Diğerleri
– – Yabancı dilde basılmış kitap ve periyodik olmayan mecmualar
4901.10.00.30.11 – – – Okul kitapları, teknik, ilmi, edebi ve sanata ait kitaplar
4901.10.00.30.19 – – – Diğer kitaplar
4901.10.00.30.21 – – – Periyodik olmayan mecmualar
– – Yabancı dilde basılmış diğerleri
4901.10.00.90.11 – – – Türk kültürü ile ilgili periyodik yayınlar
4901.10.00.90.19 – – – Diğerleri
4901.91 – – Sözlükler ve ansiklopediler (fasikül halinde olsun olmasın):
4901.91.00.00.00
 

– – Sözlükler ve ansiklopediler (fasikül halinde olsun olmasın)

 

– – – Türkçe basılmış olanlar
4901.91.00.10.11 – – – – Sözlükler
4901.91.00.10.12 – – – – Ansiklopediler
– – – Diğerleri
4901.91.00.90.11 – – – – Sözlükler
4901.91.00.90.12 – – – – Ansiklopediler
4901.99 – – Diğerleri :
4901.99.00.00.00

– – Diğerleri
4901.99.00.10.00 – – – Türkçe basılmış okul kitapları
4901.99.00.20.00 – – – Reklam amacı ile yayınlanan gazete ve periyodik yayınlar
4901.99.00.30.00 – – – Daktilo edilmiş metinler
  – – – Yabancı dilde basılmış kitap ve periyodik olmayan mecmualar
4901.99.00.40.11 – – – – Okul kitapları, teknik, ilmi ve sanata ait kitaplar
4901.99.00.40.19 – – – – Diğer kitaplar
4901.99.00.40.21 – – – – Periyodik olmayan mecmualar
4901.99.00.90.00 – – – Diğerleri
4902.10 – Haftada en az dört kere çıkanlar :
4902.10.00.00.00

– Haftada en az dört kere çıkanlar
4902.10.00.10.00 – – Türkçe basılmış olanlar
4902.10.00.20.00 – – Her dilde moda mecmuaları
4902.10.00.30.00 – – Reklam amaçlı olanlar
  – – Diğerleri
4902.10.00.90.11 – – – Siyasi ve ticari gazeteler
4902.10.00.90.12 – – – Teknik, ilmi, mesleki ve sanata ait gazeteler
4902.10.00.90.19 – – – Diğerleri
4902.90 – Diğerleri:
4902.90.00.00.00

– Diğerleri
4902.90.00.10.00 – – Reklam amaçlı olanlar
4902.90.00.20.00 – – Türkçe basılmış olanlar
4902.90.00.30.00 – – Her dilde moda mecmuaları
4902.90.00.90.00 – – Diğerleri
  – – Kaşmir keçisi kılı:
5102.11.00.00.00

– – Kaşmir keçisi kılı
5102.11.00.10.00 – – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
5102.11.00.90.00 – – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
5102.19

– – Diğerleri:
  – – – Ankara tavşanı kılı :
5102.19.10.00.00

– – – Ankara tavşanı kılı
5102.19.10.10.00 – – – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
5102.19.10.90.00 – – – – Diğerleri
  – – – Alpaka, lama ve vikunya kılı :
5102.19.30.00.00

– – – Alpaka, lama ve vikunya kılı
5102.19.30.10.00 – – – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
5102.19.30.90.00 – – – – Diğerleri
  – – – Yak (Tibet öküzü), deve, Ankara, Tibet ve benzeri keçilerin kılı:
5102.19.40.00.00
 

– – – Yak (Tibet öküzü), deve, Ankara, Tibet ve benzeri keçilerin kılı

 

5102.19.40.10.00 – – – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
5102.19.40.90.00 – – – – Diğerleri
  – – -Tavşan (Ankara tavşanı hariç), yabani tavşan, kunduz, bataklık kunduzu ve misk sıçanı kılı :  

5102.19.90.00.00

 

 

– – -Tavşan (Ankara tavşanı hariç), yabani tavşan, kunduz, bataklık kunduzu ve misk sıçanı kılı

 

5102.19.90.10.00 – – – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
5102.19.90.90.00 – – – – Diğerleri
5111.11 – – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler :
5111.11.00.00.00

– – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler
5111.11.00.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.11.00.90.00 – – – Diğerleri
5111.19 – – Diğerleri
5111.19.00.00.00

– – Diğerleri
5111.19.00.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.19.00.90.00 – – – Diğerleri
5111.20 – Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentlerle karışık olanlar):  

5111.20.00.00.00

 

 

– Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentlerle karışık olanlar)

 

5111.20.00.10.00 – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.20.00.90.00 – – Diğerleri
  – – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler :
5111.30.10.00.00

– – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler
5111.30.10.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.30.10.90.00 – – – Diğerleri
  – – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçenler :
5111.30.80.00.00

– – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçenler
5111.30.80.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.30.80.90.00 – – – Diğerleri
  – – Ağırlık itibariyle % 10 dan fazlası 50. fasıldaki dokumaya elverişli maddelerden olanlar :  

5111.90.10.00.00

 

 

– – Ağırlık itibariyle % 10 dan fazlası 50. fasıldaki dokumaya elverişli maddelerden olanlar

 

5111.90.10.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.90.10.90.00 – – – Diğerleri
  – – – M2.ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler:
5111.90.91.00.00

– – – M2.ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler
5111.90.91.10.00 – – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.90.91.90.00 – – – – Diğerleri
  – – – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçenler:
5111.90.98.00.00

– – – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçenler
5111.90.98.10.00 – – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.90.98.90.00 – – – – Diğerleri
5112.11 – – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler :
5112.11.00.00.00

– – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler
5112.11.00.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.11.00.90.00 – – – Diğerleri
5112.19 – – Diğerleri:
5112.19.00.00.00

– – Diğerleri
5112.19.00.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.19.00.90.00 – – – Diğerleri
5112.20 – Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentlerle karışık olanlar) :  

5112.20.00.00.00

 

 

– Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filament lerle karışık olanlar)

 

5112.20.00.10.00 – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.20.00.90.00 – – Diğerleri
  – – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler :
5112.30.10.00.00

– – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler
5112.30.10.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.30.10.90.00 – – – Diğerleri
  – – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler :
5112.30.80.00.00

– – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler
5112.30.80.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.30.80.90.00 – – – Diğerleri
  – – Ağırlık itibariyle % 10 dan fazlası 50. fasıldaki dokumaya elverişli maddelerden olanlar)  

5112.90.10.00.00

 

 

– – Ağırlık itibariyle % 10 dan fazlası 50. fasıldaki dokumaya elverişli maddelerden olanlar

 

5112.90.10.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.90.10.90.00 – – – Diğerleri
  – – – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler :
5112.90.91.00.00

– – – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler
5112.90.91.10.00 – – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.90.91.90.00 – – – – Diğerleri
  – – – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler :
5112.90.98.00.00

– – – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler
5112.90.98.10.00 – – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.90.98.90.00 – – – – Diğerleri
       
5201.00.90.00.00 – Diğerleri   – Diğerleri :
 
5201.00.90.00.11

– – Sürdürülebilir olanlar
 
5201.00.90.00.19

– – Diğerleri
       
5504.10.00.00.00 – Viskoz ipeğinden olanlar
5504.10

– Viskoz ipeğinden olanlar:
 
5504.10.00.00.11

– – Selülozik elyaf (Liyosel)
 
5504.10.00.00.19

– – Diğerleri
       
5601.22.90.00.00 – – – Diğerleri   – – – Diğerleri:
 
5601.22.90.00.11

– – – – Çapı 8 mm.den fazla olan sigara filtresi
 
5601.22.90.00.19

– – – – Diğerleri
       
 
6806.90.00.00.12

– – Yanmaz dolgu levhaları
       
6903.90.10.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 25’den fazla fakat % 50’yi geçmeyen grafit veya diğer şekillerdeki karbon ya da bunların karışımını içerenler  

6903.90.10.00.00

 

 

– – Ağırlık itibariyle % 25’den fazla fakat % 50’yi geçmeyen serbest karbon içerenler

 

       
  – – Düz olanlar:
7411.10.10.00.00

– – Düz olanlar
7411.10.10.00.11 – – – Yivli olanlar
7411.10.10.00.12 – – – Çapı 0,35 mm’den az olanlar
7411.10.10.00.19 – – – Diğerleri
     
7601.10.00.00.00 – Alaşımsız aluminyum
7601.10

– Alaşımsız aluminyum:
 
7601.10.10.00.00

– – Dilimler
 
7601.10.90.00.00

– – Diğerleri
7601.20.20.00.00 – – Dilim veya kütükler
7601.20.30.00.00

– – Dilimler
 
7601.20.40.00.00

– – Kütükler
       
8112.92 – – İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar:
8112.92

– – İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar:
  – – – Niobyum (kolombiyum); galyum;indiyum;vanadyum;germanyum :
  – – – – Döküntü ve hurdalar :   – – – Döküntü ve hurdalar :
     
8304.00

Adi metallerden dosya kutuları, fiş kutuları, tasnif ve ayırım kutuları, kağıtlıklar, kalem kutuları, kaşe askılıkları ve benzeri büro eşyası (94.03 pozisyonundaki büro mobilyaları hariç):

 

8304.00.00.00.00

 

Adi metallerden dosya kutuları, fiş kutuları, tasnif ve ayırım kutuları, kağıtlıklar, kalem kutuları, kaşe askılıkları ve benzeri büro eşyası (94.03 pozisyonundaki büro mobilyaları hariç)

– Bakırdan ve kurşundan olanlar .
8304.00.00.10.11 – – Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları
8304.00.00.10.19 – – Diğerleri
– Nikelden olanlar :
8304.00.00.20.11 – – Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları
8304.00.00.20.19 – – Diğerleri
– Diğerleri :
8304.00.00.90.11 – – Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları
8304.00.00.90.19 – – Diğerleri
8306.29 – – Diğerleri:
8306.29.00.00.00

– – Diğerleri
8306.29.00.10.00 – – – Demir veya çelikten ve aluminyumdan olanlar
8306.29.00.30.00 – – – Kurşundan ve bakırdan olanlar
8306.29.00.90.00 – – – Diğerleri
8309.90.10.00.00 – – Kurşun kapsüller; çapı 21 mm. yi geçen aluminyum kapsüller  

8309.90.10.00.00

 

 

– – Şişeler için kurşun kapsüller; şişeler için çapı 21 mm. yi geçen aluminyum kapsüller

 

     
8426.30.00.00.00 – Seyyar dirençli vinçler
8426.30.00.00.00

– Liman veya kaide tip pergel vinçler
  – – – Diğerleri
8428.90.90.90.00

– – – Diğerleri
8428.90.90.90.11 – – – – Sabit personel yükseltici platformlar
8428.90.90.90.12 – – – – Mobil personel yükseltici platformlar
8428.90.90.90.19 – – – – Diğerleri
8433.90.00.10.11 – – – Kombine hasat ve harman makinalarına (biçer döverlere) ait olanlar   – – – Kombine hasat ve harman makinalarına (biçer döverlere) ait olanlar:
 
8433.90.00.10.01

– – – – Biçerdöver zıpkaları
 
8433.90.00.10.09

– – – – Diğerleri
 

– Yassı ürünler için dilme hatları, uzunlamasına kesme hatları ve diğer makasla kesme tezgahları (presler dahil) (kombine haldeki zımbalı kesme ve makasla kesme tezgahları hariç):

 
– Yassı ürünler için dilme hatları, uzunlamasına kesme hatları ve diğer makasla kesme tezgahları (presler hariç) (kombine haldeki zımbalı kesme ve makasla kesme tezgahları hariç):
8462.29 – – Diğerleri:
8462.29.00.00.00

– – Diğerleri
8462.29.10.00.00 – – – Numerik kontrollü olanlar
8462.29.90.00.00 – – – Diğerleri
 

– Yassı ürünler için zımbalı kesme, taslak çıkarma veya dişleme tezgahları (presler dahil) (kombine haldeki zımbalı kesme ve makasla kesme tezgahları dahil):

 
– Yassı ürünler için zımbalı kesme, taslak çıkarma veya dişleme tezgahları (presler hariç) (kombine haldeki zımbalı kesme ve makasla kesme tezgahları dahil):
8462.42.00.00.12 – – – Presler
8462.49.00.00.12 – – – Presler
8485.80.00.00.00 – Diğerleri
8485.80

– Diğerleri:
 
8485.80.10.00.00
 

– – Kum, beton veya diğer mineral ürünler katmanlı

 

 
8485.80.90.00.00

– – Diğerleri
8485.90.10.00.00 – – 8485.30.10 alt pozisyonundaki makinelere ait olanlar
8485.90.10.00.00
 

– – 8485.30.10 veya 8485.80.10 alt pozisyonundaki makinelere ait olanlar

 

     
  – – Telekomünikasyon cihazları, otomatik bilgi işlem makinaları ve bunların birimleri için kullanılan türden olanlar :
  – – – Güç kaynağı üniteleri otomatik bilgi işlem makineleriyle kullanılacak türden olanlar:
8504.40.30.10.11 – – – – Kesintisiz güç kaynakları
8504.40.30.10.19 – – – – Diğerleri
8504.40.30.20.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8504.40.30.90.00 – – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  – – – Akümülatör şarj ediciler:   – – Akümülatör şarj ediciler:
8504.40.55.10.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8504.40.60.10.00
 

– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

 

8504.40.55.90.00 – – – – Diğerleri
 
8504.40.60.90.11

– – – – Elektrikli araçlar için olanlar
 
8504.40.60.90.19

– – – – Diğerleri
    – – Diğerleri:
  – – – – Redresörler:   – – – Redresörler:
8504.40.82.10.00 – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8504.40.83.10.00
 

– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

 

  – – – – – Diğerleri:   – – – – Diğerleri:
8504.40.82.90.11 – – – – – – LED sürücüler
8504.40.83.90.11

– – – – – LED sürücüler
 
8504.40.83.90.12

– – – – – Elektrikli araçlar için olanlar
8504.40.82.90.19 – – – – – – Diğerleri
8504.40.83.90.19

– – – – – Diğerleri
  – – – – İnvertörler :   – – – İnvertörler :
  – – – – – Gücü 7,5 kVA.yı geçmeyenler:   – – – – Gücü 7,5 kVA.yı geçmeyenler:
8504.40.84.10.00 – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8504.40.85.10.00
 

– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

 

8504.40.84.90.00 – – – – – – Diğerleri
8504.40.85.90.00

– – – – – Diğerleri
  – – – – – Gücü 7,5 kVA.yı geçenler:   – – – – Gücü 7,5 kVA.yı geçenler:
8504.40.88.10.00 – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8504.40.86.10.00
 

– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

 

8504.40.88.90.00 – – – – – – Diğerleri
8504.40.86.90.00

– – – – – Diğerleri
  – – – – Diğerleri:   – – – Diğerleri:
8504.40.90.10.00 – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8504.40.95.10.00
 

– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

 

  – – – – – Diğerleri:   – – – – Diğerleri:
8504.40.90.90.11 – – – – – – Kesintisiz güç kaynakları
8504.40.95.90.11

– – – – – Kesintisiz güç kaynakları
 
8504.40.95.90.12

– – – – – Elektrikli araçlar için olanlar
8504.40.90.90.19 – – – – – – Diğerleri
8504.40.95.90.19

– – – – – Diğerleri
8505.11.00.00.00 – – Metalden olanlar
8505.11

– – Metalden olanlar:
 
8505.11.10.00.00
 

– – – Neodimyum, praseodim, disprosyum veya samaryum içerenler

 

 
8505.11.90.00.00

– – – Diğerleri
8532.10

– 50/60 Hz.lik elektrik devreleri için imal edilmiş ve 0,5 kvar veya daha fazla reaktif güç kapasitesi olan sabit kondansatörler (güç kondansatörleri)

 

8532.10.00.00.00

 

 

– 50/60 Hz.lik elektrik devreleri için imal edilmiş ve 0,5 kvar veya daha fazla reaktif güç kapasitesi olan sabit kondansatörler (güç kondansatörleri)

 

8532.10.00.00.11 – – Kuru kondansatörler
8532.10.00.00.12 – – Yağ emdirilmiş kondansatörler
8532.10.00.00.13 – – Yağ içine konmuş kondansatörler
8532.10.00.00.19 – – Diğerleri
8532.21 – – Tantal kondansatörler
8532.21.00.00.00

– – Tantal kondansatörler
8532.21.00.00.11 – – – Bağlantı bacakları olanlar
8532.21.00.00.19 – – – Diğerleri
8532.22 – – Aluminyum elektrolitik kondansatörler
8532.22.00.00.00

– – Aluminyum elektrolitik kondansatörler
8532.22.00.00.11 – – – Bağlantı bacakları olanlar
8532.22.00.00.19 – – – Diğerleri
8532.23 – – Seramik dielektrikli kondansatörler (tek katlı)
8532.23.00.00.00
 

– – Seramik dielektrikli kondansatörler (tek katlı)

 

8532.23.00.00.11 – – – Bağlantı bacakları olanlar
8532.23.00.00.19 – – – Diğerleri
8532.25 – – Kağıt veya plastik dielektrikli kondansatörler
8532.25.00.00.00
 

– – Kağıt veya plastik dielektrikli kondansatörler

 

8532.25.00.00.11 – – – Kağıt dielektrikli bağlantı bacaklı kondansatörler
8532.25.00.00.19 – – – Kağıt dielektrikli diğer kondansatörler
8532.25.00.00.21 – – – Plastik dielektrikli bağlantı bacaklı kondansatörler
8532.25.00.00.29 – – – Plastik dielektrikli diğer kondansatörler
8532.25.00.00.31 – – – Kağıt ve plastik dielektrikli kondansatörler (karma dielektrikli)
8532.29 – – Diğerleri
8532.29.00.00.00

– – Diğerleri
8532.29.00.00.11 – – – Meksefe olarak kullanılan kondansatörler
8532.29.00.00.12 – – – Antiparazit kondansatörleri
8532.29.00.00.13 – – – Yüksek frekanslı (50/60 Hz’den büyük) fırın kondansatörleri
8532.29.00.00.14 – – – Çok değerli sabit kondansatörler
8532.29.00.00.19 – – – Diğerleri
8532.30 – Değişken veya ayarlanabilir (ön ayar yapılabilir) kondansatörler
8532.30.00.00.00
 

– Değişken veya ayarlanabilir (ön ayar yapılabilir) kondansatörler

 

8532.30.00.00.11 – – Bağlantı bacakları olanlar
8532.30.00.00.19 – – Diğerleri
8532.90 – Aksam ve parçalar:
8532.90.00.00.00

– Aksam ve parçalar
8532.90.00.10.00 – – Sabit kondansatörlerin aksam ve parçaları
8532.90.00.90.00 – – Diğerleri
8533.10 – Karbonlu sabit rezistanslar (terkip veya film tipleri)
8533.10.00.00.00
 

– Karbonlu sabit rezistanslar (terkip veya film tipleri)

 

8533.10.00.00.11 – – Karbon terkipli rezistanlar (bağlantı bacaklılar)
8533.10.00.00.19 – – Karbon terkipli diğer rezistanlar
8533.10.00.00.21 – – Karbon film rezistanlar (bağlantı bacaklılar)
8533.10.00.00.29 – – Karbon film diğer rezistanlar
8533.21 – – Güç kapasitesi 20 W.ı geçmeyenler için
8533.21.00.00.00

– – Güç kapasitesi 20 W.ı geçmeyenler için
8533.21.00.00.11 – – – Bağlantı bacakları olanlar
8533.21.00.00.19 – – – Diğerleri
8533.31 – – Güç kapasitesi 20 W.ı geçmeyenler için
8533.31.00.00.00

– – Güç kapasitesi 20 W.ı geçmeyenler için
8533.31.00.00.11 – – – Reostalar
8533.31.00.00.12 – – – Bacaklı potansiyometreler
8533.31.00.00.19 – – – Diğer potansiyometreler
8533.31.00.00.29 – – – Diğerleri
8533.39 – – Diğerleri
8533.39.00.00.00

– – Diğerleri
8533.39.00.00.11 – – – Reostalar
8533.39.00.00.12 – – – Potansiyometreler
8533.39.00.00.19 – – – Diğerleri
– – Güç kapasitesi 20 W.ı geçmeyenler için
8533.40.10.00.00

– – Güç kapasitesi 20 W.ı geçmeyenler için
8533.40.10.00.11 – – – Reostalar
8533.40.10.00.12 – – – Bacaklı potansiyometreler
8533.40.10.00.19 – – – Diğer potansiyometreler
8533.40.10.00.29 – – – Diğerleri
– – Diğerleri
8533.40.90.00.00

– – Diğerleri
8533.40.90.00.11 – – – Reostalar
8533.40.90.00.12 – – – Potansiyometreler
8533.40.90.00.19 – – – Diğerleri
– – Çok katlı devreler
8534.00.11.00.00

– – Çok katlı devreler
8534.00.11.00.11 – – – Elastiki olanlar
8534.00.11.00.19 – – – Diğerleri
– – Diğerleri
8534.00.19.00.00

– – Diğerleri
8534.00.19.00.11 – – – Elastiki olanlar
8534.00.19.00.19 – – – Diğerleri
– Diğer pasif elemanlılar
8534.00.90.00.00

– Diğer pasif elemanlılar
8534.00.90.00.11 – – Kalın film devreleri
8534.00.90.00.19 – – Diğerleri
8535.21 – – Gerilimi 72,5 kV.dan az olanlar
8535.21.00.00.00

– – Gerilimi 72,5 kV.dan az olanlar
8535.21.00.00.11 – – – SF6 gazlı otomatik devre kesiciler
8535.21.00.00.12 – – – Az yağlı otomatik devre kesiciler
8535.21.00.00.13 – – – Vakumlu otomatik devre kesiciler
8535.21.00.00.19 – – – Diğerleri
8535.29 – – Diğerleri
8535.29.00.00.00

– – Diğerleri
8535.29.00.00.11 – – – SF6 gazlı otomatik devre kesiciler
8535.29.00.00.19 – – – Diğerleri
– – Gerilimi 72,5 kV.dan az olanlar
8535.30.10.00.00

– – Gerilimi 72,5 kV.dan az olanlar
8535.30.10.00.11 – – – Devre ayırıcıları
8535.30.10.00.12 – – – Vakum kazanlı yük ayırıcıları
8535.30.10.00.19 – – – Diğer yük ayırıcıları
– – – – Gerilimi 100 voltu geçenler
8539.29.92.00.00

– – – – Gerilimi 100 voltu geçenler
8539.29.92.00.11 – – – – – Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS)
8539.29.92.00.12 – – – – – Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli)
8539.29.92.00.19 – – – – – Diğerleri
– – – – Gerilimi 100 voltu geçmeyenler
8539.29.98.00.11 – – – – – Cam kavanoz çapı 25 mm.den az minyon ampuller (25 mm.ve oto ampulleri hariç)
8539.29.98.00.19 – – – – – Diğerleri
8541.10 – Diyodlar (ışığa duyarlı veya ışık yayan diyodlar (LED) hariç):
8541.10.00.00.00
 

– Diyodlar (ışığa duyarlı veya ışık yayan diyodlar (LED) hariç)

 

8541.10.00.00.11 – – Chip halinde kesilmiş diyodlar
8541.10.00.00.12 – – Bacakları takılmış diyodlar
8541.10.00.00.19 – – Diğerleri
8541.21 – – Gücü 1 W. dan az olanlar
8541.21.00.00.00

– – Gücü 1 W. dan az olanlar
8541.21.00.00.11 – – – Chip halinde kesilmiş transistörler
8541.21.00.00.12 – – – Bacakları takılmış transistörler
8541.21.00.00.19 – – – Diğerleri
8541.29 – – Diğerleri
8541.29.00.00.00

– – Diğerleri
8541.29.00.00.11 – – – Chip halinde kesilmiş transistörler
8541.29.00.00.12 – – – Bacakları takılmış transistörler
8541.29.00.00.19 – – – Diğerleri
8541.30 – Tristörler, diyaklar ve triyaklar (ışığa duyarlı tertibat hariç)
8541.30.00.00.00
 

– Tristörler, diyaklar ve triyaklar (ışığa duyarlı tertibat hariç)

 

8541.30.00.00.11 – – Tristörler
8541.30.00.00.12 – – Diyaklar
8541.30.00.00.13 – – Triyaklar
8541.59 – – Diğerleri
8541.59.00.00.00

– – Diğerleri
8541.59.00.00.11 – – – Chip halinde kesilmiş yarı iletken devre elemanları
8541.59.00.00.12 – – – Bacakları takılmış yarı iletken devre elemanları
8541.59.00.00.19 – – – Diğerleri
8541.60 – Monte edilmiş piezoelektrik kristaller
8541.60.00.00.00

– Monte edilmiş piezoelektrik kristaller
8541.60.00.00.11 – – Kristal ve seramikten filtreler
8541.60.00.00.19 – – Diğerleri
     
8703.80.10.00.00 – – Yeni olanlar   – – Yeni olanlar:
 
8703.80.10.00.11
 

– – – Tahrik gücü vermeyen bir içten yanmalı motora sahip olanlar

 

 
8703.80.10.00.19

– – – Diğerleri
8714.99.90.00.00 – – – Diğerleri; aksam ve parçalar   – – – Diğerleri; aksam ve parçalar:
 
8714.99.90.00.11

– – – – Bisiklet tekerleği
 
8714.99.90.00.19

– – – – Diğerleri
     
9018.39.00.00.00 – – Diğerleri
9018.39

– – Diğerleri:
 
9018.39.00.00.23

– – – Steril kan alma tüpleri
 
9018.39.00.00.29

– – – Diğerleri

2023 Yılı Türk Gümrük Tarife Cetveli, TGTC 2022/2023 Değişim Tablosu, Gümrük Mevzuatı, İthalat İhracat Mevzuatı ve İlgili Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlerin Değişikliklerini aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz;


Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

     AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.      

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top