Search
Close this search box.

 

Türk Gümrük Tarife Cetveli 2022/2023 Değişim Tablosu;

2022 2023
Gtip Eşya Tanımı Gtip Eşya Tanımı
0410.10 – Böcekler:
0410.10

– Böcekler:
0410.10.10.00.00 – – Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş
0410.10.10.00.00
 

– – Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş (un ve kaba un hariç)

 

0410.10.91.00.00 – – – Et veya sakatatın yenilebilen un ve kaba unları
0410.10.91.00.00

– – – Un ve kaba unlar
     
0809.30 – Şeftali (nektarin dahil) :
0809.30

– Şeftali (nektarin dahil) :
   

0809.30.20.00.00

 

 

– – Yassı şeftaliler (Prunus persica var. platycarpa) ve yassı nektarinler (Prunus persica var. platerina)

 

    – – Diğerleri:
0809.30.10.00.00 – – Nektarinler
0809.30.30.00.00

– – – Nektarinler
0809.30.90.00.00 – – Diğerleri
0809.30.80.00.00

– – – Diğerleri
     
 
1006.10.90.00.00

– – – Diğerleri
 
1006.20.19.00.00

– – – Diğerleri
 
1006.20.99.00.00

– – – Diğerleri
 
1006.30.29.00.00

– – – – Diğerleri
 
1006.30.49.00.00

– – – – Diğerleri
 
1006.30.69.00.00

– – – – Diğerleri
 
1006.30.99.00.00

– – – – Diğerleri
       
2207.20.00.10.13 – – – Dökme etil alkol
2207.20.00.10.01

– – – – %99 veya daha yüksek saflıkta olanlar
 
2207.20.00.10.09

– – – – Diğerleri
       
2530.90 – Diğerleri:
2530.90

– Diğerleri:
  – – Lüle taşı (tabii veya aglomere)
2530.90.30.00.00

– – Selestin ve Strontianit
2530.90.00.10.11 – – – Tabii lüle taşı  

2530.90.40.00.00

 

 

– – Lityum ekstraksiyonuna uygun spodumen, petalit, lepidolit, ambligonit, hektorit, jadarit ve benzeri mineraller

 

2530.90.00.10.12 – – – Aglomere lüle taşı  

2530.90.50.00.00

 

 

– – Nadir toprak metalleri, skandiyum veya itriyum ekstraksiyonuna uygun bastnaezit, ksenotim ve benzeri mineraller

 

  – – Diğerleri:
2530.90.70.00.00

– – Diğerleri
2530.90.00.90.11 – – – Kalsine edilmiş veya birbirleriyle karıştırılmış toprak boyalar
2530.90.00.90.19 – – – Diğer toprak boyalar
2530.90.00.90.21 – – – Siyah kehribar (oltu taşı)
2530.90.00.90.29 – – – Diğer kehribarlar
2530.90.00.90.32 – – – Zirkonyum silikat (mikronize)
2530.90.00.90.33 – – – Tabi sodyum sülfat
2530.90.00.90.34 – – – Stronsiyum sülfat (selestin)
2530.90.00.90.35 – – – Tabi arsenik sülfürler
2530.90.00.90.36 – – – Tabi kriolit
2530.90.00.90.37 – – – Tabi şiolit
2530.90.00.90.39 – – – Diğerleri
     
 
2619.00.95.00.00

– Vanadyum ekstraksiyonuna uygun döküntüler
    – Diğerleri
2619.00.90.00.11 – – Yüksek fırın cürufu
2619.00.97.00.11

– – Yüksek fırın cürufu
2619.00.90.00.12 – – Diğer cüruflar
2619.00.97.00.12

– – Diğer cüruflar
2619.00.90.00.13 – – Tufal
2619.00.97.00.13

– – Tufal
2619.00.90.00.19 – – Diğerleri
2619.00.97.00.19

– – Diğerleri
       
2710.19.21.00.00 – – – – – – Jet yakıtı   – – – – – – Jet yakıtı:
   
2710.19.21.00.11
 

– – – – – – – Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF)

 

   
2710.19.21.00.19

– – – – – – – Diğerleri
   
2710.19.43.00.12
 

– – – – – – – GTL Motorin (Gazdan sentezlenerek üretilmiş parafinik motorin)

 

   
2710.19.43.00.13
 

– – – – – – – HVO Motorin (Hidroişlemle üretilmiş yenilenebilir parafinik motorin)

 

       
2805.30.20.00.00 – – – – Seryum, Lantan, Praseodim, Neodimyum ve Samaryum
2805.30.21.00.00

– – – – Seryum ve Lantan
2805.30.30.00.00 – – – – Evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, holmiyum, erbiyum, tulyum, iterbiyum, lutetyum ve itriyum
2805.30.29.00.00

– – – – Praseodim, Neodimyum ve Samaryum
 
2805.30.31.00.00

– – – – Gadolinyum, terbiyum ve disprosyum
 
2805.30.39.00.00
 

– – – – Evropiyum, holmiyum, erbiyum, tulyum, iterbiyum, lutetyum ve itriyum

 

   

2844.20

 

 


– U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; plutonyum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum, plutonyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar
(sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar :

 

 
– – – U 233 ‘den elde edilen uranyum ve bunun bileşikleri; U 233 veya bu ürünün bileşiklerinden elde edilen alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil) seramik ürünler ve karışımlar :
 
– – – Uranyum- 233 ve bunun bileşikleri; Uranyum- 233 veya bu ürünün bileşiklerinden elde edilen alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil) seramik ürünler ve karışımlar :
2846.90.10.00.00 – – Lantan, Praseodim, Neodimyum veya Samaryum bileşikleri
2846.90.40.00.00

– – Lantan bileşikleri
2846.90.20.00.00 – – Evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, holmiyum, erbiyum, tulyum, iterbiyum, lutetyum veya itriyum bileşikleri
2846.90.50.00.00
 

– – Praseodim, Neodimyum veya Samaryum bileşikleri

 

 
2846.90.60.00.00
 

– – Gadolinyum, terbiyum veya disprosyum bileşikleri

 

   

2846.90.70.00.00

 

 

– – Evropiyum, holmiyum, erbiyum, tulyum, iterbiyum, lutetyum veya itriyum bileşikleri

 

       
2903.43.00.00.00 – – Flormetan (HFC-41), 1,2-difloroetan (HFC-152), 1,1 – Difloretan (HFC-152a)
2903.43
 

– – Flormetan (HFC-41), 1,2-difloroetan (HFC-152), 1,1 – Difloretan (HFC-152a):

 

 
2903.43.00.00.11

– – – Flormetan (HFC-41)
 
2903.43.00.00.12

– – – 1,2-difloroetan (HFC-152)
 
2903.43.00.00.13

– – – 1,1 – Difloretan (HFC-152a)
2903.45.00.00.00 – – 1,1,1,2 – tetrafloretan (HFC-134-a) ve 1,1,2,2 -tetrafloretan (HFC-134)
2903.45.00.00.11

– – – 1,1,1,2 – tetrafloretan (HFC-134-a)
 
2903.45.00.00.12

– – – 1,1,2,2 -tetrafloretan (HFC-134)
2903.46.00.00.00

– – 1,1,1,2,3,3,3 – heptaflorpropan (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3 – hekzaflorpropan (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3 – hekzaflorpropan (HFC-236ea), 1,1,1,3,3,3 – hekzaflorpropan (HFC-236fa)

 

2903.46

 

 


– – 1,1,1,2,3,3,3 – heptaflorpropan (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3 – hekzaflorpropan (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3 – hekzaflorpropan (HFC-236ea), 1,1,1,3,3,3 hekzaflorpropan (HFC-236fa):

 

 
2903.46.00.00.11

– – – 1,1,1,2,3,3,3 – heptaflorpropan (HFC-227ea)
 
2903.46.00.00.12

– – – 1,1,1,2,2,3 – hekzaflorpropan (HFC-236cb)
 
2903.46.00.00.13

– – – 1,1,1,2,3,3 – hekzaflorpropan (HFC-236ea)
 
2903.46.00.00.14

– – – 1,1,1,3,3,3 – hekzaflorpropan (HFC-236fa)
2903.47.00.00.00 – – 1,1,1,3,3 – Pentafloropropan (HFC-245fa), 1,1,2,2,3 – pentaflorpropan (HFC-245ca)
2903.47
 

– – 1,1,1,3,3 – Pentafloropropan (HFC-245fa), 1,1,2,2,3 – pentaflorpropan (HFC-245ca):

 

 
2903.47.00.00.11

– – – 1,1,1,3,3 – Pentafloropropan (HFC-245fa)
 
2903.47.00.00.12

– – – 1,1,2,2,3 – pentaflorpropan (HFC-245ca)
2903.48.00.00.00 – – 1,1,1,3,3 – pentaflorbütan (HFC-365mfc), dekaflorpentan (HFC-43-10mee)1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 –
2903.48
 

– – 1,1,1,3,3 – pentaflorbütan (HFC-365mfc), 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 dekaflorpentan (HFC-43-10mee):

 

 
2903.48.00.00.11

– – – 1,1,1,3,3 – pentaflorbütan (HFC-365mfc)
 
2903.48.00.00.12
 

– – – 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 – dekaflorpentan (HFC-43-10mee)

 

 
2909.19.90.00.43

– – – – Diklordietil eter
2909.20 – Siklanik, siklenik veya sikloterpenik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :  

2909.20.00.00.00

 

 

– Siklanik, siklenik veya sikloterpenik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

 

2909.20.00.00.11 – – Diklordietil eter
2909.20.00.00.19 – – Diğerleri
 
2917.39.35.00.00
 

– – – Bis(2-etillheksil) benzen-1,4-dikarboksilat (DOTP)

 

2917.39.95.10.00 – – – – o-Ftalik asit (Ftalik asit)
2917.39.85.10.00

– – – – o-Ftalik asit (Ftalik asit)
2917.39.95.90.11 – – – – – İzoftalik asit tuzları ve esterleri
2917.39.85.90.11

– – – – – İzoftalik asit tuzları ve esterleri
2917.39.95.90.13 – – – – – Dioktil tereftalat
2917.39.85.90.13

– – – – – Dioktil tereftalat
2917.39.95.90.14 – – – – – Tereftalik asitin diğer esterleri
2917.39.85.90.14

– – – – – Tereftalik asitin diğer esterleri
2917.39.95.90.19 – – – – – Diğerleri
2917.39.85.90.19

– – – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
2918.19.98.10.10

– – – – – Fenil glikolik asit
2921.49.00.00.21 – – – – DOB (Brolamfetamin) (INN)
2922.29.00.90.13

– – – – DOB (Brolamfetamin) (INN)
2921.49.00.00.24 – – – – MDA (Tenamfetamine) [alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxyamphetamine) (INN)  

2932.99.00.90.15

 

 

– – – – MDA (Tenamfetamine) [alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxyamphetamine) (INN)

 

2921.49.00.00.25
– – – – DMA [(+)-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamine]

2922.29.00.90.14
 

– – – – DMA [(+)-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamine]

 

2921.49.00.00.26 – – – – MDMA [(+)-N, alfa-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine] (methylenedioxymetamphetamine)  

2932.99.00.90.16

 

 

– – – – MDMA [(+)-N, alfa-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine] (methylenedioxymetamphetamine)

 

2921.49.00.00.27 – – – – MMDA[2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methylenedioxy)phenethylamine]
2932.99.00.90.17
 

– – – – MMDA[2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methylenedioxy)phenethylamine]

 

2921.49.00.00.28 – – – – N-ethyl MDA [(+)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine]  

2932.99.00.90.18

 

 

– – – – N-ethyl MDA [(+)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine]

 

2921.49.00.00.31 – – – – N-hydroxy MDA [(+)-N-[alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamine]  

2932.99.00.90.21

 

 

– – – – N-hydroxy MDA [(+)-N-[alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamine]

 

2921.49.00.00.32 – – – – PMA (p-methoxy-alfa-methylphenethylamine)
2922.29.00.90.15

– – – – PMA (p-methoxy-alfa-methylphenethylamine)
2932.99.00.90.19 – – – – Diğerleri
2932.99.00.90.29

– – – – Diğerleri
2933.32.00.00.11 – – – Piperidin   – – – Piperidin:
 
2933.32.00.00.13

– – – – 4-anilinopiperidin (4-AP)
 
2933.32.00.00.14

– – – – 1-boc-4-anilinopiperidin (1-boc-4-AP)
 
2933.32.00.00.19

– – – – Diğerleri
2933.32.00.00.12 – – – Piperidinin tuzları
2933.32.00.00.21

– – – Piperidinin tuzları
 
2933.39.99.00.17

– – – – Norfentanil
2933.54.00.00.11 – – – Zopiklon (INN)
2933.79.00.00.13

– – – Zopiklon (INN)
2933.54.00.00.15 – – – Thiopental Na (INN)
2933.59.95.00.33

– – – – Thiopental Na (INN)
2933.99.80.90.16 – – – – – Buspiron (INN)
2933.59.95.00.34

– – – – Buspiron (INN)
2933.99.80.90.26 – – – – – Trihexyphenidyl (INN)
2933.39.99.00.27

– – – – Trihexyphenidyl (INN)
2933.99.80.90.28 – – – – – Biperiden (INN)
2933.39.99.00.28

– – – – Biperiden (INN)
2934.99.90.90.23 – – – – – Thiofentanyl
2934.92.00.00.00

– – Diğer fentaniller ve türevleri
2936.24
– – D – veya DL -Pantotenik asit (B3 vitamini veya B5 vitamini) ve türevleri :

2936.24
 

– – D – veya DL -Pantotenik asit (B5 vitamini) ve türevleri :

 

       
– – Diğerleri
3002.90.90.00.13 – – – Hayvan sağlığında kullanılanlar
3002.90.90.00.19 – – – Diğerleri
     
3701.20 – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler :
3701.20.00.00.00

– Anında develope olarak fotoğraf veren filmler
3701.20.00.10.00 – – Film kutusu (filmpak) içinde olanlar
  – – Diğerleri
3701.20.00.90.11 – – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında kullanılanlar
3701.20.00.90.12 – – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden sağlık işlerinde kullanılanlar
3701.20.00.90.19 – – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer filmler
3701.20.00.90.29 – – – Diğerleri
3701.30.00.00.11 – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında kullanılanlar
3701.30.00.00.19 – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer levha ve filmler
3701.91 – – Renkli fotoğraf (polikrom) için kullanılan filmler
3701.91.00.00.00
 

– – Renkli fotoğraf (polikrom) için kullanılan filmler

 

3701.91.00.00.11 – – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında kullanılanlar
3701.91.00.00.12 – – – Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer filmler
3701.91.00.00.13 – – – Grafik sanatlarında kullanılan diğer filmler
3701.91.00.00.19 – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
3702.31.97.10.00 – – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar)
3702.31.97.90.00 – – – – Diğerleri
3702.31.97.00.00

– – – Diğerleri
  – – – – Diğerleri:
3702.32.20.00.00

– – – – Diğerleri
3702.32.20.10.00 – – – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar)
3702.32.20.90.00 – – – – – Diğerleri
  – – – Eni 35 mm. yi geçenler:
3702.32.85.00.00

– – – Eni 35 mm. yi geçenler
3702.32.85.10.00 – – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar)
3702.32.85.90.00 – – – – Diğerleri
3702.39 – – Diğerleri:
3702.39.00.00.00

– – Diğerleri
3702.39.00.10.00 – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar)
3702.39.00.90.00 – – – Diğerleri
3702.41 – – Eni 610 mm. yi ve uzunluğu 200 m. yi geçen renkli fotoğraf (polikrom) filmleri:
3702.41.00.00.00
 

– – Eni 610 mm. yi ve uzunluğu 200 m. yi geçen renkli fotoğraf (polikrom) filmleri

 

3702.41.00.10.00 – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar)
3702.41.00.90.00 – – – Diğerleri
3702.42 – – Eni 610 mm. yi ve uzunluğu 200 m. yi geçen filmler (renkli fotoğraf filmleri hariç):  

3702.42.00.00.00

 

 

– – Eni 610 mm. yi ve uzunluğu 200 m. yi geçen filmler (renkli fotoğraf filmleri hariç)

 

3702.42.00.10.00 – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar)
3702.42.00.90.00 – – – Diğerleri
3702.43 – – Eni 610 mm. yi geçen, uzunluğu 200 m. yi geçmeyen filmler:
3702.43.00.00.00
 

– – Eni 610 mm. yi geçen, uzunluğu 200 m. yi geçmeyen filmler

 

3702.43.00.10.00 – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar)
3702.43.00.90.00 – – – Diğerleri
3702.44 – – Eni 105 mm. yi geçen, fakat 610 mm. yi geçmeyen filmler:
3702.44.00.00.00
 

– – Eni 105 mm. yi geçen, fakat 610 mm. yi geçmeyen filmler

 

3702.44.00.10.00 – – – Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar)
3702.44.00.90.00 – – – Diğerleri
     
  – – Sadece seslendirme izinden; negatiflerden; ara pozitiflerden meydana gelmiş olanlar:  

3706.10.20.00.00

 

 

– – Sadece seslendirme izinden; negatiflerden; ara pozitiflerden meydana gelmiş olanlar

 

3706.10.20.10.00 – – – Siyah-beyaz olanlar
3706.10.20.20.00 – – – Renkli olanlar
– – Diğer pozitifter:
3706.10.99.00.00

– – Diğer pozitifter
3706.10.99.10.00 – – – Siyah-beyaz olanlar
3706.10.99.20.00 – – – Renkli olanlar
  – – Sadece seslendirme izinden; negatiflerden; ara pozitiflerden; aktüalite filmlerinden meydana gelmiş olanlar:  

3706.90.52.00.00

 

 

– – Sadece seslendirme izinden; negatiflerden; ara pozitiflerden; aktüalite filmlerinden meydana gelmiş olanlar

 

3706.90.52.10.00 – – – Siyah-beyaz olanlar
3706.90.52.20.00 – – – Renkli olanlar
  – – – Eni 10 mm. den az olanlar:
3706.90.91.00.00

– – – Eni 10 mm. den az olanlar
3706.90.91.10.00 – – – – Siyah-beyaz olanlar
3706.90.91.20.00 – – – – Renkli olanlar
– – – Eni 10 mm. veya daha fazla olanlar:
3706.90.99.00.00

– – – Eni 10 mm. veya daha fazla olanlar
3706.90.99.10.00 – – – – Siyah-beyaz olanlar
3706.90.99.20.00 – – – – Renkli olanlar
     
3827.51.00.00.00 – – Triflorometan içerenler (HFC-23)
3827.51

– – Triflorometan içerenler (HFC-23):
   

3827.51.00.00.10

 

 

– – – R508A (%61 heksafloroetan (perfloroetan) (PFC-116) ve %39 triflorometan (floroform) (HFC-23) içerenler)

 

   

3827.51.00.00.20

 

 

– – – R508B (%54 heksafloroetan (perfloroetan) (PFC-116) ve %46 triflorometan (floroform) (HFC-23) içerenler)

 

 
3827.51.00.00.90

– – – Diğerleri
3827.61.00.00.00 – – Kütlece %15 veya daha fazla 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a) içerenler
3827.61
 

– – Kütlece %15 veya daha fazla 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a) içerenler:

 

   

3827.61.00.00.10

 

 

– – – R507A (%50 pentafloroetan (HFC-125) ve %50 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a) içerenler)

 

   

3827.61.00.00.20

 

 

– – – R404A (%52 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a), %44 pentafloroetan (HFC-125) ve %4 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içerenler)

 

 
3827.61.00.00.90

– – – Diğerleri
3827.62.00.00.00
– – Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyona dahil olmayan, kütlece %55 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içeren, ancak asiklik hidrokarbonların (HFO’lar) doymamış florlu türevlerini içermeyenler
 

3827.62

 

 


– – Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyona dahil olmayan, kütlece %55 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içeren, ancak asiklik hidrokarbonların (HFO’lar) doymamış florlu türevlerini içermeyenler:

 

 
3827.62.00.00.10
 

– – – Yalnızca 1,1,1-trifloroetan ve pentafloroetan içerenler

 

 
3827.62.00.00.20
 

– – – Yalnızca 1,1,1-trifloroetan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler

 

 
3827.62.00.00.30
 

– – – Yalnızca diflorometan ve pentafloroetan içerenler

 

 
3827.62.00.00.40
 

– – – Yalnızca diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler

 

    – – – Diğerleri:
   

3827.62.00.00.50

 

 

– – – – R422D (%65,1 pentafloroetan (HFC-125), %31,5 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) ve %3,4 izobütan içerenler)

 

   

3827.62.00.00.60

 

 

– – – – R419A (%77 pentafloroetan (HFC-125), %19 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) ve %4 dimetil eter (R-E170) içerenler)

 

 
3827.62.00.00.90

– – – – Diğerleri
3827.63.00.00.00 – – Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece % 40 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içeren  

3827.63

 

 

– – Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece % 40 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içerenler:

 

 
3827.63.00.00.10
 

– – – Yalnızca 1,1,1-trifloroetan ve pentafloroetan içerenler

 

 
3827.63.00.00.15
 

– – – Yalnızca 1,1,1-trifloroetan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler

 

    – – – Yalnızca diflorometan ve pentafloroetan içerenler:
   

3827.63.00.00.20

 

 

– – – – R410A (%50 pentafloroetan (HFC-125) ve %50 diflorometan (HFC-32) içerenler

 

 
3827.63.00.00.29

– – – – Diğerleri
    – – – Yalnızca diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler:
   

3827.63.00.00.30

 

 

– – – – R407A (%40 pentafloroetan (HFC-125), %40 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) ve %20 diflorometan (HFC-32) içerenler)

 

 
3827.63.00.00.39

– – – – Diğerleri
    – – – Doymamış hidroflorokarbonlar içerenler:
   

3827.63.00.00.40

 

 

– – – – R452A (%59 pentafloroetan (HFC-125), %30 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %11 diflorometan (HFC-32) içerenler)

 

 
3827.63.00.00.49

– – – – Diğerleri
    – – – Diğerleri:
   

3827.63.00.00.90

 

 

– – – – R417A (%50 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %46,6 pentafloroetan (HFC-125) ve %3,4 bütan içerenler)

 

 
3827.63.00.00.99

– – – – Diğerleri
3827.64.00.00.00
– – Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece %30 veya daha fazla 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içeren ancak doymamış florlu asiklik hidrokarbon türevlerini (HFO’lar) içermeyenler
 

3827.64

 

 


– – Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece %30 veya daha fazla 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içeren ancak doymamış florlu asiklik hidrokarbon türevlerini (HFO’lar) içermeyenler:

 

 
3827.64.00.00.10
 

– – – Yalnızca 1,1,1-trifloroetan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler

 

    – – – Yalnızca diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler:
   

3827.64.00.00.20

 

 

– – – – R407C (%52 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %25 pentafloroetan (HFC-125) ve %23 diflorometan (HFC-32) içerenler)

 

   

3827.64.00.00.21

 

 

– – – – R407F (%40 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %30 diflorometan (HFC-32) ve %30 pentafloroetan (HFC-125) içerenler)

 

 

3827.64.00.00.22

 

 

– – – – R407H (%52,5 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %32,5 diflorometan (HFC-32) ve %15 pentafloroetan (HFC-125) içerenler)

 


3827.64.00.00.29

– – – – Diğerleri
 
3827.64.00.00.90

– – – Diğerleri
3827.65.00.00.00
– – Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece %20 veya daha fazla diflorometan (HFC-32) ve kütlece %20 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içerenler
 

3827.65

 

 


– – Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, kütlece %20 veya daha fazla diflorometan (HFC-32) ve kütlece %20 veya daha fazla pentafloroetan (HFC-125) içerenler:

 

 
3827.65.00.00.10
 

– – – Yalnızca diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan içerenler

 

    – – – Doymamış hidroflorokarbonlar içerenler:
   

3827.65.00.00.20

 

 


– – – – R448A (%26 diflorometan (HFC-32), %26 pentafloroetan (HFC-125), %21 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %20 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %7 1,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234ze) içerenler)

 

   

3827.65.00.00.21

 

 


– – – – R449A (%25,7 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a), %25,3 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf), %24,7 pentafloroetan ( HFC-125) ve %24,3 diflorometan (HFC-32) içerenler)

 

 
3827.65.00.00.29

– – – – Diğerleri
 
3827.65.00.00.90

– – – Diğerleri
3827.68.00.00.00 – – Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, 2903.41 ila 2903.48 alt pozisyonlarında yer alan maddeleri içerenler  

3827.68

 

 

– – Diğerleri, yukarıdaki alt pozisyonlarda yer almayan, 2903.41 ila 2903.48 alt pozisyonlarında yer alan maddeleri içerenler:

 

 

3827.68.00.00.10

 

 

– – – R452B (%67 diflorometan (HFC-32), %26 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %7 pentafloroetan (HFC-125) içerenler)

 

   

3827.68.00.00.20

 

 

– – – R455A (%75,5 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf), %21,5 diflorometan (HFC-32) ve %3 karbondioksit içerenler)

 

   

3827.68.00.00.30

 

 

– – – Yalnızca 1,1,1,3,3-pentaflorobütan (HFC-365mfc) ve 1,1,1,2,3,3,3-heptafloropropan (HFC-227ea) içerenler

 

   

3827.68.00.00.40

 

 

– – – Yalnızca 1,1,1,3,3-pentaflorobütan (HFC-365mfc) ve 1,1,1,3,3-pentafloropropan (HFC-245fa) içerenler

 

   

3827.68.00.00.50

 

 

– – – R450A (%58 1,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234ze) ve % 42 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içerenler)

 

   

3827.68.00.00.60

 

 

– – – R513A (%56 2,3,3,3-tetrafloropropen (HFC-1234yf) ve %44 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içerenler)

 

 
3827.68.00.00.90

– – – Diğerleri
3827.69.00.00.00 – – Diğerleri
3827.69

– – Diğerleri:
    – – – Doymamış hidroflorokarbonlar içerenler:
   

3827.69.00.00.12

 

 

– – – – R514A (%74,7 1,1,1,4,4,4-heksafloro-2-büten (HFC-1336mzz) ve %25, 3 trans-1,2-dikloroetilen içerenler)

 

 
3827.69.00.00.19

– – – – Diğerleri
 
3827.69.00.00.90

– – – Diğerleri
       
  – – Propilen polimerlerinden olanlar:
3915.90.11.00.00

– – Propilen polimerlerinden olanlar
3915.90.11.10.00 – – – Katılma polimerizasyonu ürünleri
3915.90.11.90.00 – – – Diğerleri
3925.90.10.00.00 – – Kapı, pencere, merdiven, duvar veya inşaatın diğer kısımlarını sabit olarak monte etmeye mahsus bağlantı ve montaj elemanları  

3925.90.10.00.00

 

 

– – Binaların kapıları, pencereleri, merdivenleri, duvarları veya diğer kısımlarına kalıcı olarak monte edilmesi amaçlanan donanımlar ve montajlar

 

3926.20.00.00.11 – – Poli(vinil klorür) eldivenler (evlerde kullanılan)
3926.20.00.00.12

– – Eldivenler
     
4403.11.00.99.00 – – – – Diğerleri   – – – – Diğerleri:
 
4403.11.00.99.11

– – – – – Tel direği (emprenye edilmemiş)
 
4403.11.00.99.12

– – – – – Tel direği (emprenye edilmiş)
 
4403.11.00.99.19

– – – – – Diğerleri
4403.12.00.90.00 – – – Diğerleri   – – – Diğerleri:
 
4403.12.00.90.11

– – – – Tel direği (emprenye edilmemiş)
 
4403.12.00.90.12

– – – – Tel direği (emprenye edilmiş)
 
4403.12.00.90.19

– – – – Diğerleri
4403.99.00.30.00 – – – Maden direkleri   – – – Maden direkleri:
 
4403.99.00.30.11

– – – – Kavaktan olanlar
 
4403.99.00.30.19

– – – – Diğerleri
4419.19.00.00.00 – – Diğerleri
4419.19

– – Diğerleri:
 
4419.19.00.00.11

– – – Çay-kahve karıştırıcı
 
4419.19.00.00.19

– – – Diğerleri
4419.20.10.90.00 – – – Diğerleri   – – – Diğerleri:
 
4419.20.10.90.11

– – – – Çay-kahve karıştırıcı
 
4419.20.10.90.19

– – – – Diğerleri
4419.20.90.90.00 – – – Diğerleri   – – – Diğerleri:
 
4419.20.90.90.11

– – – – Çay-kahve karıştırıcı
 
4419.20.90.90.19

– – – – Diğerleri
4419.90.00.90.00 – – Diğerleri   – – Diğerleri:
 
4419.90.00.90.11

– – – Çay-kahve karıştırıcı
 
4419.90.00.90.19

– – – Diğerleri
4421.20.00.00.00 – Tabutlar
4421.20

– Tabutlar:
 
4421.20.10.00.00

– – Lif levhadan olanlar
 
4421.20.90.00.00

– – Diğerleri
4421.91.00.00.00 – – Bambudan olanlar
4421.91

– – Bambudan olanlar:
 
4421.91.00.00.11

– – – Dil basma çubuğu
 
4421.91.00.00.19

– – – Diğerleri
4421.99.99.00.00 – – – Diğerleri   – – – Diğerleri:
 
4421.99.99.00.11

– – – – Dil basma çubuğu
 
4421.99.99.00.19

– – – – Diğerleri
       
4901.10 – Ayrı ayrı sayfalar halinde (katlanmış olsun olmasın):
4901.10.00.00.00
 

– Ayrı ayrı sayfalar halinde (katlanmış olsun olmasın)

 

4901.10.00.10.00 – – Türkçe basılmış okul kitapları
– – Türkçe basılmış diğerleri
4901.10.00.20.11 – – – Türk kültürü ile ilgili Türkçe basılmış eserler
4901.10.00.20.12 – – – Türk kültürü ile ilgili olmayan Türkçe basılmış eserler
4901.10.00.20.19 – – – Diğerleri
– – Yabancı dilde basılmış kitap ve periyodik olmayan mecmualar
4901.10.00.30.11 – – – Okul kitapları, teknik, ilmi, edebi ve sanata ait kitaplar
4901.10.00.30.19 – – – Diğer kitaplar
4901.10.00.30.21 – – – Periyodik olmayan mecmualar
– – Yabancı dilde basılmış diğerleri
4901.10.00.90.11 – – – Türk kültürü ile ilgili periyodik yayınlar
4901.10.00.90.19 – – – Diğerleri
4901.91 – – Sözlükler ve ansiklopediler (fasikül halinde olsun olmasın):
4901.91.00.00.00
 

– – Sözlükler ve ansiklopediler (fasikül halinde olsun olmasın)

 

– – – Türkçe basılmış olanlar
4901.91.00.10.11 – – – – Sözlükler
4901.91.00.10.12 – – – – Ansiklopediler
– – – Diğerleri
4901.91.00.90.11 – – – – Sözlükler
4901.91.00.90.12 – – – – Ansiklopediler
4901.99 – – Diğerleri :
4901.99.00.00.00

– – Diğerleri
4901.99.00.10.00 – – – Türkçe basılmış okul kitapları
4901.99.00.20.00 – – – Reklam amacı ile yayınlanan gazete ve periyodik yayınlar
4901.99.00.30.00 – – – Daktilo edilmiş metinler
  – – – Yabancı dilde basılmış kitap ve periyodik olmayan mecmualar
4901.99.00.40.11 – – – – Okul kitapları, teknik, ilmi ve sanata ait kitaplar
4901.99.00.40.19 – – – – Diğer kitaplar
4901.99.00.40.21 – – – – Periyodik olmayan mecmualar
4901.99.00.90.00 – – – Diğerleri
4902.10 – Haftada en az dört kere çıkanlar :
4902.10.00.00.00

– Haftada en az dört kere çıkanlar
4902.10.00.10.00 – – Türkçe basılmış olanlar
4902.10.00.20.00 – – Her dilde moda mecmuaları
4902.10.00.30.00 – – Reklam amaçlı olanlar
  – – Diğerleri
4902.10.00.90.11 – – – Siyasi ve ticari gazeteler
4902.10.00.90.12 – – – Teknik, ilmi, mesleki ve sanata ait gazeteler
4902.10.00.90.19 – – – Diğerleri
4902.90 – Diğerleri:
4902.90.00.00.00

– Diğerleri
4902.90.00.10.00 – – Reklam amaçlı olanlar
4902.90.00.20.00 – – Türkçe basılmış olanlar
4902.90.00.30.00 – – Her dilde moda mecmuaları
4902.90.00.90.00 – – Diğerleri
  – – Kaşmir keçisi kılı:
5102.11.00.00.00

– – Kaşmir keçisi kılı
5102.11.00.10.00 – – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
5102.11.00.90.00 – – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
5102.19

– – Diğerleri:
  – – – Ankara tavşanı kılı :
5102.19.10.00.00

– – – Ankara tavşanı kılı
5102.19.10.10.00 – – – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
5102.19.10.90.00 – – – – Diğerleri
  – – – Alpaka, lama ve vikunya kılı :
5102.19.30.00.00

– – – Alpaka, lama ve vikunya kılı
5102.19.30.10.00 – – – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
5102.19.30.90.00 – – – – Diğerleri
  – – – Yak (Tibet öküzü), deve, Ankara, Tibet ve benzeri keçilerin kılı:
5102.19.40.00.00
 

– – – Yak (Tibet öküzü), deve, Ankara, Tibet ve benzeri keçilerin kılı

 

5102.19.40.10.00 – – – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
5102.19.40.90.00 – – – – Diğerleri
  – – -Tavşan (Ankara tavşanı hariç), yabani tavşan, kunduz, bataklık kunduzu ve misk sıçanı kılı :  

5102.19.90.00.00

 

 

– – -Tavşan (Ankara tavşanı hariç), yabani tavşan, kunduz, bataklık kunduzu ve misk sıçanı kılı

 

5102.19.90.10.00 – – – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
5102.19.90.90.00 – – – – Diğerleri
5111.11 – – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler :
5111.11.00.00.00

– – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler
5111.11.00.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.11.00.90.00 – – – Diğerleri
5111.19 – – Diğerleri
5111.19.00.00.00

– – Diğerleri
5111.19.00.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.19.00.90.00 – – – Diğerleri
5111.20 – Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentlerle karışık olanlar):  

5111.20.00.00.00

 

 

– Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentlerle karışık olanlar)

 

5111.20.00.10.00 – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.20.00.90.00 – – Diğerleri
  – – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler :
5111.30.10.00.00

– – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler
5111.30.10.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.30.10.90.00 – – – Diğerleri
  – – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçenler :
5111.30.80.00.00

– – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçenler
5111.30.80.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.30.80.90.00 – – – Diğerleri
  – – Ağırlık itibariyle % 10 dan fazlası 50. fasıldaki dokumaya elverişli maddelerden olanlar :  

5111.90.10.00.00

 

 

– – Ağırlık itibariyle % 10 dan fazlası 50. fasıldaki dokumaya elverişli maddelerden olanlar

 

5111.90.10.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.90.10.90.00 – – – Diğerleri
  – – – M2.ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler:
5111.90.91.00.00

– – – M2.ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler
5111.90.91.10.00 – – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.90.91.90.00 – – – – Diğerleri
  – – – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçenler:
5111.90.98.00.00

– – – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçenler
5111.90.98.10.00 – – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.90.98.90.00 – – – – Diğerleri
5112.11 – – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler :
5112.11.00.00.00

– – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler
5112.11.00.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.11.00.90.00 – – – Diğerleri
5112.19 – – Diğerleri:
5112.19.00.00.00

– – Diğerleri
5112.19.00.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.19.00.90.00 – – – Diğerleri
5112.20 – Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentlerle karışık olanlar) :  

5112.20.00.00.00

 

 

– Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filament lerle karışık olanlar)

 

5112.20.00.10.00 – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.20.00.90.00 – – Diğerleri
  – – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler :
5112.30.10.00.00

– – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler
5112.30.10.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.30.10.90.00 – – – Diğerleri
  – – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler :
5112.30.80.00.00

– – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler
5112.30.80.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.30.80.90.00 – – – Diğerleri
  – – Ağırlık itibariyle % 10 dan fazlası 50. fasıldaki dokumaya elverişli maddelerden olanlar)  

5112.90.10.00.00

 

 

– – Ağırlık itibariyle % 10 dan fazlası 50. fasıldaki dokumaya elverişli maddelerden olanlar

 

5112.90.10.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.90.10.90.00 – – – Diğerleri
  – – – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler :
5112.90.91.00.00

– – – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler
5112.90.91.10.00 – – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.90.91.90.00 – – – – Diğerleri
  – – – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler :
5112.90.98.00.00

– – – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler
5112.90.98.10.00 – – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.90.98.90.00 – – – – Diğerleri
       
5201.00.90.00.00 – Diğerleri   – Diğerleri :
 
5201.00.90.00.11

– – Sürdürülebilir olanlar
 
5201.00.90.00.19

– – Diğerleri
       
5504.10.00.00.00 – Viskoz ipeğinden olanlar
5504.10

– Viskoz ipeğinden olanlar:
 
5504.10.00.00.11

– – Selülozik elyaf (Liyosel)
 
5504.10.00.00.19

– – Diğerleri
       
5601.22.90.00.00 – – – Diğerleri   – – – Diğerleri:
 
5601.22.90.00.11

– – – – Çapı 8 mm.den fazla olan sigara filtresi
 
5601.22.90.00.19

– – – – Diğerleri
       
 
6806.90.00.00.12

– – Yanmaz dolgu levhaları
       
6903.90.10.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 25’den fazla fakat % 50’yi geçmeyen grafit veya diğer şekillerdeki karbon ya da bunların karışımını içerenler  

6903.90.10.00.00

 

 

– – Ağırlık itibariyle % 25’den fazla fakat % 50’yi geçmeyen serbest karbon içerenler

 

       
  – – Düz olanlar:
7411.10.10.00.00

– – Düz olanlar
7411.10.10.00.11 – – – Yivli olanlar
7411.10.10.00.12 – – – Çapı 0,35 mm’den az olanlar
7411.10.10.00.19 – – – Diğerleri
     
7601.10.00.00.00 – Alaşımsız aluminyum
7601.10

– Alaşımsız aluminyum:
 
7601.10.10.00.00

– – Dilimler
 
7601.10.90.00.00

– – Diğerleri
7601.20.20.00.00 – – Dilim veya kütükler
7601.20.30.00.00

– – Dilimler
 
7601.20.40.00.00

– – Kütükler
       
8112.92 – – İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar:
8112.92

– – İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar:
  – – – Niobyum (kolombiyum); galyum;indiyum;vanadyum;germanyum :
  – – – – Döküntü ve hurdalar :   – – – Döküntü ve hurdalar :
     
8304.00

Adi metallerden dosya kutuları, fiş kutuları, tasnif ve ayırım kutuları, kağıtlıklar, kalem kutuları, kaşe askılıkları ve benzeri büro eşyası (94.03 pozisyonundaki büro mobilyaları hariç):

 

8304.00.00.00.00

 

 

Adi metallerden dosya kutuları, fiş kutuları, tasnif ve ayırım kutuları, kağıtlıklar, kalem kutuları, kaşe askılıkları ve benzeri büro eşyası (94.03 pozisyonundaki büro mobilyaları hariç)

– Bakırdan ve kurşundan olanlar .
8304.00.00.10.11 – – Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları
8304.00.00.10.19 – – Diğerleri
– Nikelden olanlar :
8304.00.00.20.11 – – Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları
8304.00.00.20.19 – – Diğerleri
– Diğerleri :
8304.00.00.90.11 – – Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları
8304.00.00.90.19 – – Diğerleri
8306.29 – – Diğerleri:
8306.29.00.00.00

– – Diğerleri
8306.29.00.10.00 – – – Demir veya çelikten ve aluminyumdan olanlar
8306.29.00.30.00 – – – Kurşundan ve bakırdan olanlar
8306.29.00.90.00 – – – Diğerleri
8309.90.10.00.00 – – Kurşun kapsüller; çapı 21 mm. yi geçen aluminyum kapsüller  

8309.90.10.00.00

 

 

– – Şişeler için kurşun kapsüller; şişeler için çapı 21 mm. yi geçen aluminyum kapsüller

 

     
8426.30.00.00.00 – Seyyar dirençli vinçler
8426.30.00.00.00

– Liman veya kaide tip pergel vinçler
  – – – Diğerleri
8428.90.90.90.00

– – – Diğerleri
8428.90.90.90.11 – – – – Sabit personel yükseltici platformlar
8428.90.90.90.12 – – – – Mobil personel yükseltici platformlar
8428.90.90.90.19 – – – – Diğerleri
8433.90.00.10.11 – – – Kombine hasat ve harman makinalarına (biçer döverlere) ait olanlar   – – – Kombine hasat ve harman makinalarına (biçer döverlere) ait olanlar:
 
8433.90.00.10.01

– – – – Biçerdöver zıpkaları
 
8433.90.00.10.09

– – – – Diğerleri
 

– Yassı ürünler için dilme hatları, uzunlamasına kesme hatları ve diğer makasla kesme tezgahları (presler dahil) (kombine haldeki zımbalı kesme ve makasla kesme tezgahları hariç):

 
– Yassı ürünler için dilme hatları, uzunlamasına kesme hatları ve diğer makasla kesme tezgahları (presler hariç) (kombine haldeki zımbalı kesme ve makasla kesme tezgahları hariç):
8462.29 – – Diğerleri:
8462.29.00.00.00

– – Diğerleri
8462.29.10.00.00 – – – Numerik kontrollü olanlar
8462.29.90.00.00 – – – Diğerleri
 

– Yassı ürünler için zımbalı kesme, taslak çıkarma veya dişleme tezgahları (presler dahil) (kombine haldeki zımbalı kesme ve makasla kesme tezgahları dahil):

 
– Yassı ürünler için zımbalı kesme, taslak çıkarma veya dişleme tezgahları (presler hariç) (kombine haldeki zımbalı kesme ve makasla kesme tezgahları dahil):
8462.42.00.00.12 – – – Presler
8462.49.00.00.12 – – – Presler
8485.80.00.00.00 – Diğerleri
8485.80

– Diğerleri:
 
8485.80.10.00.00
 

– – Kum, beton veya diğer mineral ürünler katmanlı

 

 
8485.80.90.00.00

– – Diğerleri
8485.90.10.00.00 – – 8485.30.10 alt pozisyonundaki makinelere ait olanlar
8485.90.10.00.00
 

– – 8485.30.10 veya 8485.80.10 alt pozisyonundaki makinelere ait olanlar

 

     
  – – Telekomünikasyon cihazları, otomatik bilgi işlem makinaları ve bunların birimleri için kullanılan türden olanlar :
  – – – Güç kaynağı üniteleri otomatik bilgi işlem makineleriyle kullanılacak türden olanlar:
8504.40.30.10.11 – – – – Kesintisiz güç kaynakları
8504.40.30.10.19 – – – – Diğerleri
8504.40.30.20.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8504.40.30.90.00 – – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  – – – Akümülatör şarj ediciler:   – – Akümülatör şarj ediciler:
8504.40.55.10.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8504.40.60.10.00
 

– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

 

8504.40.55.90.00 – – – – Diğerleri
 
8504.40.60.90.11

– – – – Elektrikli araçlar için olanlar
 
8504.40.60.90.19

– – – – Diğerleri
    – – Diğerleri:
  – – – – Redresörler:   – – – Redresörler:
8504.40.82.10.00 – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8504.40.83.10.00
 

– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

 

  – – – – – Diğerleri:   – – – – Diğerleri:
8504.40.82.90.11 – – – – – – LED sürücüler
8504.40.83.90.11

– – – – – LED sürücüler
 
8504.40.83.90.12

– – – – – Elektrikli araçlar için olanlar
8504.40.82.90.19 – – – – – – Diğerleri
8504.40.83.90.19

– – – – – Diğerleri
  – – – – İnvertörler :   – – – İnvertörler :
  – – – – – Gücü 7,5 kVA.yı geçmeyenler:   – – – – Gücü 7,5 kVA.yı geçmeyenler:
8504.40.84.10.00 – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8504.40.85.10.00
 

– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

 

8504.40.84.90.00 – – – – – – Diğerleri
8504.40.85.90.00

– – – – – Diğerleri
  – – – – – Gücü 7,5 kVA.yı geçenler:   – – – – Gücü 7,5 kVA.yı geçenler:
8504.40.88.10.00 – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8504.40.86.10.00
 

– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

 

8504.40.88.90.00 – – – – – – Diğerleri
8504.40.86.90.00

– – – – – Diğerleri
  – – – – Diğerleri:   – – – Diğerleri:
8504.40.90.10.00 – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8504.40.95.10.00
 

– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

 

  – – – – – Diğerleri:   – – – – Diğerleri:
8504.40.90.90.11 – – – – – – Kesintisiz güç kaynakları
8504.40.95.90.11

– – – – – Kesintisiz güç kaynakları
 
8504.40.95.90.12

– – – – – Elektrikli araçlar için olanlar
8504.40.90.90.19 – – – – – – Diğerleri
8504.40.95.90.19

– – – – – Diğerleri
8505.11.00.00.00 – – Metalden olanlar
8505.11

– – Metalden olanlar:
 
8505.11.10.00.00
 

– – – Neodimyum, praseodim, disprosyum veya samaryum içerenler

 

 
8505.11.90.00.00

– – – Diğerleri
8532.10

– 50/60 Hz.lik elektrik devreleri için imal edilmiş ve 0,5 kvar veya daha fazla reaktif güç kapasitesi olan sabit kondansatörler (güç kondansatörleri)

 

8532.10.00.00.00

 

 

– 50/60 Hz.lik elektrik devreleri için imal edilmiş ve 0,5 kvar veya daha fazla reaktif güç kapasitesi olan sabit kondansatörler (güç kondansatörleri)

 

8532.10.00.00.11 – – Kuru kondansatörler
8532.10.00.00.12 – – Yağ emdirilmiş kondansatörler
8532.10.00.00.13 – – Yağ içine konmuş kondansatörler
8532.10.00.00.19 – – Diğerleri
8532.21 – – Tantal kondansatörler
8532.21.00.00.00

– – Tantal kondansatörler
8532.21.00.00.11 – – – Bağlantı bacakları olanlar
8532.21.00.00.19 – – – Diğerleri
8532.22 – – Aluminyum elektrolitik kondansatörler
8532.22.00.00.00

– – Aluminyum elektrolitik kondansatörler
8532.22.00.00.11 – – – Bağlantı bacakları olanlar
8532.22.00.00.19 – – – Diğerleri
8532.23 – – Seramik dielektrikli kondansatörler (tek katlı)
8532.23.00.00.00
 

– – Seramik dielektrikli kondansatörler (tek katlı)

 

8532.23.00.00.11 – – – Bağlantı bacakları olanlar
8532.23.00.00.19 – – – Diğerleri
8532.25 – – Kağıt veya plastik dielektrikli kondansatörler
8532.25.00.00.00
 

– – Kağıt veya plastik dielektrikli kondansatörler

 

8532.25.00.00.11 – – – Kağıt dielektrikli bağlantı bacaklı kondansatörler
8532.25.00.00.19 – – – Kağıt dielektrikli diğer kondansatörler
8532.25.00.00.21 – – – Plastik dielektrikli bağlantı bacaklı kondansatörler
8532.25.00.00.29 – – – Plastik dielektrikli diğer kondansatörler
8532.25.00.00.31 – – – Kağıt ve plastik dielektrikli kondansatörler (karma dielektrikli)
8532.29 – – Diğerleri
8532.29.00.00.00

– – Diğerleri
8532.29.00.00.11 – – – Meksefe olarak kullanılan kondansatörler
8532.29.00.00.12 – – – Antiparazit kondansatörleri
8532.29.00.00.13 – – – Yüksek frekanslı (50/60 Hz’den büyük) fırın kondansatörleri
8532.29.00.00.14 – – – Çok değerli sabit kondansatörler
8532.29.00.00.19 – – – Diğerleri
8532.30 – Değişken veya ayarlanabilir (ön ayar yapılabilir) kondansatörler
8532.30.00.00.00
 

– Değişken veya ayarlanabilir (ön ayar yapılabilir) kondansatörler

 

8532.30.00.00.11 – – Bağlantı bacakları olanlar
8532.30.00.00.19 – – Diğerleri
8532.90 – Aksam ve parçalar:
8532.90.00.00.00

– Aksam ve parçalar
8532.90.00.10.00 – – Sabit kondansatörlerin aksam ve parçaları
8532.90.00.90.00 – – Diğerleri
8533.10 – Karbonlu sabit rezistanslar (terkip veya film tipleri)
8533.10.00.00.00
 

– Karbonlu sabit rezistanslar (terkip veya film tipleri)

 

8533.10.00.00.11 – – Karbon terkipli rezistanlar (bağlantı bacaklılar)
8533.10.00.00.19 – – Karbon terkipli diğer rezistanlar
8533.10.00.00.21 – – Karbon film rezistanlar (bağlantı bacaklılar)
8533.10.00.00.29 – – Karbon film diğer rezistanlar
8533.21 – – Güç kapasitesi 20 W.ı geçmeyenler için
8533.21.00.00.00

– – Güç kapasitesi 20 W.ı geçmeyenler için
8533.21.00.00.11 – – – Bağlantı bacakları olanlar
8533.21.00.00.19 – – – Diğerleri
8533.31 – – Güç kapasitesi 20 W.ı geçmeyenler için
8533.31.00.00.00

– – Güç kapasitesi 20 W.ı geçmeyenler için
8533.31.00.00.11 – – – Reostalar
8533.31.00.00.12 – – – Bacaklı potansiyometreler
8533.31.00.00.19 – – – Diğer potansiyometreler
8533.31.00.00.29 – – – Diğerleri
8533.39 – – Diğerleri
8533.39.00.00.00

– – Diğerleri
8533.39.00.00.11 – – – Reostalar
8533.39.00.00.12 – – – Potansiyometreler
8533.39.00.00.19 – – – Diğerleri
– – Güç kapasitesi 20 W.ı geçmeyenler için
8533.40.10.00.00

– – Güç kapasitesi 20 W.ı geçmeyenler için
8533.40.10.00.11 – – – Reostalar
8533.40.10.00.12 – – – Bacaklı potansiyometreler
8533.40.10.00.19 – – – Diğer potansiyometreler
8533.40.10.00.29 – – – Diğerleri
– – Diğerleri
8533.40.90.00.00

– – Diğerleri
8533.40.90.00.11 – – – Reostalar
8533.40.90.00.12 – – – Potansiyometreler
8533.40.90.00.19 – – – Diğerleri
– – Çok katlı devreler
8534.00.11.00.00

– – Çok katlı devreler
8534.00.11.00.11 – – – Elastiki olanlar
8534.00.11.00.19 – – – Diğerleri
– – Diğerleri
8534.00.19.00.00

– – Diğerleri
8534.00.19.00.11 – – – Elastiki olanlar
8534.00.19.00.19 – – – Diğerleri
– Diğer pasif elemanlılar
8534.00.90.00.00

– Diğer pasif elemanlılar
8534.00.90.00.11 – – Kalın film devreleri
8534.00.90.00.19 – – Diğerleri
8535.21 – – Gerilimi 72,5 kV.dan az olanlar
8535.21.00.00.00

– – Gerilimi 72,5 kV.dan az olanlar
8535.21.00.00.11 – – – SF6 gazlı otomatik devre kesiciler
8535.21.00.00.12 – – – Az yağlı otomatik devre kesiciler
8535.21.00.00.13 – – – Vakumlu otomatik devre kesiciler
8535.21.00.00.19 – – – Diğerleri
8535.29 – – Diğerleri
8535.29.00.00.00

– – Diğerleri
8535.29.00.00.11 – – – SF6 gazlı otomatik devre kesiciler
8535.29.00.00.19 – – – Diğerleri
– – Gerilimi 72,5 kV.dan az olanlar
8535.30.10.00.00

– – Gerilimi 72,5 kV.dan az olanlar
8535.30.10.00.11 – – – Devre ayırıcıları
8535.30.10.00.12 – – – Vakum kazanlı yük ayırıcıları
8535.30.10.00.19 – – – Diğer yük ayırıcıları
– – – – Gerilimi 100 voltu geçenler
8539.29.92.00.00

– – – – Gerilimi 100 voltu geçenler
8539.29.92.00.11 – – – – – Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS)
8539.29.92.00.12 – – – – – Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli)
8539.29.92.00.19 – – – – – Diğerleri
– – – – Gerilimi 100 voltu geçmeyenler
8539.29.98.00.11 – – – – – Cam kavanoz çapı 25 mm.den az minyon ampuller (25 mm.ve oto ampulleri hariç)
8539.29.98.00.19 – – – – – Diğerleri
8541.10 – Diyodlar (ışığa duyarlı veya ışık yayan diyodlar (LED) hariç):
8541.10.00.00.00
 

– Diyodlar (ışığa duyarlı veya ışık yayan diyodlar (LED) hariç)

 

8541.10.00.00.11 – – Chip halinde kesilmiş diyodlar
8541.10.00.00.12 – – Bacakları takılmış diyodlar
8541.10.00.00.19 – – Diğerleri
8541.21 – – Gücü 1 W. dan az olanlar
8541.21.00.00.00

– – Gücü 1 W. dan az olanlar
8541.21.00.00.11 – – – Chip halinde kesilmiş transistörler
8541.21.00.00.12 – – – Bacakları takılmış transistörler
8541.21.00.00.19 – – – Diğerleri
8541.29 – – Diğerleri
8541.29.00.00.00

– – Diğerleri
8541.29.00.00.11 – – – Chip halinde kesilmiş transistörler
8541.29.00.00.12 – – – Bacakları takılmış transistörler
8541.29.00.00.19 – – – Diğerleri
8541.30 – Tristörler, diyaklar ve triyaklar (ışığa duyarlı tertibat hariç)
8541.30.00.00.00
 

– Tristörler, diyaklar ve triyaklar (ışığa duyarlı tertibat hariç)

 

8541.30.00.00.11 – – Tristörler
8541.30.00.00.12 – – Diyaklar
8541.30.00.00.13 – – Triyaklar
8541.59 – – Diğerleri
8541.59.00.00.00

– – Diğerleri
8541.59.00.00.11 – – – Chip halinde kesilmiş yarı iletken devre elemanları
8541.59.00.00.12 – – – Bacakları takılmış yarı iletken devre elemanları
8541.59.00.00.19 – – – Diğerleri
8541.60 – Monte edilmiş piezoelektrik kristaller
8541.60.00.00.00

– Monte edilmiş piezoelektrik kristaller
8541.60.00.00.11 – – Kristal ve seramikten filtreler
8541.60.00.00.19 – – Diğerleri
     
8703.80.10.00.00 – – Yeni olanlar   – – Yeni olanlar:
 
8703.80.10.00.11
 

– – – Tahrik gücü vermeyen bir içten yanmalı motora sahip olanlar

 

 
8703.80.10.00.19

– – – Diğerleri
8714.99.90.00.00 – – – Diğerleri; aksam ve parçalar   – – – Diğerleri; aksam ve parçalar:
 
8714.99.90.00.11

– – – – Bisiklet tekerleği
 
8714.99.90.00.19

– – – – Diğerleri
     
9018.39.00.00.00 – – Diğerleri
9018.39

– – Diğerleri:
 
9018.39.00.00.23

– – – Steril kan alma tüpleri
 
9018.39.00.00.29

– – – Diğerleri

2023 Yılı Türk Gümrük Tarife Cetveli, TGTC 2022/2023 Değişim Tablosu, Gümrük Mevzuatı, İthalat İhracat Mevzuatı ve İlgili Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlerin Değişikliklerini aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz;


Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Scroll to Top