image_pdfimage_print
20192020
1901.90.95.00.00– – – Katı/sıvı yağ içeriği ağırlıkça %30’u geçmeyen, yağsız süt ve/veya peyniraltı suyu ve bitkisel katı/sıvı yağların karışımdan oluşan toz şeklinde gıda müstahzarları
2208.20.27.00.00 – – – Jerez brendisi – – – – Brendi veya Weinbrand:
2208.20.29.00.00 – – – Diğerleri2208.20.16.00.00– – – – – Jerez brendisi
2208.20.40.00.00 – – – Ham damıtılmış olanlar (işlenmemiş distilat)2208.20.18.00.00– – – – – Diğerleri
2208.20.64.00.00 – – – – Armanyak2208.20.19.00.00– – – – Diğerleri
2208.20.87.00.00 – – – – Jerez brendisi2208.20.28.00.00– – – – Diğerleri
2208.20.89.00.00 – – – – Diğerleri2208.20.66.00.00– – – – Brendi veya Weinbrand
2208.20.69.00.00– – – – Diğerleri
2208.20.88.00.00– – – – Diğerleri
 – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1’i geçen fakat % 1’i geçmeyenler – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1’i geçen fakat % 0,5’i geçmeyenler
2710.19.64.00.10 – – – – – – – Kalorifer Yakıtı2710.19.66.00.10– – – – – – – Kalorifer Yakıtı
2710.19.64.00.11 – – – – – – – Fuel oil2710.19.66.00.11– – – – – – – Fuel oil
2710.19.64.00.31 – – – – – – – Artık denizcilik yakıtı2710.19.66.00.31– – – – – – – Artık denizcilik yakıtı
2710.19.64.00.39 – – – – – – – Diğerleri2710.19.66.00.39– – – – – – – Diğerleri
 – – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçenler– – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5’i geçenler
2710.19.68.00.11 – – – – – – – Yüksek Kükürtlü Fuel oil2710.19.67.00.11– – – – – – – Yüksek Kükürtlü Fuel oil
2710.19.68.00.31 – – – – – – – Artık denizcilik yakıtı2710.19.67.00.31– – – – – – – Artık denizcilik yakıtı
2710.19.68.00.39 – – – – – – – Diğerleri2710.19.67.00.39– – – – – – – Diğerleri
2710.20.15.00.00 – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler2710.20.16.00.00– – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler
2710.20.17.00.00 – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002y’i geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler
2710.20.31.00.00 – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1’i geçmeyenler2710.20.32.00.00– – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5’i geçmeyenler
2710.20.35.00.00 – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1’i geçen fakat % 1’i geçmeyenler2710.20.38.00.00– – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5’i geçenler
2710.20.39.00.00 – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçenler
2812.90.00.00.17– – Azot triflorür
2903.39.24.00.00 – – – – Pentafloretan (HFC-125) ve 1,1,1 – trifloretan (HFC-143a) – – – – Pentafloretan (HFC-125) ve 1,1,1 – trifloretan (HFC-143a):
2903.39.24.00.11– – – – – Pentafloretan (HFC-125)
2903.39.24.00.12– – – – – 1,1,1 – trifloretan (HFC-143a)
2903.39.28.00.17– – – – – Perflorometan
2903.39.29.00.13 – – – – – Karbontetraflorür2903.39.29.00.18– – – – – 1,2-difloroetan (HFC-152)
2903.39.29.00.19 – – – – – Diğerleri2903.39.29.00.21– – – – – Floroetan (HFC-161)
2903.39.29.00.29– – – – – Diğerleri
2903.79.30.00.54– – – – 2-klor-3,3,3-triflorprop-1-en (HFC-1233xf)
2903.89.80.00.12– – – – Perflorosiklopropan
2905.59.98.90.12– – – – – – 2,2,3,3,3-pentafloropropanol
2905.59.98.90.13– – – – – – Bis(triflorometil)-metanol
2909.19.90.00.19 – – – – Diğerleri2909.19.90.00.14– – – – Diflorometil triflorometil eter (HFE-125)
2909.19.90.00.15– – – – bis(diflorometil) eter (HFE-134)
2909.19.90.00.16– – – – Metil triflorometil eter (HFE-143a)
2909.19.90.00.17– – – – İzofloran (HFE-235da2)
2909.19.90.00.18– – – – Metil pentafloroetil eter (HFE-245cb2)
2909.19.90.00.20– – – – 2,2-difloroetil triflorometil eter (HFE-245fa2)
2909.19.90.00.21– – – – 1,1,2,2-tetrafloro-1-metoksi etan (HFE-254cb2)
2909.19.90.00.22– – – – 1,1,1,2,2,3,3-heptafloro-3-metoksipropan (HFE-347mcc3)
2909.19.90.00.23– – – – 1,1,2,2-tetrafloroetil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-347pcf2)
2909.19.90.00.24– – – – 1,1,2,2,3,3-hekzafloropropil metil eter (HFE-356pcc3)
2909.19.90.00.25– – – – 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafloro-4-metoksibütan (HFE-449sl)
2909.19.90.00.26– – – – 1-etoksi-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonaflorobütan etil nonaflorobütil eter (HFE-569sf2)
2909.19.90.00.27– – – – 1,2-bis(diflorometoksi)-1,1,2,2-tetrafloro etan (HFE-338pcc13)
2909.19.90.00.28– – – – 1,1,1,2,3,3,3-heptafloro-2-metoksipropan (HFE-347mmy1)
2909.19.90.00.30– – – – 1,2,2,2-tetrafloroetil triflorometil eter (HFE-227ea)
2909.19.90.00.31– – – – Desflurane (HFE-236ea2)
2909.19.90.00.32– – – – 2,2,2-trifloroetil triflorometil eter (HFE-236fa)
2909.19.90.00.33– – – – Diflorometil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-245fa1)
2909.19.90.00.34– – – – 1,1,2,2,3,3-hekzafloropropil triflorometil eter (HFE-329mcc2)
2909.19.90.00.35– – – – Pentafloroetil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-338mcf2)
2909.19.90.00.36– – – – Diflorometil 1,1,1,3,3,3-hekzafuoropropan-2-yl eter (HFE-338mmz1)
2909.19.90.00.37– – – – 1,1,2,3,3,3-hekzafloropropil metil eter (HFE-356mec3)
2909.19.90.00.38– – – – 1,1,1,3,3,3-hekzafloropropan-2-yl metil eter (HFE-356mm1)
2909.19.90.00.40– – – – Diflorometil 2,2,3,3-tetrafloropropil eter (HFE-356pcf3)
2909.19.90.00.41– – – – Metil 2,2,3,3,3-pentafloropropil eter (HFE-365mcf3)
2909.19.90.00.42– – – – Etil 1,1,2,2-tetrafloroetil eter (HFE-374pc2)
2909.19.90.00.49– – – – Diğerleri
2911.00.00.90.00 – Diğerleri – Diğerleri:
2911.00.00.90.11– – bis(diflorometoksi) (difloro) metan (HFE-236ca12)
2911.00.00.90.19– – Diğerleri
2914.39.00.00.15 – – – 1-phenyl-2-propanone
2914.39.00.00.16 – – – 3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone
2924.29.70.00.38– – – – – alfa-Fenilasetoasetamid (APAA)
2930.90.98.90.63– – – – – Triflorometil kükürt pentaflorür
2932.99.00.90.13– – – – 3,4-MDP-2-P methyl glycidate (PMK glycidate)
2932.99.00.90.14– – – – 3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid (PMK glycidic acid)
 – – Develope ediciler ve sabitleştiriciler:3707.90.20.00.00– – Develope ediciler ve sabitleştiriciler
3707.90.21.00.00 – – – 8443.31, 8443.32 veya 8443.39 alt pozisyonlarındaki cihazlara takılacak
       hareketli parça içermeyen termoplastik veya elektrostatik toner kartuşları
3707.90.29.00.00 – – – Diğerleri
3907.99.80.00.00 – – – Diğerleri – – – Diğerleri:
3907.99.80.00.11– – – – Doymuş poliester reçineleri
3907.99.80.00.19– – – – Diğerleri
3919.90.80.30.00 – – – Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar – – – Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar:
3919.90.80.30.11– – – – Genişliği 1 metre’yi geçen dijital baskı folyoları
3919.90.80.30.19– – – – Diğerleri
3924.10.00.00.11 – – Silikondan – – Silikondan:
3924.10.00.00.19 – – Diğerleri3924.10.00.00.21– – – Biberonlar
3924.10.00.00.22– – – Alıştırma bardakları
3924.10.00.00.29– – – Diğerleri
– – Diğerleri:
3924.10.00.00.31– – – Biberonlar
3924.10.00.00.32– – – Alıştırma bardakları
3924.10.00.00.39– – – Diğerleri
3924.90.00.00.13– – Çöp kovaları
3926.90.92.00.11 – – – – Fare altlığı (Mouse pad)3926.90.97.90.16– – – – Emzikler
3926.90.92.00.19 – – – – Diğerleri3926.90.97.90.17– – – – Diş kaşıyıcı
7104.20.00.00.00 – Diğerleri (işlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş veya kabaca yontulmuş)7104.20– Diğerleri (işlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş veya kabaca yontulmuş)
 – – Elmaslar:
7104.20.10.00.11– – – Sentetik olanlar
7104.20.10.00.19– – – Diğerleri
7104.20.90.00.00– – Diğerleri
7104.90 – Diğerleri7104.90– Diğerleri
7104.90.00.00.11 – – Sanayide kullanılanlar  – – Elmaslar
7104.90.00.00.19 – – Diğerleri7104.90.10.00.11– – – Sanayide kullanılanlar
7104.90.10.00.19– – – Diğerleri
– – Diğerleri:
7104.90.90.00.11– – – Sanayide kullanılanlar
7104.90.90.00.19– – – Diğerleri
 – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş7207.12.10.00.00– – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7207.12.10.00.11 – – – – Haddelenmiş levha blokları7207.12.90.00.00– – – Dövülmüş
7207.12.10.00.12 – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş levha blokları
7207.12.10.00.13 – – – – Haddelenmiş sac platinaları
7207.12.10.00.14 – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş sac platinaları
 – – – Dövülmüş
7207.12.90.00.11 – – – – Dövülmüş levha blokları
7207.12.90.00.12 – – – – Dövülmüş sac platinaları
 – – – – Otomat çeliğinden – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:
7207.20.11.00.11 – – – – – Haddelenmiş blumlar7207.20.11.00.00– – – – Otomat çeliğinden
7207.20.11.00.12 – – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar
7207.20.11.00.13 – – – – – Haddelenmiş kütükler
7207.20.11.00.14 – – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler
 – – – – Diğerleri: – – – – Diğerleri:
 – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat % 0,6’dan az karbon7207.20.15.00.00– – – – – Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat % 0,6’dan az karbon içerenler
            içerenler
7207.20.15.00.11 – – – – – – Haddelenmiş blumlar
7207.20.15.00.12 – – – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar
7207.20.15.00.13 – – – – – – Haddelenmiş kütükler
7207.20.15.00.14 – – – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler
 – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler7207.20.17.00.00– – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7207.20.17.00.11 – – – – – – Haddelenmiş blumlar
7207.20.17.00.12 – – – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar
7207.20.17.00.13 – – – – – – Haddelenmiş kütükler
7207.20.17.00.14 – – – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler
 – – – Dövülmüş7207.20.19.00.00– – – Dövülmüş
7207.20.19.00.11 – – – – Dövülmüş blumlar
7207.20.19.00.12 – – – – Dövülmüş kütükler
 – – Diğerleri [enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç) şeklinde olanlar]: – – Diğerleri [enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç) şeklinde olanlar]:
 – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş7207.20.32.00.00– – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7207.20.32.00.11 – – – – Haddelenmiş levha blokları
7207.20.32.00.12 – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş levha blokları
7207.20.32.00.13 – – – – Haddelenmiş sac platinaları
7207.20.32.00.14 – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş sac platinaları
 – – – Dövülmüş7207.20.39.00.00– – – Dövülmüş
7207.20.39.00.11 – – – – Dövülmüş levha blokları
7207.20.39.00.12 – – – – Dövülmüş sac platinaları
 – – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş7218.99.11.00.00– – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7218.99.11.00.11 – – – – – Levha blokları
7218.99.11.00.12 – – – – – Sac platinaları
7218.99.11.00.19 – – – – – Diğerleri
 – – – – Dövülmüş:7218.99.80.00.00– – – – Dövülmüş
7218.99.80.00.11 – – – – – Levha blokları
7218.99.80.00.12 – – – – – Sac platinaları
7218.99.80.00.19 – – – – – Diğerleri
 – – – – – -Yüksek hız çeliğinden olanlar7224.90.03.00.00– – – – – -Yüksek hız çeliğinden olanlar
7224.90.03.00.11 – – – – – – – Blumlar
7224.90.03.00.12 – – – – – – – Kütükler
 – – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,7 veya daha az karbon ve%0,5 veya daha fazla7224.90.05.00.00 – – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,7 veya daha az karbon ve%0,5 veya daha fazla
fakat % 1,2 veya daha az manganez ve %0,6 veya daha fazla
fakat %2,3 veya daha az silisyum içerenler;ağırlık itibariyle
% 0,0008 veya daha fazla bor ile bu fasılın 1 (f) notunda belirtilen
minimum miktarlardan az oranda herhangi bir elementi
içerenler
             fakat % 1,2 veya daha az manganez ve %0,6 veya daha fazla
             fakat %2,3 veya daha az silisyum içerenler;ağırlık itibariyle
             % 0,0008 veya daha fazla bor ile bu fasılın 1 (f) notunda belirtilen
             minimum miktarlardan az oranda herhangi bir elementi
              içerenler
7224.90.05.00.11 – – – – – – – Blumlar
7224.90.05.00.12 – – – – – – – Kütükler
 – – – – – – Diğerleri7224.90.07.00.00– – – – – – Diğerleri
7224.90.07.00.11 – – – – – – – Blumlar
7224.90.07.00.12 – – – – – – – Kütükler
 – – – – – Diğerleri7224.90.14.00.00– – – – – Diğerleri
7224.90.14.00.11 – – – – – – Blumlar
7224.90.14.00.12 – – – – – – Kütükler
 – – – – Dövülmüş7224.90.18.00.00– – – – Dövülmüş
7224.90.18.00.11 – – – – – Blumlar
7224.90.18.00.12 – – – – – Kütükler
 – – – Diğerleri: – – – Diğerleri:
 – – – – Sıcak haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş: – – – – Sıcak haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:
 – – – – – Ağırlık itibariyle en az % 0,9  en fazla 1,15 karbon,en az % 0,5 en7224.90.31.00.00 – – – – – Ağırlık itibariyle en az % 0,9  en fazla 1,15 karbon,en az % 0,5 en
          fazla %2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler          fazla %2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler
7224.90.31.00.11 – – – – – – Levha blokları
7224.90.31.00.12 – – – – – – Sac platinaları
7224.90.31.00.19 – – – – – – Diğerleri
 – – – – – Diğerleri7224.90.38.00.00– – – – – Diğerleri
7224.90.38.00.11 – – – – – – Levha blokları
7224.90.38.00.12 – – – – – – Sac platinaları
7224.90.38.00.19 – – – – – – Diğerleri
 – – – – Dövülmüş:7224.90.90.00.00– – – – Dövülmüş
 – – – – – Enine kesiti daire veya çok kenarlı olanlar
7224.90.90.00.11 – – – – – – Dövme taslakları
7224.90.90.00.19 – – – – – – Diğerleri
 – – – – – Diğerleri
7224.90.90.00.21 – – – – – – Levha blokları
7224.90.90.00.22 – – – – – – Sac platinaları
7224.90.90.00.23 – – – – – – Dövme taslakları
7224.90.90.00.29 – – – – – – Diğerleri
7307.19.10.00.00 – – – Dövülebilen dökme demirden olanlar7307.19.10.00.00– – – Dökme demirden olanlar
7308.90.98.00.14 – – – Debi ayar damperi
7325.99.10.00.00 – – – Dövülmeye elverişli dökme demirden olanlar7325.99.10.00.00– – – Dökme demirden olanlar
 – – Diğer kilitler:8301.40.90.00.00– – Diğer kilitler
8301.40.90.00.11 – – – Kasalar için şifreli kilitler
8301.40.90.00.12 – – – Diğer şifreli kilitler
8301.40.90.00.19 – – – Diğer kilitler
8301.40.90.00.21 – – – Asansörlerin, teleferik cihazlarının, gezer vinçlerin kilitleri
8301.40.90.00.29 – – – Diğerleri
8409.91.00.00.12– – – Pistonlar
8409.91.00.00.13– – – Segmanlar
8409.91.00.00.14– – – Silindir gömlekleri
8409.91.00.00.15– – – Sübaplar
8409.91.00.00.16– – – Enjektörler
8409.91.00.00.17– – – Biyeller
8409.99.00.00.12– – – Pistonlar
8409.99.00.00.13– – – Segmanlar
8409.99.00.00.14– – – Silindir gömlekleri
8409.99.00.00.15– – – Sübaplar
8409.99.00.00.16– – – Enjektörler
8409.99.00.00.17– – – Biyeller
8414.80.22.90.00 – – – – –  Diğerleri – – – – –  Diğerleri:
8414.80.22.90.11– – – – – – Hava tankı ihtiva edenler
8414.80.22.90.19– – – – – – Diğerleri
8418.69.00.99.12– – – – – Buz yapma makineleri
8421.99.90.00.12– – – – Ters ozmos filtre membranı
8421.99.90.00.13– – – – Nano filtasyon filtre membranı
8421.99.90.00.14– – – – Ultra ve mikro filtrasyon filtre membranı
8431.41 – – Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar:8431.41.00.00.00– – Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar
 – – – 84.26 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:
8431.41.00.11.00 – – – – 8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve
          cihazlara ait olanlar
8431.41.00.19.00 – – – – Diğerleri
 – – – 84.29 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:
8431.41.00.21.00 – – – – 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00 ve 8429.59.00.90
          Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar
8431.41.00.29.00 – – – – Diğerleri
 – – – 84.30 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:
8431.41.00.31.00 – – – – 8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait
          olanlar
8431.41.00.39.00 – – – – Diğerleri
 – – – – 84.30 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:8431.49.20.49.00– – – – Diğerleri
8431.49.20.31.00 – – – – – 8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait
            olanlar
8431.49.20.39.00 – – – – – Diğerleri
 – – – Diğerleri:8431.49.80.00.00– – – Diğerleri
 – – – –  84.26 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:
8431.49.80.11.00 – – – – – 8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve
             cihazlara ait olanlar
8431.49.80.19.00 – – – – – Diğerleri
 – – – – 84.29 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:
8431.49.80.21.00 – – – – – 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt
            pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar
8431.49.80.25.00 – – – – – 8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve
            cihazlara ait olanlar
8431.49.80.29.00 – – – – – Diğerleri
 – – – – 84.30 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:
8431.49.80.31.00 – – – – – 8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait
            olanlar
8431.49.80.39.00 – – – – – Diğerleri
8462.29.91.00.00 – – – – Hidrolik8462.29.91.00.11– – – – – Jant düzeltme makinaları
8462.29.91.00.19– – – – – Diğerleri
8472.90.30.00.00 – – Otomatik vezne makinaları  (ATM’ler) – – Diğerleri:
8472.90.40.00.00 – – Kelime işlem makinaları8472.90.80.10.00– – – Çek yazma makinaları
 – – Diğerleri:8472.90.80.20.00– – – Adres basma makinaları
8472.90.90.10.00 – – – Çek yazma makinaları8472.90.80.30.00– – – Adres plakalarını stampa etme makinaları
8472.90.90.20.00 – – – Adres basma makinaları– – – Diğerleri:
8472.90.90.30.00 – – – Adres plakalarını stampa etme makinaları8472.90.80.90.11– – – – Kurşun kalem açma cihazları
 – – – Diğerleri8472.90.80.90.12– – – – Delgeç veya tel zımba makinaları
8472.90.90.90.11 – – – – Kurşun kalem açma cihazları8472.90.80.90.13– – – – Banknot sayma makinası
8472.90.90.90.12 – – – – Delgeç veya tel zımba makinaları8472.90.80.90.19– – – – Diğerleri
8472.90.90.90.13 – – – – Banknot sayma makinası
8472.90.90.90.19 – – – – Diğerleri
8479.89.97.90.00 – – – – Diğerleri – – – – Diğerleri:
8479.89.97.90.11– – – – – Lastik sökme ve takma makinaları
8479.89.97.90.19– – – – – Diğerleri
8483.40.51.90.11 – – – – – Elle kumandalı olanlar8483.40.51.90.22– – – – – Sonsuz vidalı redüktörler
8483.40.51.90.12 – – – – – Otomatik kumandalı olanlar8483.40.51.90.29– – – – – Diğerleri
8501.52.20.90.00 – – – – Diğerleri – – – – Diğerleri:
8501.52.20.90.11– – – – – Kontrol ünitesi ve sürücüsü ise birlikte bulunan servo motorlar
8501.52.20.90.19– – – – – Diğerleri
 – – Telekomünikasyon cihazlarında ve otomatik bilgi işlem makinaları ile bunların8504.50.00.10.00– – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
         birimleri için güç kaynaklarında kullanılan türden olanlar:8504.50.00.90.00– – Diğerleri
8504.50.20.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8504.50.20.90.00 – – – Diğerleri
8504.50.95.00.00 – – Diğerleri
8504.90.05.00.00 – – – 8504.50.20.00 alt pozisyonundaki makinalara mahsus elektronik montajlar
 – – – Diğerleri :
8504.90.18.10.00 – – – – – Oyuncaklara ait olanlar8504.90.19.10.00– – – – Oyuncaklara ait olanlar
8504.90.18.90.00 – – – – – Diğerleri8504.90.19.90.00– – – – Diğerleri
 – – Statik konvertörlere ait olanlar :8504.90.90.00.00– – Statik konvertörlere ait olanlar
8504.90.91.00.00 – – – 8504.40.30 alt pozisyonundaki makinalara mahsus elektronik montajlar
8504.90.99.00.00 – – – Diğerleri
8506.50.90.00.00 – – Diğerleri – – Diğerleri:
8506.50.90.00.11– – – Kese (Pouch) piller
8506.50.90.00.12– – – Prizmatik piller
8506.50.90.00.19– – – Diğerleri
8507.60.00.00.00 – Lityum iyonlu akümülatörler8507.60– Lityum iyonlu akümülatörler:
8507.60.00.00.11– – Silindirik olanlar
8507.60.00.00.12– – Prizmatik olanlar
8507.60.00.00.13– – Kese (Pouch) olanlar
8507.60.00.00.19– – Diğerleri
8518.10 – Mikrofonlar ve bunların mesnetleri:8518.10.00.00.00– Mikrofonlar ve bunların mesnetleri
8518.10.30.00.00 – – Telekomünikasyon kullanımına mahsus  boyu  3 mm’yi , çapı 10 mm’yi geçmeyen,
        frekans aralığı 300 Hz’den 3,4 KHz’e kadar olan  mikrofonlar
 – – Diğerleri :
8518.10.95.10.00 – – – Telli telefon cihazlarına mahsus mikrofonlar
8518.10.95.90.00 – – – Diğerleri
 – – – Telekomünikasyon kullanımına mahsus çapı 50 mm’yi geçmeyen frekans8518.29.00.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
    aralığı 300 Hz’ den 3,4 KHz’e kadar olan hoparlörler:8518.29.00.90.00– – – Diğerleri
8518.29.30.10.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8518.29.30.90.00 – – – – Diğerleri
8518.29.95.00.00 – – – Diğerleri
8518.30.20.00.00 – – Telli telefon ahizeleri8518.30.00.10.00– – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
 – – Diğerleri :8518.30.00.90.00– – Diğerleri
8518.30.95.10.00 – – –  Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8518.30.95.20.00 – – – Telli telefon cihazlarına ait olanlar
8518.30.95.30.00 – – – Telli telgraf cihazlarına ait olanlar
8518.30.95.90.00 – – – Diğerleri
8518.40 – ElektrikIi ses frekans yükseIteçIeri (amplifikatörIer):8518.40.00.00.00– ElektrikIi ses frekans yükseIteçIeri (amplifikatörIer)
8518.40.30.00.00 – – Telefonik yükselteçler ve ölçme yükselteçleri
8518.40.80.00.00 – – DiğerIeri
 – – – Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar (kaset çalarlar dahil)8519.81.00.00.00– – Manyetik,optik veya yarı iletken mesnetleri kullananlar
      (ses kayıt cihazıyla mücehhez olmayanlar)
8519.81.11.00.00 – – – – Yazıya dönüştürme makinaları
 – – – – Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar
8519.81.15.00.00 – – – – – Cep tipi kaset çalarlar
 – – – – – Diğerleri, kaset tipi:
8519.81.21.00.00 – – – – – – Analog ve dijital okuma sistemli olanlar
8519.81.25.00.00 – – – – – – Diğerleri
 – – – – – Diğerleri:
 – – – – – -Lazer okuma sistemliler :
8519.81.31.00.00 – – – – – – – Motorlu taşıtlarda kullanılan tipte olup, çapı 6,5 cm.yi geçmeyen
              diskleri kullanılan tipte olanlar
8519.81.35.00.00 – – – – – – – Diğerleri
 – – – – – – Diğerleri:
8519.81.45.00.11 – – – – – – – Makara tipi
8519.81.45.00.19 – – – – – – – Diğerleri
 – – – Diğer cihazlar
8519.81.51.00.00 – – – – Dikte makinaları ( harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışamayanlar)
8519.81.70.00.00 – – – – Diğer manyetik ses kaydetme cihazları (kaydedilen sesi tekrar
         vermeye mahsus tertibatı olanlar)
8519.81.95.00.00 – – – – Diğerleri
8522.90 – Diğerleri:8522.90.00.00.00– Diğerleri
8522.90.20.00.00 – – Bir baskılı devre veya diğer benzeri bir yüzeye monte edilmiş bir veya daha fazla
      LED ve bir veya daha fazla konektör ve diğer pasif komponentlerden oluşan,
      ışık kaynağı olan, LCD göstergeler için arka ışık aydınlatması olarak kullanılan
      LED arka ışık modülleri (optik bileşenler veya koruyucu diyotlar içersin içermesin)
8522.90.30.00.00 – – İğneler; iğneler için elmaslar, safirler ve diğer  kıymetli veya yarı kıymetli
        taşlar (tabii, sentetik  veya terkip yoluyla elde edilmiş) (monte edilmiş
        olsun olmasın)
 – – Diğerleri:
 – – – Elektronik montajlar:
8522.90.41.00.00 – – – – 8519.50.00.00 alt pozisyonundaki makinalara mahsus olanlar
 – – – – Diğerleri:
8522.90.49.10.00 – – – – – Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus sinematoğrafik ses cihazlarına ait olanlar
8522.90.49.90.00 – – – – – Diğerleri
8522.90.70.00.00 – – – Ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar  vermeye mahsus cihazların
           imalinde kullanılan  türde toplam kalınlığı 53 mm.yi geçmeyen
           tek kaset asambleleri
 – – – Diğerleri:
8522.90.80.10.00 – – – – Kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus
            sinematoğrafik ses cihazlarına ait olanlar
8522.90.80.90.00 – – – – Diğerleri
8527.12 – – Cep tipi radyo kaset çalar8527.12.00.00.00– – Cep tipi radyo kaset çalar
8527.12.10.00.00 – – – Analog ve dijital okuma sistemli olanlar
8527.12.90.00.00 – – – Diğerleri
8527.13 – – Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile8527.13.00.00.00– – Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar
      birlikte olan diğer cihazlar:
8527.13.10.00.00 – – – Lazer okuma sistemli olanlar
 – – – Diğerleri :
8527.13.91.00.00 – – – – Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
8527.13.99.00.00 – – – – Diğerleri
8527.91 – – Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile8527.91.00.00.00– – Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olanlar
      birlikte olanlar:
 – – – Aynı kabin içerisinde bir veya daha fazla hoparlörleri olanlar :
8527.91.11.00.00 – – – – Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
8527.91.19.00.00 – – – – Diğerleri
 – – – Diğerleri:
8527.91.35.00.00 – – – – Lazer okuma sistemli olanlar
 – – – – Diğerleri :
8527.91.91.00.00 – – – – – Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
8527.91.99.00.00 – – – – – Diğerleri
8527.92 – – Ses kayıt ve kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile8527.92.00.00.00 – – Ses kayıt ve kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile
      birlikte olmayıp sadece saatle birlikte bulunanlar:      birlikte olmayıp sadece saatle birlikte bulunanlar
8527.92.10.00.00 – – – Çalar saatli radyolar
8527.92.90.00.00 – – – Diğerleri
 – – – – Uydu yayınlarını alıcı antenler:8529.10.30.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8529.10.31.10.00 – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar8529.10.30.90.00– – – – Diğerleri
8529.10.31.90.00 – – – – – Diğerleri
 – – – – Diğerleri
8529.10.39.10.00 – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8529.10.39.90.00 – – – – – Diğerleri
8536.90.20.00.00 – – Yarı iletken diskleri test ediciler
 – – – Diğerleri8538.90.99.00.00– – – Diğerleri
8538.90.99.00.11 – – – – 8535.10 Alt pozisyonundakilerin aksamı
8538.90.99.00.12 – – – – 8535.21 Alt pozisyonundakilerin vakum tüpleri
8538.90.99.00.19 – – – – 8535.21 Alt pozisyonundakilerin diğer aksamı
8538.90.99.00.21 – – – – 8535.29 Alt pozisyonundakilerin aksamı
8538.90.99.00.22 – – – – 8535.30 Alt pozisyonundakilerin vakum tüpleri
8538.90.99.00.29 – – – – 8535.30 Alt pozisyonundakilerin diğer aksamı
8538.90.99.00.31 – – – – 8536.10 Alt pozisyonundakilerin aksamı
8538.90.99.00.32 – – – – 8536.20 Alt pozisyonundaki ev tipi minyatür devre kesicilerin aksamı
8538.90.99.00.33 – – – – 8536.20 Alt pozisyonundaki diğer otomatik devre kesicilerin aksamı
8538.90.99.00.34 – – – – 8536.41 ve 8536.49  Alt pozisyonundakilerin aksamı (kontaktörler hariç)
8538.90.99.00.35 – – – – 8536.49 Alt pozisyonundaki kontaktörlerin aksamı
8538.90.99.00.39 – – – – Diğerleri
 – – – Gerilimi 80 V.u geçmeyen, telekominikasyonda kullanılan türde olanlar8544.49.20.00.00– – – Gerilimi 80 V.u geçmeyen, telekominikasyonda kullanılan türde olanlar
 – – – – Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten
          sonra birden fazlasının biraraya getirilerek adi metallerden boru
           veya şeritlerle teçhiz edilmiş olanları)
8544.49.20.11.11 – – – – – Telgraf ve  telefon hattı için toprak ve su altı kabloları
8544.49.20.11.19 – – – – – Diğerleri
 – – – – Diğerleri
8544.49.20.19.11 – – – – – Telgraf ve  telefon hattı için toprak ve su altı kabloları
8544.49.20.19.19 – – – – – Diğerleri
 – – – Diğerleri:8544.49.91.00.00– – – – Çapı 0,51 mm.yi geçen ayrı bir iletken teli olan kablo ve teller
 – – – – Çapı 0,51 mm.yi geçen ayrı bir iletken teli olan kablo ve teller
 – – – – – Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten
          sonra birden fazlasının biraraya getirilerek adi metallerden boru
          veya şeritleriyle teçhiz edilmiş olanları)
8544.49.91.11.11 – – – – – – Elektrik enerjisi nakli için kablolar
8544.49.91.11.19 – – – – – – Diğerleri
 – – – – – Diğerleri
8544.49.91.19.11 – – – – – – Elektrik enerjisi nakli için kablolar
8544.49.91.19.19 – – – – – – Diğerleri
 – – – – – Gerilimi 80 V.u geçen fakat 1000V.u geçmeyenler8544.49.95.00.00– – – – – Gerilimi 80 V.u geçen fakat 1000V.dan az olanlar
 – – – – – – Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten
          sonra birden fazlasının biraraya getirilerek adi metallerden boru
           veya şeritlerle teçhiz edilmiş olanları)
8544.49.95.11.11 – – – – – – – Asetatlı ve silikonlu olanlar
8544.49.95.11.19 – – – – – – – Diğerleri
8544.49.95.19.00 – – – – – – Diğerleri
 – – – – – 1000 V.luk gerilim için olanlar8544.49.99.00.00– – – – – 1000 V.luk gerilim için olanlar
8544.49.99.11.00 – – – – – – Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten
          sonra birden fazlasının biraraya getirilerek adi metallerden boru
           veya şeritlerle teçhiz edilmiş olanları)
 – – – – – – Diğerleri
8544.49.99.19.11 – – – – – – – Asetatlı ve silikonlu olanlar
8544.49.99.19.19 – – – – – – – Diğerleri
  – – Bakır iletkenli olanlar:8544.60.10.00.00– – Bakır iletkenli olanlar
 – – – Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten
        sonra birden fazlasının bir araya getirilerek adi metallerden boru ve
        şeritlerle teçhiz edilmiş olanları)
8544.60.10.10.11 – – – – Gaz izalosyonlu olanlar
8544.60.10.10.12 – – – – Sıvı izalosyonlu olanlar
8544.60.10.10.19 – – – – Diğerleri
 – – – Diğerleri
8544.60.10.90.11 – – – – Asetatlı ve silikonlu olanlar
8544.60.10.90.19 – – – – Diğerleri
 – – Diğer tür iletkenli olanlar:8544.60.90.00.00– – Diğer tür iletkenli olanlar
 – – – Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten
        sonra birden fazlasının bir araya getirilerek adi metallerden boru ve
        şeritlerle teçhiz edilmiş olanları)
8544.60.90.10.11 – – – – Gaz izalosyonlu olanlar
8544.60.90.10.12 – – – – Sıvı izalosyonlu olanlar
8544.60.90.10.19 – – – – Diğerleri
 – – – Diğerleri
8544.60.90.90.11 – – – – Asetatlı ve silikonlu olanlar
8544.60.90.90.19 – – – – Diğerleri
8714.10.90.00.00 – – Diğerleri – – Diğerleri:
8714.10.90.00.11– – – Şasiler
8714.10.90.00.19– – – Diğerleri
8714.91.10.00.00 – – – Çerçeveler – – – Çerçeveler:
8714.91.10.00.11– – – – Çelikten olanlar
8714.91.10.00.19– – – – Diğerleri
9011.10 –  Stereoskopik mikroskoplar :9011.10.00.00.00– Stereoskopik mikroskoplar
9011.10.10.00.00 – –  Yarı iletken diskler veya ağın  taşınması ve elleçlenmesi için özel olarak
       tasarlanmış  cihazlarla donatılmış olanlar
9011.10.90.00.00 – – Diğerleri
9011.90 – Aksam, parça ve aksesuar :9011.90.00.00.00– Aksam, parça ve aksesuar
9011.90.10.00.00 – – 9011.10.10.00 veya 9011.20.10.00 alt pozisyonlarındaki cihazlara ait olanlar
9011.90.90.00.00 – – Diğerleri
9012.10 – Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ; difraksiyon cihazları :9012.10.00.00.00– Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ; difraksiyon cihazları
9012.10.10.00.00 – – Yarı iletken diskler veya ağın  taşınması ve elleçlenmesi için özel olarak
       hazırlanmış cihazlarla donatılmış elektron  mikroskopları
 – – Diğerleri
9012.10.90.00.11 – – – Elektron ( 9012.10.10 alt pozisyonu hariç) ve proton mikroskopları
9012.10.90.00.12 – – – Difraksiyon cihazları
9012.90 – Aksam, parça ve aksesuar :9012.90.00.00.00– Aksam, parça ve aksesuar
9012.90.10.00.00 – –  9012.10.10.00 alt pozisyonundaki cihazlara mahsus olanlar
9012.90.90.00.00 – – Diğerleri
9015.10.10.00.00 – – Elektronik olanlar9015.10.00.10.00– – Elektrikli olanlar
 – – Diğerleri:9015.10.00.90.00– – Diğerleri
9015.10.90.10.00 – – – Elektrikli olanlar
9015.10.90.90.00 – – – Diğerleri
9015.20.10.00.00 – – Elektronik olanlar9015.20.00.10.00– – Elektrikli olanlar
 – – Diğerleri:9015.20.00.90.00– – Diğerleri
9015.20.90.10.00 – – – Elektrikli olanlar
9015.20.90.90.00 – – – Diğerleri .
9015.40.10.00.00 – – Elektronik olanlar9015.40.00.10.00– – Elektrikli olanlar
 – – Diğerleri:9015.40.00.90.00– – Diğerleri
9015.40.90.10.00 – – – Elektrikli olanlar
9015.40.90.90.00 – – – Diğerleri
9018.90.84.00.13– – – Koter kalemi
 – – Elektronik olanlar:9024.80.00.10.00– – Elektrikli olanlar
9024.80.11.00.00 – – – Dokumaya elverişli maddeleri, kağıt veya kartonları denemeye ve9024.80.00.90.00– – Diğerleri
        kontrol etmeye mahsus olanlar
9024.80.19.00.00 – – – Diğerleri
 – – Diğerleri:
9024.80.90.10.00 – – – Elektrikli olanlar
9024.80.90.90.00 – – – Diğerleri
  – – – Elektronik olanlar:9025.19.00.11.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
 9025.19.20.11.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar9025.19.00.19.00– – – Diğerleri
 – – – – Diğerleri
 9025.19.20.19.11 – – – – – Kayıt edici tertibatı olanlar
 9025.19.20.19.19 – – – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
 9025.19.80.21.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
 – – – –  Elektrikli olanlar
 9025.19.80.22.11 – – – – – Kayıt edici tertibatı olanlar
 9025.19.80.22.19 – – – – – Diğerleri
 9025.19.80.23.00 – – – – Pirometreler
 9025.19.80.29.00 – – – – Diğerleri
 – – Diğerleri:9027.80.20.00.00– – pH metreler, rH metreler ve iletkenliği ölçen diğer aletler
 – – – Elektronik olanlar:9027.80.80.00.00– – Diğerleri
9027.80.11.00.00 – – – – pH metreler, rH metreler ve iletkenliği ölçen diğer aletler
9027.80.13.00.00 – – – – Yarı iletken disk ve LCD imali sırasında yarı iletken madde veya LCD
        alt tabakalarının veya birleştirilmiş izole edici ve iletken tabakaların
         fiziksel özelliklerinin analizine mahsus cihazlar
9027.80.17.00.00 – – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
9027.80.91.00.00 – – – – Viskozimetreler, porozimetreler ve dilatometreler
9027.80.99.00.00 – – – – Diğerleri
9027.90 – Mikrotomlar; aksam, parça ve aksesuar:9027.90.00.00.00– Mikrotomlar; aksam, parça ve aksesuar
9027.90.10.00.00 – – Mikrotomlar
 – – Aksam, parça ve aksesuar :
9027.90.50.00.00 – – – 9027.20 ila 9027.80 alt pozisyonlarındaki cihazlara ait olanlar
9027.90.80.00.00 – – – Mikrotomlara veya  gaz ve duman analiz cihazlarına ait olanlar
 – – – – Elektronik olanlar9030.33.70.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9030.33.30.10.00 – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar9030.33.70.90.00– – – – Diğerleri
9030.33.30.90.00 – – – – – Diğerleri
 – – – – Diğerleri:
9030.33.80.10.00 – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9030.33.80.90.00 – – – – – Diğerleri
 – – – Elektronik olanlar :9030.89.00.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9030.89.30.10.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar9030.89.00.90.00– – – Diğerleri
9030.89.30.90.00 – – – – Diğerleri
 – – – Diğerleri
9030.89.90.10.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
9030.89.90.90.00 – – – – Diğerleri
 – – – Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerinin kullanılmasına mahsus9405.10.91.00.00– – – Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerinin kullanılmasına mahsus olanlar
          olanlar:
9405.10.91.10.00 – – – – Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden
             olanlar
9405.10.91.20.00 – – – – Ahşap olanlar
9405.10.91.30.00 – – – – Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar
9405.10.91.40.00 – – – – Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar
9405.10.91.50.00 – – – – Adi metallerden olanlar
9405.10.91.90.00 – – – – Diğerleri
 – – – Diğerleri:9405.10.98.00.00– – – Diğerleri
9405.10.98.10.00 – – – – Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden
             olanlar
9405.10.98.20.00 – – – – Ahşap olanlar
9405.10.98.30.00 – – – – Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar
9405.10.98.40.00 – – – – Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar
9405.10.98.50.00 – – – – Adi metallerden olanlar
9405.10.98.90.00 – – – – Diğerleri
 – – – Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus9405.20.91.00.00– – – Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar
        olanlar:
9405.20.91.10.00 – – – – Adi metallerden olanlar
9405.20.91.20.00 – – – – Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
9405.20.91.30.00 – – – – Ahşap olanlar
9405.20.91.40.00 – – – – Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar
9405.20.91.50.00 – – – – Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar
 – – – Diğerleri:9405.20.99.00.00– – – Diğerleri
9405.20.99.10.00 – – – – Adi metallerden olanlar
9405.20.99.20.00 – – – – Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
9405.20.99.30.00 – – – – Ahşap olanlar
9405.20.99.40.00 – – – – Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar
9405.20.99.50.00 – – – – Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar
 – – – – Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus9405.40.91.00.00– – – – Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar
          olanlar :
9405.40.91.10.00 – – – – – Adi metallerden olanlar
9405.40.91.20.00 – – – – – Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden
            olanlar
9405.40.91.30.00 – – – – – Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar
9405.40.91.40.00 – – – – –  Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar
9405.40.91.50.00 – – – – – Ahşap olanlar
9405.40.91.60.00 – – – – – Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar
9405.40.91.70.00 – – – – – Seramik maddelerden olanlar
9405.40.91.80.00 – – – – – Camdan olanlar
9405.40.91.90.00 – – – – – Diğerleri
 – – – – Floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar:9405.40.95.00.00– – – – Floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar
9405.40.95.10.00 – – – – – Adi metallerden olanlar
9405.40.95.20.00 – – – – – Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden
            olanlar
9405.40.95.30.00 – – – – – Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar
9405.40.95.40.00 – – – – –  Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar
9405.40.95.50.00 – – – – – Ahşap olanlar
9405.40.95.60.00 – – – – – Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar
9405.40.95.70.00 – – – – – Seramik maddelerden olanlar
9405.40.95.80.00 – – – – – Camdan olanlar
9405.40.95.90.00 – – – – – Diğerleri
 – – – – Diğerleri:9405.40.99.00.00– – – – Diğerleri
9405.40.99.10.00 – – – – – Adi metallerden olanlar
9405.40.99.20.00 – – – – – Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden
            olanlar
9405.40.99.30.00 – – – – – Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar
9405.40.99.40.00 – – – – –  Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar
9405.40.99.50.00 – – – – – Ahşap olanlar
9405.40.99.60.00 – – – – – Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar
9405.40.99.70.00 – – – – – Seramik maddelerden olanlar
9405.40.99.80.00 – – – – – Camdan olanlar
9405.40.99.90.00 – – – – – Diğerleri
9405.50 – Elektrikli olmayan aydınlatma cihazları:9405.50.00.00.00– Elektrikli olmayan aydınlatma cihazları
9405.50.00.10.00 – – Plastik maddelerden olanlar
9405.50.00.20.00 – – Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar
9405.50.00.30.00 – – Ahşap olanlar
9405.50.00.40.00 – – Sepetçi eşyası ve Iuffadan olanlar
9405.50.00.50.00 – – Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar
9405.50.00.60.00 – – Seramik maddelerden olanlar
9405.50.00.70.00 – – Camdan olanlar
 – – Adi metallerden olanlar:
9405.50.00.81.00 – – – Maden ocaklarında kullanılan lambalar
9405.50.00.89.00 – – – Diğerleri
 – – Diğer maddelerden olanlar:9405.60.80.00.00– – Diğer maddelerden olanlar
9405.60.80.10.00 – – – Adi metallerden olanlar
9405.60.80.20.00 – – – Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden
          olanlar
9405.60.80.30.00 – – – Ahşap olanlar
9405.60.80.40.00 – – – Seramik maddelerden olanlar
9405.60.80.50.00 – – – Camdan olanlar
9405.60.80.90.00 – – – Diğerleri
9405.99 – – Diğerleri:9405.99.00.00.00– – Diğerleri
9405.99.00.11.00 – – –  9405.10 Alt pozisyonundakilere ait olanlar
9405.99.00.12.00 – – – 9405.60 AIt pozisyonundakilere ait olanlar
9405.99.00.13.00 – – – Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar
9405.99.00.14.00 – – – Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar
9405.99.00.15.00 – – – Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden
           olanlar
9405.99.00.16.00 – – – Ahşap olanlar
9405.99.00.17.00 – – – Sepetçi eşyası ve luffadan,demir veya çelikten ve aluminyumdan
           olanlar
9405.99.00.18.00 – – – Kağıt hamurundan, kağıt veya kartondan veya selüloz vatkadan ve
          seramikten olanlar
9405.99.00.21.00 – – – Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar
9405.99.00.22.00 – – – Bakırdan olanlar
9405.99.00.29.00 – – – Diğerleri
 – – Taşınabilir (mobil) evler9406.90.10.00.00– – Taşınabilir (mobil) evler
9406.90.10.12.00 – – – Demir ve çelikten olanlar
9406.90.10.13.00 – – – Plastik maddelerden olanlar
9406.90.10.14.00 – – – Çimentodan, betondan veya suni taşlardan olanlar
9406.90.10.15.00 – – – Seramik maddelerden olanlar
9406.90.10.16.00 – – – Aluminyumdan olanlar
9406.90.10.19.00 – – – Diğer maddelerden olanlar
 – – – Diğer maddelerden olanlar:9406.90.90.00.00– – – Diğer maddelerden olanlar
9406.90.90.10.00 – – – – Plastik maddelerden olanlar
9406.90.90.20.00 – – – – Çimentodan, betondan veya suni taşlardan olanlar
9406.90.90.30.00 – – – – Seramik maddelerden olanlar
9406.90.90.40.00 – – – – Aluminyumdan olanlar
9406.90.90.90.00 – – – – Diğerleri
9506.40.00.00.00 – Masa tenisi için eşya ve malzeme9506.40– Masa tenisi için eşya ve malzeme:
9506.40.00.00.11– – Masalar
9506.40.00.00.19– – Diğerleri
 – – – Diğerleri:9603.90.99.00.00– – – Diğerleri
9603.90.99.10.00 – – – – Fırça imali için hazırlanmış fırça başları
9603.90.99.90.00 – – – – Diğerleri
9701.90.00.05.00– – Tamamen elle yapılmış sanat eseri niteliğindeki kolaj ve benzeri dekoratif panolar
image_pdfimage_print