Kategori: G.T.İ.P

Ana Sayfa G.T.İ.P
Yazı

TGTC 2018/2019 Değişim Tablosu

2019 2018 Gtip Eşyanın Tanımı Gtip Eşyanın Tanımı 0308.30.80.00.00 – – Diğerleri   – – Canlı, taze veya soğutulmuş: 0308.30.10.10.00 – – – Canlı 0308.30.10.90.00 – – – Taze veya soğutulmuş 0308.30.90.00.00 – – Diğerleri           – – – Ekmeklik buğday unu veya irmiği içermeyenler 1902.19.10.00.00 – – – Ekmeklik buğday...

Yazı

Ölçü Birimleri, Kısaltmalar ve Semboller

ÖLÇÜ BİRİMLERİ, KISALTMALAR VE SEMBOLLER   AC Alternatif Akım ASTM Amerikan Madde Test Derneği € Avro Bq Bekerel °C Santigrad Derece cc Santimetre Küp ce/el Hücre Adedi cg Santigram c/k Karat (1 Metrik Karat=2*10-4 Kg) cm Santimetre cm2 Santimetre Kare cm3 Santimetre Küp cN Santinewton cP Santipoise ct/l Ton Başına Taşıma Kapasitesi (1) DC Doğru...

Yazı

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi (Seri no: 03)

Güncel: 15/02/2017 GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ(GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ)(SERİ NO: 3) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanun ile kabul edilen “Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Uluslararası Sözleşmesi” eki Armonize Sistem Nomanklatürüne İlişkin İzahnamede, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından yapılan değişikliklerin yürürlüğe konulmasıdır.   Kapsam MADDE 2 – (1) Bu...

Yazı

Tarifenin Yorumu İle İlgili Genel Kurallar

TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR NOMANKLATÜRDE YER ALAN EŞYANIN SINIFLANDIRILMASINDA AŞAĞIDAKİ    KURALLARA UYULACAKTIR: KURAL 1 BÖLÜM, FASIL VE TALİ FASIL BAŞLIKLARI SADECE GÖSTERİCİ NİTELİKTEDİR; YASAL AMAÇLAR İÇİN EŞYANIN TARİFEDEKİ YERİNİN SAPTANMASI, POZİSYON METİNLERİNE, BÖLÜM VEYA FASIL NOTLARINA GÖRE VE BU POZİSYONLARIN VEYA NOTLARIN ANLAMINA AYKIRI DÜŞMEDİKÇE AŞAĞIDAKİ KURALLARA GÖRE YAPILIR. AÇIKLAMA NOTU   (I)      Tarife,...

Yazı

Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları (Seri No: 6)

2019 2018 Gtip Eşyanın Tanımı Gtip Eşyanın Tanımı 0308.30.80.00.00 – – Diğerleri   – – Canlı, taze veya soğutulmuş: 0308.30.10.10.00 – – – Canlı 0308.30.10.90.00 – – – Taze veya soğutulmuş 0308.30.90.00.00 – – Diğerleri           – – – Ekmeklik buğday unu veya irmiği içermeyenler 1902.19.10.00.00 – – – Ekmeklik buğday...