Search
Close this search box.

Ölçü Birimleri Kısaltmalar ve Semboller

Kaydet
Kapat
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, KISALTMALAR VE SEMBOLLER  
 
AC Alternatif Akım
ASTM Amerikan Madde Test Derneği
€ Avro
Bq Bekerel
°C Santigrad Derece
cc Santimetre Küp
ce/el Hücre Adedi
cg Santigram
c/k Karat (1 Metrik Karat=2*10-4 Kg)
cm Santimetre
cm2 Santimetre Kare
cm3 Santimetre Küp
cN Santinewton
cP Santipoise
ct/l Ton Başına Taşıma Kapasitesi (1)
DC Doğru Akım
eV Elektron Volt
GHz Gigahertz
g Gram
Gen Genel
gi F/S Gram Olarak Fissile İzotop
GT Gross Ton
Hz Hertz
INN Uluslararası Tescil Edilmemiş İsim
INNM Değiştirilmiş (Modifiye) Uluslararası Tescil Edilmemiş İsim
IR Kızılötesi
ISO Uluslararası Standardizasyon Örgütü (Teşkilatı)
IUPAC Uluslararası Teorik Ve Pratik Kimya
Kbit 1024 Bit
kcal Kilokalori
kg Kilogram
kg/br Kilogram (Brüt)
kg/net Kilogram (Net)
kg/net mas Kilogram Olarak Net Kuru Ürün
kg/net eda Kilogram Olarak Kurutulmuş Net Ağırlık
kgf Kilogram Güç
Kg C5H14CINO Kilogram Olarak Kolin Klorür
kg H2O2 Kilogram Olarak Hidrojen Peroksit
kg K2O Kilogram Olarak Potasyum Oksit
kg KOH Kilogram Olarak Potasyum Hidroksit (Kostik Potas)
kg met.am. Kilogram Olarak Metil Aminler
kg N Kilogram Olarak Azot
Kg NaOH Kilogram Olarak Sodyum Hidroksit (Kostik Soda)
kg P2O5 Kilogram Olarak Difosfor Pentaoksit
kg %90 sdt Kilogram Olarak % 90 Kuru Ürün
kg U Kilogram Olarak Uranyum
kHz Kilohertz
km Kilometre
kN Kilonewton
kPa Kilopascal
kV Kilovolt
kVA Kilovolt-Amper
kvar Kilovolt-Amper-Reaktif
kW Kilowatt
1000 kWh 1000 Kilovat Saat
l Litre
1000 l 1000 Litre
MAX Maksimum
MHz Megahertz
m Metre
m- Meta-
m2 Metrekare
Metre Küp
1000 m³ 1000 Metre Küp
µCi Mikroküri
mak. Maksimum
Mbit 1048576 Bit
mg Miligram
min. Minimum
ml/g Gram Başına Mililitre
mm Milimetre
mN Milinewton
MPa Megapascal
N Newton
No Numara
o- Orto-
p- Para-
Pa.s Pascal-Saniye
p/a Çift
p/st Adet
100 p/st 100 Adet
1000 p/st 1000 Adet
RON Araştırma Oktan Numarası
s Saniye
sec. Saniye
t Ton
TJ Terajul (Brüt Kalori Değeri)
UV Ultraviyole
V Volt
Vol. Ses
W Watt
wt. Ağırlık
% Yüzde
X Derece
l alc. %100 Litre Olarak Saf Alkol (%100)
 
(1) “Ton başına taşıma kapasitesi (ct/l)”nden, ton olarak bir geminin taşıma kapasitesi anlaşılır. Bu ağırlığa gemilerin yakıt, techizat ve gıda ihtiyaçlarını karşılayan kısımları ile personel, yolcu ve bunların bagajlarının ağırlığı dahil değildir.

 

GTİP Sorgulama & GTİP Kodları Listesine Dönmek İçin Tıklayınız.


                                                                                                            

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top