5 Ekim 2022, Çarşamba
AB Gümrük
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ana SayfaSektörel Bakış

Sektörel Bakış

Anti Damping Uygulamaları Hakkında

Türkiye Cumhuriyeti - İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Yönetmeliği - Anti Damping Uygulamaları - İthalatçı ve İhracatçılar İçin El Kitabı

Geçici Depolama Mevzuat Hükümleri Hakkında

Türkiye Cumhuriyeti Gümrükler Genel Müdürlüğü - Geçici Depolama Yerleri Hakkında İlgili Yazı - Sektörel Bakış

Katma Değer Vergisine İlişkin Soru ve Cevaplar 

Katma Değer Vergisine İlişkin Soru ve Cevaplar / Katma Değer Vergisine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Bilindiği üzere, (5189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Geçici İthalat Rejimi Soru ve Cevaplar

Geçici İthalat Rejimi Hakkında Soru ve Cevaplar / Geçici İthalat Rejimi kapsamında Türkiye’ye geçici olarak ithal edilen eşya

ABD Menşeli Ürün Ek Mali Yükümlülük

2018/11973 Sayılı, 11.06.2018 Tarihli “Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar.

Gümrük Eşyası Satışı ve İhale Süreçleri

Gümrük Mallarının Gümrük İdareleri Tarafından Hangi Durumlarda Satışa Konu Edilebildiği Hakkında Genel Hatlarıyla İnceleyecek Olursak;

Gümrük Kıymetine Katılmayacak Unsurlar

Sektörel Bakış; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 23 - 31.maddelerinde “Eşyanın Gümrük Kıymeti”nin ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

Gümrüklerde Eşyanın Nihai Kullanımı

Nihai kullanım: Bazı eşyaların ithalinde, Gümrük mevzuatında (Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, vb.) belirlenmiş şartlara bağlı olarak

Royalty ve Lisans Vergileri Hakkında

Royalty, lisans, patent, alameti farika, ticari marka, isim hakkı, know how), vb. “Gayri Maddi Haklar” birçok farklı yerde,

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

İşlenmiş ürünün ithalat vergisinin, bünyesinde bulundurduğu ithal ürünün vergisinden daha düşük olduğu işlemler için uygulanır.

Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması

Türkiye ile Birleşik Krallık Arasında İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ve Ekleri (23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında AB’den

Geçici İthalat İşlemleri İzinleri Hakkında

Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerinden muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın kullanılmasına

Royalty ve Lisans Ücretlerinin Vergisel Boyutu

İthal eşyasının gümrük kıymetinin bir parçası olmasına karşın gümrük idaresine beyan edilmeyen bahse konu gümrük kıymet unsurlarına tekabül eden

Gayri Maddi Hakkın Vergisel Boyutu Hakkında

İthal edilen bir eşya ile ilgili olarak gümrük kıymetinin bir unsuru olduğu tespit edilen royalty, lisans, patent, alameti farika,

Konsinye İhracat Hakkında Bilgi

Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal

GÜNCEL

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Tebliği 2022/24

T.C. - 10.07.2021 Tarihli 31537 Sayılı Resmi Gazete - İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/32)
AB Gümrük

MEVZUATLAR