Search
Close this search box.

Gümrük Eşyası Satışı ve İhale Süreçleri (Tasfiyelik Eşya)

Kaydet
Kapat

Gümrük İhaleleri Hakkında

Gümrük Mallarının Gümrük İdareleri Tarafından Hangi Durumlarda Satışa Konu Edilebildiği Hakkında Genel Hatlarıyla İnceleyecek Olursak; Tasfiyelik Hale Gelen Eşyaların Aslında Gümrük İdarelerince Satılan Eşyaların Kaynağı Olduğunu, Satışların İse İhale Yoluyla (E-İhale Yoluyla) ve (Perakende Satış) Şeklinde Gerçekleştirilmektedir. İhale Yoluyla Satış Yöntemi İle Perakende Satış Yöntemi Ve İlgili Gümrük Mevzuatı Hakkında Daha Ayrıntılı Bilgilere İçeren Bu Yazımızda, (Gümrük İhalelerine Nasıl Katılım Sağlanacağı)(Satışa Konu Olan Eşyalara Nasıl Ulaşılacağı)(Gümrük Satış İhalelerinin Şartlarını) ve (Satışa Konu Olan Eşyaları Nasıl Alındığı) Konusu Sizler İçin Uzmanlarımızca Ele Alınmıştır.

 • Gümrük Malları Nedir?
 • Tasfiye ve Tasfiyelik Eşya Nedir? Süreci Nasıl İşler?
 • Gümrük Mallarının Kaynağı Nedir?
 • Tasfiye Edilen Eşyalar (Gümrük Malları) Neden Ucuzdur?
 • Gümrük İhalesi Nedir?
 • Gümrük İhalesi (Gümrük E-İhalesi) Nerede Ve Nasıl Yapılır?
 • Gümrük İhalesine (Gümrük E-İhaleye) Nasıl Katılırım?
 • Gümrük İhalesi İçin Teminat Bedeli Nedir?
 • Gümrük İhalesine Çıkacak Eşyayı, Bedelini, Satışını ve Şartnameyi Nasıl Görebilirim
 • Gümrük İhalesini Kazanınca Maliyeti Ne Olur?
 • Perakende Satış Nerede ve Nasıl Yapılır?
 • Perakende Satış Mağazalarında Hangi Ürünler Bulunur?
 • Perakende Satış Mağazalarında Satılan Eşyaların Neler Olduğunu Nasıl Öğrenebilirim?
 • Gümrük Perakende Mal Satışı Nerede ve Nasıl Yapılır?

Gümrük Malları Nedir?; Gümrü Nezdinde Bekleyen Eşyaların, Sahibi Tarafından Terke Edilerek Veya Alınmayarak Gümrük İdarenin Uhdesine Geçerek Belli Bir Zaman Sonunda Tasfiyelik Hale Gelerek Tasfiye Edilen Eşyalardır.

Tasfiye ve Tasfiye Süreci Nedir? Tasfiyelik Konumdaki Eşyaların (Gümrük Mallarının) Kaynağı Nedir?; Gümrük İdareleri Tarafından Satılan Mallar Gümrük İdaresine Nereden Geliyor? Ve Nasıl Temin Ediliyor? Bu Konuya Açıklık Getirmek Gerekirsek; Gümrük İdareleri Kamu Kurumu Olduğundan Ticari Bir Faaliyet Gösteremezler. Kar Amacı Güderek Yurtdışından Eşya Satın Alıp Ülkemize Getirip Satmazlar veya Yurt İçinden Eşya Alıp Satmazlar. Tüzel Kişiler veya Gerçek Kişiler Tarafından Gümrüklere Getirilip Mevzuata Uygun Şekilde Gümrük İşlemleri Tamamlanmayan Eşyalar ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında Yakalanan Eşyalar (Tüm Bu Eşyalar Tasfiyelik Hale Gelen Eşya Olarak Tabir Edilir) Gümrük Kanunu’nun İlgili Hükümlerine Göre Tasfiye İşlemine Tabi Tutulurlar. Tasfiye İşlemi Kaba Bir Tarifle; Tasfiyelik Hale Gelen Eşyaların Gümrük İdareleri Tarafından Depolardan (Geçici Depolama Yerleri Veya Antrepolardan) Alınarak, Bu Yerlerin Bir Nevi Temizliğinin Yapılması Anlamına Gelir. Amaç; Depolarda Bekleyen Tasfiyelik Hale Gelen Eşyaların Bir An Evvel Bulundukları Yerden Kaldırılarak Ekonomik Ömrü/Faydası Bulunan Eşyaların Bir An Önce Ekonomiye Kazandırılması, İnsani Yardım, Doğa Ve Çevrenin Korunması Ve De Toplum Yararına Faaliyetlere Sevk Edilmesidir. Tasfiye İşleminin
Farklı Yolları Vardır.

Tasfiye;

 • İhale Yoluyla Satış Suretiyle,
 • Yeniden İhraç Amaçlı Satış Suretiyle,
 • Perakende Satılmak Suretiyle,
 • Kamu Kuruluşları İle Özel Kanunla Kurulmuş Vakıf Ve Derneklere Tahsis Edilmek Suretiyle,
 • İmha Suretiyle,
 • Özel Yolla,

Gerçekleştirilir.

İhale Yoluyla Satış Yöntemi ve Perakende Satış Yöntemi Kullanılarak Tasfiye Edilecek Eşyalar, Gümrük İdareleri Tarafından Satışa Sunulacak Eşyalardır. Başka Bir Deyişle; “Gümrük Mallarının” Kaynağı, Tasfiyelik Hale Gelen ve Özellikle İhale Yoluyla Satış Yöntemi Ve Perakende Satış Yöntemi Kullanılarak Satılan Eşyalardır. İnsan, Bitki, Hayvan ve Çevre Sağlığı Yönünden Ülkeye Girişinde Bir Sakınca Bulunmaması Koşuluyla Başka Bir İfadeyle
İthali Yasak Olmaması Koşuluyla Her Türlü Eşya (Akaryakıt Hariç) İhale Yoluyla Veya Perakende Şekilde Satışa Sunulabilmektedir. Hangi Tasfiye Yolunun Kullanılacağına İse Gümrük İdareleri Karar Vermektedir.

Tasfiye Edilen Eşyalar (Gümrük Malları) Neden Ucuzdur? ; Daha Önceden de Belirtiğimiz Üzere, Gümrük İdareleri Kesinlikle Kar Amaçları Yoktur ve Bu Nedenle Ürünlerin Fiyatları Piyasa Fiyatlarına Göre Daha Aşağıdadır, Tam Da Bu Yüzden Gümrük Malları Ucuz Olur. İhale Yoluyla Satışlar İle Perakende Satış İşlemleri, Ticaret Bakanlığı (Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü) Tarafından Yürütülmektedir.

Gümrük İhalesi Nedir? ; İhale Yoluyla Satış, Elektronik İhale (E-İhale) Yöntemi İle Gerçekleştirilmektedir. Bakanlık Tarafından E-İhale İşlemleri İçin Ayrı Bir Web Sayfası Hazırlanmış Ve Hizmete Sunulmuştur. Söz Konusu Web Sitesi Kullanılarak E-İhale İşlemlerine Katılabilir ve İhaleyi Kazanırsanız Satın Alma Gerçekleştirebilirsiniz.

Gümrük İhalesi (Gümrük e-ihalesi) Nerede ve Nasıl Yapılır? ; Gümrük E-İhale Sistemine www.eihale.gov.tr Adresinden veya Tablet Ya Da Cep Telefonlarından E-İhale Uygulamasını Cihazınıza İndirerek Ulaşabilirsiniz. Ya da E-Devlet Üzerinden Ticaret Bakanlığı Sekmesinde E-İhale Uygulamasına Erişebilirsiniz. Elektronik Yolla Gerçekleştirilen İhalelere www.eihale.gov.tr Adresi Üzerinden Ulaşabilirsiniz.

Gümrük İhalesine (Gümrük e-ihaleye) Nasıl Katılırım? ; Gümrük İdaresince Düzenlenen E-İhaleye Katılabilmek İçin Öncelikle Sistem Üzerinden Üyeliğinizi Gerçekleştirmeniz Gerekir. Üyelik Ücretsizdir. Gerçek Kişiler Ve Tüzel Kişiler İçin Üye Olma Prosedürleri Farklıdır. Gerçek Kişilerin www.eihale.gov.tr Sayfası Üzerinden “Üye Ol” Bölümünden Kayıt Yaptırması Yeterlidir. Tüzel Kişilerin www.eihale.gov.tr Sayfası Üzerinden “Üye Ol” Bölümünden Kayıt Yaptırma Aşamasında Tüzel Kişi Bilgilerinin Doldurulmasının Ardından Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Kişi Tarafından “Üyelik Başvuru Formunun” İmzalanarak, Bu Form İle Beraber;

 • İmza Sirkülerini (Aslı ya da Noter Onaylı Örneği),
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini (Noter Onaylı Örneği)
 • E-ihale Üyelik Sözleşmesini (Her Sayfası İmzalı)

İadeli Taahhütlü Olarak Ticaret Bakanlığı Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğüne Göndermesi Gerekmektedir. Söz Konusu İşletme Müdürlüğü Tarafından “Üyelik Başvuru Formu”ndaki Bilgilerin Kontrol Edilmesinin Ardından Tüzel Kişi Üyelik Bilgileri Aktive Edilecektir. Tüzel Kişi Üyelikleri Aktive Edilene Kadar Üyelik Askıda Olacak, Askıda Bulunan Üyeliklerden İhaleler İçin Teklif Verilmeyecektir. Üyelik Gerçekleştikten ve İhaleye Konu Eşya İçin Teminat Bedelinin Ticaret Bakanlığı Tasfiye İşletmesi Döner Sermaye Adına Açılmış Banka Hesabına Yatırılmasından Sonra E-İhalelere Katılabilirsiniz. Üye Olmadan E-ihalelere Katılmak Mümkün Değildir.

Gümrük İhalesi İçin Teminat Bedeli Nedir? ; İhaleye Katılacaklardan; Satış İlanı ve Şartnamede Belirtilen Yer ve Süre Şartı Dâhilinde Yatırılmak Kaydıyla, Eşyanın İhaleye Esas Bedelinin En Az Yüzde Onu Oranında Teminat Alınır. İhaleye Esas Bedeli 1.000.000 TL’yi Geçen Eşyada 100.000 TL Teminat Bedeli Alınır ve Arttırmaya Söz Konusu Teminat Bedeli Yeterli Olanlar Katılabilir.

Örnek: 20.000 TL’den Satışa Çıkan Bir Eşyanın Teminat Tutarı 2.000 TL’dir. Bu Eşya 1.000.000 TL Ve Üzeri Satışa Esas Bedelle İhaleye Çıkarılmışsa Azami Teminat Tutarı 100.000 TL Olacaktır.

Teminat olarak;

 • Tedavülde Olan Nakit Türk Parası,
 • Bankalar ve Katılım Bankaları Tarafından Verilen Süresiz Teminat Mektupları,
 • Devlet Tahvilleri Veya Hazine Kefaletini Haiz Tahviller,
 • Özel Hükümler Gereğince Devlet İhalelerinde Teminat Olarak Kabul Edilen Diğer Değerler, Kabul Edilir.

Kredi Kartı İle Teminat Yatırma İmkânı Bulunmamaktadır.

Katıldığınız İhaleyi Kaybetmeniz Durumunda, Teminat Bedeli İade Edilir. İade İşlemi “İade Talebinin” Onaylandığı Tarihi İzleyen 7 (Yedi) İş Günü İçerisinde Yapılmaktadır.

Gümrük İhalesine Çıkacak Eşyayı, Eşya Bedelini, Satış İlanı ve Şartnameyi Nasıl Görebilirim? ; www.eihale.gov.tr Ana Sayfasından “Güncel İhaleler” Bölümünü Tıkladığınızda Söz Konusu Bilgilere Ulaşabilirsiniz. Üye Girişi Yaparak Görüntüleme Yaptığınızda Açık Teklif Usulü İle İhalelere Verilen Teklifleri Görüntüleyebilirsiniz.

Gümrük İhalesini Kazanınca Maliyeti Ne olur? ; İhaleyi Kazandığınızda Ödeyeceğiniz Bedele Eşyaya Ait ÖTV, KDV Vb. Gibi Kalemler Dahil Bulunmaktadır. İhale Sonrasında Ayrıca Damga Vergisi, Bandrol Ücreti Ve Varsa Maktu Vergi Ve Bunun ÖTV Ve KDV’si Tahsil Edilmektedir. Gümrük E-İhalesi Hakkında Başkaca Detaylar Öğrenmek İsterseniz; www.eihale.gov.tr Ana Sayfasından “Sıkça Sorulan Sorular” Bölümünden Aklınıza Takılan Konular Hakkında Ayrıntılı Açıklamaları “Soru-Cevap” Şeklinde Bulabilirsiniz.

Perakende Satış Nerede ve Nasıl Yapılır? ; Gümrük İdaresince Yapılacak Perakende Satışlar Ticaret Bakanlığının Perakende Satış Mağazalarında Gerçekleştirilir. Bu Mağazalar; İstanbul-Erenköy, İstanbul-Sirkeci, Ankara, Edirne ve Kocaeli’ Dedir. Perakende Satış Mağazalarının Adres ve Telefonları Aşağıdaki Belirtilmiştir:

İstanbul-Erenköy Perakende Satış Mağazası
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Cad. No:4/2 Ataşehir/İSTANBUL
Tel: (216) 540 86 91 Faks: (216) 540 07 39

İstanbul-Sirkeci Perakende Satış Mağazası
Hocapaşa Mahallesi, Ebusuud Cad. No:17 Sirkeci/İSTANBUL
Tel: (212) 514 68 22 Faks: (212) 514 68 17

Ankara Perakende Satış Mağazası
Anafartalar Çarşısı 3.kat No:325 Ulus / ANKARA
Tel: (312) 311 01 80-86

Kocaeli Perakende Satış Mağazası
İzmit Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 39 KOCAELİ
Tel: (262) 321 22 84

Edirne Perakende Satış Mağazası
Sarıcapaşa Mah. Kadirhane Cad. No:44 EDİRNE
Tel: (284) 213 28 28

(Perakende Satış Mağazalarındaki Satışlar Sadece Mağazada Satış Şeklinde Gerçekleştirilir. Online Olarak Perakende Satış Yapılmamaktadır.)

Perakende Satış Mağazalarında Hangi Ürünler Bulunur? ; Perakende Satış Mağazalarında Satılan Gümrük Malları Cep Telefonu, Parfüm, Ayakkabı, Bilgisayar, Tablet, Oyuncak, Ayakkabı, Kıyafet, Gözlük, Elektronik Aletler Vb. Pek Çok Ürün Bulunur.

Perakende Satış Mağazalarında Satılan Eşyaların Neler Olduğunu Nasıl Öğrenebilirim? ; Perakende Satış Mağazalarında Satılacak Ürünlere Ait “Satış Listesi” Ticaret Bakanlığının İnternet Sitesi Üzerinden Görülebilmektedir.

Gümrük Perakende Mal Satışı Nerede, Nasıl Yapılır? ; Perakende Satışlar İse Ticaret Bakanlığı’nın Bölge Müdürlükleri Tarafından İşletilen Perakende Satış Mağazaları Vasıtasıyla Gerçekleştirilmektedir. Perakende Satışlar İçin Gümrük İdaresince “Satış Listesi” Oluşturulur Ve Hem Normal Yolla Hem De Elektronik Yolla İlan Edilir. Gümrük İdaresince İşletilen Perakende Satış Mağazalarından Satış Listesine Konu Eşyaları Satın Alabilirsiniz.

Gümrük Eşyalarının Satışı ve İhale Süreç Sunumu İçin Link’e Tıklayınız 

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top