30 Kasım 2022, Çarşamba
AB Gümrük
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Ana SayfaMevzuatDiğer Kanun Mevzuat Genelge ve Yönetmelikler

Diğer Kanun Mevzuat Genelge ve Yönetmelikler

Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlar Değişiklik Kanun 7421

T.C. - 09.11.2022 Tarihli 32008 Sayılı Resmi Gazete - 7421 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Genelge 2019/4 – Serbest Bölgeler Üstyapı ve Taşınmaz

T.C. Ticaret Bakanlığı - Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü - Serbest Bölgelerdeki Üstyapı ve Taşınmazların Kiralanması, Devri, Satışı ve Yıkımına İlişkin 19.06.2019 Tarihli 2019/4 Sayılı Genelge

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtları Tebliği Seri No 7

18.11.2022 Tarihli 32017 Sayılı R.G - Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

Toprak Mahsülleri Ofisi İthal Tarımsal Ürün Alımları

16.11.2022 Tarihli 32015 S. R.G - İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 6371 Sayılı Karar

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 6371)

Gümrük, Gelir Vergisi ve Bazı Kanunlar Değişiklik Kanun 7420

7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 09.11.2022 Tarihli 32008 Sayılı Resmi Gazete

Av ve Yaban Hayvanlarının Üretimi ve Ticareti 08.11.2022

08.11.2022 Tarihli 32007 Sayılı Resmi Gazete - Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 08.11.2022

08.11.2022 Tarihli 32007 Sayılı Resmi Gazete - 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

LPG Piyasası Lisans Yönetmeliği Değişiklik 08.11.2022

08.11.2022 Tarihli 32007 Sayılı Resmi Gazete - EPDK - (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik)

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Değişiklik

11.12.21 Tarih 31686 Sayılı RG - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan; Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik

İlaç ve Biyolojik Ürün Klinik Araştırma Yönetmelik Değişik

T.C - 24.09.2022 Tarihli 31963 Sayılı RG - İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği 23.09.2022

T.C. - 23.09.2022 Tarihli 31962 Sayılı Resmi Gazete - Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği – 19.08.2022

19.08.2022 Tarihli 31928 Sayılı Resmi Gazete - Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticaretine Yönetmelik

16.08.2022 Tarihli 31925 Sayılı Resmi Gazete - İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolu Yüklerinin Denizyoluna Aktarılmasına Yönetmelik

Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik - T.C. 09.08.2022 Tarihli 31918 Sayılı Resmi Gazete

GÜNCEL

İhracat Beyannamelerinin Kapatılması Hakkında

T.C. - 29.11.2020 Tarihli 80451689 Sayılı Yazı - İhracat Beyannamelerinin Kapatılması Hakkında Yazı - İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
AB Gümrük

MEVZUATLAR