31 Mart 2023, Cuma
AB Gümrük
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

AB AKADEMİ

Yatırım Teşvik Belgesi Hakkında Mevzuat

Yatırım Teşvik Belgesi - AB Akademi (Yatırım Teşvik Belgesi ve Yatırım İndirimleri Hakkında Tüm Mevzuat Bilgisine Ulaşabilirsiniz)

Gümrük Transit Rejimi – AB Akademi

Transit Rejimi - AB Akademi - İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşyanın

TIR Karnesi/Tır Sözleşmesi – AB Akademi

TIR Karnesi - AB Akademi - Uluslararası kara taşımacılığını dolayısıyla uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasını sağlayan bir gümrük belgesidir.

Dış Ticaret Teslim Şekilleri – AB Akademi

Teslim Şekilleri - AB Akademi - Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki mal hareketlerinin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiştir.

Telafi Edici Vergi (TEV) – AB Akademi

Telafi Edici Vergi (TEV) - AB Akademi - Telafi edici vergi uygulaması Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında kullanılmaktadır.

Sınır Ticareti Düzenlemesi – AB Akademi

Sınır Ticareti - AB Akademi -2008/14451 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki “Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi – AB Akademi

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi - AB Akademi -Eşyanın “Gümrük Statüsü” eşyanın serbest dolaşımda bulunup bulunmadığı bakımından durumunu ifade etmektedir.

Serbest Bölge Statüsü – AB Akademi

Serbest Bölgeler - AB Akademi - “Serbest Bölgeler” Türkiye Gümrük Bölgesi’nin parçaları olmakla beraber; serbest dolaşımda olmayan eşyanın

Gümrük Özet Beyan – AB Akademi

Özet Beyan - AB Akademi - Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın gümrük bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen

Ortak Transit Rejimi (NCTS) – AB Akademi

Ortak Transit Rejimi (NCTS) - AB Akademi - Ortak Transit Rejimi 1987 tarihli Ortak Transit Sözleşmesine dayanan ve AB üyesi ülkelerin uyguladığı transit

Kullanılmış İkinci El Makina – AB Akademi

Kullanılmış İkinci El Makina - AB Akademi - Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali

Kimyasal Eşya Tanım ve Semboller – AB Akademi

Kimyasal Eşya Tanım ve Semboller - AB Akademi - Doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan veya atıklar

İthalat Rejimi Genel Tanımı – AB Akademi

İthalat Rejimi Genel Tanımı - AB Akademi - Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşya, getiren kişi ya da duruma göre eşyanın gelişinden

Eşyanın Kıymet Vergilendirilmesi – AB Akademi

İthal Eşyanın Kıymet Vergilendirilmesi - AB Akademi - İthal vergilerinin tahsili bakımından, vergi matrahının oluşturulmasında referans alınan en önemli unsurlardan

İhracatta Alınacak Belgeler – AB Akademi

İhracatta Alınması Gereken Belgelerin Yetkili Kurumları - AB Akademi - İhracatta Alınması Gereken Belgelerin Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

GÜNCEL

Kriz Hallerinde Gönderilen Eşyaya Yönelik İşlemler – GGM

Gümrükler Genel Müdürlüğü - 21.03.2023 Tarihli 83783052 Sayılı Yazı- Kriz Hallerinde Gönderilen Eşyaya Yönelik İşlemler - GGM

MEVZUATLAR