Kimyasal Eşya Tanım ve Sembolleri – AB Akademi

  458
  image_pdfimage_print

       Kimyasal Eşya Tanım ve Sembolleri     

  Kimyasal Madde

  Doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan veya atıklar da dâhil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmiş olup olmadığına ve piyasaya arz olunup olunmadığına bakılmaksızın her türlü element, bileşik veya karışımlardır.

  Tehlike

  Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyelidir.

  Risk

  Kimyasal maddenin zarar verme potansiyelinin çalışma ve/veya maruziyeti koşullarında ortaya çıkması olasılığıdır.

  Tehlikeli Kimyasal Madde

  Özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeleri ve müstahzarlar veya,

  Yukarıdaki sınıflamalara girmemekle beraber kimyasal, fiziko-kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya bulundurulma şekli nedeni ile çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek maddeleri veya, mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş maddelere kısaca  “Tehlikeli Kimyasal Madde” denilmektedir.

  Tehlikeli Kimyasal Maddeler

  – Patlayıcı

  – Oksitleyici

  – Alevlenebilen

  – Toksik

  – Zararlı

  – Aşındırıcı

  – Tahriş edici

  – Alerjik

  – Kanserojen

  – Mutajen

  – Çevre için tehlikeli

  Sınıflar ve İsimleri

  SINIFSINIF İSİMLERİ
  1Patlayıcı Maddeler
  2Gazlar
  3Yanıcı Sıvı Maddeler
  4Yanıcı Katı Maddeler
  4.1Kendi Kendine Yanan Maddeler
  4.2Suyla Temas Halinde Yanıcı Gaz Çıkaran Maddeler
  5.1Yakıcı Özelliği Olan Maddeler
  5.2Organik Maddeler
  6.1Zehirli Maddeler
  6.2Bulaşıcı Özelliği Olan Maddeler
  7Radyoaktif Maddeler
  8Aşındırıcı Asidik Maddeler
  9Farklı Tehlikeli Olan Maddeler

  Gaz Tüpleri Renk Depolama Kodları

   

        AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.     

  Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.

  image_pdfimage_print