Kullanılmış İkinci El Makina İthalatı – AB Akademi

  396
  image_pdfimage_print

       Kullanılmış İkinci El Makina İthalatı     

  Kullanılmış İkinci El Makina İthalatı Mevzuatı

  Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali, ithalat rejim kararı uyarınca izne tabidir. İzni veren merci ise Ekonomi Bakanlığı‘dır.

  2010 yılına kadar makinaların yaşlarını kriter kabul ederek yürütülmekte olan sistem (İthalat Tebliği 2010/9) özellikle yaş tespiti konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle ve kamu yararının gözetilmesi açısından yeniden düzenlenmiştir.

  İlgili Bakanlık, her yıl ülkemiz menfaatlerini dikkate alarak Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğini (İthalat 2014/9) ve ekli listelerini Sanayi Bakanlığı görüşünü de almak suretiyle güncellemektedir.

  Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ
  (İthalat: 2014/9)

  Tebliğ ekinde 3 farklı liste bulunmaktadır

  EK 1/A İzin Belgesi Alınmayacak eşya

  Yurt içinde üretimi olmayan makinelerin bu liste içine alınarak, söz konusu eşyaların ithalatına herhangi bir yaş veya kıymet sınırlaması olmaksızın izin verilmiştir.

  EK 1/B İlgili Kurumlardan Uygunluk Yazısı Alınacak Eşya

  Sivil hava taşıtları, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus eşya ve deniz taşıtları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Denizcilik Müsteşarlığı‘ndan alınacak uygunluk belgesi ile ithal edilebilmektedir.

  EK 2 İzin Belgesi Alınacak Eşya

  Yurt içinde üretimi olan makinelerin bu liste içine alınmaları ve bunların ithalinde belli CIF değerler belirlenerek, bu değerlerin üzerinde yer alan makinelerin ithalinin izne gerek olmaksızın yapılabilmesine, altında olanların ise izne tabii olması sağlanmıştır. Bu sayede, hem hurda/değersiz makinelerin kontrolsüz bir şekilde ülkeye girişi önlenmeye çalışılmakta, hem de fiyatı yüksek sıfır makineleri alamayacak güçte olan sanayicilerin, izin yoluyla da olsa ihtiyaçlarına cevap verilebilmektedir.

  2010/9 Sayılı İthalat Tebliği ile  Sonrasında Yayımlanan Tebliğler Arasındaki Farklar ve Benzerlikler

  1. 2010/9 sayılı tebliğ ile G.T.İ.P ve tanımları belirtilen eşyaların eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak 10 yaşına kadar (10 yaş dahil) izin alınmaksızın ithali mümkün iken, 10 yaşından büyük olanlar ile tebliğde yer almayanlarla ilgili olarak ise İthalat Rejimi Kararı’nın 7’nci maddesi çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı’ndan izin almak gerekiyordu. 2010 yılından itibaren bu sınır ortadan kaldırılmıştır.

  2. 2010/9 sayılı Tebliğ’de yer almayan eşyaların tamamı, İthalat Rejimi Kararı’nın 7’nci maddesi gereğince Ekonomi Bakanlığı’nın iznine tabi tutulmuş olup, bu durum 2014/9 sayılı Tebliğ’de de aynı şekilde yer bulmuştur.

  3. 2009/9 sayılı Tebliğ’de izin merci olarak sadece Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) belirtilmekte iken, 2014/9 sayılı Tebliğ’de bir ayrıma gidilerek, Tebliğ eki EK-I B’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatında listede belirtilen kurumdan (Ulaştırma Bakanlığı veya Denizcilik Müsteşarlığı), diğer kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyalarla ilgili olarak ise Ekonomi Bakanlığı’ndan izin alınması öngörülmüştür.

  4. 2010/9 sayılı Tebliğ eki EK II’de yer alan eşyalarla ilgili, eşya kıymetinin belli değerin altında olması durumunda izne tabi tutulması, belirlenen değerin üstünde olması durumunda da izne gerek olmaksızın ithaline imkan tanınması bir yenilik olmuştur.

  5. 2014 yılından itibaren getirilen yeniliklerden bir diğeri de, yine Tebliğ eki EK II’de yer alan eşyalardan, bir beyannamede yer alan 12’li G.T.İ.P’ler bazında 10 adet ve 50 kg. (her iki şartın birden sağlanması koşuluyla) veya daha az miktarda olanların ithalinin izne gerek olmaksızın yapılabilmesi olmuştur.

  Kullanılmış Makina İthalat İzin Belgesi Süreçleri

  Kullanılmış Makina İthalatı İçin Gerekli Olan Belgeler

  İthal Edilmek İstenilen Eşyaya Ait Fotoğraf
  İthal Edilmek İstenilen Eşyaya ait tanıtıcı Katalog / Teknik Çizim
  Proforma Fatura  **(Proforma Faturada Olması Gerekenler Aşağıda Sunulmuştur)
  Firma Evrakları  **(Firma Sicil Evrakları Aşağıda Sunulmuştur)

  Proforma Faturada Olması Gereken İbareler

  Makinanın Tam Adı
  Makinanın Seri No’su
  Makinanın Marka ve Model No’su
  Makinanın İmalat Tarihi
  Makinanın Ağırlık Bilgileri
  Makinanın Adeti / Birim Fiyatı
  Makinanın Teslim Şekli
  Makinanın Menşei Bilgisi
  Makinanın Kapasitesi
  Makinanın Enerji Sarfiyatını İçeren Bilgi
  Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (Customs Number)
  İhracatçı firma bilgileri ve satış sorumlusunun irtibat bilgileri

  Firma Sicil Evrakları

  Şirket İmza Sirküleri (Noter Tasdikli veya Asıl)
  Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, Unvan, Sermaye, İmza Yetkisi) (Noter Tasdikli veya Asıl)
  Kapasite Raporu (Odaca Tasdikli)

  Komple Tesislerde (Ekonomik ve Teknolojik Durum Belgesi)

  Tesisin bulunduğu ülke veya eyaletteki Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca veya görevli özel veya kamu kuruluşlarınca onaylanmış model ve imal yıllarını da içerecek şekilde tesisi oluşturan makine ve teçhizatları, tesisin ekonomik ve teknolojik olarak çalışabilecek durumda olup olmadığını belirten onaylanmış belge ile gerekli görülen hallerde bunların yeminli tercüme bürolarına yaptırılmış tercümeleri(Belgelerdeki onayların belirtilen yetkililere ait olduğunun ilgili ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca da tasdik edilmesi gerekmektedir.)

  Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü), 2014/9 sayılı Tebliğ Eklerinde bulunan ve İzin Belgesi vereceği eşyalara yönelik İthal İzni Soruşturması gerçekleştirmektedir. Bu soruşturma kapsamında, Sivil Toplum Kuruluşları ile il veya bölgelere ait Sanayi Odaları aracılığıyla, bu kuruluşlara üye olan firmalara yerli imalat bilgisi sorulmakta olup, bu sayede söz konusu eşyanın ülkemizde imalatının yapılıp yapılmadığı teyit edilmektedir. Gönderilen görüş sonrası, ithal iznin verilip verilmediği ise takip edilememektedir.

        AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.     

  Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.

  image_pdfimage_print