Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi – AB Akademi

  446
  image_pdfimage_print

       Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi     

  Eşyanın “Gümrük Statüsü” eşyanın serbest dolaşımda bulunup bulunmadığı bakımından durumunu ifade etmektedir.

  Eşyanın gümrük statüsü sorulmakta ise bunun cevabı, “Eşya Serbest Dolaşımdadır“ veya “Eşya Serbest Dolaşımda değildir ”şeklinde olacaktır.

  Yabancı ülkelerden gelen bir eşyanın, serbest dolaşıma girmiş eşya statüsü kazanabilmesi için

  A- Eşyaya ticaret politikası önlemleri uygulanmalıdır.
  B- İthal için öngörülen diğer işlemler tamamlanmalıdır.
  C- Vergiye tabi olması halinde kanunen ödenmesi gereken vergiler tahsil edilmelidir.

  Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

  Eşyanın Türkiye’ye sokulması ile serbest dolaşıma sokulması veya yaygın olarak kullanılan adı ile kati ithal edilmesi aynı şey değildir.

  Eşya, dahilde işleme, geçici ithalat, gümrük kontrolü altında işleme, transit ve antrepo rejimlerinin tümünde Türkiye’ye sokulmaktadır.

  Ancak, bu rejimlerden biri ile Türkiye’ye sokulan eşya, serbest dolaşıma sokulan eşya değildir.

  Eşyanın serbest dolaşıma girmesi için, yukarıda sayılan şartların yerine getirilip serbest dolaşıma giriş rejimine konu olarak gümrük işlemlerinin tamamlanması gerekir.

  Serbest dolaşıma giriş rejiminin amacı, bütün ithalat formalitelerinin yerine getirilmesi ve böylece eşyanın dahildeki diğer ürünler gibi alınıp satılmasının sağlanmasıdır.

  Türkiye’ye eşya girişi sağlayan diğer rejimler, eşyaya bu imkanı vermezler.

  Dahilde İşleme Rejiminde

  Eşyanın bir işleme tabi tutulduktan sonra yeniden ihracı anlamına gelmektedir.

  Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejiminde

  Eşyanın işleme faaliyetinden sonra serbest dolaşıma sokulması anlamına gelmektedir.

  Antrepo Rejiminde

  Eşyanın belirli bir süre muhafaza edildikten sonra ileri bir tarihte pazara girmesi (fiili ithalin yapılması) veya yeniden ihraç edilmesi, anlamına gelmektedir.

  Geçici İthalat Rejiminde

  Eşyanın ayniyeti değişmeden belirli bir süre ülkede kalması, sonrasında yurt dışı edilmesi anlamına gelir.

  Transit Rejiminde

  Eşyanın belirli bir süre içinde gümrük gözetimi altında bir noktadan başka bir noktaya taşınması, anlamına gelir.

  Serbest dolaşıma giriş rejimi dışında kalan yukarıdaki rejimlerin tümünde de eşya Türkiye’ye sokulur.

  Ancak eşya üzerindeki gümrük gözetimi devam eder. Halbuki serbest dolaşıma giriş rejimi, eşya üzerindeki gümrük gözetimini sona erdirir. (nihai kullanım hariç)

        AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.     

  Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.

  image_pdfimage_print