Search
Close this search box.

Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 535

31.12.2018 Tarihli 30642 Sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete – Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile 31/10/2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 535)

Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarife Hakkında Karar 287

31.10.2018 Tarihli 30581 Sayılı Resmi Gazete – 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 287)

Scroll to Top