Resmi Gazete Tebliğ-Yönetmelik (Milli Yas)

Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023/26

09.02.2022 Tarihli 32099 Sayılı Resmi Gazete – Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/26)

Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023/25

31.12.2022 Tarihli 32060 Sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete – Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/25)

Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023/21

31.12.2022 T. 32060 Sayılı R.G – Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/21)

Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023/20

31.12.2022 T. 32060 Sayılı (4. Mükerrer) R.G – Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/20)

Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023/19

31.12.2022 T. 32060 Sayılı (4. Mükerrer) R.G – Tütün Tütün Mamulleri Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/19)

Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023/18

31.12.2022 T. 32060 Sayılı (4. Mükerrer) R.G – Bazı Tekstil Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/18)

Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023/16

31.12.20212 Tarihli 32060 Sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete – Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/16)

Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023/15

31.12.2022 Tarihli 32060 Sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete – Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/15)

Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023/14

31.12.2022 Tarihli 32060 Sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete – Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/14)

Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023/13

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu İle Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ

Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023/11

31.12.2022 Tarihli 32060 Sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete – Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/11)

Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023/12

31.12.2022 Tarihli 32060 Sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete – Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/12)

Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023/9

31.12.2022 T. 32060 S. (4. Mükerrer) R.G – “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/9)

Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023/8

31.12.2022 Tarihli 32060 Sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete – Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/8)

Scroll to Top