Search
Close this search box.

COVID-19 Tedbirleri – Evcil ve Deney Hayvanları

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 20117910-111.01
Konu: COVID-19 Tedbirleri

06.05.2020 / 54207286
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 17.03.2020 tarihli ve 20117910-111.01/00053274954 sayılı dağıtımlı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusu hususlarla bağlantılı olarak Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan yazı ekinde yer alan Tarım ve Orman Bakanlığının 01.05.2020 tarihli ve 1265782 sayılı yazısı ilişikte gönderilmektedir.

Söz konusu yazıda, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 30.04.2020 tarihli yazısında bahisle, bütün ülkeler için;

– Ev içinde bakılan, sağlık kartı olan ve ticari amaçlı olmayan köpek, kedi, kuş ve süs balıkları gibi evcil Hayvanların sahibi ile beraber seyahat edebileceği, yurt dışından dönüşte hayvan sahibi ile birlikte Hayvanın 14 gün izolasyonunun sağlanması,

– COVID-19 etkeni olan ve zoonotik virüsler grubunda yer alan SARS-CoV-2’nin köken hayvan ve ara konağının henüz tam açıklığa kavuşmaması, egzotik hayvanların köken veya ara konak olabileceği değerlendirmesinin halen devam etmesi nedeniyle; ticari kapsamda; egzotik hayvanlar, omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, sürüngen, kemirgen, tavşan, kuşların ülkeye giriş-çıkışı askıya alınma kararının uygulanmasına devam edilmesi ve bu kararın pandemi süresince uygulanması,

– Ülkemizde bilimsel amaçlı araştırmalar için (aşı geliştirme, ilaç geliştirme, antiserum geliştirme gibi) çalışmalarda kullanılmak üzere, laboratuvar koşullarında ve kontrollü ortamlarda tutulmak kaydıyla deney hayvanlarının kontrollü ithalatına müsaade edilmesi,

– Zirai mücadele amaçlı parazitoid etmenler ve predetörleri, kelebek türlerinin ithalatına müsaade edilmesi,

– Hayvansal besin amaçlı olarak ithal edilen hayvan ürünlerin kullanım öncesinde ya da hazırlık aşamasında 70 C ısıda en az 30 dakika işleme tabii tutulması, O bu işlemin salgın süresince devam
edilmesi,

– Su hayvanları ve faydalı böceklerin beslenmesinde kullanılan; canlılığını kaybetmiş şekilde kurutulmuş veya dondurulmuş, kara ve su omurgasızları (böcek yumurtaları, artemia yumurtaları gibi) veya orkinos balıklarının beslenmesinde kullanılan sardalya balığı gibi yemlik balıkların, ısıl işlem görmeden ithalatına müsaade edilmesi,

– insan tüketimi amacıyla kullanılan canlı veya donmuş ıstakoz, yengeç, kerevit, karides gibi su ürünleri ile birlikte diğer hayvansal ürünlerin ithalatına izin verilmesi, ancak söz konusu ürünlerinin hazırlanmasında, dışarıdan bulaşın önlenmesi için genel hijyen tedbirlerinin alınması, gıda hazırlığında koruyucu ekipman kullanılması ve gıdaya temas öncesi ve sonrası el hijyeninin sağlanması hususlarında karar alınmıştır.”

hususlarına yer verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı: 10724253-325.11.02.01-E.1265782 01.05.2020
Konu: COVID-19 Tedbirleri

01.05.2020/54159810
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 13.03.2020 tarihli ve 10724253-325.11.02.01-E.889320 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere ilgide kayıtlı yazımız ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları doğrultusunda COVID- 19 salgınının kaynağı ve epidemiyolojisi ile ilgili bilgiler netlik kazanıncaya kadar, başlamış işlem niteliğindekiler hariç olmak üzere, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlık, Gıda ve Yem Kanununun 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 25 inci Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; hangi amaçla olursa olsun tüm ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen, evcil tavsan ve tüm kuşların, yolcu beraberi ve ticari kapsamda ülkeye girişi askıya alınmıştır.

Süreç içerisinde Bakanlığımızca, başta gümrük mevzuatı kapsamında yolcu beraberi olarak tanımlanan yolcunun yanında olmak kayıt ve şartıyla bazı evcil hayvanlar, zirai mücadele ve deney amaçlı kullanılacak parazitoid etmenler ve predatörler ile her türlü deney hayvanı ve kelebek türleri ve ısıl işlem görmeden yem amaçlı kullanılacak olan ürünlerin ithalatı hususunda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından son bilimsel gelişmeler doğrultusunda yeniden değerlendirilme yapılması talep edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden alınan 30.04.2020 tarihli yazı ile Bakanlığımıza iletilen COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda şu an için COVID-19’un dünya çapında görülmesi nedeniyle bütün ülkeler için;

– Ev içinde bakılan, sağlık kartı olan ve ticari amaçlı olmayan köpek, kedi, kuş ve süs balıkları gibi evcil hayvanların sahibi ile beraber seyahat edebileceği, yurt dışından dönüşte hayvan sahibi ile birlikte hayvanın 14 gün izolasyonunun sağlanması,

– COVID-19 etkeni olan ve zoonotik virüsler grubunda yer alan SARS-CoV-2’nin köken hayvan ve ara konağının henüz tam açıklığa kavuşmaması, egzotik hayvanların köken veya ara konak olabileceği değerlendirmesinin halen devam etmesi nedeniyle; ticari kapsamda; egzotik hayvanlar, omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, sürüngen, kemirgen, tavşan, kuşların ülkeye giriş-çıkışı askıya alınma kararının uygulanmasına devam edilmesi ve bu kararın pandemi süresince uygulanması,

– Ülkemizde bilimsel amaçlı araştırmalar için (aşı geliştirme, ilaç geliştirme, antiserum geliştirme gibi) çalışmalarda kullanılmak üzere, laboratuvar koşullarında ve kontrollü ortamlarda tutulmak kaydıyla deney hayvanlarının kontrollü ithalatına müsaade edilmesi,

– Zirai mücadele amaçlı parazitoid etmenler ve predetörleri, kelebek türlerinin ithalatın müsaade edilmesi,

– Hayvansal besin amaçlı olarak ithal edilen hayvan ürünlerin kullanım öncesinde ya da hazırlık aşamasında 70 C ısıda en az 30 dakika ısıl işleme tabii tutulması, bu işlemin salgın süresince devam edilmesi.

– Su hayvanları ve faydalı böceklerin beslenmesinde kullanılan; canlılığını kaybetmiş şekilde kurutulmuş veya dondurulmuş, kara ve su omurgasızları (böcek yumurtaları, artemia yumurtaları gibi) veya orkinos balıklarının beslenmesinde kullanılan sardalya balığı gibi yemlik balıkların, ısıl işlem görmeden ithalatına müsaade edilmesi,

– İnsan tüketimi amacıyla kullanılan canlı veya donmuş ıstakoz, yengeç, kerevit, karides gibi su ürünleri ile birlikte diğer hayvansal ürünlerin ithalatına izin verilmesi, ancak söz konusu ürünlerinin hazırlanmasında, dışarıdan bulaşın önlenmesi için genel hijyen tedbirlerinin alınması, gıda hazırlığında koruyucu ekipman kullanılması ve gıdaya temas öncesi ve sonrası el hijyeninin sağlanması hususlarında karar alınmıştır.

Bu çerçevede alman tedbirlerin uygulanabilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yurtdışı bağlantılı faaliyet gösteren kara, deniz ve havayolu firmalarının bilgilendirilmesi, diğer bakanlıklar ve ilgili birimler tarafından görev alanlarına giren konularda gerekli tedbirlerin alınması hususlarında gereğini ve bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Harun SEÇKİN
Bakan a.
Genel Müdür V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top