Search
Close this search box.

Güneş Panellerinde Gözetim Uygulaması

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 85593407-502.02
Konu: Güneş Panellerinde Gözetim Uygulaması

06.05.2020 / 54195784
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 25.09.2017 tarihli, 28148833 sayılı yazımız.

İlgi yazımızda; İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan 20.09.2017 tarihli, E.99799 sayılı yazıdan bahisle, 2017/3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ‘de 8541.40.90.00.14 GTİP‘inde sınıflandırılan “fotovoltaik (solar) modül ve paneller” ticari isimli eşyanın 300 ABD Dolan/m2 gümrük kıymeti altında birim fiyatı haiz olanların ithalatının gözetime tabi tutulduğu, ancak yapılan değişiklik ile ilgili eşya için 15.09.2017 tarihi itibariyle 150 ABD Dolan/m2 fiyat düzeyinden gözetim belgesi düzenlenmeye başlanıldığı belirtilmiştir.

Bu kez adı geçen Genel Müdürlükten alman bir örnekte ekli 04.05.2020 tarihli, 54142654 sayılı yazıda; 2020/5 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile söz konusu eşyanın fiyat kriterinin 25 ABD Doları/kg olarak yeniden belirlendiğine dair uygulamanın 14.05.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği, tam ve usulüne uygun gözetim belgesi başvurusu yapan firmalara belirli bir değer üzerinden gözetim belgesi düzenleneceği, Tebliğ’de belirtilen kıymet ve üstünde birim kıymet beyan edilerek yapılan ithalatta gözetim belgesi aranmaması ve gözetime tabi eşyanın ithali sırasında ise gözetim belgesinde yer alan eşya değerinin gümrük beyannamesindeki kıymetle karşılaştırılması gerektiği ifade edilmiştir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Genel Müdür

EK: 1 adet yazı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri’ne


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı: 40651288-502.02
Konu: Güneş Panellerinde Gözetim Uygulaması

30.04.2020 / 54142654
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 20.09.2017 tarihli ve 215.02.99799 sayılı yazımız.

Malumları olduğu üzere, 12.05.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2017/3 sayılı Tebliğ ile güneş panellerinin 300 ABD Doları/m2 gümrük kıymetinin altında birim kıymeti haiz olanlarının ithalatının gözetime tabi tutulduğu ve Bakanlığımıza tam ve usulüne uygun gözetim belgesi başvurusu yapan firmalara söz konusu Tebliğ çerçevesinde Tek Pencere Sistemi aracılığıyla belirli bir değer düzeyinden gözetim belgesi düzenlenmeye başlandığı ilgide kayıtlı yazımızla Genel Müdürlüklerine iletilmişti.

Bu çerçevede, 14.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2020/5 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile fiyat kriteri 25 ABD Doları/kg olarak yeniden belirlenmiştir. Söz konusu uygulama 14.05.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Gözetim uygulaması kapsamında, 2020/5 sayılı Tebliğ hükümlerine göre tam ve usulüne uygun gözetim belgesi başvurusu yapan firmalara Bakanlık Makamının onayına uygun olarak, belirli bir değer üzerinden gözetim belgesi düzenlenecektir. Bu itibarla, Tebliğ’de belirtilen kıymet ve üstünde birim kıymet beyan edilerek yapılan ithalatta gözetim belgesi aranmaması, gözetime tabi eşyanın ithali sırasında ise gözetim belgesinde yer alan eşya değerinin gümrük beyannamesindeki kıymetle karşılaştırılması gerekmektedir.

Bilgileri ve konuyla ilgili gümrük idarelerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ
Genel Müdür V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top