Search
Close this search box.

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar 06.05.2020

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 52707093-140.04
Konu: İhracı Ön İzne Bağlı Mallar İle İhracı Kayda Bağlı Mallar Hk

06.05.2020 / 54208887
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere;

29.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/6)” ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen; “Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon Sarfları, Hasta devreleri (Anestezi/VentiIator devresi), IV Kanül, Entübasyon Tüpleri, Yoğun Bakım Monitörlerinin” ihracatı Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlanmıştır.

18.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5)” düzenlemesi çerçevesinde ise, “Dezenfektan, Kolonya, Hidrojen Peroksit ve Etil Alkol” ürünlerinin ihracatı kayıt altına alınarak, kayıt verilebilmesi için Bakanlığımız onayının alınması zorunlu kılınmıştı.

Bu defa, ”İhracı Yasak ve Ön izne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasın Dair Tebliğ (İhracat 2020/8)” ve ”İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/9)” 02 Mayıs 2020 tarihli ve 31115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, anılan Tebliğler ile

“Dezenfektan, Kolonya, Hidrojen Peroksit ve Etil Alkol” ürünlerinin İhracatı için kayıt ve Bakanlığımızdan izin alınması,

“Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon Sarfları, Hasta devreleri (Anestezi/VentiIator devresi), IV Kanül, Entübasyon Tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri”nin ihracatı için ise Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön izninin alınması uygulamalarına son verilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Hakan ATAY
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top