Search
Close this search box.

Kayda Alma Uygulaması – Kayıt Belgesi

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 85593407-165.99
Konu: Kayda Alma Uygulaması

08.05.2020 / 54274186
DAĞITIM YERLERİNE

İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 06.04.2020 tarihli, 53723483 sayılı yazıda, yer fıstığı, ceviz, badem, kaju, çerezlik ve yağlık ayçiçeği tohumu, ayçiçeği yağı, ayçiçeği tohumu unu, aspir tohumu, keten tohumu, rep ve kolza tohumu, çay, biberler, sarımsak ile muz ithalatında “Kayıt Belgesi” düzenlenmesine ilişkin Tebliğin 24.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı, bahse konu Tebliğin 8 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerin (No: 2005/5), (No: 2005/8), (No:2006/1), (No: 2009/8), (No: 2013/2) ve (No:2017/4) yürürlükten kaldırılacağı belirtilmekte;

Anılan Tebliğ’in 3 üncü maddesi çerçevesinde Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde kayıt belgesinin veya elektronik ortamdaki kaydının ithalatçı tarafından gümrük idaresine sunulması gerektiği, bu kapsamda düzenlenecek kayıt belgelerinin geçerlilik süresinin 45 gün ve bir kayıt belgesinin birden fazla beyanname için kullanılamayacağı bildirilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve bağlantı gümrük müdürlüklerinin bilgilendirilmesini rica ederim.

e-imzalıdır

Yakup SEFER
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım;
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top