Search
Close this search box.

GTİP 85.01-85.48 (Elektrikli Makina Cihaz Aksam)

Fasıl No Fasıl Açıklaması
85.01 Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç] :
8501.10 – Çıkış gücü 37,5 W.ı geçmeyen motorlar:
8501.10.10.00.00 – – Çıkış gücü 18 W.ı geçmeyen senkron motorlar
– – Diğerleri:
8501.10.91.00.00 – – – Üniversal alternatif akım/doğru akım (AC/DC) motorları
– – – Alternatif akım (AC) motorları:
8501.10.93.10.00 – – – – Oyuncaklar için minyatür motorlar
8501.10.93.90.00 – – – – Diğerleri
– – – Doğru akım (DC) motorları:
8501.10.99.10.00 – – – – Oyuncaklar için minyatür motorlar
8501.10.99.90.00 – – – – Diğerleri
8501.20 – Çıkış gücü 37,5 W.ı geçen üniversal alternatif akım/doğru akım (AC/DC) motorları:
– – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, Çıkış gücü 735 W.ı geçen fakat 150 kW.ı geçmeyenler:
8501.20.00.11.00 – – – Çıkış gücü 7,5 kW.dan az olanlar
8501.20.00.12.00 – – – Çıkış gücü 7,5 kW. veya daha fazla olanlar
8501.20.00.90.00 – – Diğerleri
– Diğer doğru akım (DC) motorları; doğru akım (DC) jeneratörleri:
8501.31 – – Çıkış gücü 750 W.ı geçmeyenler:
– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, Çıkış gücü 735 W.ı geçen motorlar, doğru akım (DC) jeneratörleri
8501.31.00.10.11 – – – – Motorlar
8501.31.00.10.12 – – – – Jeneratörler
– – – Diğerleri
8501.31.00.90.11 – – – – Motorlar
8501.31.00.90.12 – – – – Jeneratörler
8501.32 – – Çıkış gücü 750 W.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler:
– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:
8501.32.00.11.00 – – – – Çıkış gücü 7,5 kW. ı geçen motorlar
8501.32.00.19.00 – – – – Diğer motorlar ve jeneratörler
8501.32.00.90.00 – – – Diğerleri
8501.33 – – Çıkış gücü 75 kW.ı geçen fakat 375 kW.ı geçmeyenler:
– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, Çıkış gücü 150 kW.ı geçmeyen motorlar ve jeneratörler:
8501.33.00.10.00 – – – – Motorlar
– – – – Jeneratörler:
8501.33.00.21.00 – – – – – Çıkış gücü 75k W.ı geçen fakat 100 kW.dan az olanlar
8501.33.00.22.00 – – – – – Çıkış gücü 100 kW. olanlar
8501.33.00.23.00 – – – – – Çıkış gücü 100 kW.ı geçenler
– – – Diğerleri:
8501.33.00.31.00 – – – – Motorlar
– – – – Jeneratörler:
8501.33.00.41.00 – – – – – Çıkış gücü 75 kW.ı geçen fakat 100 kW.dan az olanlar
8501.33.00.42.00 – – – – – Çıkış gücü 100 kW.olanlar
8501.33.00.43.00 – – – – – Çıkış gücü 100 kW.ı geçenler
8501.34 – – Çıkış gücü 375 kW.ı geçenler:
8501.34.00.10.00 – – – Motorlar (cer motorları dahil)
8501.34.00.20.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılan jeneratörler
8501.34.00.30.00 – – – Diğer jeneratörler
8501.40 – Diğer alternatif akım motorları (AC) (tek fazlı):
– – Çıkış gücü 750 W.ı geçmeyenler:
– – -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:
8501.40.20.11.00 – – – – Çıkış gücü 735 ila 750 W. arasında olanlar
8501.40.20.19.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
8501.40.20.21.00 – – – – Çıkış gücü 735 ila 750 W. arasında olanlar
8501.40.20.29.00 – – – – Diğerleri
– – Çıkış gücü 750 W.ı geçenler:
8501.40.80.11.00 – – – Çıkış gücü 7,5 kW.dan az olanlar
8501.40.80.12.00 – – – Çıkış gücü 7,5 kW. veya daha fazla olup 150 kW.ı geçmeyenler
8501.40.80.13.00 – – – Çıkış gücü 150 kW.ı geçenler
– Çok fazlı diğer alternatif akım (AC)motorları:
8501.51 – – Çıkış gücü 750 W.ı geçmeyenler:
8501.51.00.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, Çıkış gücü 735 W.ı geçenler
8501.51.00.90.00 – – – Diğerleri
8501.52 – – Çıkış gücü 750 W.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler:
– – – Çıkış gücü 750 W.ı geçen fakat 7,5 kW.ı geçmeyenler:
8501.52.20.10.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
– – – – Diğerleri:
8501.52.20.90.11 – – – – – Kontrol ünitesi ve sürücüsü ise birlikte bulunan servo motorlar
8501.52.20.90.19 – – – – – Diğerleri
– – – Çıkış gücü 7,5 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler:
8501.52.30.10.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8501.52.30.90.00 – – – – Diğerleri
– – – Çıkış gücü 37 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler:
8501.52.90.10.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8501.52.90.90.00 – – – – Diğerleri
8501.53 – – Çıkış gücü 75 kW.ı geçenler:
8501.53.50.00.00 – – – Cer motorları
– – – Diğerleri:
– – – – Çıkış gücü 75 kW.yı geçen fakat 375 kW.ı geçmeyenler:
8501.53.81.10.00 – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, Çıkış gücü 150 kW.ı geçmeyenler
8501.53.81.90.00 – – – – – Diğerleri
8501.53.94.00.00 – – – – Çıkış gücü 375 kW.ı geçen fakat 750 kW.ı geçmeyenler
8501.53.99.00.00 – – – – Çıkış gücü 750 kW.yı geçenler
– Alternatif akım (AC) jeneratörleri (alternatörler):
8501.61 – – Çıkış gücü 75 kVA.yı geçmeyenler:
– – – Çıkış gücü 7,5 kVA.ı geçmeyenler:
8501.61.20.10.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8501.61.20.90.00 – – – – Diğerleri
– – – Çıkış gücü 7,5 kVA.yı geçen fakat 75 kVA.yı geçmeyenler:
8501.61.80.10.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8501.61.80.90.00 – – – – Diğerleri
8501.62 – – Çıkış gücü 75 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler:
– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:
8501.62.00.11.00 – – – – Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar
8501.62.00.12.00 – – – – Çıkış gücü 100 kVA. olanlar
8501.62.00.13.00 – – – – Çıkış gücü 100 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler
– – – Diğerleri:
8501.62.00.91.00 – – – – Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar
8501.62.00.92.00 – – – – Çıkış gücü 100 kVA. olanlar
8501.62.00.93.00 – – – – Çıkış gücü 100 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler
8501.63.00.00.00 – – Çıkış gücü 375 kVA.yı geçen fakat 750 kVA.yı geçmeyenler
8501.64.00.00.00 – – Çıkış gücü 750 kVA.yı geçenler
85.02 Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri:
– Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları:
8502.11 – – Çıkış gücü 75 kVA.yı geçmeyenler:
– – – Çıkış gücü 7,5 kVA.yı geçmeyenler:
8502.11.20.10.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8502.11.20.90.00 – – – – Diğerleri
– – – Çıkış gücü 7,5 kVA.yı geçen fakat 75 kVA.yı geçmeyenler:
8502.11.80.10.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8502.11.80.90.00 – – – – Diğerleri
8502.12 – – Çıkış gücü 75 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler:
– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:
8502.12.00.11.00 – – – – Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar
8502.12.00.12.00 – – – – Çıkış gücü 100 kVA. olanlar
8502.12.00.13.00 – – – – Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler
– – – Diğerleri:
8502.12.00.21.00 – – – – Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar
8502.12.00.22.00 – – – – Çıkış gücü 100 kVA. olanlar
8502.12.00.23.00 – – – – Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler
8502.13 – – Çıkış gücü 375 kVA.yı geçenler:
– – – Çıkış gücü 375 kVA.yı geçen fakat 750 kVA.yı geçmeyenler:
8502.13.20.10.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8502.13.20.90.00 – – – – Diğerleri
– – – Çıkış gücü 750 kVA.yı geçen fakat 2000 kVA.yı geçmeyenler:
8502.13.40.10.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8502.13.40.90.00 – – – – Diğerleri
– – – Çıkış gücü 2000 kVA.yı geçenler:
8502.13.80.10.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8502.13.80.90.00 – – – – Diğerleri
8502.20 – Kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları:
– – Çıkış gücü 7,5 kVA.yı geçmeyenler:
8502.20.20.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8502.20.20.90.00 – – – Diğerleri
– – Çıkış gücü 7,5 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler:
8502.20.40.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8502.20.40.20.00 – – – Çıkış gücü 7,5 kVA.yı geçen fakat 100 kVA.dan az olanlar
8502.20.40.30.00 – – – Çıkış gücü 100 kVA. olanlar
8502.20.40.40.00 – – – Çıkış gücü 100 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler
– – Çıkış gücü 375 kVA.yı geçen fakat 750 kVA.yı geçmeyenler:
8502.20.60.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8502.20.60.90.00 – – – Diğerleri
– – Çıkış gücü 750 kVA.yı geçenler:
8502.20.80.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8502.20.80.90.00 – – – Diğerleri
8502.31 – – Rüzgar Çıkış gücü ile çalışanlar :
– Diğer elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları:
– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:
8502.31.00.11.00 – – – – Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar
8502.31.00.12.00 – – – – Çıkış gücü 100 kVA. olanlar
8502.31.00.13.00 – – – – Çıkış gücü 100 kVA.ı geçenler
– – – Diğerleri :
8502.31.00.21.00 – – – – Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar
8502.31.00.22.00 – – – – Çıkış gücü 100 kVA. olanlar
8502.31.00.23.00 – – – – Çıkış gücü 100 kVA.ı geçenler
8502.39 – – Diğerleri:
– – – Turbo jenaratörler:
8502.39.20.11.00 – – – – Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar
8502.39.20.12.00 – – – – Çıkış gücü 100 kVA. olanlar
8502.39.20.13.00 – – – – Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler
– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:
8502.39.20.21.00 – – – – – Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar
8502.39.20.22.00 – – – – – Çıkış gücü 100 kVA. olanlar
8502.39.20.23.00 – – – – – Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler
– – – Diğerleri:
8502.39.80.11.00 – – – – Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar
8502.39.80.12.00 – – – – Çıkış gücü 100 kVA. olanlar
8502.39.80.13.00 – – – – Çıkış gücü 100 kVA.yı geçenler
8502.40 – Rotatif elektrik konvertörleri:
8502.40.00.10.00 – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8502.40.00.90.00 – – Diğerleri
8503.00 Sadece veya esas itibariyle 85.01 veya 85.02 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar:
8503.00.10.00.00 – Manyetik olmayan tesbit bileziği
– Diğerleri:
– – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:
8503.00.91.10.00 – – – Oyuncaklar için minyatür motor aksam ve parçaları
– – – Diğerleri
8503.00.91.90.11 – – – – Stator ve rotor paketleri
8503.00.91.90.12 – – – – Kollektörler
8503.00.91.90.13 – – – – Kare ve dikdörtgenden başka şekilde kesilmiş manyetik saclar
8503.00.91.90.19 – – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
8503.00.99.10.00 – – – Oyuncaklar için minyatür motor aksam ve parçaları
– – – Diğerleri
8503.00.99.90.11 – – – – Stator ve rotor paketleri
8503.00.99.90.12 – – – – Kollektörler
8503.00.99.90.13 – – – – Kare ve dikdörtgenden başka şekilde kesilmiş manyetik saclar
8503.00.99.90.19 – – – – Diğerleri
85.04 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler:
8504.10 – Deşarj ampulleri veya tüpleri için balastlar:
– – Endüktörler (bir kondensatör ile bağlanmış olsun olmasın):
8504.10.20.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8504.10.20.90.00 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
8504.10.80.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8504.10.80.90.00 – – – Diğerleri
– Sıvı dielektrikli transformatörler:
8504.21.00.00.00 – – Gücü 650 kVA.yı geçmeyenler
8504.22 – – Gücü 650 kVA.yı geçen fakat 10 000 kVA.yı geçmeyenler:
8504.22.10.00.00 – – – Gücü 650 kVA.yı geçen fakat 1600 kVA.yı geçmeyenler
– – – Gücü 1600 kVA.yı geçen fakat 10 000 kVA.yı geçmeyenler:
8504.22.90.10.00 – – – – 35 000 volt ve 2000 kVA.dan az olanlar
8504.22.90.20.00 – – – – 35 000 volt ve 2000 kVA.yı geçen fakat 10 000 kVA.yı geçmeyenler
8504.22.90.90.00 – – – – Diğerleri
8504.23 – – Gücü 10 000 kVA.yı geçenler
8504.23.00.00.11 – – – Gücü 10000 kVA.yı geçen fakat 50 000 kVA.yı geçmeyenler
8504.23.00.00.19 – – – Diğerleri
– Diğer transformatörler:
8504.31 – – Gücü 1 kVA.yı geçmeyenler:
– – – Ölçü transformatörleri:
8504.31.21.00.00 – – – – Gerilim transformatörler
8504.31.29.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
8504.31.80.10.00 – – – – Oyuncaklar için transformatörler
– – – – Diğerleri:
8504.31.80.90.11 – – – – – Ferrit nüveli transformatörler
8504.31.80.90.19 – – – – – Diğerleri
8504.32 – – Gücü 1 kVA.yı geçen fakat 16 kVA.yı geçmeyenler:
8504.32.00.10.00 – – – Oyuncaklar için transformatörler
8504.32.00.80.00 – – – Diğerleri
8504.33.00.00.00 – – Gücü 16 kVA.yı geçen fakat 500 kVA.yı geçmeyenler
8504.34.00.00.00 – – Gücü 500 kVA.yı geçenler
8504.40 – Statik konvertörler :
– – Telekomünikasyon cihazları, otomatik bilgi işlem makinaları ve bunların birimleri için kullanılan türden olanlar :
– – – Güç kaynağı üniteleri otomatik bilgi işlem makineleriyle kullanılacak türden olanlar:
8504.40.30.10.11 – – – – Kesintisiz güç kaynakları
8504.40.30.10.19 – – – – Diğerleri
8504.40.30.20.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8504.40.30.90.00 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
– – – Akümülatör şarj ediciler:
8504.40.55.10.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8504.40.55.90.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
– – – – Redresörler:
8504.40.82.10.00 – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8504.40.82.90.00 – – – – – Diğerleri
– – – – İnvertörler :
– – – – – Gücü 7,5 kVA.yı geçmeyenler:
8504.40.84.10.00 – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8504.40.84.90.00 – – – – – – Diğerleri
– – – – – Gücü 7,5 kVA.yı geçenler:
8504.40.88.10.00 – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8504.40.88.90.00 – – – – – – Diğerleri
– – – – Diğerleri:
8504.40.90.10.00 – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
– – – – – Diğerleri:
8504.40.90.90.11 – – – – – – Kesintisiz güç kaynakları
8504.40.90.90.19 – – – – – – Diğerleri
8504.50 – Diğer endüktörler :
8504.50.00.10.00 – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8504.50.00.90.00 – – Diğerleri
8504.90 – Aksam ve parçalar :
– – Transformatör ve endüktörlere mahsus olanlar :
8504.90.11.00.00 – – – Ferrit nüveler
8504.90.13.00.00 – – – Çelik laminasyonlar ve nüveler (istiflenmiş veya sarılmış olsun olmasın)
– – – Diğerleri :
8504.90.17.10.00 – – – – Oyuncaklara ait olanlar
8504.90.17.90.00 – – – – Diğerleri
8504.90.90.00.00 – – Statik konvertörlere ait olanlar
85.05 Elektro mıknatıslar; daimi mıknatıslar ve mıknatıslama sonucu daimi mıknatıslı olabilen eşya; elektromanyetik veya daimi mıknatıslı aynalar, kıskaçIar ve benzeri tespit tertibatı; elektromanyetik kaplinler, kavramalar ve frenler; elektromanyetik vinç başları:
– Daimi mıknatıslar ve mıknatıslama sonucu daimi mıknatıs olabilen eşya:
8505.11.00.00.00 – – Metalden olanlar
8505.19 – – Diğerleri:
8505.19.10.00.00 – – – Aglomere edilmiş ferritten daimi mıknatıslar
8505.19.90.00.00 – – – Diğerleri
8505.20.00.00.00 – Elektromanyetik kaplinler, kavramalar ve frenler
8505.90 – Diğerleri (aksam ve parçalar dahil):
– – Elektro mıknatıslar; Elektromanyetik veya daimi mıknatıslı aynalar, kıskaçlar ve benzeri tespit tertibatı:
8505.90.21.00.00 – – – Sadece veya esas itibarıyla manyetik rezonanslı görüntüleme cihazlarında kullanılan türde elektro mıknatıslar (90.18 pozisyonundakiler hariç)
8505.90.29.00.00 – – – Diğerleri
8505.90.50.00.00 – – Elektromanyetik vinç başları
8505.90.90.00.00 – – Aksam ve parçalar
85.06 Primer (şarj edilemeyen) piller ve bataryaları:
8506.10 – Manganez dioksitli olanlar:
– – Alkali piller:
8506.10.11.00.00 – – – Silindirik piller
8506.10.18.00.00 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
8506.10.91.00.00 – – – Silindirik piller
8506.10.98.00.00 – – – Diğerleri
8506.30.00.00.00 – Civa oksitli olanlar
8506.40.00.00.00 – Gümüş oksitli olanlar
8506.50 – Lityumlu olanlar:
8506.50.10.00.00 – – Silindirik piller
8506.50.30.00.00 – – Düğme piller
– – Diğerleri:
8506.50.90.00.11 – – – Kese (Pouch) piller
8506.50.90.00.12 – – – Prizmatik piller
8506.50.90.00.19 – – – Diğerleri
8506.60.00.00.00 – Çinko-hava reaksiyonlu piller
8506.80 – Diğer primer (şarj edilemeyen) piller ve bataryalar:
8506.80.05.00.00 – – Voltajı 5,5 V. veya daha fazla fakat 6,5 V.’u geçmeyen kuru çinko-karbonlu piller
8506.80.80.00.00 – – Diğerleri
8506.90.00.00.00 – Aksam ve parçalar
85.07 Elektrik akümülatörleri (bunIarın separatörleri dahil) (kare veya dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) :
8507.10 – Pistonlu motorlar için kurşun asitli starter akümülatörler:
– – Sıvı elektrolitle çalışanlar:
8507.10.20.00.11 – – – Ağırlığı 5 kg.ı geçmeyenler
8507.10.20.00.12 – – – Ağırlığı 5 kg.ı geçenler
– – Diğerleri:
8507.10.80.00.11 – – – Ağırlığı 5 kg.ı geçmeyenler
8507.10.80.00.12 – – – Ağırlığı 5 kg.ı geçenler
8507.20 – Kurşun-asitli diğer akümülatörler:
– – Sıvı elektrolitle çalışanlar:
8507.20.20.00.11 – – – Traksiyoner akümülatörler
8507.20.20.00.19 – – – Diğerleri
8507.20.80.00.00 – – Diğerleri
8507.30 – Nikel-kadmiyumlu akümülatörler:
8507.30.20.00.00 – – Sızdırmaz olanlar
8507.30.80.00.00 – – Diğerleri
8507.40.00.00.00 – Nikel-demirli akümülatörler
8507.50.00.00.00 – Nikel-metal hidrürlü akümülatörler
8507.60 – Lityum iyonlu akümülatörler:
8507.60.00.00.11 – – Silindirik olanlar
8507.60.00.00.12 – – Prizmatik olanlar
8507.60.00.00.13 – – Kese (Pouch) olanlar
8507.60.00.00.19 – – Diğerleri
8507.80.00.00.00 – Diğer akümülatörler
8507.90 – Aksam ve parçalar:
8507.90.30.00.00 – – Separatörler
8507.90.80.00.00 – – Diğerleri
85.08 Vakumlu eIektrik süpürgeleri :
– Kendinden elektrik motorlu olanlar:
8508.11 – – Gücü 1500 Wattı geçmeyen ve kapasitesi 20 litreyi geçmeyen bir toz torbasına veya diğer bir toplama haznesine sahip olanlar
8508.11.00.00.11 – – – Gerilimi 110 Volt veya daha fazla olanlar
8508.11.00.00.19 – – – Diğerleri
8508.19.00.00.00 – – Diğerleri
8508.60.00.00.00 – Diğer elektrik süpürgeleri
8508.70.00.00.00 – Aksam ve parçaIar
85.09 Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar ( 85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç )
8509.40 – Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presIeri
8509.40.00.00.11 – – Öğütücüler
8509.40.00.00.12 – – Mikserler
8509.40.00.00.13 – – Bilenderler
8509.40.00.00.14 – – Meyva ve sebze presleri
8509.40.00.00.15 – – Komple setler
8509.40.00.00.19 – – Diğerleri
8509.80 – Diğer cihazlar
8509.80.00.00.11 – – Et kıyma makinaları
8509.80.00.00.19 – – Diğerleri
8509.90.00.00.00 – Aksam ve parçaIar
85.10 Kendinden elektrik motorlu traş, saç kesme ve hayvan kırkma makinaları,epilasyon cihazları:
8510.10.00.00.00 – Traş makinaIarı
8510.20 – Saç kesme ve hayvan kırkma makinaları
8510.20.00.00.11 – – Saç kesme makinaları
8510.20.00.00.12 – – Hayvan kırkma makinaları
8510.30.00.00.00 – Epilasyon cihazları
8510.90 – Aksam ve parçalar:
8510.90.00.10.00 – – Elektrikli traş makinalarının ağız, bıçak, tarak ve başları ; epilasyon cihazlarının aksam ve parçaları
8510.90.00.20.00 – – Elektrikli saç kesme ve hayvan kırkma makinalarının baş, tarak ve bıçakları
8510.90.00.90.00 – – Diğer aksam ve parçalar
85.11 Kıvılcım ateşlemeli veya sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı motorlarda kullanılmaya mahsus elektrikli ateşleme veya hareket ettirme tertibat ve cihazları (örneğin; ateşleme manyetoları, dinamo manyetoları, ateşleme bobinleri, ısıtma ve ateşleme bujileri, marş motorları);jeneratörler (örneğin; dinamolar, alternatörler) ve bu tür motorlarla birlikte kullanılan konjonktörler-disjonktörler:
8511.10 – Ateşleme bujileri:
8511.10.00.10.00 – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8511.10.00.90.00 – – Diğerleri
8511.20 – Ateşleme manyetoları; dinamo manyetoları; manyetik volanlar:
8511.20.00.10.00 – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8511.20.00.90.00 – – Diğerleri:
8511.30 – Distribütörler; ateşleme bobinleri:
8511.30.00.10.00 – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
– – Diğerleri
8511.30.00.90.11 – – – Distribütörler
8511.30.00.90.12 – – – Ateşleme bobinleri
8511.40 – Starter (marş) motorları ve çift amaçlı starter-jeneratörler:
8511.40.00.10.00 – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8511.40.00.90.00 – – Diğerleri
8511.50 – Diğer jeneratörler:
8511.50.00.10.00 – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8511.50.00.90.00 – – Diğerleri
8511.80 – Diğer tertibat ve cihazlar:
8511.80.00.10.00 – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:
– – Diğerleri:
8511.80.00.90.11 – – – Isıtma bujileri
8511.80.00.90.19 – – – Diğerleri
8511.90.00.00.00 – Aksam ve parçalar
85.12 MotorIu taşıtIarda, bisikletlerde veya motosikletIerde kuIIanıIan türden elektrikIi aydınIatma veya işaret cihazIarı (85.39 pozisyonunda yer alan eşya hariç), cam siliciler, buzIanma veya buğulanmayı önIeyici tertibat:
8512.10.00.00.00 – Bisikletlerde kullanılan türden aydınlatma veya gözle görülebilen işaret cihazları
8512.20 – Diğer aydınlatma veya gözle görülebilen işaret cihazları
8512.20.00.00.11 – – Aydınlatma dinomoları
8512.20.00.00.12 – – Her türlü farlar
8512.20.00.00.19 – – Diğerleri
8512.30 – Sesli işaret cihazları
8512.30.10.00.00 – – Motorlu araçlarda kullanılan türdeki hırsız alarmları
– – Diğerleri
8512.30.90.00.11 – – – Elektrikli kornalar
8512.30.90.00.12 – – – Sirenler
8512.30.90.00.19 – – – Diğerleri
8512.40 – Cam siliciler, buzlanma veya buğulanmayı önleyici tertibat
8512.40.00.00.11 – – Elektrik motorlu cam siliciler (tekli veya ikili)
8512.40.00.00.12 – – Buzlanma veya buğulanmayı önleyici cihazlar
8512.90 – Aksam ve parçalar
8512.90.10.00.00 – – 8512 30 10 alt pozisyonunda yer alan cihazlara ait olanlar
– – Diğerleri
8512.90.90.00.11 – – – Aydınlatma cihazlarına ait olanlar
8512.90.90.00.12 – – – Sesli işaret cihazlarına ait olanlar
8512.90.90.00.13 – – – Cam silicilere ait olanlar
8512.90.90.00.19 – – – Diğerleri
85.13 Kendi enerji kaynakları (örneğin; kuru piller, akümülatörler, manyetolar) ile çalışan portatif elektrik lambaları (85.12 pozisyonunda yer alan aydınlatma cihazları hariç):
8513.10 – Lambalar:
8513.10.00.10.00 – – Madenciler için emniyet lambaları
8513.10.00.90.00 – – Diğerleri
8513.90 – Aksam ve parçalar:
8513.90.00.10.00 – – Madenciler için emniyet lambalarının aksam ve parçaları
8513.90.00.90.00 – – Diğerleri
85.14 Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları (endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla çalışanlar dahil); endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer sanayi veya laboratuvar cihazları:
8514.10 – Rezistansla ısıtılan ocak ve fırınlar:
8514.10.10.00.00 – – Ekmekçilik, pastacılık ve bisküvicilikte kullanılan ocak ve fırınlar
– – Diğerleri
8514.10.80.00.11 – – – Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar
8514.10.80.00.12 – – – Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar
8514.20 – Endüksiyon veya dielektrik kaybı yolu ile çalışan ocak ve fırınlar:
– – Endüksiyon ocak ve fırınları
8514.20.10.00.11 – – – Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar
8514.20.10.00.12 – – – Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar
– – Dielektrik kaybı yoluyla çalışan ocak ve fırınlar
8514.20.80.00.11 – – – Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar
8514.20.80.00.12 – – – Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar
8514.30 – Diğer ocak ve fırınlar:
8514.30.20.00.00 – – Sadece veya esas itibarıyla baskılı devre veya baskılı devre montajlarının üretiminde kullanılan türde olanlar
8514.30.80.00.00 – – Diğerleri
8514.40.00.00.00 – Endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer cihazlar
8514.90 – Aksam ve parçalar:
8514.90.30.00.00 – – 8514.30.20 alt pozisyonundaki ocak ve fırınlara ait olanlar
8514.90.70.00.00 – – Diğerleri
85.15 Elektrik (elektrikle ısıtılmış gaz dahil), lazer veya başka bir ışık veya foton ışını, ultrasonik, elektron ışını, manyetik şok veya plazma arkı yoluyla lehim veya kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye elverişli olsun olmasın); metallerin veya sermetlerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli makina ve cihazlar:
– Lehim makina ve cihazları:
8515.11.00.00.00 – – Lehim havya ve tabancaları
8515.19 – – Diğerleri:
8515.19.10.00.00 – – – Sadece veya esas itibarıyla baskılı devre montajlarının üretiminde kullanılan türde dalga lehim makineleri
8515.19.90.00.00 – – – Diğerleri
– Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus makina ve cihazlar:
8515.21.00.00.00 – – Tamamen veya kısmen otomatik olanlar
8515.29.00.00.00 – – Diğerleri
– Metallere ark kaynağı (plazma arkı dahil) yapmaya mahsus makina ve cihazlar:
8515.31.00.00.00 – – Tamamen veya kısmen otomatik olanlar
8515.39 – – Diğerleri:
– – – Kaynak veya kesme tertibatı bulunan, örtülü elektrotlar kullanılarak elle kaynak yapmaya mahsus olanlar:
8515.39.13.00.00 – – – – Transformatörlerle birlikte olanlar
8515.39.18.00.00 – – – – Jeneratörlerle veya rotatif konvertörlerle veya statik konvertörlerle, redresörler veya redresör cihazları ile birlikte olanlar
8515.39.90.00.00 – – – Diğerleri
8515.80 – Diğer makina ve cihazlar:
– – Metalleri işlemek için olanlar:
8515.80.10.10.00 – – – Ultrasonik kaynak makinaları
8515.80.10.20.00 – – – Sinterlenmiş metal karbürlerin veya metallerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli alet ve cihazlar
8515.80.10.80.00 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
8515.80.90.10.00 – – – Ultrasonik kaynak makinaları
8515.80.90.90.00 – – – Diğerleri
8515.90 – Aksam ve parçalar :
8515.90.20.00.00 – – 8515.19.10 alt pozisyonundaki dalga lehim makinalarına ait olanlar
– – Diğerleri:
8515.90.80.10.00 – – – Sinterlenmiş metal karbürlerin veya metallerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli alet ve cihazların ve ultrasonik kaynak makinalarının aksam ve parçaları
– – – Diğer aksam ve parçalar:
8515.90.80.90.11 – – – – Kaynak pensleri
8515.90.80.90.12 – – – – Kaynak makinalarına ait anakartlar
8515.90.80.90.19 – – – – Diğerleri
85.16 Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) :
8516.10 – Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar:
8516.10.11.00.00 – – Anında su ısıtıcılar
– – Diğerleri:
8516.10.80.00.11 – – – Daldırma tipi ısıtıcılar
8516.10.80.00.12 – – – Su kaynatma kapları (kettle)
8516.10.80.00.19 – – – Diğerleri
– Herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar:
8516.21.00.00.00 – – Depolu ısıtıcı radyatörler
8516.29 – – Diğerleri:
8516.29.10.00.00 – – – Sıvıyla doldurulmuş radyatörler
8516.29.50.00.00 – – – Konveksiyon tipi ısıtıcılar
– – – Diğerleri:
– – – – Bünyesinde bir fan olanlar
8516.29.91.00.11 – – – – – Isıtmalı hava perdeleri
8516.29.91.00.19 – – – – – Diğerleri
– – – – Diğerleri:
8516.29.99.00.12 – – – – – Kanal tipi ısıtıcı
8516.29.99.00.13 – – – – – Diğer ısıtıcı ve sobalar
8516.29.99.00.19 – – – – – Diğerleri
– Berber işleri veya el kurutmaya mahsus elektro-termik cihazlar:
8516.31 – – Saç kurutucular:
8516.31.00.00.11 – – – Kurutma başlıkları
8516.31.00.00.19 – – – Diğerleri
8516.32 – – Berber işlerine mahsus diğer cihazlar
8516.32.00.00.11 – – – Saç kıvırma cihazları
8516.32.00.00.12 – – – Saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları
8516.32.00.00.19 – – – Diğerleri
8516.33.00.00.00 – – El kurutma cihazları
8516.40 – Elektrikli ütüler:
8516.40.00.00.11 – – Buharlı ütüler
8516.40.00.00.19 – – Diğerleri
8516.50.00.00.00 – Mikro dalgalı fırınlar
8516.60 – Diğer fırınlar; ocaklar, pişirme sacları, kaynatma halkaları, ızgaralar ve kızartma cihazları:
8516.60.10.00.00 – – Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)
8516.60.50.00.00 – – Pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları
8516.60.70.00.00 – – Izgaralar ve kızartma cihazları
8516.60.80.00.00 – – Gömme fırınlar
– – Diğerleri
8516.60.90.00.11 – – – Tost makinaları
8516.60.90.00.19 – – – Diğerleri
– Diğer elektrotermik cihazlar:
8516.71 – – Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar:
8516.71.00.00.11 – – – Sadece kahve yapmaya mahsus olanlar
8516.71.00.00.12 – – – Sadece çay yapmaya mahsus olanlar
8516.71.00.00.19 – – – Diğerleri
8516.72.00.00.00 – – Ekmek kızartma makinaları
8516.79 – – Diğerleri:
8516.79.20.00.00 – – – Fritözler
8516.79.70.00.00 – – – Diğerleri
8516.80 – Elektrikli ısıtıcı rezistanslar:
– – İzole edici bir mesnet üzerine monte edilmiş
8516.80.20.00.11 – – – Taşıtlarda kullanılanlar
8516.80.20.00.19 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
8516.80.80.00.11 – – – Taşıtlarda kullanılanlar
8516.80.80.00.19 – – – Diğerleri
8516.90 – Aksam ve parçalar
8516.90.00.00.11 – – Su ısıtıcılarına ait olanlar
8516.90.00.00.12 – – Herhangi bir mahallin veya benzeri yerlerin ısıtılmasına ait olanlar
8516.90.00.00.13 – – Berber işlerine ait olanlar
8516.90.00.00.14 – – Ütülere ait olanlar
8516.90.00.00.15 – – Mikrodalga fırınlara ait olanlar
8516.90.00.00.19 – – Diğerleri
85.17 Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda ( yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dahil),( 84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alan alıcı veya verici cihazlar hariç )
– Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil)
8517.11.00.00.00 – – Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları
8517.12 – – Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar
– – – Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları:
8517.12.00.00.01 – – – – Akıllı saatler (8517.62 alt pozisyonundakiler hariç)
8517.12.00.00.09 – – – – Diğerleri
8517.12.00.00.12 – – – Alıcısı bulunan verici mobil araç (Cellular) telsiz telefon cihazları
8517.12.00.00.19 – – – Diğerleri
8517.18 – – Diğerleri:
8517.18.00.00.15 – – – Kart, jeton, para vb. ödeme araçlarıyla çalışanlar
8517.18.00.00.19 – – – Diğerleri
– Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda ( yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dahil):
8517.61.00 – – Baz istasyonları
8517.61.00.10.00 – – – Hücresel ağ için olanlar
8517.61.00.90.00 – – – Diğerleri
8517.62.00 – – Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya,çevirmeye ve vermeye veya yeniden oluşturmaya mahsus makinalar (hatları birbirine bağlayan ve yönlendiren cihazlar dahil)
8517.62.00.10.00 – – – Hücresel ağ için olanlar
8517.62.00.90.00 – – – Diğerleri:
8517.69 – – Diğerleri:
8517.69.10.00.00 – – – Görüntülü telefon cihazları
8517.69.20.00.00 – – – Kapalı devre konuşma sistemleri
8517.69.30.00.00 – – – Telsiz telefon, telsiz telgraf için alıcı cihazlar
– – – Diğerleri:
8517.69.90.10.00 – – – – Telgraf cihazları
– – – – Diğerleri
8517.69.90.90.15 – – – – – Alıcısı bulunan verici deniz ve kara telsiz telefon cihazları
8517.69.90.90.17 – – – – – Alıcısı bulunan verici deniz uydu cihazları
8517.69.90.90.24 – – – – – Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (100 miliwatt dan küçük) telsiz cihazları ve diğer amatör telsiz cihazları
8517.69.90.90.25 – – – – – Ortak kullanımlı (Trunking) telsiz cihazları (abone telsiz alıcı-verici cihazları dahil)
8517.69.90.90.29 – – – – – Diğerleri
8517.70.00.00.00 – Aksam ve parçalar
85.18 Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar( bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren setler;elektrikli ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses amplifikatörleri:
8518.10.00.00.00 – Mikrofonlar ve bunların mesnetleri
– Hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın):
8518.21.00.00.00 – – Kabinine monte edilmiş tek hoparlör
8518.22.00.00.00 – – Aynı kabine monte ediImiş birden fazIa hoparlörIer
8518.29 – – DiğerIeri:
8518.29.00.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8518.29.00.90.00 – – – Diğerleri
8518.30 – Başa takıIan kulakIıkIar, kulağa takıIan kuIaklıklar (bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), ve bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren setler:
8518.30.00.10.00 – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8518.30.00.90.00 – – Diğerleri
8518.40.00.00.00 – ElektrikIi ses frekans yükseIteçIeri (amplifikatörIer)
8518.50.00.00.00 – Takım halindeki ses yükselteçleri
8518.90 – Aksam ve parçalar: ‘
8518.90.00.30.00 – – Mikrofon ve mesnetlerine ait olanlar
8518.90.00.50.00 – – Hoparlörlere ait olanlar
8518.90.00.60.00 – – Telekomünikasyon cihazlarına ait olanlar
8518.90.00.90.00 – – DiğerIeri
85.19 Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar
8519.20 – Madeni para,banknot, banka kartları, jetonla veya diğer ödeme araçları ile çalışan cihazlar
8519.20.10.00.00 – – Madeni para veya jetonla çalışan pikaplar
– – DiğerIeri:
8519.20.91.00.00 – – – Lazer okuma sistemliler
– – – DiğerIeri:
8519.20.99.00.11 – – – – Makara tipi
8519.20.99.00.19 – – – – Diğerleri
8519.30.00.00.00 – Plak döndürücüler (pikaplar)
8519.50.00.00.00 – Telefonlara cevap verme makinaları
– Diğer cihazlar:
8519.81.00.00.00 – – Manyetik,optik veya yarı iletken mesnetleri kullananlar
8519.89.00.00.00 – – DiğerIeri
85.21 Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın):
8521.10 – Manyetik bantlı olanlar:
8521.10.20.00.00 – – Eni 1,3 cm.yi geçmeyen bant kullanan ve bant hızı 50 mm./ saniyeyi geçmeyecek bir devirde kayda veya kaydedileni tekrar göstermeye mahsus olanlar
8521.10.95.00.00 – – Diğerleri:
8521.90.00.00.00 – Diğerleri
85.22 Sadece ve esas itibariyle 85.19 veya 85.21 Pozisyonlarında yer alan cihazların aksam, parça ve aksesuarı :
8522.10.00.00.00 – Pick-up okuyucu kafalar
8522.90.00.00.00 – Diğerleri
85.23 Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar ve diğer masnetler ( kayıt yapılmış olsun olmasın) (disklerin üretimine mahsus matris ve kalıplar dahil, fakat 37. fasılda yer alan ürünler hariç)
– Manyetik mesnetler:
8523.21.00.00.00 – – Manyetik şeritli kartlar
8523.29 – – Diğerleri:
– – – Manyetik bantlar; manyetik diskler:
– – – – Kayıt yapılmamış olanlar:
8523.29.15.00.18 – – – – – Video bantları
8523.29.15.00.29 – – – – – Diğerleri
8523.29.19.00.00 – – – – Diğerleri
8523.29.90.00.00 – – – Diğerleri
– Optik mesnetler:
8523.41 – – Kayıt yapılmamış olanlar:
8523.41.10.00.00 – – – Silinebilenler hariç, kayıt kapasitesi 900 megabaytı aşmayan lazer okuma sistemleri için diskler
8523.41.30.00.00 – – – Silinebilenler hariç, kayıt kapasitesi 900 megabaytı aşan fakat 18 gigabaytı aşmayan lazer okuma sistemleri için diskler
8523.41.90.00.00 – – – Diğerleri
8523.49 – – Diğerleri:
– – – Lazer okuma sistemleri için diskler:
8523.49.10.00.00 – – – – Dijital çok yönlü diskler (DVD)
8523.49.20.00.00 – – – – Diğerleri
8523.49.90.00.00 – – – Diğerleri
– Yarı iletken mesnetler:
8523.51 – – Katı hal kalıcı depolama aygıtları:
8523.51.10.00.00 – – – Kayıt yapılmamış olanlar
8523.51.90.00.00 – – – Diğerleri
8523.52 – – Akıllı kartlar
8523.52.00.10.00 – – – İki veya daha fazla elektronik entegre devreli olanlar
8523.52.00.90.00 – – – Diğerleri
8523.59 – – Diğerleri:
8523.59.10.00.00 – – – Kayıt yapılmamış olanlar
8523.59.90.00.00 – – – Diğerleri
8523.80 – Diğerleri:
8523.80.10.00.00 – – Kayıt yapılmamış olanlar
8523.80.90.00.00 – – Diğerleri
85.25 Radyo veya televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar ( alıcı cihazı veya ses kaydetme yada kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazı olsun olmasın); televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar
8525.50 – Verici cihazlar
8525.50.00.00.11 – – Televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar
8525.50.00.00.12 – – Radyo yayınlarına mahsus verici cihazlar
8525.50.00.00.13 – – Radyolink ve uydu verici cihazlar (Uplink cihazları dahil)
8525.50.00.00.19 – – Verici diğer cihazlar
8525.60 – Alıcı cihazı bulunan verici cihazlar:
8525.60.00.00.15 – – Alıcısı bulunan verici televizyon cihazları (aktarıcılar)
8525.60.00.00.17 – – Alıcısı bulunan verici kara radyolink veya uydu cihazları (Uplink cihazları dahil)
8525.60.00.00.29 – – Alıcısı bulunan verici diğer cihazlar
8525.80 – Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar
– – Televizyon kameraları:
– – – Üç veya daha fazla kamera tüpü olanlar
8525.80.11.00.11 – – – – Yalnız görüntü veren televizyon kameraları
8525.80.11.00.12 – – – – Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları
– – – Diğerleri
8525.80.19.00.11 – – – – Yalnız görüntü veren televizyon kameraları
8525.80.19.00.12 – – – – Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları
8525.80.30.00.00 – – Dijital kameralar
– – Görüntü kaydedici kameralar :
8525.80.91.00.00 – – – Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilenler
8525.80.99.00.00 – – – Diğerleri
85.26 Radar cihazları, telsiz seyrüsefer yardımcı cihazları ve uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol cihazları:
8526.10 – Radar cihazları:
8526.10.00.00.11 – – Telsiz altimetreleri
8526.10.00.00.12 – – Meteorolojik radarlar
8526.10.00.00.19 – – Diğerleri
– Diğerleri:
8526.91 – – Telsiz seyrüsefer yardımcı cihazları:
8526.91.20.00.00 – – – Telsiz seyrüsefer alıcıları
– – – Diğerleri:
8526.91.80.00.11 – – – – İstikamet bulucular
8526.91.80.00.13 – – – – Uydu seyrüsefer telsiz alıcıları
8526.91.80.00.19 – – – – Diğerleri
8526.92 – – Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları:
8526.92.00.20.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
– – – Diğerleri:
8526.92.00.90.14 – – – – Kablosuz ateşleme/tetikleme sistemleri
8526.92.00.90.19 – – – – Diğerleri
85.27 Radyo yayınlarını alıcı cihazlar ( aynı kabin içinde ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın):
– Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı cihazlar:
8527.12.00.00.00 – – Cep tipi radyo kaset çalar
8527.13.00.00.00 – – Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar
8527.19.00.00.00 – – Diğerleri
– Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde radyo yayınlarını alıcı cihazlar:
8527.21 – – Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olanlar:
– – – Numerik Radyo Data sistem sinyallerini alabilen ve çözebilenler:
8527.21.20.00.00 – – – – Lazer okuma sistemli olanlar
– – – – Diğerleri :
8527.21.52.00.00 – – – – – Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
8527.21.59.00.00 – – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
8527.21.70.00.00 – – – – Lazer okuma sistemli olanlar
– – – – Diğerleri:
8527.21.92.00.00 – – – – – Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar
8527.21.98.00.00 – – – – – Diğerleri
8527.29.00.00.00 – – Diğerleri
– Diğerleri:
8527.91.00.00.00 – – Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olanlar
8527.92.00.00.00 – – Ses kayıt ve kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olmayıp sadece saatle birlikte bulunanlar
8527.99.00.00.00 – – Diğerleri
85.28 Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın):
– Katod ışını lambalı monitörler:
8528.42.00.00.00 – – 84.71 pozisyonundaki otomatik bilgi işlem makinaları ile kullanılmak üzere tasarlanmış ve doğrudan bu makinalara bağlanabilen türde olanlar
8528.49.00.00.00 – – Diğerleri
– Diğer monitörler:
8528.52 – – 84.71 pozisyonundaki otomatik bilgi işlem makinaları ile kullanılmak üzere tasarlanmış ve doğrudan bu makinalara bağlanabilen türde olanlar:
8528.52.10.00.00 – – – Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinalarında kullanılan türde olanlar
– – – Diğerleri:
8528.52.91.00.00 – – – – Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar
8528.52.99.00.00 – – – – Diğerleri
8528.59.00.00.00 – – Diğerleri
– Projektörler :
8528.62.00.00.00 – – 84.71 pozisyonundaki otomatik bilgi işlem makinaları ile kullanılmak üzere tasarlanmış ve doğrudan bu makinalara bağlanabilen türde olanlar
8528.69 – – Diğerleri:
8528.69.20.00.00 – – – Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar
8528.69.80.00.00 – – – Renkli olanlar
– Televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın):
8528.71 – – Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış olanlar:
– – – Görüntü (video ) tunerleri :
8528.71.11.00.00 – – – – Otomatik bilgi işlem makinalarının içine yerleştirilmeye mahsus elektronik montajlar
8528.71.15.00.00 – – – – Internete erişim sağlayan bir modem içeren ve interaktif bilgi değişim fonksiyonu olan, televizyon sinyallerini alabilen bir mikro-işlemci esaslı aygıtı olan cihaz (iletişim fonksiyonlu set-top boxes adlandırılanlar; esas fonksiyonu olan iletişim fonksiyonunu koruduğu sürece, bilgileri kaydeden ve kaydedilen bilgileri yeniden veren cihazları içerenler dahil)
– – – – Diğerleri:
8528.71.19.00.11 – – – – – Uydu TV yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazlar
8528.71.19.00.19 – – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri
8528.71.91.00.00 – – – – Internete erişim sağlayan bir modem içeren ve interaktif bilgi değişim fonksiyonu olan, televizyon sinyallerini alabilen bir mikro-işlemci esaslı aygıtı olan cihaz (iletişim fonksiyonlu set-top boxes adlandırılanlar; esas fonksiyonu olan iletişim fonksiyonunu koruduğu sürece, bilgileri kaydeden ve kaydedilen bilgileri yeniden veren cihazları içerenler dahil)
8528.71.99.00.00 – – – – Diğerleri
8528.72 – – Diğerleri, renkli olanlar:
8528.72.10.00.00 – – – Teleprojektörler
8528.72.20.00.00 – – – Video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olanlar
– – – Diğerleri :
8528.72.30.00.00 – – – – İçinde resim tüpü olanlar
8528.72.40.00.00 – – – – Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar
8528.72.60.00.00 – – – – Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olanlar
8528.72.80.00.00 – – – – Diğerleri
8528.73.00.00.00 – – Diğerleri, siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar
85.29 Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar:
8529.10 – Antenler ve her tür yansıtıcı antenler; bunlara ait aksam ve parçalar:
– – Antenler:
8529.10.11.00.00 – – – Motorlu araçlara monte edilecek cihazlar ve portatif cihazlar için teleskopik veya kamçı tipi antenler
– – – Harici radyo ve televizyon alıcı antenleri:
8529.10.30.10.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8529.10.30.90.00 – – – – Diğerleri
– – – Radyo ve televizyon alıcıları için dahili antenler (monte edilmişler dahil):
8529.10.65.10.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8529.10.65.90.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
8529.10.69.10.00 – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
– – – – Diğerleri:
8529.10.69.90.11 – – – – – Radyo-televizyon verici antenleri
8529.10.69.90.13 – – – – – Uydu ve radyolink alıcı ve verici cihazlarının antenleri
8529.10.69.90.18 – – – – – Diğerleri
– – Anten filtreleri ve separatörler:
8529.10.80.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8529.10.80.90.00 – – – Diğerleri
– – Diğerleri:
8529.10.95.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
– – – Diğerleri:
8529.10.95.90.11 – – – – Antenleri yönlendirmeye mahsus rotor sistemleri
8529.10.95.90.19 – – – – Diğerleri
8529.90 – Diğerleri:
8529.90.15.00.00 – – 8528.72 veya 8528.73 alt pozisyonlarındaki cihazlara ait organik LED modüller ve organik LED paneller
– – Diğerleri:
– – – 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 42 00, 8528 52 10 ve 8528 62 00 alt pozisyonlarında yer alan cihazların aksam ve parçaları:
8529.90.20.00.11 – – – – Plastikten olanlar
8529.90.20.00.19 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
– – – – Kabinler ve mobilyalar :
8529.90.41.00.00 – – – – – Ahşap olanlar
– – – – – Diğer maddelerden olanlar:
8529.90.49.00.11 – – – – – – Plastikten olanlar
8529.90.49.00.19 – – – – – – Diğerleri
– – – – Birleştirilmiş elektronik aksam ve parçalar:
8529.90.65.10.00 – – – – – 85.26 pozisyonunda yer alan cihazlara mahsus iki veya daha fazla aksam ve parçanın biraraya  getirilerek bağlanması veya birleştirilmesiyle oluşan montaj ve yarı montajlar
8529.90.65.90.00 – – – – – Diğerleri
– – – – Diğerleri :
8529.90.91.00.00 – – – – – Bir baskılı devre veya diğer benzeri bir yüzeye monte edilmiş bir veya daha fazla LED ve bir veya daha fazla konektör ve diğer pasif komponentlerden oluşan, ışık kaynağı olan, LCD göstergeler için arka ışık aydınlatması olarak kullanılan LED arka ışık modülleri (optik bileşenler veya koruyucu diyotlar içersin içermesin)
– – – – – Diğerleri:
8529.90.92.00.00 – – – – – – 8525 80 11 ve 8525 80 19 Alt pozisyonlarındaki televizyon kameraları ve 8527 ile 85.28 pozisyonlarındaki cihazlara ait olanlar
– – – – – – Diğerleri:
8529.90.97.10.00 – – – – – – – 85.26 pozisyonunda yer alan cihazlara mahsus iki veya daha fazla aksam ve parçanın biraraya  getirilerek bağlanması veya birleştirilmesiyle oluşan montaj ve yarı montajlar
8529.90.97.90.00 – – – – – – – Diğerleri
85.30 Demiryolları, tramvaylar, karayolları, dahili nehir yolları, taşıt park yerleri, limanlar veya hava alanlarında kullanılmaya mahsus elektrikli işaret, emniyet veya trafik kontrol ve kumanda cihazları (86.08 pozisyonunda yer alanlar hariç) :
8530.10.00.00.00 – Demiryolları veya tramvaylar için cihazlar
8530.80 – Diğer cihazlar
8530.80.00.00.11 – – Limanlarda ve hava meydanlarında trafiğin otomatik olarak kontrol ve idaresine mahsus elektrikli cihazlar
8530.80.00.00.12 – – Karayolları trafiğine mahsus cihazlar
8530.80.00.00.19 – – Diğerleri
8530.90.00.00.00 – Aksam ve parçalar
85.31 Elektrikli ses veya görüntülü işaret cihazları (örneğin; ziller, sirenler, gösterge tabloları, hırsızlığa veya yangına karşı alarmlar) (85.12 veya 85.30 pozisyonlarında yer alanlar hariç):
8531.10 – Hırsızlığa veya yangına karşı alarmlar ve benzeri cihazlar:
– – Binalarda kullanılan türde olanlar:
8531.10.30.00.11 – – – Gaz alarm cihazları
8531.10.30.00.19 – – – Diğerleri
8531.10.95.00.00 – – Diğerleri
8531.20 – Gösterge tabloları [sıvı kristal tertibatlı (LCD) veya ışık veren diyod tertibatlı (LED) olanlar]:
8531.20.20.00.00 – – Işık veren diyod tertibatlı olanlar (LED)
– – Sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD) :
– – – Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD):
8531.20.40.00.11 – – – – Renkli olanlar
8531.20.40.00.12 – – – – Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar
8531.20.95.00.00 – – – Diğerleri
8531.80 – Diğer cihazlar :
8531.80.40.00.00 – – Ziller, vızıldayıcılar, kapı çanları ve benzeri
– – Diğerleri
8531.80.70.10.00 – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8531.80.70.90.00 – – – Diğerleri
8531.90.00.00.00 – Aksam ve parçalar
85.32 Sabit, değişken veya ayarlanabilir (ön ayar yapılabilir) elektrik kondansatörleri:
8532.10 – 50/60 Hz.lik elektrik devreleri için imal edilmiş ve 0,5 kvar veya daha fazla reaktif güç kapasitesi olan sabit kondansatörler (güç kondansatörleri)
8532.10.00.00.11 – – Kuru kondansatörler
8532.10.00.00.12 – – Yağ emdirilmiş kondansatörler
8532.10.00.00.13 – – Yağ içine konmuş kondansatörler
8532.10.00.00.19 – – Diğerleri
– Diğer sabit kondansatörler:
8532.21 – – Tantal kondansatörler
8532.21.00.00.11 – – – Bağlantı bacakları olanlar
8532.21.00.00.19 – – – Diğerleri
8532.22 – – Aluminyum elektrolitik kondansatörler
8532.22.00.00.11 – – – Bağlantı bacakları olanlar
8532.22.00.00.19 – – – Diğerleri
8532.23 – – Seramik dielektrikli kondansatörler (tek katlı)
8532.23.00.00.11 – – – Bağlantı bacakları olanlar
8532.23.00.00.19 – – – Diğerleri
8532.24.00.00.00 – – Seramik dielektrikli kondansatörler (çok katlı)
8532.25 – – Kağıt veya plastik dielektrikli kondansatörler
8532.25.00.00.11 – – – Kağıt dielektrikli bağlantı bacaklı kondansatörler
8532.25.00.00.19 – – – Kağıt dielektrikli diğer kondansatörler
8532.25.00.00.21 – – – Plastik dielektrikli bağlantı bacaklı kondansatörler
8532.25.00.00.29 – – – Plastik dielektrikli diğer kondansatörler
8532.25.00.00.31 – – – Kağıt ve plastik dielektrikli kondansatörler (karma dielektrikli)
8532.29 – – Diğerleri
8532.29.00.00.11 – – – Meksefe olarak kullanılan kondansatörler
8532.29.00.00.12 – – – Antiparazit kondansatörleri
8532.29.00.00.13 – – – Yüksek frekanslı (50/60 Hz’den büyük) fırın kondansatörleri
8532.29.00.00.14 – – – Çok değerli sabit kondansatörler
8532.29.00.00.19 – – – Diğerleri
8532.30 – Değişken veya ayarlanabilir (ön ayar yapılabilir) kondansatörler
8532.30.00.00.11 – – Bağlantı bacakları olanlar
8532.30.00.00.19 – – Diğerleri
8532.90 – Aksam ve parçalar:
8532.90.00.10.00 – – Sabit kondansatörlerin aksam ve parçaları
8532.90.00.90.00 – – Diğerleri
85.33 Elektrik rezistansları (reostalar ve potansiyometreler dahil) (ısıtıcı rezistanslar hariç):
8533.10 – Karbonlu sabit rezistanslar (terkip veya film tipleri)
8533.10.00.00.11 – – Karbon terkipli rezistanlar (bağlantı bacaklılar)
8533.10.00.00.19 – – Karbon terkipli diğer rezistanlar
8533.10.00.00.21 – – Karbon film rezistanlar (bağlantı bacaklılar)
8533.10.00.00.29 – – Karbon film diğer rezistanlar
– Diğer sabit rezistanslar:
8533.21 – – Güç kapasitesi 20 W.ı geçmeyenler için
8533.21.00.00.11 – – – Bağlantı bacakları olanlar
8533.21.00.00.19 – – – Diğerleri
8533.29.00.00.00 – – Diğerleri
– Tel sarımlı değişken rezistanslar (reostalar ve potansiyometreler dahil):
8533.31 – – Güç kapasitesi 20 W.ı geçmeyenler için
8533.31.00.00.11 – – – Reostalar
8533.31.00.00.12 – – – Bacaklı potansiyometreler
8533.31.00.00.19 – – – Diğer potansiyometreler
8533.31.00.00.29 – – – Diğerleri
8533.39 – – Diğerleri
8533.39.00.00.11 – – – Reostalar
8533.39.00.00.12 – – – Potansiyometreler
8533.39.00.00.19 – – – Diğerleri
8533.40 – Diğer değişken rezistanslar (reostalar ve potansiyometreler dahil):
– – Güç kapasitesi 20 W.ı geçmeyenler için
8533.40.10.00.11 – – – Reostalar
8533.40.10.00.12 – – – Bacaklı potansiyometreler
8533.40.10.00.19 – – – Diğer potansiyometreler
8533.40.10.00.29 – – – Diğerleri
– – Diğerleri
8533.40.90.00.11 – – – Reostalar
8533.40.90.00.12 – – – Potansiyometreler
8533.40.90.00.19 – – – Diğerleri
8533.90.00.00.00 – Aksam ve parçalar
8534.00 Baskı devreler:
– Sadece iletken ve temas elemanlarını içerenler:
– – Çok katlı devreler
8534.00.11.00.11 – – – Elastiki olanlar
8534.00.11.00.19 – – – Diğerleri
– – Diğerleri
8534.00.19.00.11 – – – Elastiki olanlar
8534.00.19.00.19 – – – Diğerleri
– Diğer pasif elemanlılar
8534.00.90.00.11 – – Kalın film devreleri
8534.00.90.00.19 – – Diğerleri
85.35 Gerilimi 1000 voltu geçen elektrik devrelerinin anahtarlanması (açılıp kapatılması) veya korunmasına veya elektrik devresine veya elektrik devresinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik teçhizatı (örneğin; anahtarlar, sigortalar, yıldırım önleyiciler, gerilim sınırlayıcılar, dalga bastırıcılar, fişler ve diğer bağlayıcılar, bağlantı kutuları):
8535.10.00.00.00 – Eriyen iletkenli sigortalar
– Otomatik devre kesiciler:
8535.21 – – Gerilimi 72,5 kV.dan az olanlar
8535.21.00.00.11 – – – SF6 gazlı otomatik devre kesiciler
8535.21.00.00.12 – – – Az yağlı otomatik devre kesiciler
8535.21.00.00.13 – – – Vakumlu otomatik devre kesiciler
8535.21.00.00.19 – – – Diğerleri
8535.29 – – Diğerleri
8535.29.00.00.11 – – – SF6 gazlı otomatik devre kesiciler
8535.29.00.00.19 – – – Diğerleri
8535.30 – Devre ayırıcılar ve yük ayırıcılar:
– – Gerilimi 72,5 kV.dan az olanlar
8535.30.10.00.11 – – – Devre ayırıcıları
8535.30.10.00.12 – – – Vakum kazanlı yük ayırıcıları
8535.30.10.00.19 – – – Diğer yük ayırıcıları
– – Diğerleri
8535.30.90.00.11 – – – Devre ayırıcıları
8535.30.90.00.12 – – – Yük ayırıcıları
8535.40 – Yıldırım önleyiciler, gerilim sınırlayıcılar ve dalga bastırıcılar
8535.40.00.00.11 – – Parafudrlar
8535.40.00.00.12 – – Gerilim sınırlayıcılar
8535.40.00.00.13 – – Dalga bastırıcılar
8535.40.00.00.19 – – Diğerleri
8535.90 – Diğerleri
8535.90.00.00.11 – – Bağlantı kutuları
8535.90.00.00.12 – – Röleler
8535.90.00.00.13 – – Komütatörler
8535.90.00.00.19 – – Diğerleri
85.36 Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin anahtarlanmasına veya korunmasına veya elektrik devresine veya elektrik devresinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik teçhizatı (örneğin; anahtarlar, röleler, sigortalar, dalga bastırıcılar, fişler, prizler ve soketler, ampul duyları ve diğer bağlayıcılar, bağlantı kutuları); optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için bağlayıcılar)
8536.10 – Eriyen iletkenli sigortalar:
– – 10 A.i geçmeyen akım için olanlar
8536.10.10.00.11 – – – Cam sigortalar
8536.10.10.00.12 – – – Bıçaklı sigortalar
8536.10.10.00.13 – – – D tipi sigortalar
8536.10.10.00.14 – – – Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için)
8536.10.10.00.15 – – – Termal sigortalar
8536.10.10.00.19 – – – Diğerleri
– – 10 A .i geçen fakat 63 A.’i geçmeyen akım için olanlar
8536.10.50.00.11 – – – Cam sigortalar
8536.10.50.00.12 – – – Bıçaklı sigortalar
8536.10.50.00.13 – – – D tipi sigortalar
8536.10.50.00.14 – – – Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için)
8536.10.50.00.15 – – – Termal sigortalar
8536.10.50.00.19 – – – Diğerleri
– – 63 A.i geçen akım için olanlar
8536.10.90.00.11 – – – Cam sigortalar
8536.10.90.00.12 – – – Bıçaklı sigortalar
8536.10.90.00.13 – – – D tipi sigortalar
8536.10.90.00.14 – – – Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için)
8536.10.90.00.15 – – – Termal sigortalar
8536.10.90.00.19 – – – Diğerleri
8536.20 – Otomatik devre kesiciler:
– – 63 A.i geçmeyen akım için olanlar
8536.20.10.00.11 – – – Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar)
8536.20.10.00.19 – – – Diğerleri
– – 63 A.i geçen akım için olanlar
8536.20.90.00.11 – – – Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar)
8536.20.90.00.19 – – – Diğerleri
8536.30 – Elektrik devrelerinin korunmasına mahsus diğer teçhizat:
8536.30.10.00.00 – – 16 A.i geçmeyen akım için olanlar
8536.30.30.00.00 – – 16 A.i geçen fakat 125 A.i geçmeyen akım için olanlar
8536.30.90.00.00 – – 125 A.i geçen akım için olanlar
– Röleler:
8536.41 – – Anma gerilimi 60 voltu geçmeyenler:
8536.41.10.00.00 – – – Anma akımı 2 A.i geçmeyenler
8536.41.90.00.00 – – – Anma akımı 2 A.i geçenler
8536.49 – – Diğerleri
8536.49.00.00.11 – – – Anma akımı 170 A.i (anma gücü AC 3, 380 V.da 90 kW.ı) geçmeyen kontaktörler
8536.49.00.00.12 – – – Anma akımı 170 A.i (anma gücü AC 3, 380 V.da 90 kW.ı) geçen kontaktörler
8536.49.00.00.13 – – – Aşırı akım termik röleleri
8536.49.00.00.14 – – – Senkron motorlu zaman röleleri
8536.49.00.00.19 – – – Diğer zaman röleleri
8536.49.00.00.29 – – – Diğerleri
8536.50 – Diğer anahtarlar :
8536.50.03.00.00 – – Optik olarak ikili giriş ve çıkış devresi ihtiva eden elektronik AC anahtarları ( İzole edilmiş tristör AC anahtarları )
8536.50.05.00.00 – – Bir transistör ve lojik chip (chip-on chip technology) ihtiva eden elektronik anahtarlar ( ısı korumalı elektronik anahtarlar dahil )
8536.50.07.00.00 – – 11 A. i geçmeyen akım için olan elektromekanik ani hareketli ( snap-action ) anahtarlar
– – Diğerleri :
– – – Anma gerilimi 60 voltu geçmeyenler:
8536.50.11.00.00 – – – – Basma düğmeli olanlar
– – – – Rotatif olanlar
8536.50.15.00.11 – – – – – Kontak akımı 10 A. i geçmeyen rotatif anahtarlar
8536.50.15.00.12 – – – – – Kontak akımı 10 A. i geçen rotatif anahtarlar
8536.50.19.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri
8536.50.80.00.11 – – – – Floresans ampuller için komple starterler
8536.50.80.00.13 – – – – Komütatörler
8536.50.80.00.14 – – – – Mikro anahtarlar
8536.50.80.00.15 – – – – Ev tipi anahtarlar
8536.50.80.00.16 – – – – Kollu şalterler
8536.50.80.00.17 – – – – Paket şalterler
8536.50.80.00.18 – – – – Diğerleri
– Ampul duyları, fişler ve soketler (prizler):
8536.61 – – Ampul duyları:
8536.61.10.00.00 – – – Edison ampul duyları
8536.61.90.00.00 – – – Diğerleri
8536.69 – – Diğerleri:
8536.69.10.00.00 – – – Koaksiyal kablolar için olanlar
8536.69.30.00.00 – – – Baskı devreler için olanlar
– – – Diğerleri
8536.69.90.00.11 – – – – Ev tipi fişler ve soketler
8536.69.90.00.13 – – – – Vidasız – lehimsiz kendinden yalıtkan sıyırmalı bağlantı modülleri
8536.69.90.00.18 – – – – Diğerleri
8536.70 – Optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için konektörler
8536.70.00.10.00 – – Plastikten olanlar
8536.70.00.20.00 – – Seramikten olanlar
8536.70.00.30.00 – – Bakırdan olanlar
8536.70.00.50.00 – – Demir veya çelikten olanlar
8536.90 – Diğer teçhizat:
8536.90.01.00.00 – – Elektrik devreleri için prefabrik elemanlar
8536.90.10.00.00 – – Tel ve kablolar için bağlantı ve irtibat elemanları
8536.90.40.00.00 – – 87.02, 87.03, 87.04 veya 87.11 pozisyonundaki motorlu araçlarda kullanılan türde akü kelepçeleri
8536.90.95.00.00 – – Diğerleri
85.37 Elektriğin kontrol veya dağıtımına mahsus olup, 85.35 veya 85.36 pozisyonlarında yer alan iki veya daha fazla cihazla donatılmış tablolar, panolar, konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler (90. fasılda yer alan alet ve cihazlarla donanmış olanlar dahil) ve sayısal kontrol cihazları (85.17 pozisyonunda yer alan cihazlar hariç) :
8537.10 – Gerilimi 1000 voltu geçmeyenler:
8537.10.10.00.00 – – Otomatik bilgi işlem makinası ile donatılmış sayısal kumanda panoları
– – Diğerleri:
8537.10.91.00.00 – – – Programlanabilir hafızalı kumanda cihazları
8537.10.95.00.00 – – – Gösterge alanındaki dokunma hareketinin varlığını ve yerini algılayan, gösterge içeren bir cihaza takılmak için tasarlanmış, gösterge özelliği olmayan, dokunmatik veri giriş cihazları (touch screen)
– – – Diğerleri
8537.10.98.00.11 – – – – Asansörler için komple kumanda veya tevzi panoları
8537.10.98.00.19 – – – – Diğerleri
8537.20 – Gerilimi 1000 voltu geçenler:
8537.20.91.00.00 – – Gerilimi 1000 voltu geçen fakat 72,5 kV.u geçmeyenler
8537.20.99.00.00 – – Gerilimi 72,5 kV.u geçenler
85.38 Sadece ve esas itibariyle 85.35, 85.36 veya 85.37 pozisyonlarında yer alan cihazlarda kullanılmaya uygun aksam ve parçalar:
8538.10.00.00.00 – 85.37 Pozisyonunda yer alan eşya için tablolar, panolar, konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler (cihazla donatılmamış)
8538.90 – Diğerleri:
– – Disk test edicilere mahsus olanlar :
8538.90.11.00.00 – – – Birleştirilmiş elektronik aksam ve parçalar
8538.90.19.00.00 – – – Diğerleri
– – Diğerleri
8538.90.91.00.00 – – – Birleştirilmiş elektronik aksam ve parçalar
8538.90.99.00.00 – – – Diğerleri
85.39 Kızma esaslı veya deşarj esaslı elektrik ampulleri (monoblok far üniteleri ve mor ötesi veya kızıl ötesi ışınlı ampuller dahil); ark lambaları; LED ampuller:
8539.10 – Monoblok far üniteleri:
8539.10.00.10.00 – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8539.10.00.90.00 – – Diğerleri
– Diğer flamanlı ampuller (mor ötesi veya kızıl ötesi ışınlı ampuller hariç):
8539.21 – – Tungsten flamanlı halojenli ampuller:
8539.21.30.00.00 – – – Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan türden olanlar
– – – Diğerleri:
8539.21.92.00.00 – – – – Gerilimi 100 voltu geçenler
8539.21.98.00.00 – – – – Gerilimi 100 voltu geçmeyenler
8539.22 – – Diğerleri (gücü 200 W.ı geçmeyen ve gerilimi 100 voltu geçenler):
8539.22.10.00.00 – – – Reflektör ampulleri
– – – Diğerleri
8539.22.90.00.11 – – – – Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS)
8539.22.90.00.12 – – – – Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli)
8539.22.90.00.13 – – – – Cam kavanoz çapı 25 mm.den az dekoratif ampuller (25 mm. hariç)
8539.22.90.00.14 – – – – Tüp şeklinde flamanlı ampuller
8539.22.90.00.19 – – – – Diğerleri
8539.29 – – Diğerleri:
8539.29.30.00.00 – – – Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan türden olanlar
– – – Diğerleri:
– – – – Gerilimi 100 voltu geçenler
8539.29.92.00.11 – – – – – Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS)
8539.29.92.00.12 – – – – – Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli)
8539.29.92.00.19 – – – – – Diğerleri
– – – – Gerilimi 100 voltu geçmeyenler
8539.29.98.00.11 – – – – – Cam kavanoz çapı 25 mm.den az minyon ampuller (25 mm.ve oto ampulleri hariç)
8539.29.98.00.19 – – – – – Diğerleri
– Deşarj ampulleri (mor ötesi ışınlı ampuller hariç):
8539.31 – – Sıcak katodlu floresanslar:
– – – Çift dipli olanlar
8539.31.10.00.11 – – – – Boyu 590 mm.den az olan doğrusal tüp floresans ampuller (minyatür floresans ampuller)
8539.31.10.00.12 – – – – Boyu 590 mm.yi geçen fakat 1210 mm.yi geçmeyen doğrusal tüp floresans ampuller
8539.31.10.00.13 – – – – Boyu 1210 mm.den fazla doğrusal tüp floresans ampuller
8539.31.10.00.14 – – – – Doğrusal olmayan floresans ampuller
– – – Diğerleri
8539.31.90.00.11 – – – – Simit şeklinde olanlar
8539.31.90.00.19 – – – – Diğerleri
8539.32 – – Civa veya sodyum buharlı ampuller; metal halitli ampuller:
8539.32.20.00.00 – – – Civa veya sodyum buharlı ampuller
8539.32.90.00.00 – – – Metal halitli ampuller
8539.39 – – Diğerleri:
8539.39.20.00.00 – – – Düz panel göstergelerin arka ışık üniteleri için soğuk katodlu floresanslar
8539.39.80.00.00 – – – Diğerleri
– Morötesi veya kızılötesi ışınlı ampuller; ark lambaları:
8539.41.00.00.00 – – Ark lambaları
8539.49.00.00.00 – – Diğerleri
8539.50.00.00.00 – LED ampuller
8539.90 – Aksam ve parçalar:
8539.90.10.00.00 – – Ampul dipleri
– – Diğerleri:
8539.90.90.10.00 – – – Monoblok farların aksam ve parçaları
– – – Diğerleri
8539.90.90.90.11 – – – – Ampullerin iletken telleri
8539.90.90.90.19 – – – – Diğerleri
85.40 Sıcak katodlu, soğuk katodlu veya foto katodlu valfler, tüpler ve lambalar (örneğin; vakumlu veya buhar veya gaz doldurulmuş lamba, tüp ve valfler, civa buharlı redresör tüpleri, katod ışınlı tüpler, televizyon kameralarına mahsus valf ve tüpler):
– Televizyon alıcıları için katod ışınlı görüntü tüpleri [katod ışınlı görüntü (video) monitör tüpleri dahil]:
8540.11.00.00.00 – – Renkli olanlar
8540.12.00.00.00 – – Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar
8540.20 – Televizyon kamera tüpleri; görüntü çeviricileri ve görüntü yoğunlaştırıcıları; diğer foto katod tüpleri:
8540.20.10.00.00 – – Televizyon kamera tüpleri
8540.20.80.00.00 – – Diğerleri
8540.40.00.00.00 – Tek renkli veri/grafik gösterge tüpleri; fosfor ekran noktaları 0,4 mm.’den küçük renkli veri/grafik gösterge tüpleri
8540.60.00.00.00 – Diğer katod ışınlı tüpler
– Mikrodalga tüpleri (örneğin; magnetronlar, klistronlar, seyyar dalga tüpleri, karsinötronlar) (ızgara ile kumanda edilebilen tüpler hariç):
8540.71.00.00.00 – – Magnetronlar
8540.79 – – Diğerleri
8540.79.00.00.11 – – – Seyyar dalga tüpleri (TWT)
8540.79.00.00.19 – – – Diğerleri
– Diğer valfler ve tüpler:
8540.81 – – Alıcı veya yükseltici valf ve tüpler
8540.81.00.00.11 – – – Valfler
8540.81.00.00.12 – – – Tüpler
– – Diğerleri
8540.89.00.00.11 – – – Vakumlu gösterge tüpleri
8540.89.00.00.19 – – – Diğer gösterge tüpleri
8540.89.00.00.29 – – – Diğerleri
8540.91 – – Katod ışınlı tüplere ait olanlar
– Aksam ve parçalar:
8540.91.00.00.11 – – – Saptırma (defleksiyon) bobinleri
8540.91.00.00.19 – – – Diğerleri
8540.99.00.00.00 – – Diğerleri
85.41 Diyodlar, transistörler ve benzeri yarı iletken tertibat; ışığa duyarlı yarı iletken tertibat (bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın fotovoltaik piller dahil); ışık yayan diyodlar (LED); monte edilmiş piezo elektrik kristaller:
8541.10 – Diyodlar (ışığa duyarlı veya ışık yayan diyodlar (LED) hariç):
8541.10.00.00.11 – – Chip halinde kesilmiş diyodlar
8541.10.00.00.12 – – Bacakları takılmış diyodlar
8541.10.00.00.19 – – Diğerleri
– Transistörler (ışığa duyarlı transistörler hariç):
8541.21 – – Gücü 1 W. dan az olanlar
8541.21.00.00.11 – – – Chip halinde kesilmiş transistörler
8541.21.00.00.12 – – – Bacakları takılmış transistörler
8541.21.00.00.19 – – – Diğerleri
8541.29 – – Diğerleri
8541.29.00.00.11 – – – Chip halinde kesilmiş transistörler
8541.29.00.00.12 – – – Bacakları takılmış transistörler
8541.29.00.00.19 – – – Diğerleri
8541.30 – Tristörler, diyaklar ve triyaklar (ışığa duyarlı tertibat hariç)
8541.30.00.00.11 – – Tristörler
8541.30.00.00.12 – – Diyaklar
8541.30.00.00.13 – – Triyaklar
8541.40 – Işığa duyarlı yarı iletken tertibat (bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın fotovoltaik piller dahil); ışık yayan diyodlar (LED):
8541.40.10.00.00 – – Işık yayan diyodlar (LED) (Lazer diyodlar dahil)
– – Diğerleri
8541.40.90.00.12 – – – Fotodiyodlar, fototransistörler, fototristörler veya optik bağlaçlar (fotocouples)
8541.40.90.00.13 – – – Varaktörler
8541.40.90.00.14 – – – Fotovoltaik (solar) modül ve paneller
8541.40.90.00.15 – – – Fotovoltaik (solar) hücreler
8541.40.90.00.19 – – – Diğerleri
8541.50 – Diğer yarı iletken tertibat
8541.50.00.00.11 – – Chip halinde kesilmiş yarı iletken devre elemanları
8541.50.00.00.12 – – Bacakları takılmış yarı iletken devre elemanları
8541.50.00.00.19 – – Diğerleri
8541.60 – Monte edilmiş piezoelektrik kristaller
8541.60.00.00.11 – – Kristal ve seramikten filtreler
8541.60.00.00.19 – – Diğerleri
8541.90.00.00.00 – Aksam ve parçalar
85.42 Elektronik entegre devreler :
– Elektronik entegre devreler
8542.31 – – İşlemciler ve kontrolörler ( bellekler,dönüştürücüler,mantık devreleri, yükselteçler, saat ve zamanlama devreleri veya diğer devreler ile mücehhez olsun olmasın):
– – – Bu faslın 9 (b) (3 ve 4) nolu notunda belirtilmiş olanlar:
8542.31.11.00.00 – – – – Çok komponentli entegre devreler (MCO’lar)
8542.31.19.00.00 – – – – Diğerleri
8542.31.90.00.00 – – – Diğerleri
8542.32 – – Bellekler:
– – – Bu faslın 9 (b) (3 ve 4) nolu notunda belirtilmiş olanlar
8542.32.11.00.00 – – – – Çok komponentli entegre devreler (MCO’lar)
8542.32.19.00.00 – – – – Diğerleri
– – – Diğerleri:
– – – – Dinamik rastgele erişim ana bellekler(D-RAM’lar):
8542.32.31.00.00 – – – – – Bellek kapasitesi 512 Mbit’i geçmeyenler
8542.32.39.00.00 – – – – – Bellek kapasitesi 512 Mbit’i geçenler
8542.32.45.00.00 – – – – Statik rastgele erişim ana bellekler (S-RAM’lar) ( rasgele erişimli ön bellekler (cache-RAM’lar) dahil)
8542.32.55.00.00 – – – – UV ile silinebilen , programlanabilen, sadece okunabilen bellek ler (EPROM’lar)
– – – – Elektrikle silinebilen, programlanabilen ve sadece okunabilen bel lekler (E2PROM’lar), flash E2PROM’lar dahil:
– – – – – Flash E2PROM’lar:
8542.32.61.00.00 – – – – – – Bellek kapasitesi 512 Mbit’i geçmeyenler
8542.32.69.00.00 – – – – – – Bellek kapasitesi 512 Mbit’i geçenler
8542.32.75.00.00 – – – – – Diğerleri
8542.32.90.00.00 – – – – Diğer bellekler
8542.33 – – Yükselteçler:
8542.33.10.00.00 – – – Çok komponentli entegre devreler (MCO’lar)
8542.33.90.00.00 – – – Diğerleri
8542.39 – – Diğerleri
– – – Bu faslın 9 (b) (3 ve 4) nolu notunda belirtilmiş olanlar
8542.39.11.00.00 – – – – Çok komponentli entegre devreler (MCO’lar)
8542.39.19.00.00 – – – – Diğerleri
8542.39.90.00.00 – – – Diğerleri
8542.90.00.00.00 – Aksam ve parçalar
85.43 Bu Fasılın başka pozisyonlarında yer almayan veya belirtiImeyen kendine has bir fonksiyonu olan elektrikli makina ve cihazlar:
8543.10.00.00.00 – Tanecik hızlandırıcıları
8543.20.00.00.00 – Sinyal jeneratörleri
8543.30 – Elektrolizle kaplama, elektroliz veya elektroforez için makina ve cihazlar:
8543.30.40.00.00 – – Sadece veya esas itibarıyla baskılı devrelerin üretiminde kullanılan türde elektrolizle kaplama ve elektroliz makinaları
8543.30.70.00.00 – – Diğerleri
8543.70 – Diğer makina ve cihazlar:
8543.70.01.00.00 – – Telgraf veya telefon cihazlarına ve aletlerine veya telgraf veya telefon ağlarına bağlanmak üzere tasarlanmış eşyalar
8543.70.02.00.00 – – Mikrodalga yükselteçler
8543.70.03.00.00 – – Video oyun konsolları için kablosuz kızılötesi uzaktan kumanda cihazları
8543.70.04.00.00 – – Dijital uçuş bilgi kaydedicileri
8543.70.05.00.00 – – Metin, sabit görüntü veya ses dosyalarını kayıt etme ve yeniden vermeye mahsus taşınabilir, pille çalışan, elektronik okuyucular
8543.70.06.00.00 – – Ses miksajı için kablolu veya kablosuz ağlara bağlanabilen dijital sinyal işlemcileri
8543.70.07.00.00 – – Esas olarak çocuklar için dizayn edilmiş taşınabilir interaktif elektronik eğitim cihazları
8543.70.08.00.00 – – Elektron mikroskopları için numunelerinden ve numune tutucularınından organik kirleticilerin temizlenmesi için kullanılan plazma ile temizleme makineleri
8543.70.09.00.00 – – Gösterge alanındaki dokunma hareketinin varlığını ve yerini algılayan, gösterge içeren bir cihaza takılmak için tasarlanmış, gösterge özelliği olmayan, dokunmatik veri giriş cihazları (touch screen)
8543.70.10.00.00 – -Tercüme veya sözlük fonksiyonlu elektrikli makinalar
8543.70.30.00.00 – – Anten yükselteçleri
8543.70.50.00.00 – – Güneş yatakları, güneş lambaları ve güneşlenmeye mahsus benzeri teçhizat
8543.70.60.00.00 – – Çitlere elektrik verici cihazlar
– – Elektronik sigaralar:
8543.70.70.00.11 – – – Elektronik ve kontrollü tütün ısıtıcısı
8543.70.70.00.19 – – – Diğerleri
– – Diğerleri
8543.70.90.00.11 – – – Maden dedektörleri
8543.70.90.00.12 – – – Yüksek frekans (RF) veya ara frekans (IF) yükselteçleri
8543.70.90.00.13 – – – Ses birleştirme üniteleri
8543.70.90.00.14 – – – Ses kayıt cihazlarında kullanılan gürültü azaltma üniteleri
8543.70.90.00.15 – – – Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control)
8543.70.90.00.16 – – – Kablosuz ateşleme/tetikleme sistemleri
8543.70.90.00.19 – – – Diğerleri
8543.90 – Aksam ve parçalar:
8543.90.00.10.00 – – Elektronik mikro montajlar
8543.90.00.90.00 – – Diğerleri
85.44 İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya anodize edilmiş olanlar dahil) teller, kablolar (koaksiyel kablolar dahil) ve diğer izole edilmiş elektrik iletkenler (bağlantı parçaları ile teçhiz edilmiş olsun olmasın); tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar (bağlantı parçalarıyla veya elektrik iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun olmasın):
– Bobin telleri:
8544.11 – – Bakırdan olanlar:
– – – Verniklenmiş veya emaye kaplanmış
8544.11.10.00.11 – – – – Çapı 0,05 mm. (0,05 mm. dahil) yi geçmeyen bobin teli
8544.11.10.00.12 – – – – Çapı 0,05 mm. yi geçen 0,1 mm.yi geçmeyen bobin teli
8544.11.10.00.19 – – – – Diğerleri
8544.11.90.00.00 – – – Diğerleri
8544.19.00.00.00 – – Diğerleri
8544.20 – Koaksiyel kablolar ve diğer koaksiyel elektrik iletkenleri:
– – Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten sonra birden fazlasının biraraya getirilerek adi metallerden boru veya şeritlerle teçhiz edilmiş olanları):
8544.20.00.10.11 – – – Telgraf ve telefon hattı için olanlar
8544.20.00.10.19 – – – Diğerleri
– – Diğerleri
8544.20.00.90.11 – – – Telgraf ve telefon hattı için olanlar
8544.20.00.90.19 – – – Diğerleri
8544.30.00.00.00 – Ateşleme bujilerine mahsus kablo bağlantı takımları; taşıtlarda, uçaklarda veya gemilerde kullanılan türden diğer kablo bağlantı takımları
– Gerilimi 1000 V.u geçmeyen diğer elektrik iletkenleri:
8544.42 – – Bağlantı parçaları takılmış olanlar:
8544.42.10.00.00 – – – Telekomünikasyonda kullanılan türde olanlar
8544.42.90.00.00 – – – Diğerleri
8544.49 – – Diğerleri:
8544.49.20.00.00 – – – Gerilimi 80 V.u geçmeyen, telekominikasyonda kullanılan türde olanlar
– – – Diğerleri:
8544.49.91.00.00 – – – – Çapı 0,51 mm.yi geçen ayrı bir iletken teli olan kablo ve teller
– – – – Diğerleri:
– – – – – Gerilimi 80 V.u geçmeyenler
– – – – – – Toprak ve su altı kabloları (herhangi bir madde ile tecrit edildikten sonra birden fazlasının biraraya getirilerek adi metallerden boru veya şeritlerle teçhiz edilmiş olanları)
8544.49.93.11.11 – – – – – – – Elektrik enerjisi nakli için kablolar
8544.49.93.11.19 – – – – – – – Diğerleri
– – – – – – Diğerleri
8544.49.93.19.11 – – – – – – – Elektrik enerjisi nakli için kablolar
8544.49.93.19.19 – – – – – – – Diğerleri
8544.49.95.00.00 – – – – – Gerilimi 80 V.u geçen fakat 1000V.dan az olanlar
8544.49.99.00.00 – – – – – 1000 V.luk gerilim için olanlar
8544.60 – Gerilimi 1000 V.u geçen diğer elektrik iletkenleri:
8544.60.10.00.00 – – Bakır iletkenli olanlar
8544.60.90.00.00 – – Diğer tür iletkenli olanlar
8544.70.00.00.00 – Fiber optik kablolar
85.45 Elektrik işlerinde kullanılan kömür elektrotlar, kömür fırçalar, lamba kömürleri, pil kömürleri ve grafit veya diğer kömürden diğer eşya (metalli veya metalsiz) :
– Elektrotlar:
8545.11 – – Fırınlarda kullanılmaya mahsus olanlar
8545.11.00.00.11 – – – Ark ocağı için elektrotlar
8545.11.00.00.19 – – – Diğerleri
8545.19.00.00.00 – – Diğerleri
8545.20.00.00.00 – Fırçalar
8545.90 – Diğerleri:
8545.90.10.00.00 – – Isıtıcı rezistanslar
– – Diğerleri
8545.90.90.00.11 – – – Pil kömürleri
8545.90.90.00.12 – – – Ark lambaları ve diğer lambalara mahsus kömürler
8545.90.90.00.13 – – – Mikrofonlar için kömürden parça
8545.90.90.00.19 – – – Diğerleri
85.46 Her tür maddeden elektrik izolatörleri:
8546.10.00.00.00 – Camdan olanlar
8546.20 – Seramikten olanlar :
8546.20.00.00.11 – – Anma gerilimi 36 kV.yı geçmeyenler
8546.20.00.00.12 – – Anma gerilimi 36 kV.yı geçen fakat 170 kV.yı geçmeyenler
8546.20.00.00.13 – – Anma gerilimi 170 kV.yı geçenler
8546.90 – Diğerleri:
8546.90.10 – – Plastikten olanlar:
– – – Silikondan olanlar :
8546.90.10.10.11 – – – – Anma gerilimi 36 kV.yı geçmeyenler
8546.90.10.10.12 – – – – Anma gerilimi 36 kV.yı geçen fakat 154 kV.yı geçmeyenler
8546.90.10.10.13 – – – – Anma gerilimi 154 kV.yı geçenler
8546.90.10.90.00 – – – Diğerleri
8546.90.90.00.00 – – Diğerleri
85.47 Elektrikli makina, cihaz, alet veya elektrik tesisatları için tamamen izole edici maddelerden mamul (montaj amacıyla döküm sırasında gövde içine gömülmüş küçük metal parçaları içerenler dahil) izole edici bağlantı parçaları (örneğin; vidalı duylar) (85.46 pozisyonundaki izolatörler hariç); adi metallerden elektrik için iç yüzeyleri izole edilmiş borular ve bunların bağlantı parçaları:
8547.10.00.00.00 – Seramikten izole edici bağlantı parçaları
8547.20.00.00.00 – Plastik maddelerden izole edici bağlantı parçaları
8547.90 – Diğerleri:
8547.90.00.10.00 – – Adi metallerden iç yüzeyleri izole edilmiş borular ve bunların bağlantı parçaları
– – Diğerleri
8547.90.00.90.11 – – – Camdan olanlar
8547.90.00.90.12 – – – Sertleştirilmiş kauçuk veya asfaltlı veya katranlı maddelerden olanlar
8547.90.00.90.19 – – – Diğer maddelerden olanlar
85.48 Primer elektrik pilleri, primer bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları; kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörleri; bu fasılın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan makina, cihaz veya aletlerin elektrikli aksam ve parçaları:
8548.10 – Primer elektrik pilleri, primer bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları; kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörleri:
8548.10.10.00.00 – – Kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları
– – Kullanılmış elektrik akümülatörleri:
8548.10.21.00.00 – – – Kurşun-asitli akümülatörler
8548.10.29.00.00 – – – Diğerleri
– – Elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları:
8548.10.91.00.00 – – – Kurşundan olanlar
– – – Diğerleri:
8548.10.99.10.00 – – – – Çelikten, nikelden olanlar
8548.10.99.20.00 – – – – Bakırdan olanlar
8548.10.99.30.00 – – – – Çinkodan olanlar
8548.10.99.40.00 – – – – Kadmiyumdan olanlar
8548.10.99.90.00 – – – – Diğerleri
8548.90 – Diğerleri :
8548.90.20.00.00 – – Yığın (stack) D-RAM’lar ve modüller gibi çok kombinasyonlu ana bellekler
8548.90.30.00.00 – – Bir baskılı devre veya diğer benzeri bir yüzeye monte edilmiş bir veya daha fazla LED ve bir veya daha fazla konektör ve diğer pasif komponentlerden oluşan, ışık kaynağı olan, LCD göstergeler için arka ışık aydınlatması olarak kullanılan LED arka ışık modülleri (optik bileşenler veya koruyucu diyotlar içersin içermesin)
– – Diğerleri
8548.90.90.10.00 – – – Elektronik mikro montajlar
8548.90.90.90.00 – – – Diğerleri

 

GTİP Sorgulama & GTİP Kodları Listesine dönmek için tıklayınız.


Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top