Search
Close this search box.

GTİP 84.01-84.87 (Nükleer Reaktörler, Kazanlar, Makina)

Fasıl No Fasıl Açıklaması
84.01 Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt ele-
  manları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar :
8401.10.00.00.00  – Nükleer reaktörler
8401.20  – İzotopik ayırım için makina ve cihazlar, bunların aksam ve
     parçaları :
   – – Uranyum izotoplarının ayırımına mahsus olanlar, bunların aksam ve
        parçaları
8401.20.00.10.11  – – – Cihazlar
8401.20.00.10.15  – – – Aksam ve parçalar
   – – Ağır su üretimine mahsus makina ve cihazlar
8401.20.00.20.11  – – – Cihazlar
8401.20.00.20.15  – – – Aksam ve parçalar
   – – Diğerleri
8401.20.00.90.11  – – – Cihazlar
8401.20.00.90.15  – – – Aksam ve parçalar
8401.30.00.00.00  – Işınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar)
8401.40.00.00.00  – Nükleer reaktörlerin aksam ve parçaları
   
84.02 Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharı da üretebi-
  len merkezi ısıtma için sıcak su kazanları hariç); kızgın su kazanları:
   – Buhar kazanları:
8402.11.00.00.00  – – Saatte 45 tondan fazla buhar üreten su borulu kazanlar
8402.12.00.00.00  – – Saatte 45 ton veya daha az buhar üreten su borulu kazanlar
8402.19  – – Diğer buhar üreten kazanlar (karma kazanlar dahil):
8402.19.10.00.00  – – – Alev borulu kazanlar
   – – – Diğerleri :
8402.19.90.00.11  – – – – Duman borulu kazanlar
8402.19.90.00.19  – – – – Diğerleri
8402.20.00.00.00  – Kızgın su kazanları
8402.90  – Aksam ve parçalar:
   – – Kızgın su kazanlarına ait olanlar
8402.90.00.10.11  – – – Ondüle külhanlar
8402.90.00.10.19  – – – Diğerleri
   – – Diğerleri
8402.90.00.90.11  – – – Buhar boruları
8402.90.00.90.12  – – – Buhar domları
8402.90.00.90.13  – – – Buhar toplayıcı borular (kollektörler)
8402.90.00.90.14  – – – Ondüle külhanlar
8402.90.00.90.19  – – – Diğerleri
   
84.03 Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozisyonundakiler hariç):
8403.10  – Kazanlar:
8403.10.10.00.00  – – Demir dökümden olanlar
8403.10.90.00.00  – – Diğerleri
8403.90  – Aksam ve parçalar:
8403.90.10.00.00  – – Demir dökümden olanlar
8403.90.90.00.00  – – Diğerleri
   
84.04 84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya
  mahsus yardımcı cihazlar (ekonomizörler, kızgın su hasıl edenler,
  kurum temizleme ve gaz tasarruf cihazları gibi); su buharı veya
  diğer buhar güç üniteleri için kondansörler:
8404.10  – 84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılma-
     ya mahsus yardımcı cihazlar:
8404.10.00.10.00  – – Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlar
   – – Diğerleri
8404.10.00.90.11  – – –  Su ısıtıcıları (ekonomizörler) ve hava ısıtıcıları
8404.10.00.90.12  – – – Kızdırıcılar ve kızdırıcı soğutucuları
8404.10.00.90.13  – – – Buhar ve ısı akümülatörleri
8404.10.00.90.14  – – – Kurum temizleme cihazları
8404.10.00.90.15  – – – Gaz tasarruf cihazları
8404.10.00.90.19  – – – Diğerleri
8404.20.00.00.00  – Buhar güç üniteleri için kondansörler
8404.90  – Aksam ve parçalar:
8404.90.00.10.00  – – Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazların
        aksam ve parçaları
   – – Diğerleri
8404.90.00.90.11  – – – Kızdırıcı borular
8404.90.00.90.19  – – – Diğerleri
   
84.05 Gaz veya su gazı jeneratörleri (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın);
  su ile işleyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz jeneratörleri
  (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın):
8405.10  – Gaz veya su gaz jeneratörleri (arıtıcıları iIe birlikte olsun olmasın);
     su ile işleyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz jeneratörleri
     (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın)
8405.10.00.00.11  – – Gaz jenaratörleri
8405.10.00.00.12  – – Su gazı jenaratörleri
8405.10.00.00.13  – – Su ile işleyen asetilen jenaratörleri
8405.10.00.00.14  – – Oksijen jenaratörleri
8405.10.00.00.19  – – Diğerleri
8405.90.00.00.00  – Aksam ve parçalar
   
84.06 Buhar türbinleri:
8406.10.00.00.00  – Deniz taşıtlarına ait türbinler
   – Diğer türbinler:
8406.81.00.00.00  – – Gücü 40 MW’ı geçenler
8406.82.00.00.00  – – Gücü 40 MW.ı geçmeyenler
8406.90  – Aksam ve parçalar:
8406.90.10.00.00  – – Stator çarkları, rotorlar ve bunların çarkları
8406.90.90.00.00  – – Diğerleri
   
84.07 Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu
  motorlar (patlamalı motor):
8407.10  – Hava taşıtları için olanlar:
   – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8407.10.00.10.11  – – – Silindir hacmi 250 cm3 veya daha az olanlar
8407.10.00.10.12  – – – Silindir hacmi 250 cm3 .den fazla olanlar
   – – Diğerleri
8407.10.00.90.11  – – – Silindir hacmi 250 cm3 veya daha az olanlar
8407.10.00.90.12  – – – Silindir hacmi 250 cm3 .den fazla olanlar
   – Deniz taşıtları için olanlar:
8407.21  – – Dıştan takma motorlar:
8407.21.10.00.00  – – – Silindir hacmi 325 cm3.ü geçmeyenler
   – – – Silindir hacmi 325 cm3.ü geçenler:
8407.21.91.00.00  – – – – Gücü 30 kW.ı geçmeyenler
8407.21.99.00.00  – – – – Gücü 30 kW.ı geçenler
8407.29.00.00.00  – – Diğerleri
   – 87. Fasıldaki kara taşıtlarında kullanılacak türde doğrusal
     pistonlu motorlar:
8407.31.00.00.00  – – Silindir hacmi 50 cm3.ü geçmeyenler
8407.32  – – Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler:
8407.32.10.00.00  – – – Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler
8407.32.90.00.00  – – – Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler
8407.33  – – Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 1.000 cm3.ü geçmeyenler:
8407.33.20.00.00  – – – Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 500 cm3.ü geçmeyenler
8407.33.80.00.00  – – – Silindir hacmi 500 cm3.ü geçen fakat 1000 cm3.ü geçmeyenler
8407.34  – – Silindir hacmi 1000 cm3. ü geçenler:
8407.34.10.00.00  – – – Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701. 10 Alt pozisyonundaki moto-
          kültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozis-
          yonundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2800 cm3.den az bir motorla
          birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar
   – – – Diğerleri:
8407.34.30.00.00  – – – – Kullanılmış
   – – – – Kullanılmamış:
8407.34.91.00.00  – – – – – Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçmeyenler
8407.34.99.00.00  – – – – – Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçenler
8407.90  – Diğer motorlar:
8407.90.10.00.00  – – Silindir hacmi 250 cm3.ü geçmeyenler
   – – Silindir hacmi 250 cm3.ü geçenler:
8407.90.50.00.00  – – – Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-
          kültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozis-
          nundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2800 cm3. den az bir motorla
          birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar
   – – – Diğerleri:
8407.90.80.00.00  – – – – Gücü 10 kW.ı geçmeyenler
8407.90.90.00.00  – – – – Gücü 10 kW.ı geçenler
   
84.08 Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve
  yarı dizel ):
8408.10  – Deniz taşıtları için olanlar:
   – – Kullanılmış:
8408.10.11.00.00  – – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-
          lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00
          alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
8408.10.19.00.00  – – – Diğerleri
   – – Kullanılmamış:
   – – – Gücü 50 kW.ı geçmeyenler:
8408.10.23.00.00  – – – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-
            lar; 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
8408.10.27.00.00  – – – – Diğerleri
   – – – Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 kW.ı geçmeyenler:
8408.10.31.00.00  – – – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
8408.10.39.00.00  – – – – Diğerleri
   – – – Gücü 100 kW.ı geçen fakat 200 kW.ı geçmeyenler:
8408.10.41.00.00  – – – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
8408.10.49.00.00  – – – – Diğerleri
   – – – Gücü 200 kW.ı geçen fakat 300 kW.ı geçmeyenler:
8408.10.51.00.00  – – – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
8408.10.59.00.00  – – – – Diğerleri
   – – – Gücü 300 kW.ı geçen fakat 500 kW.ı geçmeyenler:
8408.10.61.00.00  – – – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
8408.10.69.00.00  – – – – Diğerleri
   – – – Gücü 500 kW.ı geçen fakat 1000 kW.ı geçmeyenler:
8408.10.71.00.00  – – – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
8408.10.79.00.00  – – – – Diğerleri
   – – – Gücü 1000 kW.ı geçen fakat 5000 kW.ı geçmeyenler:
8408.10.81.00.00  – – – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
8408.10.89.00.00  – – – – Diğerleri
   – – – Gücü 5000 kW.ı geçenler:
8408.10.91.00.00  – – – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıt-
            lar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00
            alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
8408.10.99.00.00  – – – – Diğerleri
8408.20  – 87. Fasıldaki taşıtlarda kullanılan türde olan motorlar:
8408.20.10.00.00  – – Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki moto-
        kültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozis-
        yonundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2500 cm3. den az bir motorla
        birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar
   – – Diğerleri:
   – – – Tarımda ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler için:
8408.20.31.00.00  – – – – Gücü 50 kW.ı geçmeyenler
8408.20.35.00.00  – – – – Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 kW.ı geçmeyenler
8408.20.37.00.00  – – – – Gücü 100 kW.ı geçenler
   – – – 87. Fasıldaki diğer taşıtlar için:
8408.20.51.00.00  – – – – Gücü 50 kW.ı geçmeyenler
8408.20.55.00.00  – – – – Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 KW ı geçmeyenler
8408.20.57.00.00  – – – – Gücü 100 kW.ı geçen fakat 200 kW.ı geçmeyenler
8408.20.99.00.00  – – – – Gücü 200 kW.ı geçenler
8408.90  – Diğer motorlar:
8408.90.21.00.00  – –  Demiryolu taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
   – –  Diğerleri:
   – – –  Kullanılmış
8408.90.27.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.27.90.00  – – – – Diğerleri
   – – –  Kullanılmamış:
   – – – –  Gücü 15 kW.ı geçmeyenler:
8408.90.41.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.41.90.00  – – – – – Diğerleri
   – – – –  Gücü 15 kW.ı geçen fakat 30 kW.ı geçmeyenler:
8408.90.43.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.43.90.00  – – – – – Diğerleri
   – – – –  Gücü 30 kW.ı geçen fakat 50 kW.ı geçmeyenler:
8408.90.45.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.45.90.00  – – – – – Diğerleri
   – – – –  Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 kW.ı geçmeyenler:
8408.90.47.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.47.90.00  – – – – – Diğerleri
   – – – –  Gücü 100 kW.ı geçen fakat 200 kW.ı geçmeyenler:
8408.90.61.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.61.90.00  – – – – – Diğerleri
   – – – –  Gücü 200 kW.ı geçen fakat 300 kW.ı geçmeyenler:
8408.90.65.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.65.90.00  – – – – – Diğerleri
   – – – –  Gücü 300 kW.ı geçen fakat 500 kW.ı geçmeyenler:
8408.90.67.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.67.90.00  – – – – – Diğerleri
   – – – –  Gücü 500 kW.ı geçen fakat 1000 kW.ı geçmeyenler:
8408.90.81.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.81.90.00  – – – – – Diğerleri
   – – – –  Gücü 1000 kW.ı geçen fakat 5000 kW.ı geçmeyenler:
8408.90.85.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.85.90.00  – – – – – Diğerleri
   – – – –  Gücü 5000 kW.ı geçenler:
8408.90.89.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.89.90.00  – – – – – Diğerleri
   
84.09 Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki
  motorların aksam ve parçaları:
8409.10  – Hava taşıtları için olanlar:
8409.10.00.10.00  – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8409.10.00.90.00  – – Diğerleri
   – Diğerleri:
8409.91  – – Sadece veya esas itibariyle kıvılcım ile ateşlemeli içten
        yanmalı pistonlu motorlar için olanlar
8409.91.00.00.11  – – – Aluminyumdan silindir kapakları
8409.91.00.00.12  – – – Pistonlar
8409.91.00.00.13  – – – Segmanlar
8409.91.00.00.14  – – – Silindir gömlekleri
8409.91.00.00.15  – – – Sübaplar
8409.91.00.00.16  – – – Enjektörler
8409.91.00.00.17  – – – Biyeller
   – – – Diğerleri:
8409.91.00.00.31  – – – – Metal dökümden olanlar
8409.91.00.00.39  – – – – Diğerleri
8409.99  – – Diğerleri
8409.99.00.00.11  – – – Aluminyumdan silindir kapakları
8409.99.00.00.12  – – – Pistonlar
8409.99.00.00.13  – – – Segmanlar
8409.99.00.00.14  – – – Silindir gömlekleri
8409.99.00.00.15  – – – Sübaplar
8409.99.00.00.16  – – – Enjektörler
8409.99.00.00.17  – – – Biyeller
   – – – Diğerleri:
8409.99.00.00.31  – – – – Metal dökümden olanlar
8409.99.00.00.39  – – – – Diğerleri
84.10 Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler:
   – Su türbinleri ve su çarkları:
8410.11.00.00.00  – – Gücü 1000 kW.ı geçmeyenler
8410.12.00.00.00  – – Gücü 1000 kW.ı geçen fakat 10 000 kW.ı geçmeyenler
8410.13.00.00.00  – – Gücü 10 000 kW.ı geçenler
8410.90.00.00.00  – Aksam ve parçalar (regülatörler dahil)
   
84.11 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri:
   – Turbojetler:
8411.11  – – İtici gücü 25 kN.u geçmeyenler:
8411.11.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.11.00.90.00  – – – Diğerleri
8411.12  – – İtici gücü 25 kN.u geçenler:
   – – –  İtici gücü 25 kN.u gecen fakat 44 kN.u geçmeyenler:
8411.12.10.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.12.10.90.00  – – – – Diğerleri
   – – –  İtici gücü 44 kN.u geçen fakat 132 kN.u geçmeyenler:
8411.12.30.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.12.30.90.00  – – – – Diğerleri
   – – – İtici gücü 132 kN.u geçenler:
8411.12.80.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.12.80.90.00  – – – – Diğerleri
   – Turbopropellerler:
8411.21  – – Gücü 1 100 kW.ı geçmeyenler:
8411.21.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.21.00.90.00  – – – Diğerleri
8411.22  – – Gücü 1 100 k W.ı geçenler:
   – – –  Gücü  1 100 kW.ı geçen fakat 3 730 kW.ı geçmeyenler:
8411.22.20.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.22.20.90.00  – – – – Diğerleri
   – – – Gücü 3 730 kW.ı geçenler:
8411.22.80.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.22.80.90.00  – – – – Diğerleri
   – Diğer gaz türbinleri:
8411.81  – – Gücü 5 000 kW.ı geçmeyenler:
8411.81.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.81.00.90.00  – – – Diğerleri
8411.82  – – Gücü 5 000 kW.ı geçenler:
   – – – Gücü 5 000 kW ı geçen fakat 20 000 kW.ı geçmeyenler:
8411.82.20.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.82.20.90.00  – – – – Diğerleri
   – – – Gücü 20 000 kW.ı geçen fakat 50 000 kW ı geçmeyenler:
8411.82.60.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.82.60.90.00  – – – – Diğerleri
   – – – Gücü 50 000 kW ı geçenler:
8411.82.80.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.82.80.90.00  – – – – Diğerleri
   – Aksam ve parçalar:
8411.91  – – Turbojetler veya turbopropellerlere ait olanlar:
8411.91.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.91.00.90.00  – – – Diğerleri
8411.99  – – Diğerleri:
8411.99.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar
8411.99.00.90.00  – – – Diğerleri
   
84.12 Diğer motorIar ve kuvvet hasıI eden makinalar:
8412.10  – Tepkili motorlar (turbo jetler hariç):
8412.10.00.10.00  – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8412.10.00.90.00  – – Diğerleri
   – Hidrolik güç motorları ve makinaları:
8412.21  – – Doğrusal hareketli olanlar (silindirler):
   – – – Hidrolik sistemler:
8412.21.20.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar
8412.21.20.90.00  – – – – Diğerleri
   – – – Diğerleri:
8412.21.80.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar
8412.21.80.90.00  – – – – Diğerleri
8412.29  – – Diğerleri:
   – – – Hidrolik sistemler:
8412.29.20.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar
8412.29.20.90.00  – – – – Diğerleri
   – – – Diğerleri :
   – – – – Hidrolik yağ motorları:
8412.29.81.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar
8412.29.81.90.00  – – – – – Diğerleri
   – – – – Diğerleri:
8412.29.89.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar
8412.29.89.90.00  – – – – – Diğerleri
   – Pnömatik güç motorları ve makinaları:
8412.31  – – Doğrusal hareketli olanlar (silindirler):
8412.31.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8412.31.00.90.00  – – – Diğerleri
8412.39  – – Diğerleri:
8412.39.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8412.39.00.90.00  – – – Diğerleri
8412.80  – Diğerleri:
8412.80.10.00.00  – – Buharla çalışan makinalar
   – – Diğerleri:
8412.80.80.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
   – – – Diğerleri:
8412.80.80.90.11  – – – – Rüzgarla çalışan motor ve makinalar
8412.80.80.90.19  – – – – Diğerleri
8412.90  – Aksam ve parçalar:
   – – Tepkili motorlar (turbojetler hariç) için olanlar:
8412.90.20.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8412.90.20.90.00  – – – Diğerleri
   – – Hidrolik güç motorları ve makinalarına ait olanlar:
8412.90.40.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8412.90.40.90.00  – – – Diğerleri
   – – Diğerleri:
8412.90.80.10.00  – – – Buharla çalışan makinalara ait olanlar
8412.90.80.20.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
   – – – Diğerleri:
8412.90.80.90.11  – – – –  Pnömatik güç motorlarına ve makinalarına ait olanlar
8412.90.80.90.12  – – – –  Rüzgarla çalışan motor ve makinalara ait olanlar
8412.90.80.90.19  – – – –  Diğerleri
   
84.13 Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ; sıvı elevatörleri:
   – Ölçü tertibatı olan veya ölçü tertibatı takılmak üzere imal edilmiş
      pompalar:
8413.11  – – Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türde yakıt veya yağ
       dağıtım pompaları:
8413.11.00.10.00  – – – Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları
8413.11.00.90.00  – – – Diğerleri
8413.19  – – Diğerleri:
8413.19.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.19.00.20.00  – – – Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları
   – – – Diğerleri:
8413.19.00.90.11  – – – – Gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompaları
8413.19.00.90.12  – – – – Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları
8413.19.00.90.19  – – – – Diğerleri
8413.20  – El pompaları (8413.11 veya 8413.19 alt pozisyonlarındakiler hariç):
8413.20.00.10.00  – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.20.00.90.00  – – Diğerleri
8413.30  – İçten yanmalı pistonlu motorlar için yakıt, yağ veya soğutma
     pompaları:
   – – Enjeksiyon pompaları:
8413.30.20.10.00  – – -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.30.20.90.00  – – – Diğerleri
   – – Diğerleri:
8413.30.80.10.00  – – -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
   – – – Diğerleri:
8413.30.80.90.11  – – – – Yağ pompaları
8413.30.80.90.12  – – – – Soğutma pompaları
8413.30.80.90.19  – – – – Diğerleri
8413.40.00.00.00  – Beton pompaları
8413.50  – Diğer doğrusal deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar:
   – – Hidrolik üniteler:
8413.50.20.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.50.20.90.00  – – – Diğerleri
   – – Dozaj ve oranlama pompaları:
8413.50.40.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.50.40.90.00  – – – Diğerleri
   – – Diğerleri:
   – – – Pistonlu pompalar:
   – – – – Hidrolik yağ pompaları:
8413.50.61.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.50.61.90.00  – – – – – Diğerleri
   – – – – Diğerleri:
8413.50.69.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.50.69.90.00  – – – – – Diğerleri
   – – – Diğerleri:
8413.50.80.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.50.80.90.00  – – – – Diğerleri
8413.60  – Diğer döner deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar:
   – – Hidrolik üniteler:
8413.60.20.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.60.20.90.00  – – – Diğerleri
   – – Diğerleri:
   – – – Dişli pompalar:
   – – – – Hidrolik yağ pompaları:
8413.60.31.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
   – – – – – Diğerleri:
8413.60.31.90.11  – – – – – – Aluminyum gövdeli, iletim hacmi 1 cm3/devir veya daha fazla fakat
              100 cm3/devir geçmeyen, çıkış mili çapı 6mm veya daha fazla fakat
              35 mm geçmeyenler
8413.60.31.90.19  – – – – – – Diğerleri
   – – – – Diğerleri:
8413.60.39.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.60.39.90.00  – – – – – Diğerleri
   – – – Kanatlı pompalar:
   – – – – Hidrolik yağ pompaları:
8413.60.61.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.60.61.90.00  – – – – – Diğerleri
   – – – – Diğerleri:
8413.60.69.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.60.69.90.00  – – – – – Diğerleri
   – – – Vidalı pompalar:
8413.60.70.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.60.70.90.00  – – – – Diğerleri
   – – – Diğerleri:
8413.60.80.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.60.80.90.00  – – – – Diğerleri
8413.70  – Diğer santrifüj pompalar:
   – – Dalgıç pompaları:
   – – – Tek kademeli olanlar
8413.70.21.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.70.21.90.00  – – – – Diğerleri
   – – – Çok kademeli olanlar
8413.70.29.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.70.29.90.00  – – – – Diğerleri
   – – Isıtmada veya sıcak su temininde kullanılan salmastrasız çarklı pompalar
8413.70.30.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.70.30.90.00  – – – Diğerleri
   – – Diğerleri:
   – – – Çıkış ağzı çapı 15 mm.yi geçmeyenler:
8413.70.35.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.70.35.90.00  – – – – Diğerleri
   – – – Çıkış ağzı çapı 15 mm.yi geçenler:
   – – – – Tıkanmaz çarklı ve yıldız çarklı (rejeneratif) pompalar:
8413.70.45.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.70.45.90.00  – – – – – Diğerleri
   – – – – Radyal akışlı pompalar:
   – – – – – Tek kademeli olanlar:
   – – – – – – Çarkı tek girişli olanlar:
   – – – – – – – Yekpare gövdeli olanlar:
8413.70.51.10.00  – – – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.70.51.90.00  – – – – – – – – Diğerleri
   – – – – – – – Diğerleri:
8413.70.59.10.00  – – – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.70.59.90.00  – – – – – – – – Diğerleri
   – – – – – – Çarkı çok girişli olanlar:
8413.70.65.10.00  – – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.70.65.90.00  – – – – – – – Diğerleri
   – – – – – Çok kademeli olanlar:
8413.70.75.10.00  – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.70.75.90.00  – – – – – – Diğerleri
   – – – – Diğer santrifüj pompalar:
   – – – – – Tek kademeli olanlar:
8413.70.81.10.00  – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.70.81.90.00  – – – – – – Diğerleri
   – – – – – Çok kademeli olanlar:
8413.70.89.10.00  – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8413.70.89.90.00  – – – – – – Diğerleri
   – Diğer pompalar; sıvı elevatörleri:
8413.81.00.00.00  – – Pompalar
8413.82.00.00.00  – – Sıvı elevatörleri
   – Aksam ve parçalar:
8413.91  – – Pompalara ait olanlar
8413.91.00.00.11  – – – Metal dökümden olanlar
8413.91.00.00.19  – – – Diğerleri
8413.92.00.00.00  – – Sıvı elevatörlerine ait olanlar
   
84.14 Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri,
  fanlar (vantilatörler ve aspiratörler); bir aspiratörü olan havalan-
  dırmaya mahsus davlumbazlar (filtreli olsun olmasın); gaz geçirmez biyolojik
  güvenlik kabinleri (filtreli olsun olmasın) :
8414.10  – Vakum pompaları:
8414.10.15.00.00  – – Yarı iletkenlerin veya sadece veya esas itibarıyla düz panel göstergelerin
       üretiminde kullanılan türde olanlar
   – – Diğerleri:
   – – – Döner pistonlu pompalar, kayar kanatlı döner pompalar, moleküler
          pompalar ve ruts tipi pompalar:
8414.10.25.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.10.25.90.00  – – – – Diğerleri
   – – – Diğerleri:
   – – – – Difüzyon pompaları, kriyostatik pompalar ve emici pompalar:
8414.10.81.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.10.81.90.00  – – – – – Diğerleri
   – – – – Diğerleri:
8414.10.89.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.10.89.90.00  – – – – – Diğerleri
8414.20  – El veya ayakla çalıştırılan hava pompaları:
8414.20.20.00.00  – – Bisikletler ve motosikletler için el pompaları
   – – Diğerleri:
8414.20.80.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.20.80.90.00  – – – Diğerleri
8414.30  – Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler:
   – – Gücü 0,4 kW.ı geçmeyenler:
8414.30.20.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.30.20.90.00  – – – Diğerleri
   – – Gücü 0,4 kW.ı geçenler:
   – – – Hermetik veya yarı hermetik olanlar:
8414.30.81.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.30.81.90.00  – – – – Diğerleri
   – – – Diğerleri:
8414.30.89.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.30.89.90.00  – – – – Diğerleri
8414.40  – Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen hava
      kompresörleri:
   – – Dakikada verdiği hava debisi 2 m3.ü geçmeyenler
8414.40.10.00.11  – – -Vidalı olanlar
8414.40.10.00.12  – – – Pistonlu olanlar
8414.40.10.00.19  – – – Diğerleri
   – – Dakikada verdiği hava debisi 2 m3.ü geçenler
8414.40.90.00.11  – – -Vidalı olanlar
8414.40.90.00.12  – – – Pistonlu olanlar
8414.40.90.00.19  – – – Diğerleri
   – Fanlar:
8414.51  – – Gücü 125 W.ı geçmeyen kendinden elektrik motorlu masa, yer,
       duvar, pencere, tavan veya çatı fanları :
8414.51.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.51.00.90.00  – – – Diğerleri
8414.59  – – Diğerleri:
8414.59.15.00.00  – – – Sadece veya esas itibarıyla mikroişlemcilerin, telekominikasyon cihazlarının,
         otomatik bilgi işlem makinalarının veya bunların ünitelerinin soğutulması için
         kullanılan türde fanlar
   – – – Diğerleri:
   – – – – Eksenel (aksiyal) fanlar :
8414.59.25.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.59.25.90.00  – – – – – Diğerleri
   – – – – Santrifüjlü fanlar :
8414.59.35.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.59.35.90.00  – – – – – Diğerleri
   – – – – Diğerleri:
8414.59.95.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.59.95.90.00  – – – – –  Diğerleri
8414.60.00.00.00  – En büyük yatay kenarı 120 cm.yi geçmeyen davlumbazlar
8414.70.00.00.00  – Gaz geçirmez biyolojik güvenlik kabinleri (filtreli olsun olmasın)
8414.80  – Diğerleri:
   – – Turbo kompresörler:
   – – – Tek kademeli olanlar:
8414.80.11.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.80.11.90.00  – – – –  Diğerleri
   – – – Çok kademeli olanlar:
8414.80.19.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.80.19.90.00  – – – –  Diğerleri
   – – Pistonlu kompresörler:
   – – – Monometre basıncı 15 bar’ı geçmeyenler:
   – – – – Debisi saatte 60 m3.ü geçmeyenler:
8414.80.22.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
   – – – – –  Diğerleri:
8414.80.22.90.11  – – – – – – Hava tankı ihtiva edenler
8414.80.22.90.19  – – – – – – Diğerleri
   – – – – Debisi saatte 60 m3.ü geçenler:
8414.80.28.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.80.28.90.00  – – – – –  Diğerleri
   – – – Monometre basıncı 15 bar’ı geçenler:
   – – – – Debisi saatte 120 m3.ü geçmeyenler:
8414.80.51.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.80.51.90.00  – – – – –  Diğerleri
   – – – – Debisi saatte 120 m3.ü geçenler:
8414.80.59.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.80.59.90.00  – – – – –  Diğerleri
   – – Döner hareketli kompresörler:
   – – – Tek şaftlı olanlar:
8414.80.73.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.80.73.90.00  – – – –  Diğerleri
   – – – Çok şaftlı olanlar:
   – – – – Vidalı kompresörler:
8414.80.75.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.80.75.90.00  – – – – –  Diğerleri
   – – – – Diğerleri:
8414.80.78.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.80.78.90.00  – – – – –  Diğerleri
   – – Diğerleri:
8414.80.80.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.80.80.20.00  – – – Aspiratörü olan filtreli davlumbazlar
8414.80.80.30.00  – – – Serbest pistonlu jeneratörler
   – – – Diğerleri:
8414.80.80.90.11  – – – – En büyük yatay kenarı 120 cm.yi geçen bir aspiratörü olan davlum-
               bazlar
8414.80.80.90.19  – – – – Diğerleri
8414.90  – Aksam ve parçalar:
8414.90.00.10.00  – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8414.90.00.90.00  – – Diğerleri
   
84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye
  mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar
  dahil):
8415.10  – Pencere, duvar, tavan veya zemine sabitlenecek tipler
    [tek bir gövde halinde(self-contained) veya split sistem]:
8415.10.10.00.00  – – Tek bir gövde halinde (self-contained)
   – – Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem)
8415.10.90.00.11  – – – Değişken debili (VRF) olanlar
8415.10.90.00.19  – – – Diğerleri
8415.20.00.00.00  – Motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılan türden olanlar
   – Diğerleri:
8415.81  – – Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren
       bir valf içerenler (ters çevrimli ısı pompaları ) :
8415.81.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8415.81.00.90.00  – – – Diğerleri
8415.82  – – Diğerleri (bir soğutucu ünite içerenler):
8415.82.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8415.82.00.90.00  – – – Diğerleri
8415.83  – – Bir soğutucu ünite içermeyenler:
8415.83.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8415.83.00.90.00  – – – Diğerleri
8415.90  – Aksam ve parçalar:
8415.90.00.10.00  – – 8415.81, 8415.82 veya 8415.83 alt pozisyonlarındaki sivil hava
        taşıtlarında kullanılmaya mahsus klima cihazlarına ait olanlar
   – – Diğerleri:
   – – – Split sistemlerin dış üniteleri
8415.90.00.90.02  – – – – Değişken debili (VRF) olanlar
8415.90.00.90.09  – – – – Diğerleri
8415.90.00.90.12  – – – Split sistemlerin iç üniteleri
8415.90.00.90.19  – – – Diğerleri
   
84.16 Akaryakıt, tozlaştırılmış katı yakıt veya gaz yakıtlı ocak brülörleri;
  mekanik kömür taşıyıcıları (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül
  boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil):
8416.10  – Akaryakıt brülörleri:
8416.10.10.00.00  – – Otomatik kontrol tertibatı bulunanlar
8416.10.90.00.00  – – Diğerleri
8416.20  – Diğer yakıt brülörleri (kombine brülörler dahil)
8416.20.10.00.00  – – Sadece gaz için olanlar (monoblok, bir vantilatör ve bir kontrol cihazı ile
        birlikte bulunanlar)
   – – Diğerleri
   – – – Kombine brülörler
8416.20.20.00.11  – – – – Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri
8416.20.20.00.19  – – – – Diğerleri
   – – – Diğerleri
8416.20.80.00.11  – – – – Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri
8416.20.80.00.19  – – – – Diğerleri
8416.30.00.00.00  – Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları,
     mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil)
8416.90  – Aksam ve parçalar
8416.90.00.00.11  – – Brülörlere ait olanlar
8416.90.00.00.19  – – Diğerleri
   
84.17 Sanayi veya laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve
  ocaklar (çöp yakma fırınları dahil):
8417.10  – Metallerin, metal cevherlerinin, piritlerin kavrulması, ergitilmesi
      veya başka şekillerde ısıl işlem görmesine mahsus, fırınlar ve
      ocaklar
8417.10.00.00.11  – – Ergitme fırınları
8417.10.00.00.12  – – Isıl işlem fırınları
8417.10.00.00.13  – – İzabe fırınları
8417.10.00.00.19  – – Diğerleri
8417.20  – Ekmekçilik fırınları (bisküvi fırınları dahil):
8417.20.10.00.00  – – Tünel fırınları
8417.20.90.00.00  – – Diğerleri
8417.80  – Diğerleri:
8417.80.30.00.00  – – Seramik ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar
8417.80.50.00.00  – – Çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar
8417.80.70.00.00  – – Diğerleri
8417.90.00.00.00  – Aksam ve parçalar
   
84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar
  (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima
  cihazları hariç) :
8418.10  – Birden fazla dış kapılı veya çekmeceli veya bunların kombinasyonu olan
     kombine haldeki soğutucu -dondurucular:
8418.10.20.00.00  – – Hacmi 340 litreyi geçenler
8418.10.80.00.00  – – Diğerleri
   – Ev tipi soğutucular:
8418.21  – – Kompresörlü olanlar:
8418.21.10.00.00  – – – Hacmi 340 litreyi geçenler
   – – – Diğerleri:
8418.21.51.00.00  – – – – Masa modeli olanlar
8418.21.59.00.00  – – – – Gömme tip olanlar
   – – – – Diğerleri:
8418.21.91.00.00  – – – – – Hacmi 250 litreyi geçmeyenler
8418.21.99.00.00  – – – – – Hacmi 250 litreyi geçen fakat 340 litreyi geçmeyenler
8418.29  – – Diğerleri
8418.29.00.00.11  – – – Evlerde kullanılan elektriksiz buzdolapları
8418.29.00.00.19  – – – Diğerleri
8418.30  – Yatay tip dondurucular (hacmi 800 litreyi geçmeyenler):
8418.30.20.00.00  – – Hacmi 400 litreyi geçmeyenler
8418.30.80.00.00  – – Hacmi 400 litreyi geçen fakat 800 Iitreyi geçmeyenler
8418.40  – Dikey tip dondurucular (hacmi 900 litreyi geçmeyenler):
8418.40.20.00.00  – – Hacmi 250 litreyi geçmeyenler
8418.40.80.00.00  – – Hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler
8418.50  – Dondurucu veya soğutucu ekipmanlar ile mücehhez depolama ve
      teşhir amaçlı diğer mobilya ( konsol, dolap, teşhir tezgahları, vitrinler
       ve benzerleri)
   – – Vitrin tipi soğutucular (bir soğutucu ünite veya evaparatör ile mücehhez
        olanlar):
8418.50.11.00.00  – – – Dondurulmuş gıdaların depolanması için olanlar
8418.50.19.00.00  – – – Diğerleri
8418.50.90.00.00  – – Mobilya tipi diğer soğutucular
   – Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları:
8418.61.00.00.00  – – Isı pompaları ( 84.15 pozisyonunda yer alan klima cihazları hariç)
8418.69  – – Diğerleri:
8418.69.00.91.00  – – – Komple soğutma tesisleri
   – – – Diğerleri:
8418.69.00.99.11  – – – – Frigorifik araç kasalarına takılmaya mahsus soğutucu üniteler
8418.69.00.99.12  – – – – Buz yapma makineleri
8418.69.00.99.19  – – – – Diğerleri
   – Aksam ve parçalar:
8418.91.00.00.00  – – Soğutucu veya dondurucu cihazlara mahsus mobilyalar
8418.99  – – Diğerleri:
8418.99.10.00.00  – – – Evaporatörler ve kondenserler (ev tipi buzdolapları için olanlar hariç)
8418.99.90.00.00  – – – Diğerleri
   
84.19 Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma,
  rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma,
  buharlaştırma, kondanse etme veya soğutma gibi) maddelerin
  işlenmesi için makinalar ve tesis veya laboratuvar cihazları (ısıtması
  elektrikle olsun olmasın)(85.14 pozisyonundaki ocaklar, fırınlar ve diğer
  cihazlar hariç)  (ev işlerinde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar
  hariç) elektrikli olmayan şofbenler ve diğer su ısıtıcıları:
   – Elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları:
8419.11.00.00.00  – – Gazla çalışan anında su ısıtıcılar
8419.12.00.00.00  – – Güneş enerjili (solar) su ısıtıcıları
8419.19  – – Diğerleri
8419.19.00.00.11  – – – Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
8419.19.00.00.19  – – – Diğerleri
8419.20  – Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri
8419.20.00.00.11  – – Elektrikli sterilizatörler
8419.20.00.00.19  – – Diğer sterilizatörler
   – Kurutucular:
8419.33.00.00.00  – – Liyofilizasyon aletleri, dondurarak kurutma üniteleri ve sprey kurutucular
8419.34.00.00.00  – – Diğerleri, tarım ürünleri için olanlar
8419.35.00.00.00  – –  Diğerleri, ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya kartonlar için olanlar
8419.39.00.00.00  – – Diğerleri
8419.40  – Damıtma veya rektifiye tesisleri
8419.40.00.00.11  – – Su damıtma cihazı (elektrikle çalışan)
8419.40.00.00.19  – – Diğerleri
8419.50  – Isı değiştiricileri (eşanjörler):
8419.50.20.00.00  – – Floropolimerlerden mamul iç çapı 3 cm veya daha az olan delikli giriş ve
      çıkış borularına sahip ısı değiştiricileri
8419.50.80.00.00  – – Diğerleri
8419.60.00.00.00  – Hava veya diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makinalar
   – Diğer makina, tesis ve cihazlar:
8419.81  – – Sıcak içecek yapmaya veya yiyecekleri pişirmeye veya ısıtmaya
       mahsus olanlar:
   – – – Kahve ve diğer sıcak içecekleri yapmaya mahsus perkolatör ve
            diğer cihazlar:
8419.81.20.00.11  – – – – Elektrikli olanlar
8419.81.20.00.19  – – – – Diğerleri
8419.81.80.00.00  – – – Diğerleri
8419.89  – – Diğerleri:
8419.89.10.00.00  – – – Su dolaşımı vasıtası ile doğrudan soğutmaya mahsus (bir ayırma
          duvarı olmayan) soğutma kuleleri ve benzeri tesisler
8419.89.30.00.00  – – – Biriktirme yoluyla metal kaplamaya mahsus vakum-buhar teribatı
   – – – Diğerleri:
8419.89.98.10.00  – – – – Pastörizatörler
   – – – – Diğerleri
8419.89.98.90.11  – – – – – Tütsüleme cihazları
8419.89.98.90.12  – – – – – Dondurma imaline mahsus kimyasal tuz esaslı mekanik kaplar
8419.89.98.90.19  – – – – – Diğerleri
8419.90  – Aksam ve parçalar:
8419.90.15.00.00  – – 8419.20.00.00 alt pozisyonundaki sterilizatörlere ait olanlar
   – – Diğerleri:
8419.90.85.10.00  – – – Pastörizatörlere ait olanlar
   – – – Diğerleri
8419.90.85.90.11  – – – – Perkolatörlere ait olanlar
8419.90.85.90.12  – – – – Şofben ve diğer su ısıtıcılarına ait olanlar
8419.90.85.90.13  – – – – Isı değiştiricilerine (eşanjörler) ait olanlar
8419.90.85.90.19  – – – – Diğerleri
   
84.20 KalenderIer ve diğer hadde makinaIarı (metal veya cam hadde
  makinaIarı hariç) ve bu makinaIarın siIindirleri:
8420.10  – Kalenderler ve diğer hadde makinaları:
8420.10.10.00.00  – – Tekstil sanayiinde kullanılan türden olanlar
8420.10.30.00.00  – – Kağıt sanayiinde kullanılan türden olanlar
   – – Diğerleri:
8420.10.81.00.00  – – – Sadece veya esas itibarıyla baskılı devre veya baskılı devre yüzeylerinin
        üretiminde kullanılan türde laminasyon ruloları
8420.10.89.00.00  – – – Diğerleri
   – Aksam ve parçalar:
8420.91  – – Silindirler:
   – – – Demir dökümden olanlar
8420.91.10.00.11  – – – – Kalenderler için
8420.91.10.00.19  – – – – Diğer hadde makinaları için
   – – – Diğerleri
8420.91.80.00.11  – – – – Kalenderler için
8420.91.80.00.19  – – – – Diğer hadde makinaları için
8420.99.00.00.00  – – Diğerleri
   
84.21 Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil); sıvıların veya
  gazların fiItre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve
  cihazlar:
   – Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil):
8421.11.00.00.00  – – Krema ayırıcılar (ekremözler)
8421.12  – – Çamaşır kurutma makinaları
8421.12.00.00.11  – – – Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek
          kapasitede olanlar
8421.12.00.00.19  – – – Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen
          kapasitede olanlar
8421.19  – – Diğerleri:
   – – – Laboratuvarlarda kullanılan santrifüjler
8421.19.20.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus  olanlar
8421.19.20.90.00  – – – – Diğerleri
   – – – Diğerleri:
8421.19.70.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8421.19.70.90.00  – – – – Diğerleri
   – Sıvıların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve
      cihazlar:
8421.21.00.00.00  – – Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar
8421.22.00.00.00  – – İçeceklerin (su hariç) filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus
       olanlar
8421.23.00.00.00  – – İçten yanmalı motorlar için yağ ve yakıt filtreleri
8421.29  – – Diğerleri:
8421.29.20.00.00  – – – Floropolimerden mamul filtre veya arıtma membranı kalınlığı 140 mikronu geçmeyenler
   – – – Diğerleri:
8421.29.80.00.11  – – – – Diyalizör
8421.29.80.00.19  – – – – Diğerleri
   – Gazların filtre edilmesi veya arıtılmasına mahsus makina ve
      cihazlar:
8421.31  – – İçten yanmalı motorlar için hava filtreleri:
8421.31.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8421.31.00.90.00  – – – Diğerleri
8421.32.00.00.00  – – İçten yanmalı motorlardan çıkan egzoz gazlarını arıtmak veya filtrelemek için
      birleştirilmiş olsun veya olmasın katalitik konvertörler veya partikül filtreleri
8421.39  – – Diğerleri:
8421.39.15.00.00  – – – Paslanmaz çelik gövdeli, iç çapı 1,3 cm geçmeyen delikli giriş ve çıkış
        borularına sahip olanlar
   – – – Diğerleri:
   – – – – Havanın filtre edilmesi veya arıtılması için makina ve cihazlar:
8421.39.25.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8421.39.25.90.00  – – – – – DiğerIeri
   – – – – Diğer gazların filtre edilmesi veya arıtılması için makina ve cihazlar:
   – – – – – Katalitik işlem esaslı olanlar:
8421.39.35.10.00  – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8421.39.35.90.00  – – – – – – DiğerIeri
   – – – – – Diğerleri:
8421.39.85.10.00  – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8421.39.85.90.00  – – – – – – DiğerIeri
   –  Aksam ve parçalar:
8421.91.00.00.00  – – Santrifüjlere ait olanlar (santrifüj kurutma makinalarına ait olanlar dahil)
8421.99  – – Diğerleri
8421.99.10.00.00  – – – 8421.29.20 veya 8421.39.15 alt pozisyonlarındaki makine ve cihazlara ait olanlar
   – – – Diğerleri:
8421.99.90.00.11  – – – – Gümüş ihtiva eden filtre kartuşları
8421.99.90.00.12  – – – – Ters ozmos filtre membranı
8421.99.90.00.13  – – – – Nano filtasyon filtre membranı
8421.99.90.00.14  – – – – Ultra ve mikro filtrasyon filtre membranı
8421.99.90.00.19  – – – – Diğerleri
   
84.22 Bulaşık yıkama makinaları; şişeleri veya diğer kapları temizlemeye
  veya kurutmaya mahsus makinalar; şişeleri, kutuları, çuvalları veya
  diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketle-
  meye mahsus makinalar; şişeleri,kavanozları,tüpleri ve benzeri
  kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; diğer paketleme veya
  ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus
  makinalar dahil) ;içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar:
   – Bulaşık yıkama makinaları:
8422.11.00.00.00  – – Evlerde kullanılanlar
8422.19.00.00.00  – – Diğerleri
8422.20.00.00.00  – Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus
     makinalar
8422.30.00.00.00  – Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapa-
     maya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar;şişeleri,
     kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus maki-
     nalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar
8422.40  – Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek
     ambalajlamaya  mahsus makinalar dahil):
8422.40.00.00.11  – – Sigara, puro, sigarillo veya makaron paketleme veya ambalajlama makinaları
8422.40.00.00.19  – – Diğerleri
8422.90  – Aksam ve parçalar
8422.90.10.00.00  – – Bulaşık yıkama makinalarına ait olanlar
   – – Diğerleri
8422.90.90.00.11  – – – Diğer paketleme veya ambalajlama makinalarına ait olanlar
8422.90.90.00.19  – – – Diğerleri
   
84.23 Tartı alet ve cihazları (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan
  teraziler hariç) (tartarak sayan veya kontrol eden baskül ve teraziler
  dahil) her tür tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar:
8423.10  – İnsan tartan basküller (bebekleri tartmaya mahsus olanlar dahil);
     evlerde kullanılan teraziler:
8423.10.10.00.00  – – Evlerde kullanılan teraziler
   – – Diğerleri
8423.10.90.00.11  – – – Elektrikli ve elektronik basküller
8423.10.90.00.19  – – – Diğerleri
8423.20  – Taşıyıcı bantlar üzerindeki maddeyi tartmaya mahsus basküller
8423.20.10.00.00  – – Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar
8423.20.90.00.00  – – Diğerleri
8423.30  – Sabit ağırlıkları tartan basküller ve maddeyi belirli bir ağırlığa
     göre tartarak çuval ve diğer kaplara doldurmaya mahsus baskül
     ve teraziler (hazneli tartı cihazları dahil):
   – – Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar:
8423.30.10.10.00  – – – Basküller
8423.30.10.90.00  – – – Diğerleri
   – – Diğerleri:
8423.30.90.10.00  – – – Basküller
8423.30.90.90.00  – – – Diğerleri
   – Diğer tartı alet ve cihazları:
8423.81  – – Tartma kapasitesi 30 kg.ı geçmeyenler:
   – – – Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar:
8423.81.21.00.00  – – – – Maddelerin önceden tesbit edilen bir ağırlığa göre ağırlık kontrolünü
          otomatik olarak yapan kontrol aletleri (ağırlıklara göre tasnif edenler dahil)
8423.81.23.00.00  – – – – Önceden paketlenmiş maddeleri tartmaya ve etiketlemeye mahsus  alet ve cihazlar
8423.81.25.00.00  – – – – Dükkanlarda kullanılan teraziler
8423.81.29.00.00  – – – – Diğerleri
8423.81.80.00.00  – – – Diğerleri
8423.82  – – Tartma kapasitesi 30 kg.ı geçen fakat 5000 kg.ı geçmeyenler:
8423.82.20.00.00  – – – Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar, motorlu araçları tartanlar hariç
   – – – Diğerleri:
8423.82.81.00.00  – – – – Maddelerin önceden tespit edilen bir ağırlığa göre ağırlık kontrolünü
          otomatik olarak yapan kontrol aletleri (ağırlıklarına göre tasnif edilenler dahil)
   – – – – Diğerleri:
8423.82.89.10.00  – – – – – Basküller
8423.82.89.90.00  – – – – – Diğerleri
8423.89  – – Diğerleri:
   – – – Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar:
8423.89.20.10.00  – – – – Köprü tipi basküller
8423.89.20.90.00  – – – – Diğerleri
   – – – Diğerleri:
8423.89.80.10.00  – – – – Köprü tipi basküller
8423.89.80.90.00  – – – – Diğerleri
8423.90  – Her türlü tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar; tartı alet ve
     cihazlarının aksam ve parçaları:
8423.90.10.00.00  – – 8423.20.10, 8423.30.10, 8423.81.21, 8423.81.23, 8423.81.25, 8423.81.29
       8423.82.20 veya 8423.89.20 alt pozisyonlarındaki aletlerin aksam parçaları
8423.90.90.00.00  – – Diğerleri
   
84.24 Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya
  pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar (el ile kullanılan türde
  olsun olmasın); yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun
  olmasın); püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar; buhar veya
  kum püskürtme makinaları ve benzeri püskürtme makinaları:
8424.10.00.00.00  – Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)
8424.20.00.00.00  – Püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar
8424.30  – Buhar veya kum püskürtme makinaları ve benzeri makinalar:
   – – Su ile temizleme cihazları ( kendinden motorlu ):
8424.30.01.00.00  – – – Isıtma tertibatlı olanlar
8424.30.08.00.00  – – – Diğerleri
   – –  Diğer makina ve cihazlar:
8424.30.10.00.00  – – – Basınçlı hava ile çalışanlar
8424.30.90.00.00  – – – Diğerleri
   – Tarıma veya bahçeciliğe ait püskürtücüler:
8424.41  – – Portatif olanlar:
8424.41.00.10.00  – – – Zirai mücadelede kullanılan türde olanlar
8424.41.00.90.00  – – – Diğerleri
8424.49  – – Diğerleri:
8424.49.10.00.00  – – – Traktörler tarafından çekilmek veya bunlara monte edilmek
         üzere yapılmış pülvarizatörler ve toz dağıtıcılar
8424.49.90.00.00  – – – Diğerleri
   – Diğer cihazlar:
8424.82  – – Tarıma veya bahçeciliğe ait olanlar:
8424.82.10.00.00  – – – Sulama cihazları
8424.82.90.00.00  – – – Diğerleri
8424.89  – – Diğerleri:
8424.89.40.00.00  – – – Sadece veya esas itibarıyla baskılı devreler veya baskılı devre montajlarının
        üretiminde kullanılan türde mekanik püskürtme, dağıtma cihazları
8424.89.70.00.00  – – – Diğerleri
8424.90  – Aksam ve parçalar :
8424.90.20.00.00  – – 8424.89.40 alt pozisyonundaki mekanik cihazlara ait olanlar
   – – Diğerleri:
8424.90.80.00.11  – – – Tarım ve bahçeciliğe ait olanlar
8424.90.80.00.19  – – – Diğerleri
   
84.25 Palangalar ve ağır yük kaldırıcıları (skipli yük kaldırıcıları hariç);
  bucurgatlar ve ırgatlar; krikolar:
   – Palangalar ve ağır yük kaldırıcıları (skipli yük kaldırıcıları ve
     taşıtların kaldırılmasına mahsus ağır yük kaldırıcıları hariç) :
8425.11.00.00.00  – – Elektrik motorlu olanlar
8425.19.00.00.00  – – Diğerleri
   – Diğer bucurgatlar ve ırgatlar:
8425.31  – – Elektrik motorlu olanlar:
8425.31.00.00.11  – – – Gemilerde kulanılan bucurgatlar ve ırgatlar
8425.31.00.00.19  – – – Diğerleri
8425.39  – – Diğerleri:
8425.39.00.00.10  – – – Maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını sağlayan bucurgatlar ;
         özellikle yer altında kullanılmak üzere imal edilmiş bucurgatlar
8425.39.00.00.90  – – – Diğerleri
   – Krikolar; taşıtların kaldırılmasında kullanılan ağır yük kaldırıcıları:
8425.41.00.00.00  – – Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türdeki sabit kriko
       sistemleri
8425.42.00.00.00  – – Diğer hidrolik krikolar ve ağır yük kaldırıcıları (hidrolik)
8425.49.00.00.00  – – Diğerleri
   
84.26 Gemi vinçleri (“derricks”); vinçler (“cranes”) (taşıyıcı halatlı vinçler
  dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri, şasisi “straddle” tipi olan ayak
  mesafeIeri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük
  arabaları:
   – Gezer köprü vinçleri, sabit veya raylar üzerinde hareket eden taşı-
      yıcı vinçler, gantri vinçler, köprü vinçler, hareketli kaldırma çerçe-
      veleri ve şasisi “straddle” tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen
      lastik tekerlekli taşıyıcılar:
8426.11.00.00.00  – – Sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri
8426.12  – – Hareketli kaldırma çerçeveleri ve şasisi “straddle” tipi olan ayak
       mesafeleri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar:
8426.12.00.10.00  – – – Hareketli kaldırma çerçeveleri
8426.12.00.90.00  – – – Diğerleri
8426.19  – – Diğerleri
8426.19.00.00.11  – – – Gantri vinçler
8426.19.00.00.12  – – – Köprü vinçler
8426.19.00.00.13  – – – Raylı taşıyıcı vinçler
8426.19.00.00.19  – – – Diğerleri
8426.20.00.00.00  – Kule vinçler
8426.30.00.00.00  – Liman veya kaide tip pergel vinçler
   – Kendinden hareketli diğer makina ve cihazlar:
8426.41  – – Lastik tekerlekli olanlar:
8426.41.00.10.00  – – – Vinçli yük arabaları
8426.41.00.90.00  – – – Diğerleri
8426.49.00.00.00  – – Diğerleri
   – Diğer makina ve cihazlar:
8426.91  – – Kara taşıtlarına monte edilmek üzere imal edilmiş olanlar:
8426.91.10.00.00  – – – Taşıtların yüklenip boşaltılmasına mahsus hidrolik vinçler
8426.91.90.00.00  – – – Diğerleri
8426.99  – – Diğerleri:
8426.99.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8426.99.00.90.00  – – – Diğerleri
   
84.27 Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları:
8427.10  – Elektrik motorlu kendinden hareketli forkliftler ve diğer yük
     arabaları:
8427.10.10.00.00  – – Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar
8427.10.90.00.00  – – Diğerleri
8427.20  – Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları:
   – – Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar:
8427.20.11.00.00  – – – Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları
8427.20.19.00.00  – – – Diğerleri
8427.20.90.00.00  – – Diğerleri
8427.90  – Diğer forkliftler ve yük arabaları:
8427.90.00.10.00  – – Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları
8427.90.00.90.00  – – Diğerleri
   
84.28 Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer
  makina ve cihazlar (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler,
  teleferikler gibi):
8428.10  – Asansörler ve skipli yük kaldırıcıları:
   – – Elektrikli olanlar:
8428.10.20.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
   – – – Diğerleri:
8428.10.20.90.11  – – – – İnsan taşımaya mahsus olanlar
8428.10.20.90.12  – – – – Yük taşımaya mahsus olanlar
8428.10.20.90.19  – – – – Diğerleri
   – – Diğerleri:
8428.10.80.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8428.10.80.90.00  – – – Diğerleri
8428.20  – Pnömatik elevatörler ve konveyörler:
   – – Dökme malzeme için olanlar
8428.20.20.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8428.20.20.90.00  – – – Diğerleri
   – – Diğerleri:
8428.20.80.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8428.20.80.90.00  – – – Diğerleri
   – Eşya ve malzeme taşımaya mahsus sürekli hareketli diğer
     elevatörler ve konveyörler:
8428.31.00.00.00  – – Yer altında kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş olanlar
8428.32.00.00.00  – – Diğerleri (kovalı olanlar)
8428.33  – – Diğerleri, (bantlı olanlar):
8428.33.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8428.33.00.90.00  – – – Diğerleri
8428.39  – – Diğerleri:
   – – – Rulolu veya makaralı konveyörler
8428.39.20.10.00  – – – -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8428.39.20.90.00  – – – – Diğerleri
   – – – Diğerleri:
8428.39.90.10.00  – – – -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8428.39.90.90.00  – – – – Diğerleri
8428.40.00.00.00  – Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar
8428.60.00.00.00  – Teleferikler, telesiyejler ve teleskiler; fünikülerler için çekiş
      mekanizmaları
8428.70.00.00.00  – Sınai robotlar
8428.90  – Diğer makina ve cihazlar:
   – – Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş yükleyiciler:
8428.90.71.00.00  – – –  Zirai traktörlere takılmak üzere imal edilenler
8428.90.79.00.00  – – – Diğerleri
   – – Diğerleri:
8428.90.90.10.00  – – – Haddehane için makina ve cihazlar; ürünlerin taşınmasına mahsus
          döner masalar; külçe, bilye, çubuk ve levha bloklarına mahsus
          külbütörler ve manipulatörler
8428.90.90.20.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8428.90.90.90.00  – – – Diğerleri
84.29 Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak
  tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler,
  ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak
  suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri:
   – Buldozerler ve angledozerler:
8429.11  – – Paletli olanlar
8429.11.00.00.11  – – – Buldozerler
8429.11.00.00.12  – – – Angledozerler
8429.19  – – Diğerleri
8429.19.00.00.11  – – – Buldozerler
8429.19.00.00.12  – – – Angledozerler
8429.20  – Greyderler ve toprağın tesviyesine mahsus makinalar
8429.20.00.00.11  – – Greyderler
8429.20.00.00.12  – – Toprağın tesviyesine mahsus makinalar
8429.30.00.00.00  – Skreyperler
8429.40  – Sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol
     silindirleri:
   – – Yol silindirleri:
   – – – Vibratörlü olanlar
8429.40.10.00.11  – – – – Lastik tekerlekli olanlar
8429.40.10.00.19  – – – – Diğerleri
8429.40.30.00.00  – – – Diğerleri
8429.40.90.00.00  – – Sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar
   – Mekanik küreyiciler, ekskavatörler ve küreyici yükleyiciler:
8429.51  – – Önden yüklemeli küreyici yükleyiciler:
   – – – Yer altında kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş küreyici
           yükleyiciler:
   – – – – Toprağı kazabilenler
8429.51.10.10.11  – – – – – Lastik tekerlekli olanlar
8429.51.10.10.19  – – – – – Diğerleri
   – – – – Diğerleri
8429.51.10.90.11  – – – – – Lastik tekerlekli olanlar
8429.51.10.90.19  – – – – – Diğerleri
   – – – Diğerleri:
8429.51.91.00.00  – – – – Paletli yükleyiciler
   – – – – Diğerleri:
   – – – – – Toprağı kazabilenler
8429.51.99.10.11  – – – – – – Lastik tekerlekli olanlar
8429.51.99.10.19  – – – – – – Diğerleri
   – – – – – Diğerleri
8429.51.99.90.11  – – – – – – Lastik tekerlekli olanlar
8429.51.99.90.19  – – – – – – Diğerleri
8429.52  – – Kulesi 360 derece dönebilen makina ve cihazlar:
8429.52.10.00.00  – – – Paletli ekskavatörler
   – – – Diğerleri
8429.52.90.00.11  – – – – Lastik tekerlekli olanlar
8429.52.90.00.19  – – – – Diğerleri
8429.59  – – Diğerleri:
   – – – Toprağı kazabilenler
8429.59.00.10.11  – – – – Beko loder
8429.59.00.10.19  – – – – Diğerleri
8429.59.00.90.00  – – – Diğerleri
   
84.30 Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesvi-
  yesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması,
  çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makina ve cihazlar;
  kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri ve
  püskürtücüleri:
8430.10  – Kazık varyosları ve kazık sökme makinaları:
8430.10.00.10.00  – – Kazık varyosları
8430.10.00.20.00  – – Kazık sökme makinaları
8430.20  – Kar küreyicileri ve kar püskürtücüleri
8430.20.00.00.11  – – Kar küreyicileri
8430.20.00.00.12  – – Kar püskürtücüleri
   – Kömür veya kaya kesicileri (havözler) ve tünel açma makinaları:
8430.31.00.00.00  – – Kendinden hareketli olanlar
8430.39.00.00.00  – – Diğerleri
   – Diğer delme veya sondaj makinaları:
8430.41.00.00.00  – – Kendinden hareketli olanlar
8430.49.00.00.00  – – Diğerleri
8430.50.00.00.00  – Kendinden hareketli diğer makina ve cihazlar
   – Kendinden hareketli olmayan diğer makina ve cihazlar:
8430.61  – – Sıkıştırma veya basıp sıkıştırma makina ve cihazları
8430.61.00.00.11  – – – İtilen ve çekilen yol silindirleri
8430.61.00.00.19  – – – Diğerleri
8430.69.00.00.00  – – Diğerleri
   
84.31 Özellikle veya esasen 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve
  cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar:
8431.10.00.00.00  – 84.25 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar
8431.20  – 84.27 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:
8431.20.00.10.00  – – 8427.90.00.10 Alt pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar
8431.20.00.20.00  – – 8427.90.00.90 Alt pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar
8431.20.00.90.00  – – Diğerlerine ait olanlar
   – 84.28 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:
8431.31  – – Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere
       ait olanlar:
8431.31.00.00.11  – – – Boyu 1 metre ve üzeri asansör ışık perdesi (boy fotoseli)
8431.31.00.00.12  – – – Asansör kılavuz rayları
8431.31.00.00.19  – – – Diğerleri
8431.39.00.00.00  – – Diğerleri
   – 84.26, 84.29 ve 84.30 Pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait
     olanlar
8431.41.00.00.00  – – Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar
8431.42.00.00.00  – – Buldozer ve angledozer bıçakları
8431.43.00.00.00  – – 8430.41 ve 8430.49 Alt pozisyonlarındaki delme veya sondaj
       makinalarına ait aksam ve parçalar
8431.49  – – Diğerleri:
   – – – Demir Dökümden veya çelik dökümden olanlar:
   – – – – 84.29 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:
8431.49.20.21.00  – – – – – 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt
              pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar
8431.49.20.23.00  – – – – – 8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve
              cihazlara ait olanlar
8431.49.20.29.00  – – – – – Diğerleri
8431.49.20.49.00  – – – – Diğerleri
8431.49.80.00.00  – – – Diğerleri
   
84.32 Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus tarla ve bahçe
  tarımında veya ormancılıkta kullanılan makina ve cihazlar; çimen-
  likler ve spor sahaları için silindirler:
8432.10.00.00.00  – Pulluklar
   -Tırmıklar, skarifikatörler, kültivatörler, zararlı otları ayıklayan
     makinalar, çapa makinaları:
8432.21.00.00.00  – – Diskli tırmıklar (diskorolar)
8432.29  – – Diğerleri:
   – – – Skarifikatörler ve kültivatörler
8432.29.10.00.11  – – – – Skarifikatörler
8432.29.10.00.12  – – – – Kültivatörler
8432.29.30.00.00  – – – Tırmıklar
8432.29.50.00.00  – – – Toprak frezeleri (rötovatörler)
   – – – Diğerleri
8432.29.90.00.11  – – – – Gübreli çapa makinaları
8432.29.90.00.19  – – – – Diğer çapa makinaları
8432.29.90.00.21  – – – – Tırmıklı merdaneler
8432.29.90.00.29  – – – – Diğer merdaneler
8432.29.90.00.39  – – – – Diğerleri
   – Ekim ve dikim makinaları:
8432.31.00.00.00  – – Toprağı sürmeden doğrudan ekim ve dikim yapanlar
8432.39  – – Diğerleri:
   – – – Ekim makinaları:
   – – – – Merkezden tahrikli hassas ekim makinaları
8432.39.11.00.11  – – – – – Mekanik olanlar (mibzer)
8432.39.11.00.12  – – – – – Pnömatik olanlar (mibzer)
8432.39.19.00.00  – – – – Diğerleri
   – – – Tek dane ve yumru ekim makinaları ve fide ve fidan dikim makinaları:
8432.39.90.00.11  – – – – Tek dane ekim makinaları
8432.39.90.00.12  – – – – Yumru dikim makinaları
8432.39.90.00.13  – – – – Fide dikim makinaları
8432.39.90.00.14  – – – – Fidan dikim makinaları
   – Gübreleme makina ve cihazları:
8432.41.00.00.00  – – Hayvan gübresi dağtıcıları
8432.42.00.00.00  – – Diğer gübre dağıtıcıları
8432.80  – Diğer makina ve cihazlar
8432.80.00.00.11  – – Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler
8432.80.00.00.12  – – Taş parçalarını sökme, toplama makinaları
8432.80.00.00.19  – – Diğerleri
8432.90.00.00.00  – Aksam ve parçalar
   
84.33 Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve
  cihazlar (ot ve saman balyalamaya mahsus olanlar dahil) ; çim ve
  ot biçme makina ve cihazları; yumurtaları, meyvaları ve diğer
  tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen
  makina ve cihazlar ( 84.37 pozisyonundaki makina ve cihazlar hariç):
   – Çimenlikler, parklar veya spor alanları için çim biçme makina ve cihazları:
8433.11  – – Motorlu olanlar (yatay bir zemin üzerinde dönen kesici tertibatlı):
8433.11.10.00.00  – – – Elektrik motorlu olanlar
   – – – Diğerleri:
   – – – – Kendinden hareketli olanlar:
8433.11.51.00.00  – – – – – Oturacak yeri olanlar
8433.11.59.00.00  – – – – – Diğerleri
8433.11.90.00.00  – – – – Diğerleri
8433.19  – – Diğerleri:
   – – – Motorlu olanlar:
8433.19.10.00.00  – – – – Elektrik motorlu olanlar
   – – – – Diğerleri:
   – – – – – Kendinden hareketli olanlar:
8433.19.51.00.00  – – – – – – Oturacak yeri olanlar
8433.19.59.00.00  – – – – – – Diğerleri
8433.19.70.00.00  – – – – – Diğerleri
8433.19.90.00.00  – – – Motorsuz olanlar
8433.20  – Diğer çim biçme makinaları (traktörlere monte edilen parmaklı biçme
      makinaları dahil):
8433.20.10.00.00  – – Motorlu olanlar
   – – Diğerleri:
8433.20.50.00.00  – – – Bir traktörle taşınmak veya çekilmek üzere imal edilmiş olanlar
8433.20.90.00.00  – – – Diğerleri
8433.30.00.00.00  – Ot hazırlama makina ve cihazları
8433.40.00.00.00  – Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları
     toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil)
   – Diğer hasat makina ve cihazları; harman makina ve cihazları:
8433.51  – – Biçer döverler:
   – – – Biçme ağzı genişliği 2 metreyi geçmeyenler
8433.51.00.00.11  – – – – Kendinden hareketli olanlar
8433.51.00.00.19  – – – – Diğerleri
   – – – Biçme ağzı genişliği 2 metreyi geçenler
8433.51.00.00.21  – – – – Kendinden hareketli olanlar
8433.51.00.00.29  – – – – Diğerleri
8433.52  – – Diğer harman makina ve cihazları
8433.52.00.00.12  – – – Kendinden hareketli olanlar
8433.52.00.00.18  – – – Diğerleri
8433.53  – – Kök ve yumru hasat makinaları:
   – – – Patates sökme ve hasat makinaları
8433.53.10.00.13  – – – – Kendinden hareketli olanlar
8433.53.10.00.19  – – – – Diğerleri
   – – – Pancar baş kesme ve hasat makinaları
8433.53.30.00.13  – – – – Kendinden hareketli olanlar
8433.53.30.00.19  – – – – Diğerleri
   – – – Diğerleri
   – – – – Yer fıstığı sökme ve hasat makinaları
8433.53.90.00.13  – – – – – Kendinden hareketli olanlar
8433.53.90.00.18  – – – – – Diğerleri
8433.53.90.00.19  – – – – Diğerleri
8433.59  – – Diğerleri:
   – – – Silaj makinası
8433.59.11.00.00  – – – – Kendinden hareketli olanlar
8433.59.19.00.00  – – – – Diğerleri
   – – – Diğerleri
   – – – – Pamuk hasat makinaları
8433.59.85.00.11  – – – – – Kendinden hareketli olanlar
8433.59.85.00.19  – – – – – Diğerleri
   – – – – Domates hasat makinaları
8433.59.85.00.21  – – – – – Kendinden hareketli olanlar
8433.59.85.00.29  – – – – – Diğerleri
8433.59.85.00.39  – – – – Diğerleri
8433.60.00.00.00  – Yumurtaları, meyvaları veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyük-
     lüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makina ve cihazlar
8433.90  – Aksam ve parçalar:
   – – Kombine hasat ve harman makinalarına (biçer döverlere) ve ot ve
        samanları balyalamaya mahsus makinalara ait olanlar
   – – – Kombine hasat ve harman makinalarına (biçer döverlere) ait olanlar:
8433.90.00.10.01  – – – – Biçerdöver zıpkaları
8433.90.00.10.09  – – – – Diğerleri
8433.90.00.10.12  – – – Ot ve samanları balyalama makinalarına ait olanlar
8433.90.00.20.00  – – Harman makinalarına ait olanlar
   – – Diğerleri
8433.90.00.90.11  – – – Orak makinalarına (biçerlere) ait olanlar
8433.90.00.90.19  – – – Diğerleri
   
84.34 Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar:
8434.10.00.00.00  – Süt sağma makinaları
8434.20  – Sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar
8434.20.00.00.11  – – Tereyağ imaline mahsus makina ve cihazlar (ekremözler hariç)
8434.20.00.00.12  – – Peynir imaline mahsus makina ve cihazlar
8434.20.00.00.19  – – Diğerleri
8434.90.00.00.00  – Aksam ve parçalar
   
84.35 Şarap, elma şarabı, meyva suları veya benzeri içeceklerin imaline
  mahsus presler, fulvarlar ve benzeri makina ve cihazlar:
8435.10  – Makina ve cihazlar:
8435.10.00.00.11  – – Üzüm sıkma presleri
8435.10.00.00.12  – – Meyva sularını çıkarmaya mahsus presler
8435.10.00.00.19  – – Diğerleri
8435.90.00.00.00  – Aksam ve parçalar
   
84.36 Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya
  arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar (mekanik veya termik
  tertibatlı çimlendirmeye mahsus olanlar dahil); kümes hayvancılığı-
  na mahsus civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları:
8436.10.00.00.00  – Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar
   – Kümes hayvancılığına mahsus makina ve cihazlar; civciv çıkartma
     ve büyütme makina ve cihazları:
8436.21  – – Civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları:
8436.21.00.00.11  – – – Civciv çıkartma makina ve cihazları
8436.21.00.00.12  – – – Civciv büyütme makina ve cihazları
8436.29  – – Diğerleri:
8436.29.00.00.11  – – – Tavuk beslemeye mahsus otomatik cihazlar
8436.29.00.00.12  – – – Yumurtaları muayene etmeye mahsus mekanik tertibatlı makina ve
          cihazlar (tasnif makinaları hariç)
8436.29.00.00.13  – – – Tavukların tüylerini yolmaya mahsus makina ve cihazlar
8436.29.00.00.19  – – – Diğerleri
8436.80  – Diğer makina ve cihazlar:
8436.80.10.00.00  – – Ormancılığa mahsus olanlar
8436.80.90.00.00  – – Diğerleri
   – Aksam ve parçalar:
8436.91.00.00.00  – – Kümes hayvancılığına veya civciv çıkartma ve büyütme makina
       ve cihazlarına ait olanlar
8436.99  – – Diğerleri
8436.99.00.00.11  – – – Hayvan yemlerini hazırlayan makina ve cihazlara ait olanlar
8436.99.00.00.19 – – – Diğerleri
   
84.37 Tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif
  edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar; kuru
  baklagillerin veya hububatın öğütülmesine veya işlenmesine mah-
  sus makina ve cihazlar (çiftlik tipi makina ve cihazlar hariç):
8437.10.00.00.00  – Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine,
      tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar
8437.80  – Diğer makina ve cihazlar
   – – Değirmencilikte kullanılmaya mahsus olanlar
8437.80.00.10.11  – – – Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar
8437.80.00.10.12  – – – Kuru baklagillerin öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve ci-
          hazlar
8437.80.00.10.19  – – – Diğerleri
8437.80.00.90.00  – – Diğerleri
8437.90  – Aksam ve parçalar:
8437.90.00.10.00  – – Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesi, ağırlığı
        ve büyüklüklerine göre tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus
        makina ve cihazlara ait olanlar
   – – Diğerleri
8437.90.00.90.11  – – – Vals topları
8437.90.00.90.19  – – – Diğerleri
   
84.38 Bu fasılın diğer pozisyonlarında yer almayan veya belirtilmeyen
  yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya imaline
  mahsus makina ve cihazlar (hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal sabit katı veya
  sıvı yağların çıkarılmasına veya hazırlanmasına mahsus olanlar hariç):
8438.10  – Ekmekçilik, pastacılık, bisküvicilik makina ve cihazları ile makarna
      ve benzeri ürünlerin imaline mahsus makina ve cihazlar:
8438.10.10.00.00  – – Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus olanlar
8438.10.90.00.00  – – Makarna veya benzerlerinin imaline mahsus olanlar
8438.20.00.00.00  – Şekerleme, kakao veya çikolata imaline mahsus makina ve
      cihazlar
8438.30.00.00.00  – Şeker imaline mahsus makina ve cihazlar
8438.40.00.00.00  – Biracılığa mahsus makina ve cihazlar
8438.50.00.00.00  – Etlerin veya kümes hayvanlarının etlerinin hazırlanmasına mahsus
     makina ve cihazlar
8438.60  – Sebze, meyva ve kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus
      makina ve cihazlar
8438.60.00.00.11  – – Patates soyma makina ve cihazları
8438.60.00.00.12  – – Meyva ve sebzelerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar
8438.60.00.00.13  – – Kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar
8438.80  – Diğer makina ve cihazlar:
   – – Çay yapraklarını veya kahve çekirdeklerini işlemeye mahsus makina
        ve cihazlar:
8438.80.10.10.00  – – – Çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina
8438.80.10.90.00  – – – Diğerleri
   – – Diğerleri:
8438.80.91.00.00  – – – İçeceklerin hazırlanmasına veya imaline mahsus makina ve cihazlar
   – – – Diğerleri:
8438.80.99.10.00  – – – – Portakallardan uçucu yağ çıkarmaya mahsus makina ve cihazlar
   – – – – Diğerleri
8438.80.99.90.11  – – – – – Balıkların veya kabuklu deniz hayvanlarının hazırlanmasına mahsus
              olanlar
8438.80.99.90.19  – – – – – Diğerleri
8438.90  – Aksam ve parçalar:
8438.90.00.10.00  – – Kahve çekirdeklerinin kabuklarını soymaya veya çıkarmaya mahsus
        makina ve cihazlara, çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina ve
        cihazlara, portakallardan uçucu yağ çıkarmaya mahsus makina ve
        cihazlara ait olanlar
   – – Diğerleri
8438.90.00.90.11  – – – Biracılığa ait makina ve cihazların aksam ve parçaları
8438.90.00.90.12  – – – Kalıplar
8438.90.00.90.19  – – – Diğerleri
   
84.39 Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya
  karton imaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar:
8439.10  – Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline mahsus makina
      ve cihazlar
8439.10.00.00.11  – – Kağıt hamuru imalinde kullanılacak olan ham maddeleri hazırlamaya
        mahsus makina ve cihazlar
8439.10.00.00.12  – – Kağıt hamuru imaline mahsus makina ve cihazlar
8439.20.00.00.00  – Kağıt veya karton imaline mahsus makina ve cihazlar
8439.30.00.00.00  – Kağıt veya kartonların finisajına mahsus makina ve cihazlar
   – Aksam ve parçalar:
8439.91.00.00.00  – – Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imali için makina ve
       cihazlara ait olanlar
8439.99.00.00.00  – – Diğerleri
   
84.40 Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar
  (münferit yaprakları dikmeye mahsus makinalar dahil):
8440.10  – Makina ve cihazlar:
8440.10.10.00.00  – – Kağıt katlama makinaları
8440.10.20.00.00  – – Kağıt ve formaları harmanlamaya mahsus makina ve cihazlar
   – – İplikle dikmeye, tel ile dikmeye, tel zımba ile birleştirmeye mahsus
        makina ve cihazlar
8440.10.30.00.11  – – – İplikle dikmeye mahsus makina ve cihazlar
8440.10.30.00.12  – – – Tel ile dikmeye mahsus makina ve cihazlar
8440.10.30.00.13  – – – Tel zımba ile birleştirmeye mahsus makina ve cihazlar
   – – Dikişsiz birleştirme makina ve cihazları
8440.10.40.00.11  – – – Soğuk ve sıcak tutkal ile yapıştıran makina ve cihazlar
8440.10.40.00.19  – – – Diğerleri
   – – Diğerleri
8440.10.90.00.11  – – – Sırt, kapak yapma makina ve cihazları
8440.10.90.00.12  – – – Kapak takma makina ve cihazları
8440.10.90.00.13  – – – Entegre cilt makina ve cihazları
8440.10.90.00.19  – – – Diğerleri
8440.90.00.00.00  – Aksam ve parçalar
   
84.41 Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer maki-
  na ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazları dahil):
8441.10  – Kağıt kesme makinaları:
8441.10.10.00.00  – – Bobin halindeki kağıtları kesme ve tekrar bobin halinde sarmaya
        mahsus makinalar
8441.10.20.00.00  – – Diğer boyuna veya enine kesme makinaları
   – – Düz giyotinler:
8441.10.30.10.00  – – – Fotoğrafçılıkta kullanılanlar
8441.10.30.90.00  – – – Diğerleri
   – – Diğerleri
8441.10.70.10.00  – – – Fotoğrafçılıkta kullanılanlar
8441.10.70.90.00  – – – Diğerleri
8441.20  – Torba kese kağıdı veya zarf yapmaya mahsus makinalar
8441.20.00.00.11  – – Zarf imaline mahsus makinalar
8441.20.00.00.19  – – Diğerleri
8441.30.00.00.00  – Kutu, tüp, varil ve benzeri mahfazaları yapmaya mahsus makinalar
     (kalıplama suretiyle yapılanlar hariç)
8441.40.00.00.00  – Kağıt hamuru, kağıt veya kartondan kalıplama suretiyle eşya
     imaline mahsus makina ve cihazlar
8441.80  – Diğer makina ve cihazlar
8441.80.00.00.11  – – Parafinli kağıt ve kartondan bardak, kavanoz, tabak vb. imaline mahsus
        makina ve cihazlar
8441.80.00.00.12  – – Zımbalı delik açma (perforaj) makinaları
8441.80.00.00.13  – – Yaprak sigara kağıdı imaline mahsus makinalar
8441.80.00.00.19  – – Diğerleri
8441.90  – Aksam ve parçalar:
   – – Kesme makinalarına ait olanlar:
   – – – Giyotinlere ait olanlar:
8441.90.10.11.00  – – – – Fotoğrafçılıkta kullanılanlar
8441.90.10.19.00  – – – – Diğerleri
8441.90.10.90.00  – – – Diğerleri
8441.90.90.00.00  – – Diğerleri
   
84.42  Levhaları, silindirleri ve diğer tabedici unsurları hazırlamaya
    ve yapmaya mahsus makinalar, cihazlar ve teçhizat ( 84.56 ila
    84.65 pozisyonlarında yer alan makinalar hariç); levhalar,
    silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta kullanılmak
   üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve litoğrafya taşları (örneğin ;
    düz, pütürlü veya cilalı):
8442.30  – Makina, cihaz ve teçhizat :
8442.30.00.10.00  – – Klişecilik stereo tipi ve benzerleri için makina ve cihazlar
   – – Diğerleri
8442.30.00.90.11  – – – Film matrisleri
8442.30.00.90.12  – – – Yazı program matrisleri
8442.30.00.90.19  – – – Diğerleri
8442.40.00.00.00  – Yukarıdaki makina, alet ve cihazlara ait aksam ve parçalar
8442.50.00.00.00  – Levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta
    kullanılmak üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve litografya
    taşları (düz, pütürlü, cilalı vb.)
84.43  Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer  tabedici unsurlar
   aracılığıyla baskı yapmaya  mahsus makinalar; diğer baskı, kopyalama
    ve faks makinaları ( kombine halde olsun olmasın); bunların
    aksam, parça ve aksesuarları
    – Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer  tabedici unsurlar
     aracılığıyla baskı yapmaya  mahsus makinalar;
8443.11.00.00.00  – – Ofset baskı yapan makinalar,bobin halinde kağıda baskı yapanlar
8443.12.00.00.00  – – Ofset baskı yapan makinalar, tabaka kağıda baskı yapan büro tipi
      makinalar ( rulo halinde olmayan,bir kenarı 22 cm.yi geçmeyen ve
       ve diğer kenarı 36 cm.yi geçmeyen kağıtları kullanan )
8443.13  – – Ofset baskı yapan diğer makinalar
   – – – Tabaka kağıda baskı yapanlar:
8443.13.10.00.00  – – – – Kullanılmış
   – – – – Yeni:
8443.13.32.00.00  – – – – – Kağıt ebadı 53×75 cm.yi geçmeyenler
8443.13.34.00.00  – – – – – Kağıt ebadı 53×75 cm.yi geçen, fakat 75×107 cm. yi geçmeyenler
8443.13.38.00.00  – – – – – Kağıt ebadı 75×107 cm.yi geçenler
8443.13.90.00.00  – – – Diğerleri
8443.14.00.00.00  – – Tipografik baskı yapan makinalar, bobin halindeki kağıda baskı
       yapanlar (fleksografik baskı yapanlar hariç)
8443.15  – – Tipografik baskı yapan makinalar (bobin halindeki kağıda baskı
       yapanlar hariç) (fleksografik baskı yapanlar hariç)
8443.15.00.00.11  – – – Pedallı tipo baskı makinaları
8443.15.00.00.12  – – – Silindir kazanlı tipo baskı makinaları
8443.15.00.00.19  – – – Diğerleri
8443.16.00.00.00  – – Fleksografik baskı yapan makinalar
8443.17.00.00.00  – – Gravür baskı (tifdruk) yapan makina
8443.19  – – Diğerleri:
8443.19.20.00.00  – – – Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus olanlar
8443.19.40.00.00  – – – Yarı iletkenlerin üretiminde kullanılmaya mahsus olanlar
   – – – Diğerleri:
8443.19.70.10.00  – – – – Rotatif baskı makinaları
   – – – – Diğerleri:
8443.19.70.90.11  – – – – – Serigrafi baskı makinaları
8443.19.70.90.19  – – – – – Diğerleri
   – Diğer baskı, kopyalama ve faks makinaları ( kombine  halde
     olsun olmasın):
8443.31.00.00.00  – – Baskı, kopyalama veya faks geçiş fonksiyonlarının iki veya daha
       fazlasını yapan, otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke
       bağlanabilen makinalar
8443.32  – – Diğerleri, otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke
       bağlanabilen makinalar:
   – – -Yazıcılar:
   – – – – İnk jet tipi yazıcılar:
8443.32.10.10.11  – – – – – Net baskı eni 180 cm’yi geçen veya en az dört baskı kafasına sahip olanlar
8443.32.10.10.19  – – – – – Diğerleri
8443.32.10.20.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
   – – – – Diğerleri:
8443.32.10.90.11  – – – – – Matris tipi yazıcılar
8443.32.10.90.12  – – – – – Lazer tipi yazıcılar
8443.32.10.90.13  – – – – – Satır yazıcılar
8443.32.10.90.19  – – – – – Diğer yazıcılar
8443.32.80.00.00  – – – Diğerleri
8443.39.00.00.00  – – Diğerleri
   – Aksam, parça ve aksesuarlar:
8443.91   – – Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer  tabedici unsurlar
       aracılığıyla baskı yapmaya  mahsus makinalarda kullanılan aksam,
        parça ve aksesuarlar
8443.91.10.00.00  – – – 8443.19.40 alt pozisyonunda yer alan cihazlara ait olanlar
   – – – Diğerleri:
   – – – – Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar:
8443.91.91.10.00  – – – – – Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus
            makinalara ait olanlar
8443.91.91.90.00  – – – – – Diğerleri
   – – – – Diğerleri:
8443.91.99.10.00  – – – – – Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus
            makinalara ait olanlar
8443.91.99.90.00  – – – – – Diğerleri
8443.99  – – Diğerleri:
8443.99.10.00.00  – – – Birleştirilmiş elektronik aksam , parça ve aksesuar
   – – – Diğerleri:
8443.99.90.10.00  – – – – Optik sistemli fotokopi cihazlarına ait olanlar
   – – – – Diğerleri:
8443.99.90.20.00  – – – – – Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus
            makinalara ait olanlar
8443.99.90.90.00  – – – – – Diğerleri
   
8444.00 Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu
  (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), çekilmesi, tekstüre edilmesi
  veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar:
8444.00.10.00.00  – Ekstrüzyona mahsus makina ve cihazlar
8444.00.90.00.00  – Diğerleri
   
84.45 Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğir-
  me, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli iplik-
  lerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli
  iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil)
  ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan doku-
  maya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar:
   – Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar:
8445.11.00.00.00  – – Karde makinaları (tarak makinaları)
8445.12.00.00.00  – – Tarama makinaları (penyöz)
8445.13.00.00.00  – – Şerit halindeki pamuk, keten, kendir, vb. lifleri çekip uzatarak ve
        hafifçe bükerek iplik taslağı (fitil) haline getirmeye mahsus
        cihazlar
8445.19  – – Diğerleri:
8445.19.00.10.00  – – – Saw -gin çırçır makinaları
   – – – Diğerleri
8445.19.00.90.11  – – – – Açma makinaları
8445.19.00.90.12  – – – – Ovalama makinaları (finisör)
8445.19.00.90.13  – – – – Kıvırcıklaştırma makinaları
8445.19.00.90.14  – – – – Karde makinalarından çıkan vatka ve şerit halindeki lifleri bir araya ge-
            tirerek tekrar homojen bünyeli şeritler haline sokmaya mahsus makina
            ve cihazlar
8445.19.00.90.19  – – – – Diğerleri
8445.20  – Dokumaya elverişli Iifleri eğirmeye mahsus makinalar
8445.20.00.00.11  – – Open-end eğirme makinaları
8445.20.00.00.12  – – Ring eğirme makinaları
8445.20.00.00.19  – – Diğerleri
8445.30.00.00.00  – Dokumaya elverişli lifleri katlama veya bükmeye mahsus makinalar
8445.40  – Dokumaya elverişli lifleri bobinleme ve çilelemeye mahsus
     makinalar (masura sarıcılar dahil)
8445.40.00.00.11  – – Masura sıyırma makinaları
8445.40.00.00.12  – – Masura sarıcılar (atkı aktarma makinaları)
8445.40.00.00.19  – – Diğerleri
8445.90  – Diğerleri
8445.90.00.00.11  – – Çözgü makinaları
8445.90.00.00.12  – – Çözgü ipliklerine mahsus haşıl makinaları
8445.90.00.00.13  – – Çözgü ipliklerini, dokuma tezgahlarının gücü tellerine ve taraklarına ge-
        çirmeye mahsus cihazlar (tahar makinaları)
8445.90.00.00.14  – – Dokuma tezgahlarındaki çözgü ipliklerinin nihayetlerini tezgaha yeni ve-
        rilecek olan çözgü ipliklerinin uçlarına bağlamayı sağlayan cihazlar
8445.90.00.00.19  – – Diğerleri
   
84.46 Dokuma makinaları (tezgahlar):
8446.10.00.00.00  – Genişliği 30 cm.yi geçmeyen kumaşların dokunmasına mahsus
      olanlar
   – Genişliği 30 cm.yi geçen kumaşların dokunmasına mahsus olanlar
      (mekikli):
8446.21.00.00.00  – – Motorlu olanlar
8446.29.00.00.00  – – Diğerleri
8446.30.00.00.00  – Genişliği 30 cm.yi geçen kumaşların dokunmasına mahsus olanlar
      (mekiksiz)
   
84.47 Örgü makinaları, dikiş -trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül,
  dantela, işleme, şeritci ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus
  makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları:
   – Dairesel örgü yapan makinalar:
8447.11  – – Silindir çapı 165 mm.yi geçmeyenler:
8447.11.00.00.11  – – – Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları
8447.11.00.00.12  – – – Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları
8447.12  – – Silindir çapı 165 mm.yi geçenler:
8447.12.00.00.11  – – – Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları
8447.12.00.00.12  – – – Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları
8447.20  – Düz örgü yapan makinalar; dikiş -trikotaj makinaları:
   – – Çözgülü örgü makinaları (Raschel tipi dahil); dikiş-trikotaj makinaları
8447.20.20.00.11  – – – Ev tipi düz örgü makinaları
8447.20.20.00.12  – – – Sanayi tipi düz örgü makinaları
8447.20.20.00.13  – – – Ev tipi dikiş-trikotaj makinaları
8447.20.20.00.14  – – – Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları
8447.20.80.00.00  – – Diğerleri
8447.90  – Diğerleri:
8447.90.00.00.11  – – İşleme makinaları
8447.90.00.00.12  – – Şerit ve kaytan yapan makinalar
8447.90.00.00.19  – – Diğerleri
   
84.48 84.44, 84.45, 84.46 ve 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için yardımcı
  makina ve cihazlar (ratiyerler, jakardlar, atkı ipliği kesicileri, çözgü
  ipliği kesicileri, mekik değiştirme mekanizmaları gibi); sadece veya
  esas itibariyle bu pozisyonda veya 84.44, 84.45, 84.46 ve 84.47
  pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya uygun aksam, parça ve
  aksesuar (iğler, kelebekler, kard garnitürleri, taraklar, iğneli taraklar,
  üretme memeleri, mekikler, gücü teli ve gücü çerçeveleri, çorapçı
  eşyasına mahsus iğneler, platinler, tığlar gibi):
   – 84.44,84.45, 84.46 veya 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için
     yardımcı makina ve cihazlar:
8448.11.00.00.00  – – Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici,
       delici veya birleştirici makinalar
8448.19  – – Diğerleri
8448.19.00.10.00  – – – Dokumaya elverişli iplikleri eğirmeye mahsus makinalar için yardımcı
          makinalar
8448.19.00.90.00  – – – Diğerleri
8448.20  – 84.44 Pozisyonundaki makinaların veya bunların yardımcı
     cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı:
8448.20.00.00.11  – – Üretme memeleri
8448.20.00.00.19  – – Diğerleri
   – 84.45 Pozisyonundaki makinaların veya bunların yardımcı
     cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı:
8448.31.00.00.00  – – Kard garnitürü
8448.32.00.00.00  – – Dokumaya elverişli liflerin hazırlanmasına mahsus makinalara ait
       olanlar (kard garnitürü hariç)
8448.33.00.00.00  – – İğler, kelebekler, döner bilezikler ve açık ağızlı bilezikler
8448.39  – – Diğerleri
8448.39.00.00.11  – – – Naylon kopçalar
8448.39.00.00.12  – – – Metal kopçalar
8448.39.00.00.19  – – – Diğerleri
   – Dokuma makinaları veya bunların yardımcı makinalarının aksam,
      parça ve aksesuarı:
8448.42.00.00.00  – – Dokuma makinalarına mahsus taraklar, gücü telleri ve gücü
       çerçeveleri
8448.49.00.00.00  – – Diğerleri
   – 84.47 Pozisyonundaki makinaların veya bunların yardımcı
     makinalarının aksam, parça ve aksesuarı:
8448.51  – – İlmiklerin oluşturulmasında kullanılan platinler, iğneler ve diğer
       eşya:
8448.51.10.00.00  – – – Platinler
   – – – Diğerleri
8448.51.90.00.11  – – – – Örgü makinalarına ait iğneler
8448.51.90.00.19  – – – – Diğerleri
8448.59  – – Diğerleri
8448.59.00.00.11  – – – Örgü ve haşıl makinalarına ait taraklar
8448.59.00.00.12  – – – Konik örgü çapraz taraklar
8448.59.00.00.19  – – – Diğerleri
   
8449.00 Şekilli veya parça halinde keçe veya dokunmamış mensucat
  imalatına veya finisajına mahsus makina ve cihazlar (keçeden şapka
  imaline mahsus makina ve cihazlar dahil); şapka kalıpları:
8449.00.00.10.00  – Makina ve cihazlar; şapka kalıpları
8449.00.00.90.00  – Aksam ve parçalar
   
84.50 Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları (yıkama ve kurutma
  tertibatı bir arada olanlar dahil) :
   – Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyenler:
8450.11  – – Tam otomatik makinalar:
   – – – Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyenler:
8450.11.11.00.00  – – – – Çamaşırı önden yüklemeli olanlar
8450.11.19.00.00  – – – – Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar
8450.11.90.00.00  – – – Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler
8450.12.00.00.00  – – Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)
8450.19  – – Diğerleri
8450.19.00.00.11  – – – Elektrikli olanlar
8450.19.00.00.19  – – – Diğerleri
8450.20.00.00.00  – Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçen çamaşır makinaları
8450.90.00.00.00  – Aksam ve parçalar
   
84.51 Dokumaya elverişli ipliklerin, mensucatın veya dokumaya elverişli
  madde mamullerinin yıkanması, temizlenmesi, sıkılması, kurutulma-
  sı, ütülenmesi, preslenmesi suretiyle ütülenmesi (ısı ile yapıştıran
  presler dahil), ağartılması, boyanması, aprelenmesi, finisajı, emdiril-
  mesine mahsus makina ve cihazlar (84.50 pozisyonundakiler hariç)
  ve zemin kaplamalarının imalatında kullanılan (linoleum gibi) men-
  sucat veya diğer mesnetlere pasta kaplama makinaları; mensucatı
  top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya şekilli
  kesmeye mahsus makinalar:
8451.10.00.00.00  – Kuru temizleme makinaları
   – Kurutma makinaları:
8451.21  – – Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyenler:
8451.21.00.00.11  – – – Evlerde kullanılanlar
8451.21.00.00.19  – – – Diğerleri
8451.29.00.00.00  – – Diğerleri
8451.30.00.00.00  – Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil):
8451.40  – Yıkama, ağartma veya boyama makinaları
8451.40.00.00.11  – – Sanayide kullanılan yıkama makinaları
8451.40.00.00.12  – – Ağartma makinaları
8451.40.00.00.13  – – Boyama makinaları
8451.50  – Mensucatı top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya
      şekilli kesmeye mahsus makinalar
8451.50.00.00.11  – – Mensucatı top halinde sarmaya mahsus makinalar
8451.50.00.00.12  – – Mensucatı şekilli kesmeye mahsus makinalar
8451.50.00.00.19  – – Diğerleri
8451.80  – Diğer makinalar:
8451.80.10.00.00  – – Linoleum veya diğer zemin kaplamalarının imalatında, mensucat
        veya diğer mesnetlere pasta kaplama makinaları
8451.80.30.00.00  – – Apre ve finisaj makinaları
8451.80.80.00.00  – – Diğerleri
8451.90  – Aksam ve parçalar
8451.90.00.00.11  – – Ütü ve pres makinalarının aksam ve parçaları
8451.90.00.00.12  – – Kuru temizleme makinalarının aksam ve parçaları
8451.90.00.00.19  – – Diğerleri
   
84.52 Dikiş makinaları (84.40 pozisyonundaki kitap dikme makinaları hariç);
  özellikle dikiş makinaları için imal edilmiş mobilya, tabla ve mahfa-
  zalar; dikiş makinalarının iğneleri:
8452.10  – Ev tipi dikiş makinaları:
   – – Sadece düz dikiş yapan motorlu veya motorsuz dikiş makinaları
        (motorsuzların başı 16 kg.ı, motorluların ise motorla birlikte 17 kg.ı geç-
        meyenler); sadece düz dikiş yapan motorlu veya motorsuz dikiş maki-
        nalarının başları (motorsuz olanların 16 kg.ı, motorlu olanların ise motor-
        la birlikte 17 kg.ı geçmeyenler):
8452.10.11.00.00  – – – Birim değeri 65 €’ den fazla olanlar (iskelet,tabla ve mobilyalar hariç)
8452.10.19.00.00  – – – Diğerleri
   – – Diğer dikiş makinaları ve başları
8452.10.90.00.11  – – – Diğer dikiş yapan motorsuz dikiş makinaları ve başları
8452.10.90.00.12  – – – Diğer dikiş yapan motorlu dikiş makinaları ve başları
   – Diğer dikiş makinaları:
8452.21.00.00.00  – – Otomatik üniteler
8452.29  – – Diğerleri:
8452.29.00.00.11  – – – Dikiş makinası başları
8452.29.00.00.19  – – – Diğerleri
8452.30.00.00.00  – Dikiş makinaları iğneleri
8452.90  – Dikiş makinalarına mahsus mobilya, tabla, mahfaza ve bunlara mahsus
     aksam ve parçalar; Dikiş makinalarının diğer aksam ve parçaları
8452.90.00.10.00  – – MobiIya, tabla ve mahfazalar
8452.90.00.90.00  – – Diğerleri
84.53 Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi,
  deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline
  veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç):
8453.10.00.00.00  – Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlen-
     mesine mahsus makina ve cihazlar
8453.20.00.00.00  – Ayakkabı imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar
8453.80.00.00.00  – Diğer makina ve cihazlar
8453.90.00.00.00  – Aksam ve parçalar
   
84.54 Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları,
  döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları:
8454.10.00.00.00  – Tav ocakları
8454.20.00.00.00  – Külçe kalıpları ve döküm potaları
8454.30  – Döküm makinaları:
8454.30.10.00.00  – – Basınçlı döküm makinaları
8454.30.90.00.00  – – Diğerleri
8454.90  – Aksam ve parçalar
8454.90.00.00.11  – – Tav ocaklarına ait olanlar
8454.90.00.00.19  – – Diğerleri
   
84.55 Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri:
8455.10.00.00.00  – Boru imaline mahsus hadde makinaları
   – Diğer hadde makinaları:
8455.21  – – Sıcak hadde makinaları ve kombine haldeki sıcak ve soğuk hadde
       makinaları
8455.21.00.00.11  – – – Blum, kütük ve benzerlerini haddeleyerek enine kesitleri muayyen bazı
          ürünler haline sokan hadde makinaları (silindirleri oluklu hadde maki-
          naları)
8455.21.00.00.12  – – – Bandaj ve vagon tekerleklerine mahsus hadde makinaları
8455.21.00.00.19  – – – Diğerleri
8455.22.00.00.00  – – Soğuk hadde makinaları
8455.30  – Hadde silindirleri:
8455.30.10.00.00  – – Demir dökümden olanİar
   – – Dövülmüş çelikten olanlar:
8455.30.31.00.00  – – – Sıcak hadde iş silindirleri; sıcak ve soğuk hadde destek silindirleri
8455.30.39.00.00  – – – Soğuk hadde iş silindirleri
8455.30.90.00.00  – – Diğerleri
8455.90.00.00.00  – Diğer aksam ve parçalar
   
84.56 Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton
  ışınıyla, ultrasonik, elektro -erozyon, elektro -kimyasal, elektron ışını,
  ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus
  makina ve aletler, su püskürtmeli kesme makinaları:
   – Lazerle, fotonla veya diğer ışın yöntemleri ile
     çalışanlar:
8456.11  – – Lazerle çalışanlar:
8456.11.10.00.00  – – – Sadece veya esas itibarıyla baskılı devreler, baskılı devre montajları, 85.17
        pozisyonuna ait aksamlar veya otomatik bilgi işlem makinalarının üretiminde
        kullanılan türde olanlar
8456.11.90.00.00  – – – Diğerleri
8456.12  – – Fotonla veya diğer ışın yöntemleri ile çalışanlar:
8456.12.10.00.00  – – – Sadece veya esas itibarıyla baskılı devreler, baskılı devre montajları, 85.17
        pozisyonuna ait aksamlar veya otomatik bilgi işlem makinalarının üretiminde
        kullanılan türde olanlar
8456.12.90.00.00  – – – Diğerleri
8456.20.00.00.00  – Ultrasonik  yöntemi ile çalışanlar
8456.30  – Elektro -erozyon yöntemi ile çalışanlar:
   – – Sayısal kontrollü olanlar:
8456.30.11.00.00  – – – Tel – kesme
8456.30.19.00.00  – – – Diğerleri
8456.30.90.00.00  – – Diğerleri
8456.40.00.00.00  – Plazma arkı yöntemi ile çalışanlar
8456.50.00.00.00  – Su jeti kesme makinaları
8456.90  – Diğerleri:
8456.90.00.10.00  – – Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer
       mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar
8456.90.00.90.00  – – Diğerleri
 
84.57 Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgahlar
  ve çok istasyonlu transfer tezgahları:
8457.10  – İşleme merkezleri
   – – Yatay olanlar
8457.10.10.00.11  – – – 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar
8457.10.10.00.12  – – – 5 veya daha fazla hareketli eksenli olanlar
   – – Diğerleri
   – – – Köprülü tip olmayanlar:
8457.10.90.00.11  – – – – 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar
8457.10.90.00.12  – – – – 5 veya daha fazla hareketli eksenli olanlar
8457.10.90.00.13  – – – – Hızlı delik delme ve kılavuz çekme merkezleri
   – – – Köprülü tip olanlar:
8457.10.90.00.14  – – – – 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar
8457.10.90.00.15  – – – – 5 veya daha fazla hareketli eksenli olanlar
8457.20.00.00.00  – Tek istasyonlu tezgahlar
8457.30  – Çok istasyonlu transfer tezgahları
8457.30.10.00.00  – – Numerik kontrollü olanlar
8457.30.90.00.00  – – Diğerleri
   
84.58 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları ( tornalama merkezleri
  dahil):
   – Yatay torna tezgahları:
8458.11  – – Numerik kontrollü olanlar:
   – – – Tornalama merkezleri
8458.11.20.00.11  – – – – 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar
8458.11.20.00.12  – – – – 5 veya daha fazla hareketli eksenli olanlar
   – – – Otomatik torna tezgahları :
   – – – – Tek milli olanlar
8458.11.41.00.11  – – – – – 2 lineer eksenli olanlar
8458.11.41.00.12  – – – – – 2 lineer ve 1 döner eksenli olanlar
8458.11.41.00.13  – – – – – 3 lineer ve 1 döner eksenli olanlar
8458.11.41.00.19  – – – – – Diğerleri
8458.11.49.00.00  – – – – Çok milli olanlar
8458.11.80.00.00  – – – Diğerleri
8458.19.00.00.00  – – Diğerleri
   – Diğer torna tezgahları:
8458.91  – – Numerik kontrollü olanlar:
8458.91.20.00.00  – – – Tornalama merkezleri
8458.91.80.00.00  – – – Diğerleri
8458.99.00.00.00  – – Diğerleri
   
84.59 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye,
  diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları
  (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları
  (tornalama merkezleri dahil) hariç] :
8459.10.00.00.00  – Kızaklı işlem üniteleri
   – Diğer delme tezgahları:
8459.21.00.00.00  – – Numerik kontrollü olanlar
8459.29.00.00.00  – – Diğerleri
   – Diğer rayba -freze tezgahları:
8459.31.00.00.00  – – Numerik kontrollü olanlar
8459.39.00.00.00  – – Diğerleri
   – Diğer rayba tezgahları:
8459.41.00.00.00  – – Numerik kontrollü olanlar
8459.49.00.00.00  – – Diğerleri
   – Konsol tipi freze tezgahları:
8459.51.00.00.00  – – Numerik kontrollü olanlar
8459.59.00.00.00  – – Diğerleri
   – Diğer freze tezgahları:
8459.61  – – Numerik kontrollü olanlar:
8459.61.10.00.00  – – – Takım freze tezgahları
8459.61.90.00.00  – – – Diğerleri:
8459.69  – – Diğerleri:
8459.69.10.00.00  – – – Takım freze tezgahları
8459.69.90.00.00  – – – Diğerleri:
8459.70.00.00.00  – Diğer diş açma veya vida yuvası açma tezgahları
   
84.60 Metalleri veya sermetleri taşlama taşları  ,aşındırıcılar veya parlat-
  ma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama,
  honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlem-
  lerine mahsus tezgahlar ( 84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli
  taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç):
   – Düz yüzey taşlama tezgahları:
8460.12.00.00.00  – – Numerik kontrollü olanlar
8460.19.00.00.00  – – Diğerleri
   – Diğer taşlama tezgahları:
8460.22.00.00.00  – – Merkezsiz taşlama makineleri, numerik kontrollü olanlar
8460.23.00.00.00  – – Diğer silindirik taşlama makineleri, numerik kontrollü olanlar
8460.24.00.00.00  – – Diğerleri, numerik kontrollü olanlar
8460.29  – – Diğerleri:
8460.29.10.00.00  – – – Silindirik yüzeyler için taşlama tezgahları
8460.29.90.00.00  – – – Diğerleri
   – Bileme tezgahları (alet veya kesici takım için):
8460.31.00.00.00  – – Numerik kontrollü olanlar
8460.39.00.00.00  – – Diğerleri
8460.40  – Honlama veya lepleme tezgahları :
   – – Numerik kontrollü olanlar
8460.40.10.00.11  – – – Honlama tezgahları
8460.40.10.00.12  – – – Lepleme tezgahları
   – – Diğerleri
8460.40.90.00.11  – – – Honlama tezgahları
8460.40.90.00.12  – – – Lepleme tezgahları
8460.90  – Diğerleri:
8460.90.00.00.11  – – Rektifiye tezgahları
8460.90.00.00.19  – – Diğerleri
   
84.61 Metalleri veya sermetleri taIaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir
  yerinde beIirtilmeyen veya yer almayan planya,vargel, yiv açma,
  broş, dişli açma, dişli taşIama veya dişli tamamlama tezgahları,
  testere, diIme tezgahları ve diğer takım tezgahIarı:
8461.20  – Vargel ve yiv açma tezgahları
8461.20.00.00.11  – – Vargel tezgahları
8461.20.00.00.12  – – Yiv açma tezgahları
8461.30  – Broş tezgahları :
8461.30.10.00.00  – – Numerik kontrollü olanlar
8461.30.90.00.00  – – Diğerleri
8461.40  – Dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları:
   – – Dişli açma tezgahları:
   – – – Dişli çarkları açmaya mahsus olanlar:
8461.40.11.00.00  – – – – Numerik kontrollü olanlar
8461.40.19.00.00  – – – – Diğerleri
   – – – Diğer dişlileri açmaya mahsus olanlar:
8461.40.31.00.00  – – – – Numerik kontrollü olanlar
8461.40.39.00.00  – – – – Diğerleri
   – – Dişli taşlama veya tamamlama tezgahları:
   – – – Mikrometrik ayarlama sistemi olanlar (eksenlerinden herhangi birinin
          ayarlanma hassasiyeti en az 0,01 mm. olanlar):
   – – – – Numerik kontrollü olanlar
8461.40.71.00.11  – – – – – Dişli taşlama tezgahları
8461.40.71.00.12  – – – – – Dişli tamamlama tezgahları
   – – – – Diğerleri
8461.40.79.00.11  – – – – – Dişli taşlama tezgahları
8461.40.79.00.12  – – – – – Dişli tamamlama tezgahları
   – – – Diğerleri
8461.40.90.00.11  – – – – Dişli taşlama tezgahları
8461.40.90.00.12  – – – – Dişli tamamlama tezgahları
8461.50  – Testere tezgahları ve dilme tezgahları:
   – – Testere tezgahları:
8461.50.11.00.00  – – – Testeresi daire şeklinde olanlar
8461.50.19.00.00  – – – Diğerleri
8461.50.90.00.00  – – Dilme tezgahları
8461.90.00.00.00  – Diğerleri
   
84.62 Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye
  mahsus takım tezgahları (presler dahil) (hadde makinaları hariç); metalleri
  kavislendirmeye, katlamaya,düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye,
  taslak çıkartmaya, şataflamaya veya dişlemeye mahsus takım tezgahları
  (presler, dilme hatları, uzunlamasına kesme hatları dahil) (çekme tezgahları
  hariç); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler:
   – Dövme, kalıpta dövme (presler dahil) ve sıcak çekiçler için sıcak
     şekillendirme makineleri:
8462.11  – – Kapalı kalıp dövme makineleri:
8462.11.10.00.00  – – – Numerik kontrollü olanlar
8462.11.90.00.00  – – – Diğerleri
8462.19  – – Diğerleri:
8462.19.10.00.00  – – – Numerik kontrollü olanlar
8462.19.90.00.00  – – – Diğerleri
   – Yassı ürünler için kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassı-
      laştırma tezgahları (abkant presler dahil):
8462.22  – – Profil şekillendirme makineleri:
8462.22.10.00.00  – – – Numerik kontrollü olanlar
8462.22.90.00.00  – – – Diğerleri
8462.23.00.00.00  – – Numerik kontrollü abkant presler
8462.24.00.00.00  – – Numerik kontrollü panel bükücüler
8462.25.00.00.00  – – Numerik kontrollü rulo şekillendirme makineleri
8462.26.00.00.00  – – Numerik kontrollü diğer kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassı-
       laştırma tezgahları
8462.29 00 00 00  – – Diğerleri
   – Yassı ürünler için dilme hatları, uzunlamasına kesme hatları ve diğer
     makasla kesme tezgahları (presler hariç) (kombine haldeki zımbalı kesme ve
     makasla kesme tezgahları hariç):
8462.32  – – Dilme hatları ve uzunlamasına kesme hatları:
8462.32.10.00.00  – – – Numerik kontrollü olanlar
8462.32.90.00.00  – – – Diğerleri
8462.33.00.00.00  – – Numerik kontrollü makasla kesme tezgahları
8462.39.00.00.00  – – Diğerleri
   – Yassı ürünler için zımbalı kesme, taslak çıkarma veya dişleme tezgahları
    (presler hariç) (kombine haldeki zımbalı kesme ve makasla kesme tezgahları dahil):
8462.42  – – Numerik kontrollü olanlar:
8462.42.00.00.11  – – – Zımbalı kesme tezgahları
8462.42.00.00.19  – – – Diğerleri
8462.49  – – Diğerleri:
8462.49.00.00.11  – – – Zımbalı kesme makinaları
8462.49.00.00.19  – – – Diğerleri
   – Tüp, boru, içi boş profil ve çubuk işleme makineleri (presler hariç):
8462.51.00.00.00  – – Numerik kontrollü olanlar
8462.59.00.00.00  – – Diğerleri
   – Soğuk metal işleme presleri:
8462.61  – – Hidrolik presler:
   – – – Numerik Kontrollü olanlar
8462.61.10.10.00  – – – – Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya
          metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler
8462.61.10.90.00  – – – – Diğerleri
   – – – Diğerleri:
8462.61.90.10.00  – – – – Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya
           metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler
8462.61.90.90.00 – – – -Diğerleri
8462.62  – – Mekanik presler:
8462.62.10.00.00  – – – Numerik Kontrollü olanlar
8462.62.90.00.00  – – – Diğerleri
8462.63  – – Servo presler:
8462.63.10.00.00  – – – Numerik Kontrollü olanlar
8462.63.90.00.00  – – – Diğerleri
8462.69  – – Diğerleri:
   – – – Numerik Kontrollü olanlar
8462.69.10.10.00  – – – – Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya
          metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler
8462.69.10.90.00  – – – – Diğerleri
   – – – Diğerleri:
8462.69.90.10.00  – – – – Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya
           metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler
8462.69.90.90.00 – – – -Diğerleri
8462.90  – Diğerleri:
8462.90.10.00.00  – – Numerik Kontrollü olanlar
   – – Diğerleri:
8462.90.90.00.11  – – – Jant düzeltme makinaları
8462.90.90.00.19  – – – Diğerleri
84.63 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer
  takım tezgahları:
8463.10  – Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları:
8463.10.10.00.00  – – TeI çekme makinaları
8463.10.90.00.00  – – Diğerleri
8463.20  – Diş açma makinaları
8463.20.00.00.11  – – Ezerek vida dişi açma makinaları
8463.20.00.00.19  – – Diğerleri
8463.30.00.00.00  – Tel işlemeye mahsus makinalar
8463.90.00.00.00  – Diğerleri
   
84.64 Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddele-
  ri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar:
8464.10.00.00.00  – Testere makinaları
8464.20  – Taşlama veya parlatma makinaları:
   – – Camı işlemeye mahsus olanlar:
8464.20.11.00.00  – – – Optik camlar için olanlar
8464.20.19.00.00  – – – Diğerleri
8464.20.80.00.00  – – Diğerleri
8464.90.00.00.00  – Diğerleri
 
84.65 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri
  sert maddeleri işlemeye mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama,
  yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus makinalar dahil):
8465.10  – Çeşitli makina işlemlerini bu işlemler arasında alet değiştirmeden
      yapan makinalar:
8465.10.10.00.00  – –  Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi elle yapılanlar
8465.10.90.00.00  – –  Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi otomatik olarak
        yapılanlar
8465.20.00.00.00  – İşleme merkezleri
   – Diğerleri:
8465.91  – – Testere makinaları :
8465.91.10.00.00  – – – Şerit testereler
8465.91.20.00.00  – – – Dairevi testereler
8465.91.90.00.00  – – – Diğerleri
8465.92  – – Planya,freze veya keserek kalıplama makinaları
8465.92.00.00.11  – – – Planya makinaları
8465.92.00.00.12  – – – Freze makinaları
8465.92.00.00.13  – – – Keserek kalıplama makinaları
8465.93  – – Taşlama,zımparalama veya parlatma makinaları
8465.93.00.00.11  – – – Taşlama makinaları
8465.93.00.00.12  – – – Zımparalama makinaları
8465.93.00.00.13  – – – Parlatma makinaları
8465.94.00.00.00  – – Bükme veya birleştirme makinaları
8465.95.00.00.00  – – Delik açma veya zıvanalama makinaları
8465.96.00.00.00  – – Yarma,dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları
8465.99  – – Diğerleri:
8465.99.00.00.11  – – – Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar
8465.99.00.00.19  – – – Diğerleri
   
84.66 Sadece veya esas itibariyle 84.56 ila 84.65 pozisyonlarındaki makina-
  larda kullanılmaya elverişli aksam, parça ve aksesuar (işlenecek par-
  çaları tutucular ve alet tutucuları, otomatik şekilde açılan pafta kafa-
  ları, taksim edici tertibat ve makinalara mahsus diğer tertibat dahil);
  elde kullanılmaya mahsus her türlü el aletlerinin alet tutucuları:
8466.10  – Alet tutucuları ve otomatik şekilde açılan pafta kafaları:
   – – Alet tutucuları:
8466.10.20.00.00  – – – Aynalar, kıskaçlar ve kovanlar
   – – – Diğerleri:
8466.10.31.00.00  – – – – Torna tezgahlarına mahsus olanlar
8466.10.38.00.00  – – – – Diğerleri
8466.10.80.00.00  – – Otomatik şekilde açılan pafta kafaları
8466.20  – İşlenecek parçaları tutucular:
8466.20.20.00.00  – – Özel uygulamalar için takım ve aparatlar; standart takım ve
        aparatların parçalarından oluşan setler
   – – Diğerleri:
   – – – Torna tezgahlarına mahsus olanlar
8466.20.91.00.11  – – – – Torna aynaları
8466.20.91.00.19  – – – – Diğerleri
8466.20.98.00.00  – – – Diğerleri
8466.30.00.00.00  – Makinalara ait taksim edici tertibat ve diğer özel tertibat
   – Diğerleri:
8466.91  – – 84.64 Pozisyonundaki makinalara ait olanlar:
8466.91.20.00.00  – – – Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar
8466.91.95.00.00  – – – Diğerleri
8466.92  – – 84.65 Pozisyonundaki makinalara ait olanlar:
8466.92.20.00.00  – – – Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar
8466.92.80.00.00  – – – Diğerleri
8466.93  – – 84.56 ila 84.61 Pozisyonlarındaki makinalara  ait olanlar
8466.93.40.00.00  – – – 8456.11.10, 8456.12.10, 8456.20, 8456.30, 8457.10, 8458.91, 8459.21.00
        8459.61 veya 8461.50 alt pozisyonlarında yer alan ve sadece veya esas itibarıyla
        baskılı devreler, baskılı devre montajları, 85.17 pozisyonuna ait aksamlar, veya
        otomatik bilgi işlem makinalarına ait aksamların üretiminde kullanılan türde
       makinalara ait aksam parça ve aksesuarlar
   – – – Diğerleri:
8466.93.50.00.00  – – – – 8456.50.00 alt pozisyonundaki makinere ait olanlar
8466.93.60.00.00  – – – – Diğerleri
8466.94  – – 84.62 veya 84.63 Pozisyonlarındaki makinalara
        ait olanlar:
8466.94.00.10.00  – – – Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus
             preslere ve metal tozlarını sıkıştırarak balya
              yapmaya mahsus preslere ait olanlar
8466.94.00.90.00  – – – Diğerleri
   
84.67  El ile kullanılan, pnömatik ,hidrolik veya  elektrikli ya da elektriksiz
   kendinden motorlu olan aletler :
   – Pnömatik aletler:
8467.11  – – Rotatif tiptekiler (kombine haldeki rotatif darbeli olanlar dahil):
8467.11.10.00.00  – – – Metal işlemek için olanlar
   – – – Diğerleri
8467.11.90.00.11  – – – – Garaj, atölye ve benzeri yerlerde kullanılan hava tazyikli gres
            tabancaları
8467.11.90.00.19  – – – – Diğerleri
8467.19.00.00.00  – – Diğerleri
   – Kendinden elektrik motorlu olanlar:
8467.21  – – Her tür matkaplar:
8467.21.10.00.00  – – – Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilenler
   – – – Diğerleri:
8467.21.91.00.00  – – – – Elektropnömatik olanlar
8467.21.99.00.00  – – – – Diğerleri
8467.22  – – Testereler:
8467.22.10.00.00  – – – Zincir testereler
8467.22.30.00.00  – – – Dairesel testereler
8467.22.90.00.00  – – – Diğerleri
8467.29  – – Diğerleri:
8467.29.20.00.00  – – – Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilenler
   – – – Diğerleri:
   – – – – BileyiciIer ve taşlayıcılar:
8467.29.51.00.00  – – – – – Köşe taşlayıcıIar
8467.29.53.00.00  – – – – – KayışIı bileyiciler
8467.29.59.00.00  – – – – – Diğerleri
8467.29.70.00.00  – – – – Planyalar
8467.29.80.00.00  – – – – Çit makasları ve çim biçme makasları
8467.29.85.00.00  – – – – Diğerleri
   – Diğer aletler:
8467.81.00.00.00  – – Zincirli testereler
8467.89  – – Diğerleri
   – – – Hidrolik olanlar:
8467.89.00.11.00  – – – – Delme veya sondaj makinaları
8467.89.00.19.00  – – – – Diğerleri
8467.89.00.90.00  – – – Diğerleri
   – Aksam ve parçalar:
8467.91  – –  Zincir testerelere ait olanlar
8467.91.00.10.00  – – – Kendinden elektrik motorlu olanlar
8467.91.00.90.00  – – – Diğerleri
8467.92.00.00.00  – – Pnömatik aletlere ait olanlar
8467.99  – – Diğerleri
   – – – Hidrolik olanlar:
8467.99.00.11.00  – – – – Delme veya sondaj makinalarına ait olanlar
8467.99.00.19.00  – – – – Diğerleri
8467.99.00.20.00  – – – Kendinden elektrik motorlu olanlara ait olanlar
8467.99.00.90.00  – – – Diğerleri
   
84.68 Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye el-
  verişli olsun olmasın) (85.15 pozisyonundakiler hariç); gazla çalışan
  satıh tavlamaya mahsus makina ve cihazlar:
8468.10.00.00.00  – Elle kullanılan şalümolar
8468.20  – Gazla çalışan diğer makina ve cihazlar
8468.20.00.00.11  – – Termoplastik maddeler için kaynak cihazları
8468.20.00.00.19  – – Diğerleri
8468.80.00.00.00  – Diğer makina ve cihazlar
8468.90  – Aksam ve parçalar:
8468.90.00.10.00  – – Lehim yapmaya mahsus makina ve cihazlara ait olanlar
   – – Diğerleri
8468.90.00.90.11  – – – Satıh tavlama makina ve cihazlarına ait olanlar
8468.90.00.90.19  – – – Diğerleri
   
[84.69]
   
84.70 Hesap makinaları ve hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri
  kaydeden, kaydedilen bilgileri  yeniden veren ve gösteren cep tipi
  makinalar; hesaplama tertibatı olan muhasebe makinaları,
  posta pulu yerine kullanılan damga basan makinalar, bilet basma
  ve verme makinaları ve benzeri cihazlar; yazar kasalar:
8470.10.00.00.00  – Harici bir elektrikli güç kaynağı olmaksızın çalışabilen elektronik
     hesap makinaları ve hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri kay-
     deden, kaydedilen bilgileri  yeniden veren ve gösteren cep tipi
     makinalar
   – Diğer elektronik hesap makinaları:
8470.21.00.00.00  – – Yazma tertibatı olanlar
8470.29.00.00.00  – – Diğerleri
8470.30.00.00.00  – Diğer hesap makinaları
8470.50  – Yazar kasalar
8470.50.00.00.11  – –  Satış noktası terminalleri (POS makinaları)
8470.50.00.00.19  – –  Diğerleri
8470.90  – Diğerleri
8470.90.00.00.11  – – Posta pulu yerine kullanılan damga basan makinalar
8470.90.00.00.12  – – Bilet basma ve verme makinaları
8470.90.00.00.19  – – Diğerleri
   
84.71 Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik
  bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik
  okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait
  makinalar ile bu verileri işleyen makinalar:
8471.30.00.00.00 – Portatif otomatik bilgi işlem makinaları ( en az bir merkezi işlem
    birimi, bir klavye ve bir ekrandan oluşan ve ağırlığı 10 kg.ı geçmeyenler)
   – Diğer otomatik bilgi işlem makinaları:
8471.41  – – Aynı kabin içinde en az bir merkezi işlem birimi ve bir giriş bir çıkış
       birimi bulunanlar (birbirlerine bağlı olsun olmasın) :
8471.41.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8471.41.00.90.00  – – – Diğerleri
8471.49  – – Diğerleri ( sistem halinde getirilenler):
8471.49.00.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8471.49.00.90.00  – – – Diğerleri
8471.50  – 8471.41 veya  8471.49 alt pozisyonlarında yer alanların dışındaki bilgi
     işlem birimleri ( aynı kabin içinde bellek birimi, giriş birimi, çıkış
     biriminden bir veya ikisini içersin içermesin):
8471.50.00.10.00  – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8471.50.00.90.00  – – Diğerleri
8471.60  – Giriş birimleri ve çıkış birimleri  ( aynı kabin içinde bellek birimi
     içersin içermesin) :
   – – Klavyeler:
8471.60.60.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8471.60.60.90.00  – – – Diğerleri
   – – Diğerleri:
8471.60.70.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
   – – – Diğerleri:
8471.60.70.90.11  – – – – Optik okuyucular
8471.60.70.90.12  – – – – Manyetik kod okuyucular
8471.60.70.90.13  – – – – Işıklı kalem
8471.60.70.90.14  – – – – Mouse
8471.60.70.90.15  – – – – Plotter (çizici)
8471.60.70.90.16  – – – – Digitizer
8471.60.70.90.19  – – – – Diğerleri
8471.70  – Bellek birimleri :
   – – Ana bellek birimleri:
8471.70.20.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8471.70.20.90.00  – – – Diğerleri
   – – Diğerleri:
   – – – Disk birimleri:
   – – – – Optik olanlar (manyeto-optik olanlar dahil):
8471.70.30.10.00  – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8471.70.30.90.00  – – – – – Diğerleri
   – – – – Diğerleri:
   – – – – – Hard disk sürücü:
8471.70.50.10.00  – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8471.70.50.90.00  – – – – – – Diğerleri
   – – – – – Diğerleri:
8471.70.70.10.00  – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8471.70.70.90.00  – – – – – – Diğerleri
   – – – Manyetik teyp birimleri:
8471.70.80.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8471.70.80.90.00  – – – – Diğerleri
   – – – Diğerleri:
8471.70.98.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8471.70.98.90.00  – – – – Diğerleri
8471.80.00.00.00  – Otomatik bilgi işlem makinalarının diğer birimleri
8471.90.00.00.00  – Diğerleri
   
84.72 Diğer büro makinaları (hektografik veya mumlu kağıtla çalışan teksir
  makinaları, adres basma makinaları, para ayırma, sayma veya paket-
  leme makinaları, otomatik banknot verme makinaları, kurşun kalem
  açma cihazları, delikli veya tel zımba makinaları gibi):
8472.10.00.00.00  – Teksir makinaları
8472.30.00.00.00  – Mektupları tasnif etmeye veya katlamaya veya mektupları zarflara
     veya bantlara yerleştirmeye, mektupları açmaya, kapamaya veya
     mühürlemeye ve posta pullarını yapıştırmaya veya iptal etmeye
     mahsus makinalar
8472.90  – Diğerleri:
8472.90.10.00.00  – – Metal paraları ayıran, sayan veya paketleyen makinalar
   – – Diğerleri:
8472.90.80.10.00  – – – Çek yazma makinaları
8472.90.80.20.00  – – – Adres basma makinaları
8472.90.80.30.00  – – – Adres plakalarını stampa etme makinaları
   – – – Diğerleri:
8472.90.80.90.11  – – – – Kurşun kalem açma cihazları
8472.90.80.90.12  – – – – Delgeç veya tel zımba makinaları
8472.90.80.90.13  – – – – Banknot sayma makinası
8472.90.80.90.19  – – – – Diğerleri
   
84.73 Sadece veya esas itibariyle 84.70 ila 84.72 pozisyonlarındaki makina
  ve cihazlarda kullanılmaya elverişli aksam, parça ve aksesuarlar
  (kutular, kılıflar ve benzerleri hariç):
   – 84.70 Pozisyonundaki makinalara ait aksam, parça ve aksesuar:
8473.21  – – 8470.10, 8470.21 veya 8470.29 Alt pozisyonlarındaki elektronik
       hesap makinalarına ait olanlar :
8473.21.10.00.00  – – – Birleştirilmiş elektronik aksam , parça ve aksesuar
8473.21.90.00.00  – – – Diğerleri
8473.29  – – Diğerleri :
8473.29.10.00.00  – – – Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar
   – – – Diğerleri
8473.29.90.00.11  – – – – Muhasebe makinalarına ait olanlar
8473.29.90.00.12  – – – – Yazar kasalara ait olanlar
8473.29.90.00.19  – – – – Diğer hesap makinalarına ait olanlar
8473.29.90.00.29  – – – – Diğerleri
8473.30  – 84.71 Pozisyonundaki makinalara ait aksam, parça ve aksesuar :
8473.30.20.00.00  – – Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar
8473.30.80.00.00  – – Diğerleri
8473.40  – 84.72 Pozisyonundaki makinalara ait aksam, parça ve aksesuar :
8473.40.10.00.00  – – Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar
   – – Diğerleri
8473.40.80.00.11  – – – Çek yazan makinalara ait olanlar
8473.40.80.00.12  – – – Adres plakaları
8473.40.80.00.19  – – – Diğerleri
8473.50  – 84.70 ila 84.72 Pozisyonlarındaki makinalardan iki veya daha faz-
     lasında aynı derecede kullanılmaya uygun olan aksam, parça ve
     aksesuar:
8473.50.20.00.00  – – Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar:
8473.50.80.00.00  – – Diğerleri
   
84.74 Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri (toz ve
  hamur halinde olanlar dahil) tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya, yıka-
  maya,kırmaya, öğütmeye, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus ma-
  kina ve cihazlar; mineral katı yakıtları, seramik hamurlarını, sertleş-
  memiş çimentoyu, alçıyı ve toz veya hamur halindeki diğer mineral
  maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil ver-
  meye mahsus makina ve cihazlar; kumdan dökümhane kalıpları yap-
  maya mahsus makinalar:
8474.10  – Tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya veya yıkamaya mahsus  maki-
     nalar :
8474.10.00.10.00  – – Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye veya yıkamaya
        mahsus makinalar
8474.10.00.90.00  – – Diğerleri
8474.20  – Kırmaya veya öğütmeye mahsus makinalar:
8474.20.00.10.00  – – Taş kırma makinaları
8474.20.00.90.00  – – Diğerleri
   – Karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar:
8474.31.00.00.00  – – Beton veya harç karıştırıcılar
8474.32.00.00.00  – – Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar
8474.39.00.00.00  – – Diğerleri
8474.80  – Diğer makina ve cihazlar
8474.80.10.00.00  – – Seramik hamurlarını aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil
        vermeye mahsus makina ve cihazlar
   – – Diğerleri:
8474.80.90.00.11  – – – Kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar (maça makinası)
8474.80.90.00.12  – – – Kiremit ve tuğla veya biriket yapmaya mahsus makina ve cihazlar
8474.80.90.00.13  – – – Beton blok yapmaya mahsus makina ve cihazlar
8474.80.90.00.19  – – – Diğerleri
8474.90  – Aksam ve parçalar:
   – – Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar:
8474.90.10.10.00  – – – Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya
          mahsus makinalara ait olanlar
   – – – Diğerleri
8474.90.10.90.11  – – – – Beton ve taş kırma makinalarına ait olanlar
8474.90.10.90.12  – – – – Tasnif etme makinalarına ait olanlar
8474.90.10.90.13  – – – – Öğütme makinalarına ait olanlar
8474.90.10.90.19  – – – – Diğerleri
   – – Diğerleri:
8474.90.90.10.00  – – – Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya
          mahsus makinalara ait olanlar
   – – – Diğerleri
8474.90.90.90.11  – – – – Beton ve taş kırma makinalarına ait olanlar
8474.90.90.90.12  – – – – Tasnif etme makinalarına ait olanlar
8474.90.90.90.13  – – – – Öğütme makinalarına ait olanlar
8474.90.90.90.19  – – – – Diğerleri
   
84.75 Elektrik veya elektronik ampullerin, tüplerin veya valflerin veya flaş
  ampullerinin cam zarflar içinde montajına mahsus makinalar; cam
  veya cam eşyanın imaline veya sıcak olarak işlenmesine mahsus
  makinalar:
8475.10.00.00.00  – Elektrik veya elektronik ampullerin, tüplerin veya valflerin veya
     flaş ampullerinin cam zarflar içinde montajına mahsus makinalar
   – Cam veya cam eşyanın imaline veya sıcak olarak işlenmesine
     mahsus makinalar :
8475.21.00.00.00  – – Optik liflerin ve taslaklarının imaline mahsus makinalar
8475.29.00.00.00  – – Diğerleri
8475.90  – Aksam ve parçalar
8475.90.10.00.00  – – 8475.21.00 alt pozisyonundaki makinalara ait olanlar
8475.90.90.00.00  – – Diğerleri
   
84.76 Otomatik satış makinaları (posta pulu, sigara, yiyecek veya içecek
  makinaları gibi) (para bozma makinaları dahil):
   – Otomatik içecek satış makinaları:
8476.21.00.00.00  – – Isıtma veya soğutma tertibatı olanlar:
8476.29.00.00.00  – – Diğerleri
   – Diğer makinalar:
8476.81.00.00.00  – – Isıtma veya soğutma tertibatı olanlar
8476.89  – – Diğerleri:
8476.89.10.00.00  – – – Para bozma makineleri
8476.89.90.00.00  – – – Diğerleri
8476.90  – Aksam ve parçalar
8476.90.10.00.00  – – Para bozma makinalarına ait olanlar
8476.90.90.00.00  – – Diğerleri
84.77 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan
  kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın
  imaline mahsus makina ve cihazlar:
8477.10.00.00.00  – Enjeksiyon makinaları
8477.20.00.00.00  – Ekstrüzyon makinaları
8477.30.00.00.00  – Püskürtme döküm makinaları
8477.40  – Vakumlu döküm makinaları ve ısıtarak şekil veren diğer makinalar
8477.40.00.00.11  – – Vakumlu döküm makinaları
8477.40.00.00.19  – – Isıtarak şekil veren diğer makinalar
   – Şekil vermeye veya döküm yapmaya mahsus diğer makina ve ci-
     hazlar:
8477.51  – – Dış Iastiğin dökümüne veya sırt kaplamasına mahsus veya iç las-
       tiğin dökümüne veya başka bir usulle şekil verilmesine mahsus
       makinalar
8477.51.00.00.11  – – – Dış lastiğin dökümüne mahsus makinalar
8477.51.00.00.12  – – – Sırt kaplamasına mahsus makinalar
8477.51.00.00.13  – – – İç lastiğin dökümüne mahsus makinalar
8477.51.00.00.14  – – – Başka bir usulle şekil verilmesine mahsus makinalar
8477.59  – – Diğerleri :
8477.59.10.00.00  – – – Presler
8477.59.80.00.00  – – – Diğerleri
8477.80  – Diğer makina ve cihazlar:
   – – Sünger görünüşlü veya gözenekli ürünlerin imaline mahsus olanlar
8477.80.11.00.00  – – – Reaktif reçinelerin işlenmesine mahsus makinalar
8477.80.19.00.00  – – – Diğerleri
   – – Diğerleri:
8477.80.91.00.00  – – – Parçalara ayırma makinaları
8477.80.93.00.00  – – – Karıştırıcılar, yoğurucular ve çırpıcılar
8477.80.95.00.00  – – – Kesme, yarma ve soyma makinaları
8477.80.99.00.00  – – – Diğerleri
8477.90  – Aksam ve parçalar :
8477.90.10.00.00  – – Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar
8477.90.80.00.00  – – Diğerleri
   
84.78 Bu fasılın başka pozisyonIarında belirtilmeyen veya yer almayan
  tütünün hazırlanmasına veya işlenmesine mahsus makina ve
  cihazlar:
8478.10  – Makina ve cihazlar:
8478.10.00.00.11  – – Tütün veya damar kıyım makina ve cihazları
8478.10.00.00.12  – – Sigara, puro veya sigarillo imaline mahsus makina ve cihazlar
8478.10.00.00.19  – – Diğerleri
8478.90.00.00.00  – Aksam ve parçalar
   
84.79 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan
  kendine özgü bir fonksiyonu olan makinalar ve mekanik cihazlar:
8479.10  – Bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılmaya mahsus makina
     ve cihazlar
8479.10.00.00.11  – – Yol çizme makinaları
8479.10.00.00.12  – – Beton serme ve dökme makinaları
8479.10.00.00.19  – – Diğerleri
8479.20  – Hayvansal veya sabit bitkisel veya mikrobiyal katı veya sıvı yağların
    çıkarılmasına veya hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar
8479.20.00.00.11  – – Sabun kalıplama veya kesme makina ve cihazları
8479.20.00.00.19  – – Diğerleri
8479.30  – Ağaç veya diğer lifli maddelerden Ievha imaline mahsus presler ve
     ağaç veya mantar işlemeye mahsus diğer makina ve cihazlar :
8479.30.10.00.00  – – Presler
8479.30.90.00.00  – – Diğerleri
8479.40.00.00.00  – İp, halat veya kablo bükme makinaları
8479.50.00.00.00  – Sınai robotlar (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya
     yer almayan)
8479.60.00.00.00  – Suyun buharlaşması yoluyla havayı soğutan cihazlar
   – Yolcu biniş köprüleri:
8479.71.00.00.00  – – Havalimanlarında kullanılan türde olanlar
8479.79.00.00.00  – – Diğerleri
   – Diğer makina ve cihazlar:
8479.81.00.00.00  – – Metallerin işlenmesine mahsus olanlar (eIektrik tellerini bobin
       halinde sarmaya mahsus olanlar dahil)
8479.82.00.00.00  – – Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, eleme, kalburlama, homo –
       jenleştirme,sübye hale getirme makinaları
8479.83.00.00.00  – – Soğuk izostatik presler
8479.89  – – Diğerleri:
8479.89.30.00.00  – – – Hidrolik maden direkleri (hareketli)
8479.89.60.00.00  – – – Merkezi yağlama sistemleri
8479.89.70.00.00  – – – Sadece veya esas itibarıyla baskılı devre montajlarının üretiminde kullanılan türde
         otomatik elektronik komponent dizgi makinaları
   – – – Diğerleri:
8479.89.97.10.00  – – – -Toprak eşya imalinde kullanılan makinalar
8479.89.97.20.00  – – – – Fırça imaline mahsus makina ve cihazlar, pompa tipindeki otomatik
                makina gresörleri,   otomatik ayakkabı boyama cihazları
8479.89.97.30.00  – – – – Su içinde çalışan şalumolar; kayaları ve  betonu kesmeye veya
               bunlar üzerinde delik açmaya mahsus cihazlar
   – – – – Diğerleri:
8479.89.97.90.11  – – – – – Lastik sökme ve takma makinaları
8479.89.97.90.12  – – – – – Peron ayırıcı kapı sistemleri
8479.89.97.90.13  – – – – – Makaron veya filtre çubuğu yapma makinaları
8479.89.97.90.19  – – – – – Diğerleri
8479.90  – Aksam ve parçalar:
8479.90.15.00.00  – – 8479.89.70 alt pozisyonundaki makinalara ait olanlar
   – – Diğerleri:
   – – – Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar:
8479.90.20.10.00  – – – – Su içinde çalışan şalumolar; kayaları ve  betonu kesmeye veya
               bunlar üzerinde delik açmaya mahsus cihazlara ait olanlar
   – – – – Diğerleri:
8479.90.20.90.11  – – – – – İp, halat ve kablo  makinalarına ait olanlar
8479.90.20.90.19  – – – – – Diğerleri
   – – – Diğerleri:
8479.90.70.10.00  – – – – Su içinde çalışan şalumolar; kayaları ve   betonu kesmeye veya
                bunlar üzerinde delik açmaya mahsus cihazlara ait olanlar
   – – – – Diğerleri:
8479.90.70.90.11  – – – – – İp, halat ve kablo makinalarına ait olanlar
8479.90.70.90.19  – – – – – Diğerleri
   
84.80 Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları); döküm plaka-
  ları;döküm modelleri; metaller (külçe kalıpları hariç), metal karbürler,
  cam,mineral maddeler, kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar:
8480.10.00.00.00  – Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları)
8480.20.00.00.00  – Döküm plakaları
8480.30  – Döküm modelleri:
8480.30.10.00.00  – – Ahşap olanlar
   – – Diğerleri:
   – – – Demir dökümden, demirden, çelikten veya aluminyumdan olanlar
8480.30.90.10.11  – – – – Aluminyumdan olanlar
8480.30.90.10.19  – – – – Diğerleri
8480.30.90.20.00  – – – Bakırdan olanlar
8480.30.90.80.00  – – – Plastikten olanlar
   – MetalIer veya metal karbürIer için kalıplar:
8480.41.00.00.00  – – Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar
8480.49.00.00.00  – – Diğerleri
8480.50.00.00.00  – Cam kalıpları
8480.60.00.00.00  – Mineral maddeler için kalıplar
   – Kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar:
8480.71.00.00.00  – – Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar
8480.79.00.00.00  – – Diğerleri
   
84.81 Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için
  musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar (basınç düşürücü
  valfler ile termostatik kontrollü valfler dahil):
8481.10  – Basınç düşürücü valfler:
8481.10.05.00.00  – – Filtre veya yağlayıcılarla kombine  halde olanlar
   – – Diğerleri:
8481.10.19.00.00  – – – Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar
8481.10.99.00.00  – – – Diğerleri
8481.20  – Yağlı hidrolik veya pnömatik transmisyon valfleri:
8481.20.10.00.00  – – Yağlı hidrolik güç transmisyon kontrol valfleri
8481.20.90.00.00  – – Pnömatik güç transmisyon kontrol valfleri
8481.30  – Çek valfIeri (dönüşsüz):
8481.30.91.00.00  – – Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar
8481.30.99.00.00  – – Diğerleri
8481.40  – Emniyet veya bırakma (relief) valfleri:
8481.40.10.00.00  – – Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar
8481.40.90.00.00  – – Diğerleri
8481.80  – Diğer cihazlar:
   – – Sıhhi tesisat musluk ve valfleri:
8481.80.11.00.00  – – – Karıştırıcı valfler
   – – – DiğerIeri
   – – – – Musluklar:
8481.80.19.00.01  – – – – – Sensörlü olanlar
8481.80.19.00.09  – – – – – Diğerleri
8481.80.19.00.12  – – – – Valfler
   – – Merkezi ısıtma radyatör valfleri:
8481.80.31.00.00  – – – Termostatik kontrollü valfler
8481.80.39.00.00  – – – Diğerleri
8481.80.40.00.00  – – Pnömatik tekerlekler ve iç lastikler için valfler (sübaplar)
   – – Diğerleri:
   – – – Process kontrol valfleri:
8481.80.51.00.00  – – – – Isı ayarlayıcı valfler
8481.80.59.00.00  – – – – Diğerleri
   – – – Diğerleri:
   – – – – Sürgülü valfler:
8481.80.61.00.00  – – – – – Demir dökümden olanlar
8481.80.63.00.00  – – – – – Çelikten olanlar
8481.80.69.00.00  – – – – – Diğerleri
   – – – – Globe (stop) valfler:
8481.80.71.00.00  – – – – – Demir dökümden olanlar
8481.80.73.00.00  – – – – – Çelikten olanlar
8481.80.79.00.00  – – – – – Diğerleri
8481.80.81.00.00  – – – – Küresel ve konik valfler
8481.80.85.00.00  – – – – Kelebek valfler
8481.80.87.00.00  – – – – Diyafram valfler
   – – – – Diğerleri
8481.80.99.00.11  – – – – – Yangın hidrantları
8481.80.99.00.12  – – – – – Sulama hidrantları
8481.80.99.00.13  – – – – – Buhar kapanları
   – – – – – Diğerleri:
8481.80.99.00.21  – – – – – – Metal dökümden olanlar
8481.80.99.00.29  – – – – – – Diğerleri
8481.90  – Aksam ve parçalar:
8481.90.00.00.11  – – Metal dökümden olanlar
8481.90.00.00.19  – – Diğerleri
   
84.82 Bilyalı veya makaralı yataklar (rulmanlar):
8482.10  – Bilyalı yataklar (rulmanlar):
   – – En büyük dış çapı 30 mm.yi geçmeyenler
8482.10.10.00.11  – – – Dış çapı 9 mm.yi geçmeyenler
8482.10.10.00.12  – – – Dış çapı 9 mm.yi geçen fakat 30 mm.yi geçmeyenler
   – – Diğerleri
8482.10.90.00.11  – – – Dış çapı 30 mm.yi geçen fakat 52 mm.yi geçmeyenler
8482.10.90.00.12  – – – Dış çapı 52 mm.yi geçen fakat 100 mm.yi geçmeyenler
8482.10.90.00.13  – – – Dış çapı 100 mm.den daha fazla olanlar
8482.20.00.00.00  – Konik makaralı yataklar (rulmanlar) (monte edilmek üzere hazırlanmış konik
     bilezik ve makara grupları dahil)
8482.30.00.00.00  – Fıçı makaralı yataklar (rulmanlar)
8482.40.00.00.00  – İğne makaralı yataklar (rulmanlar) (kafes ve iğne makara montajları dahil)
8482.50.00.00.00  – Diğer silindirik makaralı yataklar (rulmanlar) (kafes ve makara montajları dahil)
8482.80.00.00.00  – Diğerleri [kombine haldeki bilyalı ve makaralı yataklar (rulmanlar) dahil]
   – Aksam ve parçalar:
8482.91  – – Bilyalar, iğneler ve makaralar:
8482.91.10.00.00  – – – Konik makaralar
   – – – Diğerleri
8482.91.90.00.11  – – – – Yatak (Rulman) bilyaları
8482.91.90.00.12  – – – – Yatak (Rulman) iğneleri
8482.91.90.00.19  – – – – Diğer yatak (Rulman) makaraları
8482.99  – – Diğerleri
8482.99.00.00.11  – – – Yatak (Rulman) bilezikleri
8482.99.00.00.12  – – – Yatak (Rulman) kafesleri
8482.99.00.00.19  – – – Diğerleri
   
84.83 Transmisyon milleri (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar;
  yatak kovanları ve mil yatakları; dişliler ve dişli sistemleri; bilyalı ve
  makaralı vidalar; dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler (tork “torque”
  değiştiricileri dahil) volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil);
  kavramalar ve kaplinler (üniversal kaplinler dahil):
8483.10  – Transmisyon milleri (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar:
   – – Kranklar ve krank milleri:
   – – – Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar:
8483.10.21.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8483.10.21.90.00  – – – – Diğerleri
   – – – Açık kalıpta dövülmüş çelikten olanlar:
8483.10.25.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8483.10.25.90.00  – – – – Diğerleri
   – – – Diğerleri:
8483.10.29.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8483.10.29.90.00  – – – – Diğerleri
   – – Eklemli miller:
8483.10.50.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8483.10.50.90.00  – – – Diğerleri
   – – Diğerleri:
8483.10.95.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
   – – – Diğerleri:
8483.10.95.90.11  – – – – Kam milleri
   – – – – Diğerleri:
8483.10.95.90.21  – – – – – Metal dökümden olanlar
8483.10.95.90.29  – – – – – Diğerleri
8483.20.00.00.00  – Yatak kovanları [bilyalı veya makaralı yatak (rulman) içerenler]
8483.30  – Yatak kovanları [bilyalı veya makaralı yatak (rulman) içermeyenler]; mil yatakları:
   – – Yatak kovanları:
   – – – Bilyalı veya makaralı yataklar (rulmanlar) için olanlar:
8483.30.32.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8483.30.32.90.00  – – – – Diğerleri
   – – – Diğerleri:
8483.30.38.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8483.30.38.90.00  – – – – Diğerleri
   – – Mil yatakları:
8483.30.80.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
   – – – Diğerleri:
8483.30.80.90.11  – – – – Metal dökümden olanlar
8483.30.80.90.19  – – – – Diğerleri
8483.40  – Dişliler ve dişli sistemleri (ayrı olarak getirilen dişli çarklar,zincir
     dişliler ve diğer transmisyon elemanları hariç); bilyalı ve makaralı
     vidalar; dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler (tork “torque”
     değiştiricileri dahil):
   – – Dişliler ve dişli sistemleri (sürtünme dişlileri hariç):
   – – – Düz ve helezoni olanlar:
8483.40.21.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8483.40.21.90.00  – – – – Diğerleri
   – – – Konik ve konik/düz olanlar:
8483.40.23.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8483.40.23.90.00  – – – – Diğerleri
   – – – Vida dişliler:
8483.40.25.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8483.40.25.90.00  – – – – Diğerleri
   – – – Diğerleri:
8483.40.29.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8483.40.29.90.00  – – – – Diğerleri
   – – Bilyalı ve makaralı vidalar:
8483.40.30.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8483.40.30.20.00  – – – Bilyalı vidalar
8483.40.30.30.00  – – – Makaralı vidalar
   – – Dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler:
   – – – Dişli kutuları:
8483.40.51.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
   – – – – Diğerleri:
8483.40.51.90.22  – – – – – Sonsuz vidalı redüktörler
8483.40.51.90.29  – – – – – Diğerleri
   – – – Diğerleri:
8483.40.59.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8483.40.59.90.00  – – – – Diğerleri
   – – Diğerleri:
8483.40.90.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8483.40.90.90.00  – – – Diğerleri
8483.50  – Volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil):
   – – Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar:
8483.50.20.00.11  – – – Volanlar
8483.50.20.00.12  – – – Kasnaklar
   – – Diğerleri:
8483.50.80.00.11  – – – Volanlar
8483.50.80.00.12  – – – Kasnaklar
8483.60  – Kavramalar ve kaplinler (üniversal kaplinler dahil):
   – – Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar:
8483.60.20.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
   – – – Diğerleri:
8483.60.20.90.11  – – – – Kavramalar
8483.60.20.90.12  – – – – Kaplinler (kardan mafsallar ve diğer mafsallar)
   – – Diğerleri:
8483.60.80.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
   – – – Diğerleri:
8483.60.80.90.11  – – – – Kavramalar
8483.60.80.90.12  – – – – Kaplinler (kardan mafsallar ve diğer mafsallar)
8483.90  – Ayrı olarak getirilen dişli çarklar, zincir dişliler ve diğer transmisyon
     elemanları; aksam ve parçalar :
   – – Yatak kovanlarına ait aksam ve parçalar:
8483.90.20.10.00  – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8483.90.20.90.00  – – – Diğerleri
   – – Diğerleri:
   – – – Demir dökümden veya çelik dökümden olanlar:
8483.90.81.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
   – – – – Diğerleri:
8483.90.81.90.11  – – – – – Kavrama ve kaplinlere ait olanlar
8483.90.81.90.19  – – – – – Diğerleri
   – – – Diğerleri:
8483.90.89.10.00  – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
   – – – – Diğerleri:
8483.90.89.90.11  – – – – – Kavrama ve kaplinlere ait olanlar
8483.90.89.90.19  – – – – – Diğerleri
   
84.84 Diğer maddeler ile birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki yada
  daha fazla metal tabakalardan yapılmış contalar; poşet, zarf veya
  benzeri ambalajlara farklı kompozisyonlarda takım veya grup halin-
  de tertiplenmiş contalar; mekanik salmastralar:
8484.10  – Diğer maddelerle birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki yada
     daha fazla metal tabakalardan yapılmış contalar:
8484.10.00.00.11  – –  İki metal tabaka arasında sıkıştırılmış amyantlı contalar
8484.10.00.00.19  – –  Diğerleri
8484.20.00.00.00  – Mekanik salmastralar
8484.90.00.00.00  – Diğerleri
   
84.85 Katmanlı üretim için makineler:
8485.10.00.00.00  – Metal katmanlı
8485.20.00.00.00  – Plastik veya kauçuk katmanlı
8485.30  – Alçı, çimento, seramik veya cam katmanlı
8485.30.10.00.00  – – Alçı, çimento veya seramik katmanlı
8485.30.90.00.00  – – Diğerleri
8485.80  – Diğerleri:
8485.80.10.00.00  – – Kum, beton veya diğer mineral ürünler katmanlı
8485.80.90.00.00  – – Diğerleri
8485.90  – Aksam-parça
8485.90.10.00.00  – – 8485.30.10 veya 8485.80.10 alt pozisyonundaki makinelere ait olanlar
8485.90.90.00.00  – – Diğerleri
 
84.86 Sadece ve esas itibariyle yarı iletken disklerin veya külçelerin, yarı
   iletken tertibatın,elektronik entegre devrelerin veya düz panel
  göstergelerinin imalatında kullanılan türdeki makine ve cihazlar;
   bu faslın 11 (c) nolu notunda belirtilen makine ve cihazlar; aksam,
   parça ve aksesuar
8486.10.00.00.00  – Disklerin veya külçelerin imaline mahsus makine ve cihazlar
8486.20.00.00.00  – Yarı iletken tertibatın veya elektronik entegre devrelerin imaline
     mahsus makine ve cihazlar
8486.30.00.00.00  – Düz panel göstergelerinin imaline mahsus makine ve cihazlar
8486.40  – Bu faslın 11 (c) nolu notunda belirtilen makine ve cihazlar:
8486.40.00.10.00  – – Işığa dayanıklı kaplanmış alt tabakadan maske veya ağ elde etmede
          kullanılan türde model üretim cihazları
8486.40.00.90.00  – – Diğerleri
8486.90.00.00.00  – Aksam, parça ve aksesuar
 
84.87 Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan
  makinaların aksam ve parçaları (elektrik konnektörleri, izolatörler,
  bobinler, kontaklar ve diğer elektrikli aksam ve parçalar hariç):
8487.10  – Gemi pervaneleri ve bunların kanatları:
8487.10.10.00.00  – – Bronzdan olanlar
8487.10.90.00.00  – – Diğerleri
8487.90  – Diğerleri:
8487.90.40.00.00  – – Demir dökümden olanlar
   – – Demir veya çelikten olanlar:
8487.90.51.00.00  – – – Çelik döküm olanlar
8487.90.57.00.00  – – – Açık veya kapalı kalıpta dövülmüş demir veya çelikten olanlar
8487.90.59.00.00  – – – Diğerleri
   – – Diğerleri
8487.90.90.00.11  – – – Yağ sızdırmazlık halkaları (Yağ keçeleri)
8487.90.90.00.19  – – – Diğerleri

 

GTİP Sorgulama & GTİP Kodları Listesine dönmek için tıklayınız.


Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top