GTİP 84.01 / 84.87 Nükleer Reaktörler, Kazanlar, Makinalar, Mekanik Cihazlar ve Aletler; Bunların Aksam ve Parçaları)

  87
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  84.01Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar :
  8401.10.00.00.00– Nükleer reaktörler
  8401.20– İzotopik ayırım için makina ve cihazlar, bunların aksam ve parçaları :
  – – Uranyum izotoplarının ayırımına mahsus olanlar, bunların aksam ve parçaları
  8401.20.00.10.11– – – Cihazlar
  8401.20.00.10.15– – – Aksam ve parçalar
  – – Ağır su üretimine mahsus makina ve cihazlar
  8401.20.00.20.11– – – Cihazlar
  8401.20.00.20.15– – – Aksam ve parçalar
  – – Diğerleri
  8401.20.00.90.11– – – Cihazlar
  8401.20.00.90.15– – – Aksam ve parçalar
  8401.30.00.00.00– Işınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar)
  8401.40.00.00.00– Nükleer reaktörlerin aksam ve parçaları
  84.02Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharı da üretebilen merkezi ısıtma için sıcak su kazanları hariç); kızgın su kazanları:
  – Buhar kazanları:
  8402.11.00.00.00– – Saatte 45 tondan fazla buhar üreten su borulu kazanlar
  8402.12.00.00.00– – Saatte 45 ton veya daha az buhar üreten su borulu kazanlar
  8402.19– – Diğer buhar üreten kazanlar (karma kazanlar dahil):
  8402.19.10.00.00– – – Alev borulu kazanlar
  – – – Diğerleri :
  8402.19.90.00.11– – – – Duman borulu kazanlar
  8402.19.90.00.19– – – – Diğerleri
  8402.20.00.00.00– Kızgın su kazanları
  8402.90– Aksam ve parçalar:
  – – Kızgın su kazanlarına ait olanlar
  8402.90.00.10.11– – – Ondüle külhanlar
  8402.90.00.10.19– – – Diğerleri
  – – Diğerleri
  8402.90.00.90.11– – – Buhar boruları
  8402.90.00.90.12– – – Buhar domları
  8402.90.00.90.13– – – Buhar toplayıcı borular (kollektörler)
  8402.90.00.90.14– – – Ondüle külhanlar
  8402.90.00.90.19– – – Diğerleri
  84.03Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozisyonundakiler hariç):
  8403.10– Kazanlar:
  8403.10.10.00.00– – Dökme demirden olanlar
  8403.10.90.00.00– – Diğerleri
  8403.90– Aksam ve parçalar:
  8403.90.10.00.00– – Dökme demirden olanlar
  8403.90.90.00.00– – Diğerleri
  84.0484.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya mahsus yardımcı cihazlar (ekonomizörler, kızgın su hasıl edenler, kurum temizleme ve gaz tasarruf cihazları gibi); su buharı veya diğer buhar güç üniteleri için kondansörler:
  8404.10– 84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya mahsus yardımcı cihazlar:
  8404.10.00.10.00– – Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlar
  – – Diğerleri
  8404.10.00.90.11– – – Su ısıtıcıları (ekonomizörler) ve hava ısıtıcıları
  8404.10.00.90.12– – – Kızdırıcılar ve kızdırıcı soğutucuları
  8404.10.00.90.13– – – Buhar ve ısı akümülatörleri
  8404.10.00.90.14– – – Kurum temizleme cihazları
  8404.10.00.90.15– – – Gaz tasarruf cihazları
  8404.10.00.90.19– – – Diğerleri
  8404.20.00.00.00– Buhar güç üniteleri için kondansörler
  8404.90– Aksam ve parçalar:
  8404.90.00.10.00– – Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazların aksam ve parçaları
  – – Diğerleri
  8404.90.00.90.11– – – Kızdırıcı borular
  8404.90.00.90.19– – – Diğerleri
  84.05Gaz veya su gazı jeneratörleri (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın); su ile işleyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz jeneratörleri (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın):
  8405.10– Gaz veya su gaz jeneratörleri (arıtıcıları iIe birlikte olsun olmasın); su ile işleyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz jeneratörleri (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın)
  8405.10.00.00.11– – Gaz jenaratörleri
  8405.10.00.00.12– – Su gazı jenaratörleri
  8405.10.00.00.13– – Su ile işleyen asetilen jenaratörleri
  8405.10.00.00.14– – Oksijen jenaratörleri
  8405.10.00.00.19– – Diğerleri
  8405.90.00.00.00– Aksam ve parçalar
  84.06Buhar türbinleri:
  8406.10.00.00.00– Deniz taşıtlarına ait türbinler
  – Diğer türbinler:
  8406.81.00.00.00– – Gücü 40 MW’ı geçenler
  8406.82.00.00.00– – Gücü 40 MW.ı geçmeyenler
  8406.90– Aksam ve parçalar:
  8406.90.10.00.00– – Stator çarkları, rotorlar ve bunların çarkları
  8406.90.90.00.00– – Diğerleri
  84.07Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor):
  8407.10– Hava taşıtları için olanlar:
  – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8407.10.00.10.11– – – Silindir hacmi 250 cm3 veya daha az olanlar
  8407.10.00.10.12– – – Silindir hacmi 250 cm3 .den fazla olanlar
  – – Diğerleri
  8407.10.00.90.11– – – Silindir hacmi 250 cm3 veya daha az olanlar
  8407.10.00.90.12– – – Silindir hacmi 250 cm3 .den fazla olanlar
  – Deniz taşıtları için olanlar:
  8407.21– – Dıştan takma motorlar:
  8407.21.10.00.00– – – Silindir hacmi 325 cm3.ü geçmeyenler
  – – – Silindir hacmi 325 cm3.ü geçenler:
  8407.21.91.00.00– – – – Gücü 30 kW.ı geçmeyenler
  8407.21.99.00.00– – – – Gücü 30 kW.ı geçenler
  8407.29.00.00.00– – Diğerleri
  – 87. Fasıldaki kara taşıtlarında kullanılacak türde doğrusal pistonlu motorlar:
  8407.31.00.00.00– – Silindir hacmi 50 cm3.ü geçmeyenler
  8407.32– – Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler:
  8407.32.10.00.00– – – Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler
  8407.32.90.00.00– – – Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler
  8407.33– – Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 1.000 cm3.ü geçmeyenler:
  8407.33.20.00.00– – – Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 500 cm3.ü geçmeyenler
  8407.33.80.00.00– – – Silindir hacmi 500 cm3.ü geçen fakat 1000 cm3.ü geçmeyenler
  8407.34– – Silindir hacmi 1000 cm3. ü geçenler:
  8407.34.10.00.00– – – Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701. 10 Alt pozisyonundaki motokültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2800 cm3.den az bir motorla birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar
  – – – Diğerleri:
  8407.34.30.00.00– – – – Kullanılmış
  – – – – Kullanılmamış:
  8407.34.91.00.00– – – – – Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçmeyenler
  8407.34.99.00.00– – – – – Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçenler
  8407.90– Diğer motorlar:
  8407.90.10.00.00– – Silindir hacmi 250 cm3.ü geçmeyenler
  – – Silindir hacmi 250 cm3.ü geçenler:
  8407.90.50.00.00– – – Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozisnundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2800 cm3. den az bir motorla birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar
  – – – Diğerleri:
  8407.90.80.00.00– – – – Gücü 10 kW.ı geçmeyenler
  8407.90.90.00.00– – – – Gücü 10 kW.ı geçenler
  84.08Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel ):
  8408.10– Deniz taşıtları için olanlar:
  – – Kullanılmış:
  8408.10.11.00.00– – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
  8408.10.19.00.00– – – Diğerleri
  – – Kullanılmamış:
  – – – Gücü 50 kW.ı geçmeyenler:
  8408.10.23.00.00– – – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar; 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
  8408.10.27.00.00– – – – Diğerleri
  – – – Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 kW.ı geçmeyenler:
  8408.10.31.00.00– – – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
  8408.10.39.00.00– – – – Diğerleri
  – – – Gücü 100 kW.ı geçen fakat 200 kW.ı geçmeyenler:
  8408.10.41.00.00– – – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
  8408.10.49.00.00– – – – Diğerleri
  – – – Gücü 200 kW.ı geçen fakat 300 kW.ı geçmeyenler:
  8408.10.51.00.00– – – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
  8408.10.59.00.00– – – – Diğerleri
  – – – Gücü 300 kW.ı geçen fakat 500 kW.ı geçmeyenler:
  8408.10.61.00.00– – – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
  8408.10.69.00.00– – – – Diğerleri
  – – – Gücü 500 kW.ı geçen fakat 1000 kW.ı geçmeyenler:
  8408.10.71.00.00– – – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
  8408.10.79.00.00– – – – Diğerleri
  – – – Gücü 1000 kW.ı geçen fakat 5000 kW.ı geçmeyenler:
  8408.10.81.00.00– – – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
  8408.10.89.00.00– – – – Diğerleri
  – – – Gücü 5000 kW.ı geçenler:
  8408.10.91.00.00– – – – 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar
  8408.10.99.00.00– – – – Diğerleri
  8408.20– 87. Fasıldaki taşıtlarda kullanılan türde olan motorlar:
  8408.20.10.00.00– – Montaj sanayiine mahsus olanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2500 cm3. den az bir motorla birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar
  – – Diğerleri:
  – – – Tarımda ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler için:
  8408.20.31.00.00– – – – Gücü 50 kW.ı geçmeyenler
  8408.20.35.00.00– – – – Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 kW.ı geçmeyenler
  8408.20.37.00.00– – – – Gücü 100 kW.ı geçenler
  – – – 87. Fasıldaki diğer taşıtlar için:
  8408.20.51.00.00– – – – Gücü 50 kW.ı geçmeyenler
  8408.20.55.00.00– – – – Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 KW ı geçmeyenler
  8408.20.57.00.00– – – – Gücü 100 kW.ı geçen fakat 200 kW.ı geçmeyenler
  8408.20.99.00.00– – – – Gücü 200 kW.ı geçenler
  8408.90– Diğer motorlar:
  8408.90.21.00.00– – Demiryolu taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  – – Diğerleri:
  – – – Kullanılmış
  8408.90.27.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8408.90.27.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Kullanılmamış:
  – – – – Gücü 15 kW.ı geçmeyenler:
  8408.90.41.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8408.90.41.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Gücü 15 kW.ı geçen fakat 30 kW.ı geçmeyenler:
  8408.90.43.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8408.90.43.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Gücü 30 kW.ı geçen fakat 50 kW.ı geçmeyenler:
  8408.90.45.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8408.90.45.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 kW.ı geçmeyenler:
  8408.90.47.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8408.90.47.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Gücü 100 kW.ı geçen fakat 200 kW.ı geçmeyenler:
  8408.90.61.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8408.90.61.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Gücü 200 kW.ı geçen fakat 300 kW.ı geçmeyenler:
  8408.90.65.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8408.90.65.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Gücü 300 kW.ı geçen fakat 500 kW.ı geçmeyenler:
  8408.90.67.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8408.90.67.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Gücü 500 kW.ı geçen fakat 1000 kW.ı geçmeyenler:
  8408.90.81.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8408.90.81.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Gücü 1000 kW.ı geçen fakat 5000 kW.ı geçmeyenler:
  8408.90.85.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8408.90.85.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Gücü 5000 kW.ı geçenler:
  8408.90.89.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8408.90.89.90.00– – – – – Diğerleri
  84.09Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları:
  8409.10– Hava taşıtları için olanlar:
  8409.10.00.10.00– – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8409.10.00.90.00– – Diğerleri
  – Diğerleri:
  8409.91– – Sadece veya esas itibariyle kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar için olanlar
  8409.91.00.00.11– – – Aluminyumdan silindir kapakları
  8409.91.00.00.12– – – Pistonlar
  8409.91.00.00.13– – – Segmanlar
  8409.91.00.00.14– – – Silindir gömlekleri
  8409.91.00.00.15– – – Sübaplar
  8409.91.00.00.16– – – Enjektörler
  8409.91.00.00.17– – – Biyeller
  8409.91.00.00.19– – – Diğerleri
  8409.99– – Diğerleri
  8409.99.00.00.11– – – Aluminyumdan silindir kapakları
  8409.99.00.00.12– – – Pistonlar
  8409.99.00.00.13– – – Segmanlar
  8409.99.00.00.14– – – Silindir gömlekleri
  8409.99.00.00.15– – – Sübaplar
  8409.99.00.00.16– – – Enjektörler
  8409.99.00.00.17– – – Biyeller
  8409.99.00.00.19– – – Diğerleri
  84.10Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler:
  – Su türbinleri ve su çarkları:
  8410.11.00.00.00– – Gücü 1000 kW.ı geçmeyenler
  8410.12.00.00.00– – Gücü 1000 kW.ı geçen fakat 10 000 kW.ı geçmeyenler
  8410.13.00.00.00– – Gücü 10 000 kW.ı geçenler
  8410.90.00.00.00– Aksam ve parçalar (regülatörler dahil)
  84.11Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri:
  – Turbojetler:
  8411.11– – İtici gücü 25 kN.u geçmeyenler:
  8411.11.00.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8411.11.00.90.00– – – Diğerleri
  8411.12– – İtici gücü 25 kN.u geçenler:
  – – – İtici gücü 25 kN.u gecen fakat 44 kN.u geçmeyenler:
  8411.12.10.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8411.12.10.90.00– – – – Diğerleri
  – – – İtici gücü 44 kN.u geçen fakat 132 kN.u geçmeyenler:
  8411.12.30.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8411.12.30.90.00– – – – Diğerleri
  – – – İtici gücü 132 kN.u geçenler:
  8411.12.80.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8411.12.80.90.00– – – – Diğerleri
  – Turbopropellerler:
  8411.21– – Gücü 1 100 kW.ı geçmeyenler:
  8411.21.00.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8411.21.00.90.00– – – Diğerleri
  8411.22– – Gücü 1 100 k W.ı geçenler:
  – – – Gücü 1 100 kW.ı geçen fakat 3 730 kW.ı geçmeyenler:
  8411.22.20.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8411.22.20.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Gücü 3 730 kW.ı geçenler:
  8411.22.80.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8411.22.80.90.00– – – – Diğerleri
  – Diğer gaz türbinleri:
  8411.81– – Gücü 5 000 kW.ı geçmeyenler:
  8411.81.00.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8411.81.00.90.00– – – Diğerleri
  8411.82– – Gücü 5 000 kW.ı geçenler:
  – – – Gücü 5 000 kW ı geçen fakat 20 000 kW.ı geçmeyenler:
  8411.82.20.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8411.82.20.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Gücü 20 000 kW.ı geçen fakat 50 000 kW ı geçmeyenler:
  8411.82.60.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8411.82.60.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Gücü 50 000 kW ı geçenler:
  8411.82.80.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8411.82.80.90.00– – – – Diğerleri
  8411.91– – Turbojetler veya turbopropellerlere ait olanlar:
  – Aksam ve parçalar:
  8411.91.00.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8411.91.00.90.00– – – Diğerleri
  8411.99– – Diğerleri:
  8411.99.00.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar
  8411.99.00.90.00– – – Diğerleri
  84.12Diğer motorIar ve kuvvet hasıI eden makinalar:
  8412.10– Tepkili motorlar (turbo jetler hariç):
  8412.10.00.10.00– – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8412.10.00.90.00– – Diğerleri
  – Hidrolik güç motorları ve makinaları:
  8412.21– – Doğrusal hareketli olanlar (silindirler):
  – – – Hidrolik sistemler:
  8412.21.20.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar
  8412.21.20.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  8412.21.80.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar
  8412.21.80.90.00– – – – Diğerleri
  8412.29– – Diğerleri:
  – – – Hidrolik sistemler:
  8412.29.20.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar
  8412.29.20.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri :
  – – – – Hidrolik yağ motorları:
  8412.29.81.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar
  8412.29.81.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Diğerleri:
  8412.29.89.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar
  8412.29.89.90.00– – – – – Diğerleri
  8412.31– – Doğrusal hareketli olanlar (silindirler):
  – Pnömatik güç motorları ve makinaları:
  8412.31.00.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8412.31.00.90.00– – – Diğerleri
  8412.39– – Diğerleri:
  8412.39.00.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8412.39.00.90.00– – – Diğerleri
  8412.80– Diğerleri:
  8412.80.10.00.00– – Buharla çalışan makinalar
  – – Diğerleri:
  8412.80.80.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  – – – Diğerleri:
  8412.80.80.90.11– – – – Rüzgarla çalışan motor ve makinalar
  8412.80.80.90.19– – – – Diğerleri
  8412.90– Aksam ve parçalar:
  – – Tepkili motorlar (turbojetler hariç) için olanlar:
  8412.90.20.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8412.90.20.90.00– – – Diğerleri
  – – Hidrolik güç motorları ve makinalarına ait olanlar:
  8412.90.40.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8412.90.40.90.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  8412.90.80.10.00– – – Buharla çalışan makinalara ait olanlar
  8412.90.80.20.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  – – – Diğerleri:
  8412.90.80.90.11– – – – Pnömatik güç motorlarına ve makinalarına ait olanlar
  8412.90.80.90.12– – – – Rüzgarla çalışan motor ve makinalara ait olanlar
  8412.90.80.90.19– – – – Diğerleri
  84.13Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ; sıvı elevatörleri:
  – Ölçü tertibatı olan veya ölçü tertibatı takılmak üzere imal edilmiş pompalar:
  8413.11– – Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türde yakıt veya yağ dağıtım pompaları:
  8413.11.00.10.00– – – Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları
  8413.11.00.90.00– – – Diğerleri
  8413.19– – Diğerleri:
  8413.19.00.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8413.19.00.20.00– – – Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları
  – – – Diğerleri:
  8413.19.00.90.11– – – – Gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompaları
  8413.19.00.90.12– – – – Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları
  8413.19.00.90.19– – – – Diğerleri
  8413.20– El pompaları (8413.11 veya 8413.19 alt pozisyonlarındakiler hariç):
  8413.20.00.10.00– – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8413.20.00.90.00– – Diğerleri
  8413.30– İçten yanmalı pistonlu motorlar için yakıt, yağ veya soğutma pompaları:
  – – Enjeksiyon pompaları:
  8413.30.20.10.00– – -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8413.30.20.90.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  8413.30.80.10.00– – -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  – – – Diğerleri:
  8413.30.80.90.11– – – – Yağ pompaları
  8413.30.80.90.12– – – – Soğutma pompaları
  8413.30.80.90.19– – – – Diğerleri
  8413.40.00.00.00– Beton pompaları
  8413.50– Diğer doğrusal deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar:
  – – Hidrolik üniteler:
  8413.50.20.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8413.50.20.90.00– – – Diğerleri
  – – Dozaj ve oranlama pompaları:
  8413.50.40.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8413.50.40.90.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  – – – Pistonlu pompalar:
  – – – – Hidrolik yağ pompaları:
  8413.50.61.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8413.50.61.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Diğerleri:
  8413.50.69.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8413.50.69.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  8413.50.80.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8413.50.80.90.00– – – – Diğerleri
  8413.60– Diğer döner deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar:
  – – Hidrolik üniteler:
  8413.60.20.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8413.60.20.90.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  – – – Dişli pompalar:
  – – – – Hidrolik yağ pompaları:
  8413.60.31.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  – – – – – Diğerleri:
  8413.60.31.90.11– – – – – – Aluminyum gövdeli, iletim hacmi 1 cm3/devir veya daha fazla fakat 100 cm3/devir geçmeyen, çıkış mili çapı 6mm veya daha fazla fakat 35 mm geçmeyenler
  8413.60.31.90.19– – – – – – Diğerleri
  – – – – Diğerleri:
  8413.60.39.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8413.60.39.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – Kanatlı pompalar:
  – – – – Hidrolik yağ pompaları:
  8413.60.61.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8413.60.61.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Diğerleri:
  8413.60.69.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8413.60.69.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – Vidalı pompalar:
  8413.60.70.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8413.60.70.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  8413.60.80.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8413.60.80.90.00– – – – Diğerleri
  8413.70– Diğer santrifüj pompalar:
  – – Dalgıç pompaları:
  – – – Tek kademeli olanlar
  8413.70.21.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8413.70.21.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Çok kademeli olanlar
  8413.70.29.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8413.70.29.90.00– – – – Diğerleri
  – – Isıtmada veya sıcak su temininde kullanılan salmastrasız çarklı pompalar
  8413.70.30.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8413.70.30.90.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  – – – Çıkış ağzı çapı 15 mm.yi geçmeyenler:
  8413.70.35.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8413.70.35.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Çıkış ağzı çapı 15 mm.yi geçenler:
  – – – – Tıkanmaz çarklı ve yıldız çarklı (rejeneratif) pompalar:
  8413.70.45.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8413.70.45.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Radyal akışlı pompalar:
  – – – – – Tek kademeli olanlar:
  – – – – – – Çarkı tek girişli olanlar:
  – – – – – – – Yekpare gövdeli olanlar:
  8413.70.51.10.00– – – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8413.70.51.90.00– – – – – – – – Diğerleri
  – – – – – – – Diğerleri:
  8413.70.59.10.00– – – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8413.70.59.90.00– – – – – – – – Diğerleri
  – – – – – – Çarkı çok girişli olanlar:
  8413.70.65.10.00– – – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8413.70.65.90.00– – – – – – – Diğerleri
  – – – – – Çok kademeli olanlar:
  8413.70.75.10.00– – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8413.70.75.90.00– – – – – – Diğerleri
  – – – – Diğer santrifüj pompalar:
  – – – – – Tek kademeli olanlar:
  8413.70.81.10.00– – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8413.70.81.90.00– – – – – – Diğerleri
  – – – – – Çok kademeli olanlar:
  8413.70.89.10.00– – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8413.70.89.90.00– – – – – – Diğerleri
  – Diğer pompalar; sıvı elevatörleri:
  8413.81.00.00.00– – Pompalar
  8413.82.00.00.00– – Sıvı elevatörleri
  – Aksam ve parçalar:
  8413.91.00.00.00– – Pompalara ait olanlar
  8413.92.00.00.00– – Sıvı elevatörlerine ait olanlar
  84.14Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar (vantilatörler ve aspiratörler); bir aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar (filtreli olsun olmasın):
  8414.10– Vakum pompaları:
  8414.10.15.00.00– – Yarı iletkenlerin veya sadece veya esas itibarıyla düz panel göstergelerin üretiminde kullanılan türde olanlar
  – – Diğerleri:
  – – – Döner pistonlu pompalar, kayar kanatlı döner pompalar, moleküler pompalar ve ruts tipi pompalar:
  8414.10.25.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8414.10.25.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  – – – – Difüzyon pompaları, kriyostatik pompalar ve emici pompalar:
  8414.10.81.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8414.10.81.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Diğerleri:
  8414.10.89.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8414.10.89.90.00– – – – – Diğerleri
  8414.20– El veya ayakla çalıştırılan hava pompaları:
  8414.20.20.00.00– – Bisikletler ve motosikletler için el pompaları
  – – Diğerleri:
  8414.20.80.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8414.20.80.90.00– – – Diğerleri
  8414.30– Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler:
  – – Gücü 0,4 kW.ı geçmeyenler:
  8414.30.20.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8414.30.20.90.00– – – Diğerleri
  – – Gücü 0,4 kW.ı geçenler:
  – – – Hermetik veya yarı hermetik olanlar:
  8414.30.81.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8414.30.81.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  8414.30.89.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8414.30.89.90.00– – – – Diğerleri
  8414.40– Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen hava kompresörleri:
  – – Dakikada verdiği hava debisi 2 m3.ü geçmeyenler
  8414.40.10.00.11– – -Vidalı olanlar
  8414.40.10.00.12– – – Pistonlu olanlar
  8414.40.10.00.19– – – Diğerleri
  – – Dakikada verdiği hava debisi 2 m3.ü geçenler
  8414.40.90.00.11– – -Vidalı olanlar
  8414.40.90.00.12– – – Pistonlu olanlar
  8414.40.90.00.19– – – Diğerleri
  – Fanlar:
  8414.51– – Gücü 125 W.ı geçmeyen kendinden elektrik motorlu masa, yer, duvar, pencere, tavan veya çatı fanları :
  8414.51.00.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8414.51.00.90.00– – – Diğerleri
  8414.59– – Diğerleri:
  8414.59.15.00.00– – – Sadece veya esas itibarıyla mikroişlemcilerin, telekominikasyon cihazlarının, otomatik bilgi işlem makinalarının veya bunların ünitelerinin soğutulması için kullanılan türde fanlar
  – – – Diğerleri:
  – – – – Eksenel (aksiyal) fanlar :
  8414.59.25.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8414.59.25.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Santrifüjlü fanlar :
  8414.59.35.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8414.59.35.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Diğerleri:
  8414.59.95.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8414.59.95.90.00– – – – – Diğerleri
  8414.60.00.00.00– En büyük yatay kenarı 120 cm.yi geçmeyen davlumbazlar
  8414.80– Diğerleri:
  – – Turbo kompresörler:
  – – – Tek kademeli olanlar:
  8414.80.11.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8414.80.11.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Çok kademeli olanlar:
  8414.80.19.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8414.80.19.90.00– – – – Diğerleri
  – – Pistonlu kompresörler:
  – – – Monometre basıncı 15 bar’ı geçmeyenler:
  – – – – Debisi saatte 60 m3.ü geçmeyenler:
  8414.80.22.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  – – – – – Diğerleri:
  8414.80.22.90.11– – – – – – Hava tankı ihtiva edenler
  8414.80.22.90.19– – – – – – Diğerleri
  – – – – Debisi saatte 60 m3.ü geçenler:
  8414.80.28.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8414.80.28.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – Monometre basıncı 15 bar’ı geçenler:
  – – – – Debisi saatte 120 m3.ü geçmeyenler:
  8414.80.51.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8414.80.51.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Debisi saatte 120 m3.ü geçenler:
  8414.80.59.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8414.80.59.90.00– – – – – Diğerleri
  – – Döner hareketli kompresörler:
  – – – Tek şaftlı olanlar:
  8414.80.73.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8414.80.73.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Çok şaftlı olanlar:
  – – – – Vidalı kompresörler:
  8414.80.75.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8414.80.75.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Diğerleri:
  8414.80.78.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8414.80.78.90.00– – – – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  8414.80.80.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8414.80.80.20.00– – – Aspiratörü olan filtreli davlumbazlar
  8414.80.80.30.00– – – Serbest pistonlu jeneratörler
  – – – Diğerleri:
  8414.80.80.90.11– – – – En büyük yatay kenarı 120 cm.yi geçen bir aspiratörü olan davlumbazlar
  8414.80.80.90.19– – – – Diğerleri
  8414.90– Aksam ve parçalar:
  8414.90.00.10.00– – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8414.90.00.90.00– – Diğerleri
  84.15Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil):
  8415.10– Pencere, duvar, tavan veya zemine sabitlenecek tipler [tek bir gövde halinde(self-contained) veya split sistem]:
  8415.10.10.00.00– – Tek bir gövde halinde (self-contained)
  – – Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem)
  8415.10.90.00.11– – – Değişken debili (VRF) olanlar
  8415.10.90.00.19– – – Diğerleri
  8415.20.00.00.00– Motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılan türden olanlar
  – Diğerleri:
  8415.81– – Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler (ters çevrimli ısı pompaları ) :
  8415.81.00.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8415.81.00.90.00– – – Diğerleri
  8415.82– – Diğerleri (bir soğutucu ünite içerenler):
  8415.82.00.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8415.82.00.90.00– – – Diğerleri
  8415.83– – Bir soğutucu ünite içermeyenler:
  8415.83.00.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8415.83.00.90.00– – – Diğerleri
  8415.90– Aksam ve parçalar:
  8415.90.00.10.00– – 8415.81, 8415.82 veya 8415.83 alt pozisyonlarındaki sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus klima cihazlarına ait olanlar
  – – Diğerleri:
  – – – Split sistemlerin dış üniteleri
  8415.90.00.90.02– – – – Değişken debili (VRF) olanlar
  8415.90.00.90.09– – – – Diğerleri
  8415.90.00.90.12– – – Split sistemlerin iç üniteleri
  8415.90.00.90.19– – – Diğerleri
  84.16Akaryakıt, tozlaştırılmış katı yakıt veya gaz yakıtlı ocak brülörleri; mekanik kömür taşıyıcıları (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil):
  8416.10– Akaryakıt brülörleri:
  8416.10.10.00.00– – Otomatik kontrol tertibatı bulunanlar
  8416.10.90.00.00– – Diğerleri
  8416.20– Diğer yakıt brülörleri (kombine brülörler dahil)
  8416.20.10.00.00– – Sadece gaz için olanlar (monoblok, bir vantilatör ve bir kontrol cihazı ile birlikte bulunanlar)
  – – Diğerleri
  – – – Kombine brülörler
  8416.20.20.00.11– – – – Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri
  8416.20.20.00.19– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri
  8416.20.80.00.11– – – – Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri
  8416.20.80.00.19– – – – Diğerleri
  8416.30.00.00.00– Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil)
  8416.90– Aksam ve parçalar
  8416.90.00.00.11– – Brülörlere ait olanlar
  8416.90.00.00.19– – Diğerleri
  84.17Sanayi veya laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve ocaklar (çöp yakma fırınları dahil):
  8417.10– Metallerin, metal cevherlerinin, piritlerin kavrulması, ergitilmesi veya başka şekillerde ısıl işlem görmesine mahsus, fırınlar ve ocaklar
  8417.10.00.00.11– – Ergitme fırınları
  8417.10.00.00.12– – Isıl işlem fırınları
  8417.10.00.00.13– – İzabe fırınları
  8417.10.00.00.19– – Diğerleri
  8417.20– Ekmekçilik fırınları (bisküvi fırınları dahil):
  8417.20.10.00.00– – Tünel fırınları
  8417.20.90.00.00– – Diğerleri
  8417.80– Diğerleri:
  8417.80.30.00.00– – Seramik ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar
  8417.80.50.00.00– – Çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar
  8417.80.70.00.00– – Diğerleri
  8417.90.00.00.00– Aksam ve parçalar
  84.18Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) :
  8418.10– Birden fazla dış kapılı kombine haldeki soğutucu -dondurucular:
  8418.10.20.00.00– – Hacmi 340 litreyi geçenler
  8418.10.80.00.00– – Diğerleri
  – Ev tipi soğutucular:
  8418.21– – Kompresörlü olanlar:
  8418.21.10.00.00– – – Hacmi 340 litreyi geçenler
  – – – Diğerleri:
  8418.21.51.00.00– – – – Masa modeli olanlar
  8418.21.59.00.00– – – – Gömme tip olanlar
  – – – – Diğerleri:
  8418.21.91.00.00– – – – – Hacmi 250 litreyi geçmeyenler
  8418.21.99.00.00– – – – – Hacmi 250 litreyi geçen fakat 340 litreyi geçmeyenler
  8418.29– – Diğerleri
  8418.29.00.00.11– – – Evlerde kullanılan elektriksiz buzdolapları
  8418.29.00.00.19– – – Diğerleri
  8418.30– Yatay tip dondurucular (hacmi 800 litreyi geçmeyenler):
  8418.30.20.00.00– – Hacmi 400 litreyi geçmeyenler
  8418.30.80.00.00– – Hacmi 400 litreyi geçen fakat 800 Iitreyi geçmeyenler
  8418.40– Dikey tip dondurucular (hacmi 900 litreyi geçmeyenler):
  8418.40.20.00.00– – Hacmi 250 litreyi geçmeyenler
  8418.40.80.00.00– – Hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler
  8418.50– Dondurucu veya soğutucu ekipmanlar ile mücehhez depolama ve teşhir amaçlı diğer mobilya ( konsol, dolap, teşhir tezgahları, vitrinler ve benzerleri)
  – – Vitrin tipi soğutucular (bir soğutucu ünite veya evaparatör ile mücehhez olanlar):
  8418.50.11.00.00– – – Dondurulmuş gıdaların depolanması için olanlar
  8418.50.19.00.00– – – Diğerleri
  8418.50.90.00.00– – Mobilya tipi diğer soğutucular
  – Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları:
  8418.61.00.00.00– – Isı pompaları ( 84.15 pozisyonunda yer alan klima cihazları hariç)
  8418.69– – Diğerleri:
  8418.69.00.91.00– – – Komple soğutma tesisleri
  – – – Diğerleri:
  8418.69.00.99.11– – – – Frigorifik araç kasalarına takılmaya mahsus soğutucu üniteler
  8418.69.00.99.12– – – – Buz yapma makineleri
  8418.69.00.99.19– – – – Diğerleri
  – Aksam ve parçalar:
  8418.91.00.00.00– – Soğutucu veya dondurucu cihazlara mahsus mobilyalar
  8418.99– – Diğerleri:
  8418.99.10.00.00– – – Evaporatörler ve kondenserler (ev tipi buzdolapları için olanlar hariç)
  8418.99.90.00.00– – – Diğerleri
  84.19Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma, rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma, buharlaştırma, kondanse etme veya soğutma gibi) maddelerin işlenmesi için makinalar ve tesis veya laboratuvar cihazları (ısıtması elektrikle olsun olmasın)(85.14 pozisyonundaki ocaklar, fırınlar ve diğer cihazlar hariç) (ev işlerinde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar hariç) elektrikli olmayan şofbenler ve diğer su ısıtıcıları:
  – Elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları:
  8419.11.00.00.00– – Gazla çalışan anında su ısıtıcılar
  8419.19– – Diğerleri
  8419.19.00.00.11– – – Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
  8419.19.00.00.12– – – Güneş enerjili su ısıtıcıları
  8419.19.00.00.19– – – Diğerleri
  8419.20– Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri
  8419.20.00.00.11– – Elektrikli sterilizatörler
  8419.20.00.00.19– – Diğer sterilizatörler
  – Kurutucular:
  8419.31.00.00.00– – Tarım ürünleri için olanlar
  8419.32.00.00.00– – Ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya kartonlar için olanlar
  8419.39.00.00.00– – Diğerleri
  8419.40– Damıtma veya rektifiye tesisleri
  8419.40.00.00.11– – Su damıtma cihazı (elektrikle çalışan)
  8419.40.00.00.19– – Diğerleri
  8419.50– Isı değiştiricileri (eşanjörler):
  8419.50.20.00.00– – Floropolimerlerden mamul iç çapı 3 cm veya daha az olan delikli giriş ve çıkış borularına sahip ısı değiştiricileri
  8419.50.80.00.00– – Diğerleri
  8419.60.00.00.00– Hava veya diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makinalar
  – Diğer makina, tesis ve cihazlar:
  8419.81– – Sıcak içecek yapmaya veya yiyecekleri pişirmeye veya ısıtmaya mahsus olanlar:
  – – – Kahve ve diğer sıcak içecekleri yapmaya mahsus perkolatör ve diğer cihazlar:
  8419.81.20.00.11– – – – Elektrikli olanlar
  8419.81.20.00.19– – – – Diğerleri
  8419.81.80.00.00– – – Diğerleri
  8419.89– – Diğerleri:
  8419.89.10.00.00– – – Su dolaşımı vasıtası ile doğrudan soğutmaya mahsus (bir ayırma duvarı olmayan) soğutma kuleleri ve benzeri tesisler
  8419.89.30.00.00– – – Biriktirme yoluyla metal kaplamaya mahsus vakum-buhar teribatı
  – – – Diğerleri:
  8419.89.98.10.00– – – – Pastörizatörler
  – – – – Diğerleri
  8419.89.98.90.11– – – – – Tütsüleme cihazları
  8419.89.98.90.12– – – – – Dondurma imaline mahsus kimyasal tuz esaslı mekanik kaplar
  8419.89.98.90.19– – – – – Diğerleri
  8419.90– Aksam ve parçalar:
  8419.90.15.00.00– – 8419.20.00.00 alt pozisyonundaki sterilizatörlere ait olanlar
  – – Diğerleri:
  8419.90.85.10.00– – – Pastörizatörlere ait olanlar
  – – – Diğerleri
  8419.90.85.90.11– – – – Perkolatörlere ait olanlar
  8419.90.85.90.12– – – – Şofben ve diğer su ısıtıcılarına ait olanlar
  8419.90.85.90.13– – – – Isı değiştiricilerine (eşanjörler) ait olanlar
  8419.90.85.90.19– – – – Diğerleri
  84.20KalenderIer ve diğer hadde makinaIarı (metal veya cam hadde makinaIarı hariç) ve bu makinaIarın siIindirleri:
  8420.10– Kalenderler ve diğer hadde makinaları:
  8420.10.10.00.00– – Tekstil sanayiinde kullanılan türden olanlar
  8420.10.30.00.00– – Kağıt sanayiinde kullanılan türden olanlar
  – – Diğerleri:
  8420.10.81.00.00– – – Sadece veya esas itibarıyla baskılı devre veya baskılı devre yüzeylerinin üretiminde kullanılan türde laminasyon ruloları
  8420.10.89.00.00– – – Diğerleri
  – Aksam ve parçalar:
  8420.91– – Silindirler:
  – – – Dökme demirden olanlar
  8420.91.10.00.11– – – – Kalenderler için
  8420.91.10.00.19– – – – Diğer hadde makinaları için
  – – – Diğerleri
  8420.91.80.00.11– – – – Kalenderler için
  8420.91.80.00.19– – – – Diğer hadde makinaları için
  8420.99.00.00.00– – Diğerleri
  84.21Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil); sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar:
  – Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil):
  8421.11.00.00.00– – Krema ayırıcılar (ekremözler)
  8421.12– – Çamaşır kurutma makinaları
  8421.12.00.00.11– – – Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar
  8421.12.00.00.19– – – Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen kapasitede olanlar
  8421.19– – Diğerleri:
  – – – Laboratuvarlarda kullanılan santrifüjler
  8421.19.20.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8421.19.20.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  8421.19.70.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8421.19.70.90.00– – – – Diğerleri
  – Sıvıların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar:
  8421.21.00.00.00– – Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar
  8421.22.00.00.00– – İçeceklerin (su hariç) filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar
  8421.23.00.00.00– – İçten yanmalı motorlar için yağ ve yakıt filtreleri
  8421.29– – Diğerleri:
  8421.29.20.00.00– – – Floropolimerden mamul filtre veya arıtma membranı kalınlığı 140 mikronu geçmeyenler
  – – – Diğerleri:
  8421.29.80.00.11– – – – Diyalizör
  8421.29.80.00.19– – – – Diğerleri
  – Gazların filtre edilmesi veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar:
  8421.31– – İçten yanmalı motorlar için hava filtreleri:
  8421.31.00.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8421.31.00.90.00– – – Diğerleri
  8421.39– – Diğerleri:
  8421.39.15.00.00– – – Paslanmaz çelik gövdeli, iç çapı 1,3 cm geçmeyen delikli giriş ve çıkış borularına sahip olanlar
  – – – Diğerleri:
  – – – – Havanın filtre edilmesi veya arıtılması için makina ve cihazlar:
  8421.39.25.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8421.39.25.90.00– – – – – DiğerIeri
  – – – – Diğer gazların filtre edilmesi veya arıtılması için makina ve cihazlar:
  – – – – – Katalitik işlem esaslı olanlar:
  8421.39.35.10.00– – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8421.39.35.90.00– – – – – – DiğerIeri
  – – – – – Diğerleri:
  8421.39.85.10.00– – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8421.39.85.90.00– – – – – – DiğerIeri
  – Aksam ve parçalar:
  8421.91.00.00.00– – Santrifüjlere ait olanlar (santrifüj kurutma makinalarına ait olanlar dahil)
  8421.99– – Diğerleri
  8421.99.10.00.00– – – 8421.29.20 veya 8421.39.15 alt pozisyonlarındaki makine ve cihazlara ait olanlar
  – – – Diğerleri:
  8421.99.90.00.11– – – – Gümüş ihtiva eden filtre kartuşları
  8421.99.90.00.12– – – – Ters ozmos filtre membranı
  8421.99.90.00.13– – – – Nano filtasyon filtre membranı
  8421.99.90.00.14– – – – Ultra ve mikro filtrasyon filtre membranı
  8421.99.90.00.19– – – – Diğerleri
  84.22Bulaşık yıkama makinaları; şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar; şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri,kavanozları,tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil) ;içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar:
  – Bulaşık yıkama makinaları:
  8422.11.00.00.00– – Evlerde kullanılanlar
  8422.19.00.00.00– – Diğerleri
  8422.20.00.00.00– Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar
  8422.30.00.00.00– Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar;şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar
  8422.40.00.00.00– Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)
  8422.90– Aksam ve parçalar
  8422.90.10.00.00– – Bulaşık yıkama makinalarına ait olanlar
  – – Diğerleri
  8422.90.90.00.11– – – Diğer paketleme veya ambalajlama makinalarına ait olanlar
  8422.90.90.00.19– – – Diğerleri
  84.23Tartı alet ve cihazları (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan teraziler hariç) (tartarak sayan ve kontrol eden baskül ve teraziler dahil) her tür tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar:
  8423.10– İnsan tartan basküller (bebekleri tartmaya mahsus olanlar dahil); evlerde kullanılan teraziler:
  8423.10.10.00.00– – Evlerde kullanılan teraziler
  – – Diğerleri
  8423.10.90.00.11– – – Elektrikli ve elektronik basküller
  8423.10.90.00.19– – – Diğerleri
  8423.20– Taşıyıcı bantlar üzerindeki maddeyi tartmaya mahsus basküller
  8423.20.10.00.00– – Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar
  8423.20.90.00.00– – Diğerleri
  8423.30– Sabit ağırlıkları tartan basküller ve maddeyi belirli bir ağırlığa göre tartarak çuval ve diğer kaplara doldurmaya mahsus baskül ve teraziler (hazneli tartı cihazları dahil):
  – – Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar:
  8423.30.10.10.00– – – Basküller
  8423.30.10.90.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  8423.30.90.10.00– – – Basküller
  8423.30.90.90.00– – – Diğerleri
  8423.81– – Tartma kapasitesi 30 kg.ı geçmeyenler:
  – Diğer tartı alet ve cihazları:
  – – – Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar:
  8423.81.21.00.00– – – – Maddelerin önceden tesbit edilen bir ağırlığa göre ağırlık kontrolünü otomatik olarak yapan kontrol aletleri (ağırlıklara göre tasnif edenler dahil)
  8423.81.23.00.00– – – – Önceden paketlenmiş maddeleri tartmaya ve etiketlemeye mahsus alet ve cihazlar
  8423.81.25.00.00– – – – Dükkanlarda kullanılan teraziler
  8423.81.29.00.00– – – – Diğerleri
  8423.81.80.00.00– – – Diğerleri
  8423.82– – Tartma kapasitesi 30 kg.ı geçen fakat 5000 kg.ı geçmeyenler:
  8423.82.20.00.00– – – Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar, motorlu araçları tartanlar hariç
  – – – Diğerleri:
  8423.82.81.00.00– – – – Maddelerin önceden tespit edilen bir ağırlığa göre ağırlık kontrolünü otomatik olarak yapan kontrol aletleri (ağırlıklarına göre tasnif edilenler dahil)
  – – – – Diğerleri:
  8423.82.89.10.00– – – – – Basküller
  8423.82.89.90.00– – – – – Diğerleri
  8423.89– – Diğerleri:
  – – – Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar:
  8423.89.20.10.00– – – – Köprü tipi basküller
  8423.89.20.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  8423.89.80.10.00– – – – Köprü tipi basküller
  8423.89.80.90.00– – – – Diğerleri
  8423.90– Her türlü tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar; tartı alet ve cihazlarının aksam ve parçaları:
  8423.90.10.00.00– – 8423.20.10, 8423.30.10, 8423.81.21, 8423.81.23, 8423.81.25, 8423.81.29 8423.82.20 veya 8423.89.20 alt pozisyonlarındaki aletlerin aksam parçaları
  8423.90.90.00.00– – Diğerleri
  84.24Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar (el ile kullanılan türde olsun olmasın); yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın); püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar; buhar veya kum püskürtme makinaları ve benzeri püskürtme makinaları:
  8424.10.00.00.00– Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)
  8424.20.00.00.00– Püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar
  8424.30– Buhar veya kum püskürtme makinaları ve benzeri makinalar:
  – – Su ile temizleme cihazları ( kendinden motorlu ):
  8424.30.01.00.00– – – Isıtma tertibatlı olanlar
  8424.30.08.00.00– – – Diğerleri
  – – Diğer makina ve cihazlar:
  8424.30.10.00.00– – – Basınçlı hava ile çalışanlar
  8424.30.90.00.00– – – Diğerleri
  – Tarıma veya bahçeciliğe ait püskürtücüler:
  8424.41– – Portatif olanlar:
  8424.41.00.10.00– – – Zirai mücadelede kullanılan türde olanlar
  8424.41.00.90.00– – – Diğerleri
  8424.49– – Diğerleri:
  8424.49.10.00.00– – – Traktörler tarafından çekilmek veya bunlara monte edilmek üzere yapılmış pülvarizatörler ve toz dağıtıcılar
  8424.49.90.00.00– – – Diğerleri
  – Diğer cihazlar:
  8424.82– – Tarıma veya bahçeciliğe ait olanlar:
  8424.82.10.00.00– – – Sulama cihazları
  8424.82.90.00.00– – – Diğerleri
  8424.89– – Diğerleri:
  8424.89.40.00.00– – – Sadece veya esas itibarıyla baskılı devreler veya baskılı devre montajlarının üretiminde kullanılan türde mekanik püskürtme, dağıtma cihazları
  8424.89.70.00.00– – – Diğerleri
  8424.90– Aksam ve parçalar :
  8424.90.20.00.00– – 8424.89.40 alt pozisyonundaki mekanik cihazlara ait olanlar
  – – Diğerleri:
  8424.90.80.00.11– – – Tarım ve bahçeciliğe ait olanlar
  8424.90.80.00.19– – – Diğerleri
  84.25Palangalar ve ağır yük kaldırıcıları (skipli yük kaldırıcıları hariç); bucurgatlar ve ırgatlar; krikolar:
  – Palangalar ve ağır yük kaldırıcıları (skipli yük kaldırıcıları ve taşıtların kaldırılmasına mahsus ağır yük kaldırıcıları hariç) :
  8425.11.00.00.00– – Elektrik motorlu olanlar
  8425.19.00.00.00– – Diğerleri
  – Diğer bucurgatlar ve ırgatlar:
  8425.31– – Elektrik motorlu olanlar:
  8425.31.00.00.11– – – Gemilerde kulanılan bucurgatlar ve ırgatlar
  8425.31.00.00.19– – – Diğerleri
  8425.39– – Diğerleri:
  8425.39.00.00.10– – – Maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını sağlayan bucurgatlar ; özellikle yer altında kullanılmak üzere imal edilmiş bucurgatlar
  8425.39.00.00.90– – – Diğerleri
  – Krikolar; taşıtların kaldırılmasında kullanılan ağır yük kaldırıcıları:
  8425.41.00.00.00– – Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türdeki sabit kriko sistemleri
  8425.42.00.00.00– – Diğer hidrolik krikolar ve ağır yük kaldırıcıları (hidrolik)
  8425.49.00.00.00– – Diğerleri
  84.26Gemi vinçleri (“derricks”); vinçler (“cranes”) (taşıyıcı halatlı vinçler dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri, şasisi “straddle” tipi olan ayak mesafeIeri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük arabaları:
  – Gezer köprü vinçleri, sabit veya raylar üzerinde hareket eden taşıyıcı vinçler, gantri vinçler, köprü vinçler, hareketli kaldırma çerçeveleri ve şasisi “straddle” tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen lastik tekerlekli taşıyıcılar:
  8426.11.00.00.00– – Sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri
  8426.12– – Hareketli kaldırma çerçeveleri ve şasisi “straddle” tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar:
  8426.12.00.10.00– – – Hareketli kaldırma çerçeveleri
  8426.12.00.90.00– – – Diğerleri
  8426.19– – Diğerleri
  8426.19.00.00.11– – – Gantri vinçler
  8426.19.00.00.12– – – Köprü vinçler
  8426.19.00.00.13– – – Raylı taşıyıcı vinçler
  8426.19.00.00.19– – – Diğerleri
  8426.20.00.00.00– Kule vinçler
  8426.30.00.00.00– Seyyar dirençli vinçler
  – Kendinden hareketli diğer makina ve cihazlar:
  8426.41– – Lastik tekerlekli olanlar:
  8426.41.00.10.00– – – Vinçli yük arabaları
  8426.41.00.90.00– – – Diğerleri
  8426.49.00.00.00– – Diğerleri
  – Diğer makina ve cihazlar:
  8426.91– – Kara taşıtlarına monte edilmek üzere imal edilmiş olanlar:
  8426.91.10.00.00– – – Taşıtların yüklenip boşaltılmasına mahsus hidrolik vinçler
  8426.91.90.00.00– – – Diğerleri
  8426.99– – Diğerleri:
  8426.99.00.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8426.99.00.90.00– – – Diğerleri
  84.27Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları:
  8427.10– Elektrik motorlu kendinden hareketli forkliftler ve diğer yük arabaları:
  8427.10.10.00.00– – Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar
  8427.10.90.00.00– – Diğerleri
  8427.20– Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları:
  – – Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar:
  8427.20.11.00.00– – – Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları
  8427.20.19.00.00– – – Diğerleri
  8427.20.90.00.00– – Diğerleri
  8427.90– Diğer yük arabaları:
  8427.90.00.10.00– – Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları
  8427.90.00.90.00– – Diğerleri
  84.28Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer makina ve cihazlar (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler gibi):
  8428.10– Asansörler ve skipli yük kaldırıcıları:
  – – Elektrikli olanlar:
  8428.10.20.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  – – – Diğerleri:
  8428.10.20.90.11– – – – İnsan taşımaya mahsus olanlar
  8428.10.20.90.12– – – – Yük taşımaya mahsus olanlar
  8428.10.20.90.19– – – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  8428.10.80.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8428.10.80.90.00– – – Diğerleri
  8428.20– Pnömatik elevatörler ve konveyörler:
  – – Dökme malzeme için olanlar
  8428.20.20.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8428.20.20.90.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  8428.20.80.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8428.20.80.90.00– – – Diğerleri
  – Eşya ve malzeme taşımaya mahsus sürekli hareketli diğer elevatörler ve konveyörler:
  8428.31.00.00.00– – Yer altında kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş olanlar
  8428.32.00.00.00– – Diğerleri (kovalı olanlar)
  8428.33– – Diğerleri, (bantlı olanlar):
  8428.33.00.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8428.33.00.90.00– – – Diğerleri
  8428.39– – Diğerleri:
  – – – Rulolu veya makaralı konveyörler
  8428.39.20.10.00– – – -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8428.39.20.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  8428.39.90.10.00– – – -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8428.39.90.90.00– – – – Diğerleri
  8428.40.00.00.00– Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar
  8428.60.00.00.00– Teleferikler, telesiyejler ve teleskiler; fünikülerler için çekiş mekanizmaları
  8428.90– Diğer makina ve cihazlar:
  – – Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş yükleyiciler:
  8428.90.71.00.00– – – Zirai traktörlere takılmak üzere imal edilenler
  8428.90.79.00.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  8428.90.90.10.00– – – Haddehane için makina ve cihazlar; ürünlerin taşınmasına mahsus döner masalar; külçe, bilye, çubuk ve levha bloklarına mahsus külbütörler ve manipulatörler
  8428.90.90.20.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8428.90.90.90.00– – – Diğerleri:
  84.29Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri:
  – Buldozerler ve angledozerler:
  8429.11– – Paletli olanlar
  8429.11.00.00.11– – – Buldozerler
  8429.11.00.00.12– – – Angledozerler
  8429.19– – Diğerleri
  8429.19.00.00.11– – – Buldozerler
  8429.19.00.00.12– – – Angledozerler
  8429.20– Greyderler ve toprağın tesviyesine mahsus makinalar
  8429.20.00.00.11– – Greyderler
  8429.20.00.00.12– – Toprağın tesviyesine mahsus makinalar
  8429.30.00.00.00– Skreyperler
  8429.40– Sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri:
  – – Yol silindirleri:
  – – – Vibratörlü olanlar
  8429.40.10.00.11– – – – Lastik tekerlekli olanlar
  8429.40.10.00.19– – – – Diğerleri
  8429.40.30.00.00– – – Diğerleri
  8429.40.90.00.00– – Sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar
  – Mekanik küreyiciler, ekskavatörler ve küreyici yükleyiciler:
  8429.51– – Önden yüklemeli küreyici yükleyiciler:
  – – – Yer altında kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş küreyici yükleyiciler:
  – – – – Toprağı kazabilenler
  8429.51.10.10.11– – – – – Lastik tekerlekli olanlar
  8429.51.10.10.19– – – – – Diğerleri
  – – – – Diğerleri
  8429.51.10.90.11– – – – – Lastik tekerlekli olanlar
  8429.51.10.90.19– – – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  8429.51.91.00.00– – – – Paletli yükleyiciler
  – – – – Diğerleri:
  – – – – – Toprağı kazabilenler
  8429.51.99.10.11– – – – – – Lastik tekerlekli olanlar
  8429.51.99.10.19– – – – – – Diğerleri
  – – – – – Diğerleri
  8429.51.99.90.11– – – – – – Lastik tekerlekli olanlar
  8429.51.99.90.19– – – – – – Diğerleri
  8429.52– – Kulesi 360 derece dönebilen makina ve cihazlar:
  8429.52.10.00.00– – – Paletli ekskavatörler
  – – – Diğerleri
  8429.52.90.00.11– – – – Lastik tekerlekli olanlar
  8429.52.90.00.19– – – – Diğerleri
  8429.59– – Diğerleri:
  – – – Toprağı kazabilenler
  8429.59.00.10.11– – – – Beko loder
  8429.59.00.10.19– – – – Diğerleri
  8429.59.00.90.00– – – Diğerleri
  84.30Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makina ve cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri ve püskürtücüleri:
  8430.10– Kazık varyosları ve kazık sökme makinaları:
  8430.10.00.10.00– – Kazık varyosları
  8430.10.00.20.00– – Kazık sökme makinaları
  8430.20– Kar küreyicileri ve kar püskürtücüleri
  8430.20.00.00.11– – Kar küreyicileri
  8430.20.00.00.12– – Kar püskürtücüleri
  – Kömür veya kaya kesicileri (havözler) ve tünel açma makinaları:
  8430.31.00.00.00– – Kendinden hareketli olanlar
  8430.39.00.00.00– – Diğerleri
  – Diğer delme veya sondaj makinaları:
  8430.41.00.00.00– – Kendinden hareketli olanlar
  8430.49.00.00.00– – Diğerleri
  8430.50.00.00.00– Kendinden hareketli diğer makina ve cihazlar
  – Kendinden hareketli olmayan diğer makina ve cihazlar:
  8430.61– – Sıkıştırma veya basıp sıkıştırma makina ve cihazları
  8430.61.00.00.11– – – İtilen ve çekilen yol silindirleri
  8430.61.00.00.19– – – Diğerleri
  8430.69.00.00.00– – Diğerleri
  84.31Özellikle veya esasen 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar:
  8431.10.00.00.00– 84.25 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar
  8431.20– 84.27 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:
  8431.20.00.10.00– – 8427.90.00.10 Alt pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar
  8431.20.00.20.00– – 8427.90.00.90 Alt pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar
  8431.20.00.90.00– – Diğerlerine ait olanlar
  – 84.28 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:
  8431.31– – Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere ait olanlar:
  8431.31.00.00.11– – – Boyu 1 metre ve üzeri asansör ışık perdesi (boy fotoseli)
  8431.31.00.00.12– – – Asansör kılavuz rayları
  8431.31.00.00.19– – – Diğerleri
  8431.39.00.00.00– – Diğerleri
  – 84.26, 84.29 ve 84.30 Pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar
  8431.41.00.00.00– – Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar
  8431.42.00.00.00– – Buldozer ve angledozer bıçakları
  8431.43.00.00.00– – 8430.41 ve 8430.49 Alt pozisyonlarındaki delme veya sondaj makinalarına ait aksam ve parçalar
  8431.49– – Diğerleri:
  – – – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:
  – – – – 84.29 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar:
  8431.49.20.21.00– – – – – 8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar
  8431.49.20.23.00– – – – – 8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar
  8431.49.20.29.00– – – – – Diğerleri
  8431.49.20.49.00– – – – Diğerleri
  8431.49.80.00.00– – – Diğerleri
  84.32Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus tarla ve bahçe tarımında veya ormancılıkta kullanılan makina ve cihazlar; çimenlikler ve spor sahaları için silindirler:
  8432.10.00.00.00– Pulluklar
  -Tırmıklar, skarifikatörler, kültivatörler, zararlı otları ayıklayan makinalar, çapa makinaları:
  8432.21.00.00.00– – Diskli tırmıklar (diskorolar)
  8432.29– – Diğerleri:
  – – – Skarifikatörler ve kültivatörler
  8432.29.10.00.11– – – – Skarifikatörler
  8432.29.10.00.12– – – – Kültivatörler
  8432.29.30.00.00– – – Tırmıklar
  8432.29.50.00.00– – – Toprak frezeleri (rötovatörler)
  – – – Diğerleri
  8432.29.90.00.11– – – – Gübreli çapa makinaları
  8432.29.90.00.19– – – – Diğer çapa makinaları
  8432.29.90.00.21– – – – Tırmıklı merdaneler
  8432.29.90.00.29– – – – Diğer merdaneler
  8432.29.90.00.39– – – – Diğerleri
  – Ekim ve dikim makinaları:
  8432.31.00.00.00– – Toprağı sürmeden doğrudan ekim ve dikim yapanlar
  8432.39– – Diğerleri:
  – – – Ekim makinaları:
  – – – – Merkezden tahrikli hassas ekim makinaları
  8432.39.11.00.11– – – – – Mekanik olanlar (mibzer)
  8432.39.11.00.12– – – – – Pnömatik olanlar (mibzer)
  8432.39.19.00.00– – – – Diğerleri
  – – – Tek dane ve yumru ekim makinaları ve fide ve fidan dikim makinaları:
  8432.39.90.00.11– – – – Tek dane ekim makinaları
  8432.39.90.00.12– – – – Yumru dikim makinaları
  8432.39.90.00.13– – – – Fide dikim makinaları
  8432.39.90.00.14– – – – Fidan dikim makinaları
  – Gübreleme makina ve cihazları:
  8432.41.00.00.00– – Hayvan gübresi dağtıcıları
  8432.42.00.00.00– – Diğer gübre dağıtıcıları
  8432.80– Diğer makina ve cihazlar
  8432.80.00.00.11– – Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler
  8432.80.00.00.12– – Taş parçalarını sökme, toplama makinaları
  8432.80.00.00.19– – Diğerleri
  8432.90.00.00.00– Aksam ve parçalar
  84.33Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve cihazlar (ot ve saman balyalamaya mahsus olanlar dahil) ; çim ve ot biçme makina ve cihazları; yumurtaları, meyvaları ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen makina ve cihazlar ( 84.37 pozisyonundaki makina ve cihazlar hariç):
  – Çimenlikler, parklar veya spor alanları için çim biçme makina ve cihazları:
  8433.11– – Motorlu olanlar (yatay bir zemin üzerinde dönen kesici tertibatlı):
  8433.11.10.00.00– – – Elektrik motorlu olanlar
  – – – Diğerleri:
  – – – – Kendinden hareketli olanlar:
  8433.11.51.00.00– – – – – Oturacak yeri olanlar
  8433.11.59.00.00– – – – – Diğerleri
  8433.11.90.00.00– – – – Diğerleri
  8433.19– – Diğerleri:
  – – – Motorlu olanlar:
  8433.19.10.00.00– – – – Elektrik motorlu olanlar
  – – – – Diğerleri:
  – – – – – Kendinden hareketli olanlar:
  8433.19.51.00.00– – – – – – Oturacak yeri olanlar
  8433.19.59.00.00– – – – – – Diğerleri
  8433.19.70.00.00– – – – – Diğerleri
  8433.19.90.00.00– – – Motorsuz olanlar
  8433.20– Diğer çim biçme makinaları (traktörlere monte edilen parmaklı biçme makinaları dahil):
  8433.20.10.00.00– – Motorlu olanlar
  – – Diğerleri:
  8433.20.50.00.00– – – Bir traktörle taşınmak veya çekilmek üzere imal edilmiş olanlar
  8433.20.90.00.00– – – Diğerleri
  8433.30.00.00.00– Ot hazırlama makina ve cihazları
  8433.40.00.00.00– Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil)
  – Diğer hasat makina ve cihazları; harman makina ve cihazları:
  8433.51– – Biçer döverler:
  – – – Biçme ağzı genişliği 2 metreyi geçmeyenler
  8433.51.00.00.11– – – – Kendinden hareketli olanlar
  8433.51.00.00.19– – – – Diğerleri
  – – – Biçme ağzı genişliği 2 metreyi geçenler
  8433.51.00.00.21– – – – Kendinden hareketli olanlar
  8433.51.00.00.29– – – – Diğerleri
  8433.52– – Diğer harman makina ve cihazları
  8433.52.00.00.12– – – Kendinden hareketli olanlar
  8433.52.00.00.18– – – Diğerleri
  8433.53– – Kök ve yumru hasat makinaları:
  – – – Patates sökme ve hasat makinaları
  8433.53.10.00.13– – – – Kendinden hareketli olanlar
  8433.53.10.00.19– – – – Diğerleri
  – – – Pancar baş kesme ve hasat makinaları
  8433.53.30.00.13– – – – Kendinden hareketli olanlar
  8433.53.30.00.19– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri
  – – – – Yer fıstığı sökme ve hasat makinaları
  8433.53.90.00.13– – – – – Kendinden hareketli olanlar
  8433.53.90.00.18– – – – – Diğerleri
  8433.53.90.00.19– – – – Diğerleri
  8433.59– – Diğerleri:
  – – – Silaj makinası
  8433.59.11.00.00– – – – Kendinden hareketli olanlar
  8433.59.19.00.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri
  – – – – Pamuk hasat makinaları
  8433.59.85.00.11– – – – – Kendinden hareketli olanlar
  8433.59.85.00.19– – – – – Diğerleri
  – – – – Domates hasat makinaları
  8433.59.85.00.21– – – – – Kendinden hareketli olanlar
  8433.59.85.00.29– – – – – Diğerleri
  8433.59.85.00.39– – – – Diğerleri
  8433.60.00.00.00– Yumurtaları, meyvaları ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayırmaya ve temizlemeye mahsus makina ve cihazlar
  8433.90– Aksam ve parçalar:
  – – Kombine hasat ve harman makinalarına (biçer döverlere) ve ot ve samanları balyalamaya mahsus makinalara ait olanlar
  8433.90.00.10.11– – – Kombine hasat ve harman makinalarına (biçer döverlere) ait olanlar
  8433.90.00.10.12– – – Ot ve samanları balyalama makinalarına ait olanlar
  8433.90.00.20.00– – Harman makinalarına ait olanlar
  – – Diğerleri
  8433.90.00.90.11– – – Orak makinalarına (biçerlere) ait olanlar
  8433.90.00.90.19– – – Diğerleri
  84.34Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar:
  8434.10.00.00.00– Süt sağma makinaları
  8434.20– Sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar
  8434.20.00.00.11– – Tereyağ imaline mahsus makina ve cihazlar (ekremözler hariç)
  8434.20.00.00.12– – Peynir imaline mahsus makina ve cihazlar
  8434.20.00.00.19– – Diğerleri
  8434.90.00.00.00– Aksam ve parçalar
  84.35Şarap, elma şarabı, meyva suları veya benzeri içeceklerin imaline mahsus presler, fulvarlar ve benzeri makina ve cihazlar:
  8435.10– Makina ve cihazlar:
  8435.10.00.00.11– – Üzüm sıkma presleri
  8435.10.00.00.12– – Meyva sularını çıkarmaya mahsus presler
  8435.10.00.00.19– – Diğerleri
  8435.90.00.00.00– Aksam ve parçalar
  84.36Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar (mekanik veya termik tertibatlı çimlendirmeye mahsus olanlar dahil); kümes hayvancılığına mahsus civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları:
  8436.10.00.00.00– Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar
  – Kümes hayvancılığına mahsus makina ve cihazlar; civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları:
  8436.21– – Civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları:
  8436.21.00.00.11– – – Civciv çıkartma makina ve cihazları
  8436.21.00.00.12– – – Civciv büyütme makina ve cihazları
  8436.29– – Diğerleri:
  8436.29.00.00.11– – – Tavuk beslemeye mahsus otomatik cihazlar
  8436.29.00.00.12– – – Yumurtaları muayene etmeye mahsus mekanik tertibatlı makina ve cihazlar (tasnif makinaları hariç)
  8436.29.00.00.13– – – Tavukların tüylerini yolmaya mahsus makina ve cihazlar
  8436.29.00.00.19– – – Diğerleri
  8436.80– Diğer makina ve cihazlar:
  8436.80.10.00.00– – Ormancılığa mahsus olanlar
  8436.80.90.00.00– – Diğerleri
  – Aksam ve parçalar:
  8436.91.00.00.00– – Kümes hayvancılığına veya civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazlarına ait olanlar
  8436.99– – Diğerleri
  8436.99.00.00.11– – – Hayvan yemlerini hazırlayan makina ve cihazlara ait olanlar
  8436.99.00.00.19– – – Diğerleri
  84.37Tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar; kuru baklagillerin veya hububatın öğütülmesine veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar (çiftlik tipi makina ve cihazlar hariç):
  8437.10.00.00.00– Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar
  8437.80– Diğer makina ve cihazlar
  – – Değirmencilikte kullanılmaya mahsus olanlar
  8437.80.00.10.11– – – Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar
  8437.80.00.10.12– – – Kuru baklagillerin öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar
  8437.80.00.10.19– – – Diğerleri
  8437.80.00.90.00– – Diğerleri
  8437.90– Aksam ve parçalar:
  8437.90.00.10.00– – Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesi, ağırlığı ve büyüklüklerine göre tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlara ait olanlar
  – – Diğerleri
  8437.90.00.90.11– – – Vals topları
  8437.90.00.90.19– – – Diğerleri
  84.38Bu fasılın diğer pozisyonlarında yer almayan veya belirtilmeyen yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya imaline mahsus makina ve cihazlar (hayvansal, bitkisel sabit katı veya sıvı yağların çıkarılmasına veya hazırlanmasına mahsus olanlar hariç):
  8438.10– Ekmekçilik, pastacılık, bisküvicilik makina ve cihazları ile makarna ve benzeri ürünlerin imaline mahsus makina ve cihazlar:
  8438.10.10.00.00– – Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus olanlar
  8438.10.90.00.00– – Makarna veya benzerlerinin imaline mahsus olanlar
  8438.20.00.00.00– Şekerleme, kakao veya çikolata imaline mahsus makina ve cihazlar
  8438.30.00.00.00– Şeker imaline mahsus makina ve cihazlar
  8438.40.00.00.00– Biracılığa mahsus makina ve cihazlar
  8438.50.00.00.00– Etlerin veya kümes hayvanlarının etlerinin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar
  8438.60– Sebze, meyva ve kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar
  8438.60.00.00.11– – Patates soyma makina ve cihazları
  8438.60.00.00.12– – Meyva ve sebzelerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar
  8438.60.00.00.13– – Kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar
  8438.80– Diğer makina ve cihazlar:
  – – Çay yapraklarını veya kahve çekirdeklerini işlemeye mahsus makina ve cihazlar:
  8438.80.10.10.00– – – Çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina
  8438.80.10.90.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  8438.80.91.00.00– – – İçeceklerin hazırlanmasına veya imaline mahsus makina ve cihazlar
  – – – Diğerleri:
  8438.80.99.10.00– – – – Portakallardan uçucu yağ çıkarmaya mahsus makina ve cihazlar
  – – – – Diğerleri
  8438.80.99.90.11– – – – – Balıkların veya kabuklu deniz hayvanlarının hazırlanmasına mahsus olanlar
  8438.80.99.90.19– – – – – Diğerleri
  8438.90– Aksam ve parçalar:
  8438.90.00.10.00– – Kahve çekirdeklerinin kabuklarını soymaya veya çıkarmaya mahsus makina ve cihazlara, çay yapraklarını kesen veya kıvıran makina ve cihazlara, portakallardan uçucu yağ çıkarmaya mahsus makina ve cihazlara ait olanlar
  – – Diğerleri
  8438.90.00.90.11– – – Biracılığa ait makina ve cihazların aksam ve parçaları
  8438.90.00.90.12– – – Kalıplar
  8438.90.00.90.19– – – Diğerleri
  84.39Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar:
  8439.10– Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline mahsus makina ve cihazlar
  8439.10.00.00.11– – Kağıt hamuru imalinde kullanılacak olan ham maddeleri hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar
  8439.10.00.00.12– – Kağıt hamuru imaline mahsus makina ve cihazlar
  8439.20.00.00.00– Kağıt veya karton imaline mahsus makina ve cihazlar
  8439.30.00.00.00– Kağıt veya kartonların finisajına mahsus makina ve cihazlar
  – Aksam ve parçalar:
  8439.91.00.00.00– – Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imali için makina ve cihazlara ait olanlar
  8439.99.00.00.00– – Diğerleri
  84.40Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar (münferit yaprakları dikmeye mahsus makinalar dahil):
  8440.10– Makina ve cihazlar:
  8440.10.10.00.00– – Kağıt katlama makinaları
  8440.10.20.00.00– – Kağıt ve formaları harmanlamaya mahsus makina ve cihazlar
  – – İplikle dikmeye, tel ile dikmeye, tel zımba ile birleştirmeye mahsus makina ve cihazlar
  8440.10.30.00.11– – – İplikle dikmeye mahsus makina ve cihazlar
  8440.10.30.00.12– – – Tel ile dikmeye mahsus makina ve cihazlar
  8440.10.30.00.13– – – Tel zımba ile birleştirmeye mahsus makina ve cihazlar
  – – Dikişsiz birleştirme makina ve cihazları
  8440.10.40.00.11– – – Soğuk ve sıcak tutkal ile yapıştıran makina ve cihazlar
  8440.10.40.00.19– – – Diğerleri
  – – Diğerleri
  8440.10.90.00.11– – – Sırt, kapak yapma makina ve cihazları
  8440.10.90.00.12– – – Kapak takma makina ve cihazları
  8440.10.90.00.13– – – Entegre cilt makina ve cihazları
  8440.10.90.00.19– – – Diğerleri
  8440.90.00.00.00– Aksam ve parçalar
  84.41Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makina ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazları dahil):
  8441.10– Kağıt kesme makinaları:
  8441.10.10.00.00– – Bobin halindeki kağıtları kesme ve tekrar bobin halinde sarmaya mahsus makinalar
  8441.10.20.00.00– – Diğer boyuna veya enine kesme makinaları
  – – Düz giyotinler:
  8441.10.30.10.00– – – Fotoğrafçılıkta kullanılanlar
  8441.10.30.90.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri
  8441.10.70.10.00– – – Fotoğrafçılıkta kullanılanlar
  8441.10.70.90.00– – – Diğerleri
  8441.20– Torba kese kağıdı veya zarf yapmaya mahsus makinalar
  8441.20.00.00.11– – Zarf imaline mahsus makinalar
  8441.20.00.00.19– – Diğerleri
  8441.30.00.00.00– Kutu, tüp, varil ve benzeri mahfazaları yapmaya mahsus makinalar (kalıplama suretiyle yapılanlar hariç)
  8441.40.00.00.00– Kağıt hamuru, kağıt veya kartondan kalıplama suretiyle eşya imaline mahsus makina ve cihazlar
  8441.80– Diğer makina ve cihazlar
  8441.80.00.00.11– – Parafinli kağıt ve kartondan bardak, kavanoz, tabak vb. imaline mahsus makina ve cihazlar
  8441.80.00.00.12– – Zımbalı delik açma (perforaj) makinaları
  8441.80.00.00.19– – Diğerleri
  8441.90– Aksam ve parçalar:
  – – Kesme makinalarına ait olanlar:
  – – – Giyotinlere ait olanlar:
  8441.90.10.11.00– – – – Fotoğrafçılıkta kullanılanlar
  8441.90.10.19.00– – – – Diğerleri
  8441.90.10.90.00– – – Diğerleri
  8441.90.90.00.00– – Diğerleri
  84.42Levhaları, silindirleri ve diğer tabedici unsurları hazırlamaya ve yapmaya mahsus makinalar, cihazlar ve teçhizat ( 84.56 ila 84.65 pozisyonlarında yer alan makinalar hariç); levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta kullanılmak üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve litoğrafya taşları (örneğin ; düz, pütürlü veya cilalı):
  8442.30– Makina, cihaz ve teçhizat :
  8442.30.00.10.00– – Klişecilik stereo tipi ve benzerleri için makina ve cihazlar
  – – Diğerleri
  8442.30.00.90.11– – – Film matrisleri
  8442.30.00.90.12– – – Yazı program matrisleri
  8442.30.00.90.19– – – Diğerleri
  8442.40.00.00.00– Yukarıdaki makina, alet ve cihazlara ait aksam ve parçalar
  8442.50.00.00.00– Levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta kullanılmak üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve litografya taşları (düz, pütürlü, cilalı vb.)
  84.43Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer tabedici unsurlar aracılığıyla baskı yapmaya mahsus makinalar; diğer baskı, kopyalama ve faks makinaları ( kombine halde olsun olmasın); bunların aksam, parça ve aksesuarları
  – Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer tabedici unsurlar aracılığıyla baskı yapmaya mahsus makinalar;
  8443.11.00.00.00– – Ofset baskı yapan makinalar,bobin halinde kağıda baskı yapanlar
  8443.12.00.00.00– – Ofset baskı yapan makinalar, tabaka kağıda baskı yapan büro tipi makinalar ( rulo halinde olmayan,bir kenarı 22 cm.yi geçmeyen ve ve diğer kenarı 36 cm.yi geçmeyen kağıtları kullanan )
  8443.13– – Ofset baskı yapan diğer makinalar
  – – – Tabaka kağıda baskı yapanlar:
  8443.13.10.00.00– – – – Kullanılmış
  – – – – Yeni:
  8443.13.32.00.00– – – – – Kağıt ebadı 53×75 cm.yi geçmeyenler
  8443.13.34.00.00– – – – – Kağıt ebadı 53×75 cm.yi geçen, fakat 75×107 cm. yi geçmeyenler
  8443.13.38.00.00– – – – – Kağıt ebadı 75×107 cm.yi geçenler
  8443.13.90.00.00– – – Diğerleri
  8443.14.00.00.00– – Tipografik baskı yapan makinalar, bobin halindeki kağıda baskı yapanlar (fleksografik baskı yapanlar hariç)
  8443.15– – Tipografik baskı yapan makinalar (bobin halindeki kağıda baskı yapanlar hariç) (fleksografik baskı yapanlar hariç)
  8443.15.00.00.11– – – Pedallı tipo baskı makinaları
  8443.15.00.00.12– – – Silindir kazanlı tipo baskı makinaları
  8443.15.00.00.19– – – Diğerleri
  8443.16.00.00.00– – Fleksografik baskı yapan makinalar
  8443.17.00.00.00– – Gravür baskı (tifdruk) yapan makina
  8443.19– – Diğerleri:
  8443.19.20.00.00– – – Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus olanlar
  8443.19.40.00.00– – – Yarı iletkenlerin üretiminde kullanılmaya mahsus olanlar
  – – – Diğerleri:
  8443.19.70.10.00– – – – Rotatif baskı makinaları
  – – – – Diğerleri:
  8443.19.70.90.11– – – – – Serigrafi baskı makinaları
  8443.19.70.90.19– – – – – Diğerleri
  – Diğer baskı, kopyalama ve faks makinaları ( kombine halde olsun olmasın):
  8443.31.00.00.00– – Baskı, kopyalama veya faks geçiş fonksiyonlarının iki veya daha fazlasını yapan, otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen makinalar
  8443.32– – Diğerleri, otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen makinalar:
  – – -Yazıcılar:
  – – – – İnk jet tipi yazıcılar:
  8443.32.10.10.11– – – – – Net baskı eni 180 cm’yi geçen veya en az dört baskı kafasına sahip olanlar
  8443.32.10.10.19– – – – – Diğerleri
  8443.32.10.20.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  – – – – Diğerleri:
  8443.32.10.90.11– – – – – Matris tipi yazıcılar
  8443.32.10.90.12– – – – – Lazer tipi yazıcılar
  8443.32.10.90.13– – – – – Satır yazıcılar
  8443.32.10.90.19– – – – – Diğer yazıcılar
  8443.32.80.00.00– – – Diğerleri
  8443.39.00.00.00– – Diğerleri
  – Aksam, parça ve aksesuarlar:
  8443.91– – Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer tabedici unsurlar aracılığıyla baskı yapmaya mahsus makinalarda kullanılan aksam, parça ve aksesuarlar
  8443.91.10.00.00– – – 8443.19.40 alt pozisyonunda yer alan cihazlara ait olanlar
  – – – Diğerleri:
  – – – – Dökme demir veya dökme çelikten olanlar:
  8443.91.91.10.00– – – – – Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus makinalara ait olanlar
  8443.91.91.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Diğerleri:
  8443.91.99.10.00– – – – – Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus makinalara ait olanlar
  8443.91.99.90.00– – – – – Diğerleri
  8443.99– – Diğerleri:
  8443.99.10.00.00– – – Birleştirilmiş elektronik aksam , parça ve aksesuar
  – – – Diğerleri:
  8443.99.90.10.00– – – – Optik sistemli fotokopi cihazlarına ait olanlar
  – – – – Diğerleri:
  8443.99.90.20.00– – – – – Dokumaya elverişli maddeler üzerine baskı yapmaya mahsus makinalara ait olanlar
  8443.99.90.90.00– – – – – Diğerleri
  8444.00Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar:
  8444.00.10.00.00– Ekstrüzyona mahsus makina ve cihazlar
  8444.00.90.00.00– Diğerleri
  84.45Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğirme, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli ipliklerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil) ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan dokumaya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar:
  – Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar:
  8445.11.00.00.00– – Karde makinaları (tarak makinaları)
  8445.12.00.00.00– – Tarama makinaları (penyöz)
  8445.13.00.00.00– – Şerit halindeki pamuk, keten, kendir, vb. lifleri çekip uzatarak ve hafifçe bükerek iplik taslağı (fitil) haline getirmeye mahsus cihazlar
  8445.19– – Diğerleri:
  8445.19.00.10.00– – – Saw -gin çırçır makinaları
  – – – Diğerleri
  8445.19.00.90.11– – – – Açma makinaları
  8445.19.00.90.12– – – – Ovalama makinaları (finisör)
  8445.19.00.90.13– – – – Kıvırcıklaştırma makinaları
  8445.19.00.90.14– – – – Karde makinalarından çıkan vatka ve şerit halindeki lifleri bir araya getirerek tekrar homojen bünyeli şeritler haline sokmaya mahsus makina ve cihazlar
  8445.19.00.90.19– – – – Diğerleri
  8445.20– Dokumaya elverişli Iifleri eğirmeye mahsus makinalar
  8445.20.00.00.11– – Open-end eğirme makinaları
  8445.20.00.00.12– – Ring eğirme makinaları
  8445.20.00.00.19– – Diğerleri
  8445.30.00.00.00– Dokumaya elverişli lifleri katlama veya bükmeye mahsus makinalar
  8445.40– Dokumaya elverişli lifleri bobinleme ve çilelemeye mahsus makinalar (masura sarıcılar dahil)
  8445.40.00.00.11– – Masura sıyırma makinaları
  8445.40.00.00.12– – Masura sarıcılar (atkı aktarma makinaları)
  8445.40.00.00.19– – Diğerleri
  8445.90– Diğerleri
  8445.90.00.00.11– – Çözgü makinaları
  8445.90.00.00.12– – Çözgü ipliklerine mahsus haşıl makinaları
  8445.90.00.00.13– – Çözgü ipliklerini, dokuma tezgahlarının gücü tellerine ve taraklarına geçirmeye mahsus cihazlar (tahar makinaları)
  8445.90.00.00.14– – Dokuma tezgahlarındaki çözgü ipliklerinin nihayetlerini tezgaha yeni verilecek olan çözgü ipliklerinin uçlarına bağlamayı sağlayan cihazlar
  8445.90.00.00.19– – Diğerleri
  84.46Dokuma makinaları (tezgahlar):
  8446.10.00.00.00– Genişliği 30 cm.yi geçmeyen kumaşların dokunmasına mahsus olanlar
  – Genişliği 30 cm.yi geçen kumaşların dokunmasına mahsus olanlar (mekikli):
  8446.21.00.00.00– – Motorlu olanlar
  8446.29.00.00.00– – Diğerleri
  8446.30.00.00.00– Genişliği 30 cm.yi geçen kumaşların dokunmasına mahsus olanlar (mekiksiz)
  84.47Örgü makinaları, dikiş -trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritci ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları:
  – Dairesel örgü yapan makinalar:
  8447.11– – Silindir çapı 165 mm.yi geçmeyenler:
  8447.11.00.00.11– – – Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları
  8447.11.00.00.12– – – Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları
  8447.12– – Silindir çapı 165 mm.yi geçenler:
  8447.12.00.00.11– – – Ev tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları
  8447.12.00.00.12– – – Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları
  8447.20– Düz örgü yapan makinalar; dikiş -trikotaj makinaları:
  – – Çözgülü örgü makinaları (Raschel tipi dahil); dikiş-trikotaj makinaları
  8447.20.20.00.11– – – Ev tipi düz örgü makinaları
  8447.20.20.00.12– – – Sanayi tipi düz örgü makinaları
  8447.20.20.00.13– – – Ev tipi dikiş-trikotaj makinaları
  8447.20.20.00.14– – – Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları
  8447.20.80.00.00– – Diğerleri
  8447.90– Diğerleri:
  8447.90.00.00.11– – İşleme makinaları
  8447.90.00.00.12– – Şerit ve kaytan yapan makinalar
  8447.90.00.00.19– – Diğerleri
  84.4884.44, 84.45, 84.46 ve 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için yardımcı makina ve cihazlar (ratiyerler, jakardlar, atkı ipliği kesicileri, çözgü ipliği kesicileri, mekik değiştirme mekanizmaları gibi); sadece veya esas itibariyle bu pozisyonda veya 84.44, 84.45, 84.46 ve 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya uygun aksam, parça ve aksesuar (iğler, kelebekler, kard garnitürleri, taraklar, iğneli taraklar, üretme memeleri, mekikler, gücü teli ve gücü çerçeveleri, çorapçı eşyasına mahsus iğneler, platinler, tığlar gibi):
  – 84.44,84.45, 84.46 veya 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için yardımcı makina ve cihazlar:
  8448.11.00.00.00– – Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici veya birleştirici makinalar
  8448.19– – Diğerleri
  8448.19.00.10.00– – – Dokumaya elverişli iplikleri eğirmeye mahsus makinalar için yardımcı makinalar
  8448.19.00.90.00– – – Diğerleri
  8448.20– 84.44 Pozisyonundaki makinaların veya bunların yardımcı cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı:
  8448.20.00.00.11– – Üretme memeleri
  8448.20.00.00.19– – Diğerleri
  – 84.45 Pozisyonundaki makinaların veya bunların yardımcı cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı:
  8448.31.00.00.00– – Kard garnitürü
  8448.32.00.00.00– – Dokumaya elverişli liflerin hazırlanmasına mahsus makinalara ait olanlar (kard garnitürü hariç)
  8448.33.00.00.00– – İğler, kelebekler, döner bilezikler ve açık ağızlı bilezikler
  8448.39– – Diğerleri
  8448.39.00.00.11– – – Naylon kopçalar
  8448.39.00.00.12– – – Metal kopçalar
  8448.39.00.00.19– – – Diğerleri
  – Dokuma makinaları veya bunların yardımcı makinalarının aksam, parça ve aksesuarı:
  8448.42.00.00.00– – Dokuma makinalarına mahsus taraklar, gücü telleri ve gücü çerçeveleri
  8448.49.00.00.00– – Diğerleri
  – 84.47 Pozisyonundaki makinaların veya bunların yardımcı makinalarının aksam, parça ve aksesuarı:
  8448.51– – İlmiklerin oluşturulmasında kullanılan platinler, iğneler ve diğer eşya:
  8448.51.10.00.00– – – Platinler
  – – – Diğerleri
  8448.51.90.00.11– – – – Örgü makinalarına ait iğneler
  8448.51.90.00.19– – – – Diğerleri
  8448.59– – Diğerleri
  8448.59.00.00.11– – – Örgü ve haşıl makinalarına ait taraklar
  8448.59.00.00.12– – – Konik örgü çapraz taraklar
  8448.59.00.00.19– – – Diğerleri
  8449.00Şekilli veya parça halinde keçe veya dokunmamış mensucat imalatına veya finisajına mahsus makina ve cihazlar (keçeden şapka imaline mahsus makina ve cihazlar dahil); şapka kalıpları:
  8449.00.00.10.00– Makina ve cihazlar; şapka kalıpları
  8449.00.00.90.00– Aksam ve parçalar
  84.50Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları (yıkama ve kurutma tertibatı bir arada olanlar dahil) :
  – Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyenler:
  8450.11– – Tam otomatik makinalar:
  – – – Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyenler:
  8450.11.11.00.00– – – – Çamaşırı önden yüklemeli olanlar
  8450.11.19.00.00– – – – Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar
  8450.11.90.00.00– – – Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler
  8450.12.00.00.00– – Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)
  8450.19– – Diğerleri
  8450.19.00.00.11– – – Elektrikli olanlar
  8450.19.00.00.19– – – Diğerleri
  8450.20.00.00.00– Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçen çamaşır makinaları
  8450.90.00.00.00– Aksam ve parçalar
  84.51Dokumaya elverişli ipliklerin, mensucatın veya dokumaya elverişli madde mamullerinin yıkanması, temizlenmesi, sıkılması, kurutulması, ütülenmesi, preslenmesi suretiyle ütülenmesi (ısı ile yapıştıran presler dahil), ağartılması, boyanması, aprelenmesi, finisajı, emdirilmesine mahsus makina ve cihazlar (84.50 pozisyonundakiler hariç) ve zemin kaplamalarının imalatında kullanılan (linoleum gibi) mensucat veya diğer mesnetlere pasta kaplama makinaları; mensucatı top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya şekilli kesmeye mahsus makinalar:
  8451.10.00.00.00– Kuru temizleme makinaları
  – Kurutma makinaları:
  8451.21– – Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyenler:
  8451.21.00.00.11– – – Evlerde kullanılanlar
  8451.21.00.00.19– – – Diğerleri
  8451.29.00.00.00– – Diğerleri
  8451.30.00.00.00– Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil):
  8451.40– Yıkama, ağartma veya boyama makinaları
  8451.40.00.00.11– – Sanayide kullanılan yıkama makinaları
  8451.40.00.00.12– – Ağartma makinaları
  8451.40.00.00.13– – Boyama makinaları
  8451.50– Mensucatı top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya şekilli kesmeye mahsus makinalar
  8451.50.00.00.11– – Mensucatı top halinde sarmaya mahsus makinalar
  8451.50.00.00.12– – Mensucatı şekilli kesmeye mahsus makinalar
  8451.50.00.00.19– – Diğerleri
  8451.80– Diğer makinalar:
  8451.80.10.00.00– – Linoleum veya diğer zemin kaplamalarının imalatında, mensucat veya diğer mesnetlere pasta kaplama makinaları
  8451.80.30.00.00– – Apre ve finisaj makinaları
  8451.80.80.00.00– – Diğerleri
  8451.90– Aksam ve parçalar
  8451.90.00.00.11– – Ütü ve pres makinalarının aksam ve parçaları
  8451.90.00.00.12– – Kuru temizleme makinalarının aksam ve parçaları
  8451.90.00.00.19– – Diğerleri
  84.52Dikiş makinaları (84.40 pozisyonundaki kitap dikme makinaları hariç); özellikle dikiş makinaları için imal edilmiş mobilya, tabla ve mahfazalar; dikiş makinalarının iğneleri:
  8452.10– Ev tipi dikiş makinaları:
  – – Sadece düz dikiş yapan motorlu veya motorsuz dikiş makinaları (motorsuzların başı 16 kg.ı, motorluların ise motorla birlikte 17 kg.ı geçmeyenler); sadece düz dikiş yapan motorlu veya motorsuz dikiş makinalarının başları (motorsuz olanların 16 kg.ı, motorlu olanların ise motorla birlikte 17 kg.ı geçmeyenler):
  8452.10.11.00.00– – – Birim değeri 65 €’ den fazla olanlar (iskelet,tabla ve mobilyalar hariç)
  8452.10.19.00.00– – – Diğerleri
  – – Diğer dikiş makinaları ve başları
  8452.10.90.00.11– – – Diğer dikiş yapan motorsuz dikiş makinaları ve başları
  8452.10.90.00.12– – – Diğer dikiş yapan motorlu dikiş makinaları ve başları
  – Diğer dikiş makinaları:
  8452.21.00.00.00– – Otomatik üniteler
  8452.29.00.00.00– – Diğerleri
  8452.30.00.00.00– Dikiş makinaları iğneleri
  8452.90– Dikiş makinalarına mahsus mobilya, tabla, mahfaza ve bunlara mahsus aksam ve parçalar; Dikiş makinalarının diğer aksam ve parçaları
  8452.90.00.10.00– – MobiIya, tabla ve mahfazalar
  8452.90.00.90.00– – Diğerleri
  84.53Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi, deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç):
  8453.10.00.00.00– Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar
  8453.20.00.00.00– Ayakkabı imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar
  8453.80.00.00.00– Diğer makina ve cihazlar
  8453.90.00.00.00– Aksam ve parçalar
  84.54Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları:
  8454.10.00.00.00– Tav ocakları
  8454.20.00.00.00– Külçe kalıpları ve döküm potaları
  8454.30– Döküm makinaları:
  8454.30.10.00.00– – Basınçlı döküm makinaları
  8454.30.90.00.00– – Diğerleri
  8454.90– Aksam ve parçalar
  8454.90.00.00.11– – Tav ocaklarına ait olanlar
  8454.90.00.00.19– – Diğerleri
  84.55Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri:
  8455.10.00.00.00– Boru imaline mahsus hadde makinaları
  – Diğer hadde makinaları:
  8455.21– – Sıcak hadde makinaları ve kombine haldeki sıcak ve soğuk hadde makinaları
  8455.21.00.00.11– – – Blum, kütük ve benzerlerini haddeleyerek enine kesitleri muayyen bazı ürünler haline sokan hadde makinaları (silindirleri oluklu hadde makinaları)
  8455.21.00.00.12– – – Bandaj ve vagon tekerleklerine mahsus hadde makinaları
  8455.21.00.00.19– – – Diğerleri
  8455.22.00.00.00– – Soğuk hadde makinaları
  8455.30– Hadde silindirleri:
  8455.30.10.00.00– – Dökme demirden olanİar
  – – Dövülmüş çelikten olanlar:
  8455.30.31.00.00– – – Sıcak hadde iş silindirleri; sıcak ve soğuk hadde destek silindirleri
  8455.30.39.00.00– – – Soğuk hadde iş silindirleri
  8455.30.90.00.00– – Diğerleri
  8455.90.00.00.00– Diğer aksam ve parçalar
  84.56Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro -erozyon, elektro -kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus makina ve aletler, su püskürtmeli kesme makinaları:
  – Lazerle, fotonla veya diğer ışın yöntemleri ile çalışanlar:
  8456.11– – Lazerle çalışanlar:
  8456.11.10.00.00– – – Sadece veya esas itibarıyla baskılı devreler, baskılı devre montajları, 85.17 pozisyonuna ait aksamlar veya otomatik bilgi işlem makinalarının üretiminde kullanılan türde olanlar
  – – – Diğerleri:
  8456.11.90.10.00– – – – Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar
  8456.11.90.20.00– – – – Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar
  8456.11.90.30.00– – – – Ağaç, mantar,kemik,ebonit ve suni plastik maddeler ve benzeri sert plastik işlenmesine mahsus olanlar
  8456.11.90.90.00– – – – Diğerleri
  8456.12– – Fotonla veya diğer ışın yöntemleri ile çalışanlar:
  8456.12.10.00.00– – – Sadece veya esas itibarıyla baskılı devreler, baskılı devre montajları, 85.17 pozisyonuna ait aksamlar veya otomatik bilgi işlem makinalarının üretiminde kullanılan türde olanlar
  – – – Diğerleri:
  8456.12.90.10.00– – – – Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar
  8456.12.90.20.00– – – – Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar
  8456.12.90.30.00– – – – Ağaç, mantar,kemik,ebonit ve suni plastik maddeler ve benzeri sert plastik işlenmesine mahsus olanlar
  8456.12.90.90.00– – – – Diğerleri
  8456.20– Ultrasonik yöntemi ile çalışanlar:
  8456.20.00.10.00– – Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar
  8456.20.00.20.00– – Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar
  8456.20.00.90.00– – Diğerleri
  8456.30– Elektro -erozyon yöntemi ile çalışanlar:
  – – Sayısal kontrollü olanlar:
  8456.30.11.00.00– – – Tel – kesme
  – – – Diğerleri:
  8456.30.19.10.00– – – – Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar
  8456.30.19.20.00– – – – Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar
  8456.30.19.90.00– – – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  8456.30.90.10.00– – – Metallerin veya metal karbürlerin işlenmesine mahsus olanlar
  8456.30.90.20.00– – – Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar
  8456.30.90.90.00– – – Diğerleri
  8456.40.00.00.00– Plazma arkı yöntemi ile çalışanlar
  8456.50.00.00.00– Su jeti kesme makinaları
  8456.90– Diğerleri:
  8456.90.00.10.00– – Taş, seramik ürünler, beton, amyantlı çimento ve benzeri diğer mineral maddelerin işlenmesine mahsus olanlar
  8456.90.00.90.00– – Diğerleri
  84.57Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgahlar ve çok istasyonlu transfer tezgahları:
  8457.10– İşleme merkezleri
  8457.10.10.00.00– – Yatay olanlar
  8457.10.90.00.00– – Diğerleri
  8457.20.00.00.00– Tek istasyonlu tezgahlar
  8457.30– Çok istasyonlu transfer tezgahları
  8457.30.10.00.00– – Numerik kontrollü olanlar
  8457.30.90.00.00– – Diğerleri
  84.58Metal işlemeye mahsus torna tezgahları ( tornalama merkezleri dahil):
  – Yatay torna tezgahları:
  8458.11– – Numerik kontrollü olanlar:
  8458.11.20.00.00– – – Tornalama merkezleri
  – – – Otomatik torna tezgahları :
  8458.11.41.00.00– – – – Tek milli olanlar
  8458.11.49.00.00– – – – Çok milli olanlar
  – – – Diğerleri
  8458.11.80.00.11– – – – Alın torna tezgahları
  8458.11.80.00.12– – – – Bandaj torna tezgahları
  8458.11.80.00.13– – – – Eksantrik torna tezgahları
  8458.11.80.00.14– – – – Tek milli çubuk ve ayna otomatları (parça devri hareketi ile)
  8458.11.80.00.15– – – – Çok milli çubuk ve ayna otomatları (parça devri hareketi ile)
  8458.11.80.00.16– – – – Torna otomatları (takım devri hareketi ile)
  8458.11.80.00.19– – – – Diğerleri
  8458.19.00.00.00– – Diğerleri
  – Diğer torna tezgahları:
  8458.91– – Numerik kontrollü olanlar:
  8458.91.20.00.00– – – Tornalama merkezleri
  8458.91.80.00.00– – – Diğerleri
  8458.99.00.00.00– – Diğerleri
  84.59Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç] :
  8459.10.00.00.00– Kızaklı işlem üniteleri
  – Diğer delme tezgahları:
  8459.21.00.00.00– – Numerik kontrollü olanlar
  8459.29.00.00.00– – Diğerleri
  – Diğer rayba -freze tezgahları:
  8459.31.00.00.00– – Numerik kontrollü olanlar
  8459.39.00.00.00– – Diğerleri
  – Diğer rayba tezgahları:
  8459.41.00.00.00– – Numerik kontrollü olanlar
  8459.49.00.00.00– – Diğerleri
  – Konsol tipi freze tezgahları:
  8459.51.00.00.00– – Numerik kontrollü olanlar
  8459.59.00.00.00– – Diğerleri
  – Diğer freze tezgahları:
  8459.61– – Numerik kontrollü olanlar:
  8459.61.10.00.00– – – Takım freze tezgahları
  8459.61.90.00.00– – – Diğerleri:
  8459.69– – Diğerleri:
  8459.69.10.00.00– – – Takım freze tezgahları
  8459.69.90.00.00– – – Diğerleri:
  8459.70.00.00.00– Diğer diş açma veya vida yuvası açma tezgahları
  84.60Metalleri veya sermetleri taşlama taşları ,aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgahlar ( 84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç):
  – Düz yüzey taşlama tezgahları:
  8460.12.00.00.00– – Numerik kontrollü olanlar
  8460.19.00.00.00– – Diğerleri
  – Diğer taşlama tezgahları:
  8460.22.00.00.00– – Merkezsiz taşlama makineleri, numerik kontrollü olanlar
  8460.23.00.00.00– – Diğer silindirik taşlama makineleri, numerik kontrollü olanlar
  8460.24.00.00.00– – Diğerleri, numerik kontrollü olanlar
  8460.29– – Diğerleri:
  8460.29.10.00.00– – – Silindirik yüzeyler için taşlama tezgahları
  8460.29.90.00.00– – – Diğerleri
  – Bileme tezgahları (alet veya kesici takım için):
  8460.31.00.00.00– – Numerik kontrollü olanlar
  8460.39.00.00.00– – Diğerleri
  8460.40– Honlama veya lepleme tezgahları :
  – – Numerik kontrollü olanlar
  8460.40.10.00.11– – – Honlama tezgahları
  8460.40.10.00.12– – – Lepleme tezgahları
  – – Diğerleri
  8460.40.90.00.11– – – Honlama tezgahları
  8460.40.90.00.12– – – Lepleme tezgahları
  8460.90– Diğerleri:
  8460.90.00.00.11– – Rektifiye tezgahları
  8460.90.00.00.19– – Diğerleri
  84.61Metalleri veya sermetleri taIaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir yerinde beIirtilmeyen veya yer almayan planya,vargel, yiv açma, broş, dişli açma, dişli taşIama veya dişli tamamlama tezgahları, testere, diIme tezgahları ve diğer takım tezgahIarı:
  8461.20– Vargel ve yiv açma tezgahları
  8461.20.00.00.11– – Vargel tezgahları
  8461.20.00.00.12– – Yiv açma tezgahları
  8461.30– Broş tezgahları :
  8461.30.10.00.00– – Numerik kontrollü olanlar
  8461.30.90.00.00– – Diğerleri
  8461.40– Dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları:
  – – Dişli açma tezgahları:
  – – – Dişli çarkları açmaya mahsus olanlar:
  8461.40.11.00.00– – – – Numerik kontrollü olanlar
  8461.40.19.00.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğer dişlileri açmaya mahsus olanlar:
  8461.40.31.00.00– – – – Numerik kontrollü olanlar
  8461.40.39.00.00– – – – Diğerleri
  – – Dişli taşlama veya tamamlama tezgahları:
  – – – Mikrometrik ayarlama sistemi olanlar (eksenlerinden herhangi birinin ayarlanma hassasiyeti en az 0,01 mm. olanlar):
  – – – – Numerik kontrollü olanlar
  8461.40.71.00.11– – – – – Dişli taşlama tezgahları
  8461.40.71.00.12– – – – – Dişli tamamlama tezgahları
  – – – – Diğerleri
  8461.40.79.00.11– – – – – Dişli taşlama tezgahları
  8461.40.79.00.12– – – – – Dişli tamamlama tezgahları
  8461.40.90.00.11– – – – Dişli taşlama tezgahları
  – – – Diğerleri
  8461.40.90.00.12– – – – Dişli tamamlama tezgahları
  8461.50– Testere tezgahları ve dilme tezgahları:
  – – Testere tezgahları:
  8461.50.11.00.00– – – Testeresi daire şeklinde olanlar
  8461.50.19.00.00– – – Diğerleri
  8461.50.90.00.00– – Dilme tezgahları
  8461.90.00.00.00– Diğerleri
  84.62Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya,düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler:
  8462.10– Dövme veya kalıpta dövme tezgahları (presler dahil) ve çekiçleri:
  – – Numerik kontrollü olanlar
  8462.10.10.00.11– – – Dövme tezgahları
  8462.10.10.00.19– – – Diğerleri
  – – Diğerleri
  8462.10.90.00.11– – – Dövme tezgahları
  8462.10.90.00.19– – – Diğerleri
  – Kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassılaştırma tezgahları (presler dahil):
  8462.21– – Numerik kontrollü olanlar:
  8462.21.10.00.00– – -Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar
  8462.21.80.00.00– – – Diğerleri
  8462.29– – Diğerleri:
  8462.29.10.00.00– – – Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar
  – – – Diğerleri:
  – – – – Hidrolik:
  8462.29.91.00.11– – – – – Jant düzeltme makinaları
  8462.29.91.00.19– – – – – Diğerleri
  8462.29.98.00.00– – – – Diğerleri
  – Makasla kesme tezgahları (presler dahil) (kombine haldeki zımbalı kesme ve makasla kesme tezgahları hariç):
  8462.31– – Numerik kontrollü olanlar
  8462.31.00.00.11– – – Makasla kesme tezgahları
  8462.31.00.00.19– – – Presler
  8462.39– – Diğerleri:
  – – – Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar
  8462.39.10.00.11– – – – Makasla kesme tezgahları
  8462.39.10.00.19– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  – – – – Hidrolik
  8462.39.91.00.11– – – – – Makasla kesme tezgahları
  8462.39.91.00.12– – – – – Presler
  – – – – Diğerleri
  8462.39.99.00.11– – – – – Makasla kesme tezgahları
  8462.39.99.00.12– – – – – Presler
  – Zımbalı kesme veya taslak çıkarma tezgahları (presler dahil) (kombine haldeki zımbalı kesme ve makasla kesme tezgahları dahil):
  8462.41– – Numerik kontrollü olanlar:
  – – – Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar
  8462.41.10.00.11– – – – Zımbalı kesme tezgahları
  8462.41.10.00.12– – – – Presler
  8462.41.10.00.19– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri
  8462.41.90.00.11– – – – Zımbalı kesme tezgahları
  8462.41.90.00.12– – – – Presler
  8462.41.90.00.19– – – – Diğerleri
  8462.49– – Diğerleri:
  – – – Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar
  8462.49.10.00.11– – – – Zımbalı kesme makinaları
  8462.49.10.00.12– – – – Presler
  8462.49.10.00.19– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri
  8462.49.90.00.11– – – – Zımbalı kesme makinaları
  8462.49.90.00.12– – – – Presler
  8462.49.90.00.19– – – – Diğerleri
  – Diğerleri:
  8462.91– – Hidrolik presler:
  – – – Numerik Kontrollü olanlar
  8462.91.20.10.00– – – – Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler
  8462.91.20.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  8462.91.80.10.00– – – – Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler
  8462.91.80.90.00– – – -Diğerleri
  8462.99– – Diğerleri:
  – – – Numerik Kontrollü olanlar
  8462.99.20.10.00– – – – Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler
  8462.99.20.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  8462.99.80.10.00– – – – Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus presler veya metal döküntülerini sıkıştırarak balya yapmaya mahsus presler
  8462.99.80.90.00– – – -Diğerleri
  84.63Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgahları:
  8463.10– Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları:
  8463.10.10.00.00– – TeI çekme makinaları
  8463.10.90.00.00– – Diğerleri
  8463.20– Diş açma makinaları
  8463.20.00.00.11– – Ezerek vida dişi açma makinaları
  8463.20.00.00.19– – Diğerleri
  8463.30.00.00.00– Tel işlemeye mahsus makinalar
  8463.90.00.00.00– Diğerleri
  84.64Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar:
  8464.10.00.00.00– Testere makinaları
  8464.20– Taşlama veya parlatma makinaları:
  – – Camı işlemeye mahsus olanlar:
  8464.20.11.00.00– – – Optik camlar için olanlar
  8464.20.19.00.00– – – Diğerleri
  8464.20.80.00.00– – Diğerleri
  8464.90.00.00.00– Diğerleri
  84.65Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama, yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus makinalar dahil):
  8465.10– Çeşitli makina işlemlerini bu işlemler arasında alet değiştirmeden yapan makinalar:
  8465.10.10.00.00– – Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi elle yapılanlar
  8465.10.90.00.00– – Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi otomatik olarak yapılanlar
  8465.20.00.00.00– İşleme merkezleri
  – Diğerleri:
  8465.91– – Testere makinaları :
  8465.91.10.00.00– – – Şerit testereler
  8465.91.20.00.00– – – Dairevi testereler
  8465.91.90.00.00– – – Diğerleri
  8465.92– – Planya,freze veya keserek kalıplama makinaları
  8465.92.00.00.11– – – Planya makinaları
  8465.92.00.00.12– – – Freze makinaları
  8465.92.00.00.13– – – Keserek kalıplama makinaları
  8465.93– – Taşlama,zımparalama veya parlatma makinaları
  8465.93.00.00.11– – – Taşlama makinaları
  8465.93.00.00.12– – – Zımparalama makinaları
  8465.93.00.00.13– – – Parlatma makinaları
  8465.94.00.00.00– – Bükme veya birleştirme makinaları
  8465.95.00.00.00– – Delik açma veya zıvanalama makinaları
  8465.96.00.00.00– – Yarma,dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları
  8465.99– – Diğerleri:
  8465.99.00.00.11– – – Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar
  8465.99.00.00.19– – – Diğerleri
  84.66Sadece veya esas itibariyle 84.56 ila 84.65 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya elverişli aksam, parça ve aksesuar (işlenecek parçaları tutucular ve alet tutucuları, otomatik şekilde açılan pafta kafaları, taksim edici tertibat ve makinalara mahsus diğer tertibat dahil); elde kullanılmaya mahsus her türlü el aletlerinin alet tutucuları:
  8466.10– Alet tutucuları ve otomatik şekilde açılan pafta kafaları:
  – – Alet tutucuları:
  8466.10.20.00.00– – – Aynalar, kıskaçlar ve kovanlar
  – – – Diğerleri:
  8466.10.31.00.00– – – – Torna tezgahlarına mahsus olanlar
  8466.10.38.00.00– – – – Diğerleri
  8466.10.80.00.00– – Otomatik şekilde açılan pafta kafaları
  8466.20– İşlenecek parçaları tutucular:
  8466.20.20.00.00– – Özel uygulamalar için takım ve aparatlar; standart takım ve aparatların parçalarından oluşan setler
  – – Diğerleri:
  – – – Torna tezgahlarına mahsus olanlar
  8466.20.91.00.11– – – – Torna aynaları
  8466.20.91.00.19– – – – Diğerleri
  8466.20.98.00.00– – – Diğerleri
  8466.30.00.00.00– Makinalara ait taksim edici tertibat ve diğer özel tertibat
  – Diğerleri:
  8466.91– – 84.64 Pozisyonundaki makinalara ait olanlar:
  8466.91.20.00.00– – – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar
  8466.91.95.00.00– – – Diğerleri
  8466.92– – 84.65 Pozisyonundaki makinalara ait olanlar:
  8466.92.20.00.00– – – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar
  8466.92.80.00.00– – – Diğerleri
  8466.93– – 84.56 ila 84.61 Pozisyonlarındaki makinalara ait olanlar
  8466.93.40.00.00– – – 8456.11.10, 8456.12.10, 8456.20, 8456.30, 8457.10, 8458.91, 8459.21.00 8459.61 veya 8461.50 alt pozisyonlarında yer alan ve sadece veya esas itibarıyla baskılı devreler, baskılı devre montajları, 85.17 pozisyonuna ait aksamlar, veya otomatik bilgi işlem makinalarına ait aksamların üretiminde kullanılan türde makinalara ait aksam parça ve aksesuarlar
  – – – Diğerleri:
  8466.93.50.00.00– – – – 8456.50.00 alt pozisyonundaki makinere ait olanlar
  8466.93.60.00.00– – – – Diğerleri
  8466.94– – 84.62 veya 84.63 Pozisyonlarındaki makinalara ait olanlar:
  8466.94.00.10.00– – – Metal tozlarını sinterleyerek kalıplamaya mahsus preslere ve metal tozlarını sıkıştırarak balya yapmaya mahsus preslere ait olanlar
  8466.94.00.90.00– – – Diğerleri
  84.67El ile kullanılan, pnömatik ,hidrolik veya elektrikli ya da elektriksiz kendinden motorlu olan aletler :
  – Pnömatik aletler:
  8467.11– – Rotatif tiptekiler (kombine haldeki rotatif darbeli olanlar dahil):
  8467.11.10.00.00– – – Metal işlemek için olanlar
  – – – Diğerleri
  8467.11.90.00.11– – – – Garaj, atölye ve benzeri yerlerde kullanılan hava tazyikli gres tabancaları
  8467.11.90.00.19– – – – Diğerleri
  8467.19.00.00.00– – Diğerleri
  – Kendinden elektrik motorlu olanlar:
  8467.21– – Her tür matkaplar:
  8467.21.10.00.00– – – Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilenler
  – – – Diğerleri:
  8467.21.91.00.00– – – – Elektropnömatik olanlar
  8467.21.99.00.00– – – – Diğerleri
  8467.22– – Testereler:
  8467.22.10.00.00– – – Zincir testereler
  8467.22.30.00.00– – – Dairesel testereler
  8467.22.90.00.00– – – Diğerleri
  8467.29– – Diğerleri:
  8467.29.20.00.00– – – Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilenler
  – – – Diğerleri:
  – – – – BileyiciIer ve taşlayıcılar:
  8467.29.51.00.00– – – – – Köşe taşlayıcıIar
  8467.29.53.00.00– – – – – KayışIı bileyiciler
  8467.29.59.00.00– – – – – Diğerleri
  8467.29.70.00.00– – – – Planyalar
  8467.29.80.00.00– – – – Çit makasları ve çim biçme makasları
  8467.29.85.00.00– – – – Diğerleri
  – Diğer aletler:
  8467.81.00.00.00– – Zincirli testereler
  8467.89– – Diğerleri
  – – – Hidrolik olanlar:
  8467.89.00.11.00– – – – Delme veya sondaj makinaları
  8467.89.00.19.00– – – – Diğerleri
  8467.89.00.90.00– – – Diğerleri
  8467.91– – Zincir testerelere ait olanlar
  – Aksam ve parçalar:
  8467.91.00.10.00– – – Kendinden elektrik motorlu olanlar
  8467.91.00.90.00– – – Diğerleri
  8467.92.00.00.00– – Pnömatik aletlere ait olanlar
  8467.99– – Diğerleri
  – – – Hidrolik olanlar:
  8467.99.00.11.00– – – – Delme veya sondaj makinalarına ait olanlar
  8467.99.00.19.00– – – – Diğerleri
  8467.99.00.20.00– – – Kendinden elektrik motorlu olanlara ait olanlar
  8467.99.00.90.00– – – Diğerleri
  84.68Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye elverişli olsun olmasın) (85.15 pozisyonundakiler hariç); gazla çalışan satıh tavlamaya mahsus makina ve cihazlar:
  8468.10.00.00.00– Elle kullanılan şalümolar
  8468.20– Gazla çalışan diğer makina ve cihazlar
  8468.20.00.00.11– – Termoplastik maddeler için kaynak cihazları
  8468.20.00.00.19– – Diğerleri
  8468.80.00.00.00– Diğer makina ve cihazlar
  8468.90– Aksam ve parçalar:
  8468.90.00.10.00– – Lehim yapmaya mahsus makina ve cihazlara ait olanlar
  – – Diğerleri
  8468.90.00.90.11– – – Satıh tavlama makina ve cihazlarına ait olanlar
  8468.90.00.90.19– – – Diğerleri
  84.70Hesap makinaları ve hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri kaydeden, kaydedilen bilgileri yeniden veren ve gösteren cep tipi makinalar; hesaplama tertibatı olan muhasebe makinaları, posta pulu yerine kullanılan damga basan makinalar, bilet basma ve verme makinaları ve benzeri cihazlar; yazar kasalar:
  8470.10.00.00.00– Harici bir elektrikli güç kaynağı olmaksızın çalışabilen elektronik hesap makinaları ve hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri kaydeden, kaydedilen bilgileri yeniden veren ve gösteren cep tipi makinalar
  – Diğer elektronik hesap makinaları:
  8470.21.00.00.00– – Yazma tertibatı olanlar
  8470.29.00.00.00– – Diğerleri
  8470.30.00.00.00– Diğer hesap makinaları
  8470.50– Yazar kasalar
  8470.50.00.00.11– – Satış noktası terminalleri (POS makinaları)
  8470.50.00.00.19– – Diğerleri
  8470.90– Diğerleri
  8470.90.00.00.11– – Posta pulu yerine kullanılan damga basan makinalar
  8470.90.00.00.12– – Bilet basma ve verme makinaları
  8470.90.00.00.19– – Diğerleri
  84.71Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar:
  8471.30.00.00.00– Portatif otomatik bilgi işlem makinaları ( en az bir merkezi işlem birimi, bir klavye ve bir ekrandan oluşan ve ağırlığı 10 kg.ı geçmeyenler)
  – Diğer otomatik bilgi işlem makinaları:
  8471.41– – Aynı kabin içinde en az bir merkezi işlem birimi ve bir giriş bir çıkış birimi bulunanlar (birbirlerine bağlı olsun olmasın) :
  8471.41.00.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8471.41.00.90.00– – – Diğerleri
  8471.49– – Diğerleri ( sistem halinde getirilenler):
  8471.49.00.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8471.49.00.90.00– – – Diğerleri
  8471.50– 8471.41 veya 8471.49 alt pozisyonlarında yer alanların dışındaki bilgi işlem birimleri ( aynı kabin içinde bellek birimi, giriş birimi, çıkış biriminden bir veya ikisini içersin içermesin):
  8471.50.00.10.00– – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8471.50.00.90.00– – Diğerleri
  8471.60– Giriş birimleri ve çıkış birimleri ( aynı kabin içinde bellek birimi içersin içermesin) :
  – – Klavyeler:
  8471.60.60.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8471.60.60.90.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  8471.60.70.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  – – – Diğerleri:
  8471.60.70.90.11– – – – Optik okuyucular
  8471.60.70.90.12– – – – Manyetik kod okuyucular
  8471.60.70.90.13– – – – Işıklı kalem
  8471.60.70.90.14– – – – Mouse
  8471.60.70.90.15– – – – Plotter (çizici)
  8471.60.70.90.16– – – – Digitizer
  8471.60.70.90.19– – – – Diğerleri
  8471.70– Bellek birimleri :
  – – Ana bellek birimleri:
  8471.70.20.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8471.70.20.90.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  – – – Disk birimleri:
  – – – – Optik olanlar (manyeto-optik olanlar dahil):
  8471.70.30.10.00– – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8471.70.30.90.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Diğerleri:
  – – – – – Hard disk sürücü:
  8471.70.50.10.00– – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8471.70.50.90.00– – – – – – Diğerleri
  – – – – – Diğerleri:
  8471.70.70.10.00– – – – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8471.70.70.90.00– – – – – – Diğerleri
  – – – Manyetik teyp birimleri:
  8471.70.80.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8471.70.80.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  8471.70.98.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8471.70.98.90.00– – – – Diğerleri
  8471.80.00.00.00– Otomatik bilgi işlem makinalarının diğer birimleri
  8471.90.00.00.00– Diğerleri
  84.72Diğer büro makinaları (hektografik veya mumlu kağıtla çalışan teksir makinaları, adres basma makinaları, para ayırma, sayma veya paketleme makinaları, otomatik banknot verme makinaları, kurşun kalem açma cihazları, delikli veya tel zımba makinaları gibi):
  8472.10.00.00.00– Teksir makinaları
  8472.30.00.00.00– Mektupları tasnif etmeye veya katlamaya veya mektupları zarflara veya bantlara yerleştirmeye, mektupları açmaya, kapamaya veya mühürlemeye ve posta pullarını yapıştırmaya veya iptal etmeye mahsus makinalar
  8472.90– Diğerleri:
  8472.90.10.00.00– – Metal paraları ayıran, sayan veya paketleyen makinalar
  – – Diğerleri:
  8472.90.80.10.00– – – Çek yazma makinaları
  8472.90.80.20.00– – – Adres basma makinaları
  8472.90.80.30.00– – – Adres plakalarını stampa etme makinaları
  – – – Diğerleri:
  8472.90.80.90.11– – – – Kurşun kalem açma cihazları
  8472.90.80.90.12– – – – Delgeç veya tel zımba makinaları
  8472.90.80.90.13– – – – Banknot sayma makinası
  8472.90.80.90.19– – – – Diğerleri
  84.73Sadece veya esas itibariyle 84.70 ila 84.72 pozisyonlarındaki makina ve cihazlarda kullanılmaya elverişli aksam, parça ve aksesuarlar (kutular, kılıflar ve benzerleri hariç):
  – 84.70 Pozisyonundaki makinalara ait aksam, parça ve aksesuar:
  8473.21– – 8470.10, 8470.21 veya 8470.29 Alt pozisyonlarındaki elektronik hesap makinalarına ait olanlar :
  8473.21.10.00.00– – – Birleştirilmiş elektronik aksam , parça ve aksesuar
  8473.21.90.00.00– – – Diğerleri
  8473.29– – Diğerleri :
  8473.29.10.00.00– – – Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar
  – – – Diğerleri
  8473.29.90.00.11– – – – Muhasebe makinalarına ait olanlar
  8473.29.90.00.12– – – – Yazar kasalara ait olanlar
  8473.29.90.00.19– – – – Diğer hesap makinalarına ait olanlar
  8473.29.90.00.29– – – – Diğerleri
  8473.30– 84.71 Pozisyonundaki makinalara ait aksam, parça ve aksesuar :
  8473.30.20.00.00– – Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar
  8473.30.80.00.00– – Diğerleri
  8473.40– 84.72 Pozisyonundaki makinalara ait aksam, parça ve aksesuar :
  8473.40.10.00.00– – Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar
  – – Diğerleri
  8473.40.80.00.11– – – Çek yazan makinalara ait olanlar
  8473.40.80.00.12– – – Adres plakaları
  8473.40.80.00.19– – – Diğerleri
  8473.50– 84.70 ila 84.72 Pozisyonlarındaki makinalardan iki veya daha fazlasında aynı derecede kullanılmaya uygun olan aksam, parça ve aksesuar:
  8473.50.20.00.00– – Birleştirilmiş elektronik aksam, parça ve aksesuar:
  8473.50.80.00.00– – Diğerleri
  84.74Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri (toz ve hamur halinde olanlar dahil) tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya, yıkamaya,kırmaya, öğütmeye, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar; mineral katı yakıtları, seramik hamurlarını, sertleşmemiş çimentoyu, alçıyı ve toz veya hamur halindeki diğer mineral maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar; kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar:
  8474.10– Tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya veya yıkamaya mahsus makinalar :
  8474.10.00.10.00– – Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye veya yıkamaya mahsus makinalar
  8474.10.00.90.00– – Diğerleri
  8474.20– Kırmaya veya öğütmeye mahsus makinalar:
  8474.20.00.10.00– – Taş kırma makinaları
  8474.20.00.90.00– – Diğerleri
  – Karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar:
  8474.31.00.00.00– – Beton veya harç karıştırıcılar
  8474.32.00.00.00– – Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar
  8474.39.00.00.00– – Diğerleri
  8474.80– Diğer makina ve cihazlar
  8474.80.10.00.00– – Seramik hamurlarını aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar
  – – Diğerleri:
  8474.80.90.00.11– – – Kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar (maça makinası)
  8474.80.90.00.12– – – Kiremit ve tuğla veya biriket yapmaya mahsus makina ve cihazlar
  8474.80.90.00.13– – – Beton blok yapmaya mahsus makina ve cihazlar
  8474.80.90.00.19– – – Diğerleri
  8474.90– Aksam ve parçalar:
  – – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:
  8474.90.10.10.00– – – Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya mahsus makinalara ait olanlar
  – – – Diğerleri
  8474.90.10.90.11– – – – Beton ve taş kırma makinalarına ait olanlar
  8474.90.10.90.12– – – – Tasnif etme makinalarına ait olanlar
  8474.90.10.90.13– – – – Öğütme makinalarına ait olanlar
  8474.90.10.90.19– – – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  8474.90.90.10.00– – – Maden cevherlerini tasnif etmeye, ayırmaya, elemeye ve yıkamaya mahsus makinalara ait olanlar
  – – – Diğerleri
  8474.90.90.90.11– – – – Beton ve taş kırma makinalarına ait olanlar
  8474.90.90.90.12– – – – Tasnif etme makinalarına ait olanlar
  8474.90.90.90.13– – – – Öğütme makinalarına ait olanlar
  8474.90.90.90.19– – – – Diğerleri
  84.75Elektrik veya elektronik ampullerin, tüplerin veya valflerin veya flaş ampullerinin cam zarflar içinde montajına mahsus makinalar; cam veya cam eşyanın imaline veya sıcak olarak işlenmesine mahsus makinalar:
  8475.10.00.00.00– Elektrik veya elektronik ampullerin, tüplerin veya valflerin veya flaş ampullerinin cam zarflar içinde montajına mahsus makinalar
  – Cam veya cam eşyanın imaline veya sıcak olarak işlenmesine mahsus makinalar :
  8475.21.00.00.00– – Optik liflerin ve taslaklarının imaline mahsus makinalar
  8475.29.00.00.00– – Diğerleri
  8475.90– Aksam ve parçalar
  8475.90.10.00.00– – 8475.21.00 alt pozisyonundaki makinalara ait olanlar
  8475.90.90.00.00– – Diğerleri
  84.76Otomatik satış makinaları (posta pulu, sigara, yiyecek veya içecek makinaları gibi) (para bozma makinaları dahil):
  – Otomatik içecek satış makinaları:
  8476.21.00.00.00– – Isıtma veya soğutma tertibatı olanlar:
  8476.29.00.00.00– – Diğerleri
  – Diğer makinalar:
  8476.81.00.00.00– – Isıtma veya soğutma tertibatı olanlar
  8476.89– – Diğerleri:
  8476.89.10.00.00– – – Para bozma makineleri
  8476.89.90.00.00– – – Diğerleri
  8476.90– Aksam ve parçalar
  8476.90.10.00.00– – Para bozma makinalarına ait olanlar
  8476.90.90.00.00– – Diğerleri
  84.77Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın imaline mahsus makina ve cihazlar:
  8477.10.00.00.00– Enjeksiyon makinaları
  8477.20.00.00.00– Ekstrüzyon makinaları
  8477.30.00.00.00– Püskürtme döküm makinaları
  8477.40– Vakumlu döküm makinaları ve ısıtarak şekil veren diğer makinalar
  8477.40.00.00.11– – Vakumlu döküm makinaları
  8477.40.00.00.19– – Isıtarak şekil veren diğer makinalar
  – Şekil vermeye veya döküm yapmaya mahsus diğer makina ve cihazlar:
  8477.51– – Dış Iastiğin dökümüne veya sırt kaplamasına mahsus veya iç lastiğin dökümüne veya başka bir usulle şekil verilmesine mahsus makinalar
  8477.51.00.00.11– – – Dış lastiğin dökümüne mahsus makinalar
  8477.51.00.00.12– – – Sırt kaplamasına mahsus makinalar
  8477.51.00.00.13– – – İç lastiğin dökümüne mahsus makinalar
  8477.51.00.00.14– – – Başka bir usulle şekil verilmesine mahsus makinalar
  8477.59– – Diğerleri :
  8477.59.10.00.00– – – Presler
  8477.59.80.00.00– – – Diğerleri
  8477.80– Diğer makina ve cihazlar:
  – – Sünger görünüşlü veya gözenekli ürünlerin imaline mahsus olanlar
  8477.80.11.00.00– – – Reaktif reçinelerin işlenmesine mahsus makinalar
  8477.80.19.00.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  8477.80.91.00.00– – – Parçalara ayırma makinaları
  8477.80.93.00.00– – – Karıştırıcılar, yoğurucular ve çırpıcılar
  8477.80.95.00.00– – – Kesme, yarma ve soyma makinaları
  – – – Diğerleri
  8477.80.99.00.11– – – – Üç boyutlu (3D) yazıcılar
  8477.80.99.00.19– – – – Diğerleri
  8477.90– Aksam ve parçalar :
  8477.90.10.00.00– – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar
  8477.90.80.00.00– – Diğerleri
  84.78Bu fasılın başka pozisyonIarında belirtilmeyen veya yer almayan tütünün hazırlanmasına veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar:
  8478.10.00.00.00– Makina ve cihazlar
  8478.90.00.00.00– Aksam ve parçalar
  84.79Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kendine özgü bir fonksiyonu olan makinalar ve mekanik cihazlar:
  8479.10– Bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar
  8479.10.00.00.11– – Yol çizme makinaları
  8479.10.00.00.12– – Beton serme ve dökme makinaları
  8479.10.00.00.19– – Diğerleri
  8479.20– Hayvansal veya sabit bitkisel katı veya sıvı yağların çıkarılmasına veya hazırlanmasına mahsus makina ve cihazlar
  8479.20.00.00.11– – Sabun kalıplama veya kesme makina ve cihazları
  8479.20.00.00.19– – Diğerleri
  8479.30– Ağaç veya diğer lifli maddelerden Ievha imaline mahsus presler ve ağaç veya mantar işlemeye mahsus diğer makina ve cihazlar :
  8479.30.10.00.00– – Presler
  8479.30.90.00.00– – Diğerleri
  8479.40.00.00.00– İp, halat veya kablo bükme makinaları
  8479.50.00.00.00– Sınai robotlar (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan)
  8479.60.00.00.00– Suyun buharlaşması yoluyla havayı soğutan cihazlar
  – Yolcu biniş köprüleri:
  8479.71.00.00.00– – Havalimanlarında kullanılan türde olanlar
  8479.79.00.00.00– – Diğerleri
  – Diğer makina ve cihazlar:
  8479.81.00.00.00– – Metallerin işlenmesine mahsus olanlar (eIektrik tellerini bobin halinde sarmaya mahsus olanlar dahil)
  8479.82.00.00.00– – Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, eleme, kalburlama, homo jenleştirme,sübye hale getirme makinaları
  8479.89– – Diğerleri:
  8479.89.30.00.00– – – Hidrolik maden direkleri (hareketli)
  8479.89.60.00.00– – – Merkezi yağlama sistemleri
  8479.89.70.00.00– – – Sadece veya esas itibarıyla baskılı devre montajlarının üretiminde kullanılan türde otomatik elektronik komponent dizgi makinaları
  – – – Diğerleri:
  8479.89.97.10.00– – – -Toprak eşya imalinde kullanılan makinalar
  8479.89.97.20.00– – – – Fırça imaline mahsus makina ve cihazlar, pompa tipindeki otomatik makina gresörleri, otomatik ayakkabı boyama cihazları
  8479.89.97.30.00– – – – Su içinde çalışan şalumolar; kayaları ve betonu kesmeye veya bunlar üzerinde delik açmaya mahsus cihazlar
  – – – – Diğerleri:
  8479.89.97.90.11– – – – – Lastik sökme ve takma makinaları
  8479.89.97.90.12– – – – – Peron ayırıcı kapı sistemleri
  8479.89.97.90.19– – – – – Diğerleri
  8479.90– Aksam ve parçalar:
  8479.90.15.00.00– – 8479.89.70 alt pozisyonundaki makinalara ait olanlar
  – – Diğerleri:
  – – – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:
  8479.90.20.10.00– – – – Su içinde çalışan şalumolar; kayaları ve betonu kesmeye veya bunlar üzerinde delik açmaya mahsus cihazlara ait olanlar
  – – – – Diğerleri:
  8479.90.20.90.11– – – – – İp, halat ve kablo makinalarına ait olanlar
  8479.90.20.90.19– – – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  8479.90.70.10.00– – – – Su içinde çalışan şalumolar; kayaları ve betonu kesmeye veya bunlar üzerinde delik açmaya mahsus cihazlara ait olanlar
  – – – – Diğerleri:
  8479.90.70.90.11– – – – – İp, halat ve kablo makinalarına ait olanlar
  8479.90.70.90.19– – – – – Diğerleri
  84.80Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları); döküm plakaları;döküm modelleri; metaller (külçe kalıpları hariç), metal karbürler, cam,mineral maddeler, kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar:
  8480.10.00.00.00– Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları)
  8480.20.00.00.00– Döküm plakaları
  8480.30– Döküm modelleri:
  8480.30.10.00.00– – Ahşap olanlar
  – – Diğerleri:
  – – – Dökme demirden, demirden, çelikten veya aluminyumdan olanlar
  8480.30.90.10.11– – – – Aluminyumdan olanlar
  8480.30.90.10.19– – – – Diğerleri
  8480.30.90.20.00– – – Bakırdan olanlar
  8480.30.90.80.00– – – Plastikten olanlar
  – MetalIer veya metal karbürIer için kalıplar:
  8480.41.00.00.00– – Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar
  8480.49.00.00.00– – Diğerleri
  8480.50.00.00.00– Cam kalıpları
  8480.60.00.00.00– Mineral maddeler için kalıplar
  – Kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar:
  8480.71.00.00.00– – Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar
  8480.79.00.00.00– – Diğerleri
  84.81Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar (basınç düşürücü valfler ile termostatik kontrollü valfler dahil):
  8481.10– Basınç düşürücü valfler:
  8481.10.05.00.00– – Filtre veya yağlayıcılarla kombine halde olanlar
  – – Diğerleri:
  8481.10.19.00.00– – – Dökme demir veya çelikten olanlar
  8481.10.99.00.00– – – Diğerleri
  8481.20– Yağlı hidrolik veya pnömatik transmisyon valfleri:
  8481.20.10.00.00– – Yağlı hidrolik güç transmisyon kontrol valfleri
  8481.20.90.00.00– – Pnömatik güç transmisyon kontrol valfleri
  8481.30– Çek valfIeri (dönüşsüz):
  8481.30.91.00.00– – Dökme demir veya çelikten olanlar
  8481.30.99.00.00– – Diğerleri
  8481.40– Emniyet veya bırakma (relief) valfleri:
  8481.40.10.00.00– – Dökme demir veya çelikten olanlar
  8481.40.90.00.00– – Diğerleri
  8481.80– Diğer cihazlar:
  – – Sıhhi tesisat musluk ve valfleri:
  8481.80.11.00.00– – – Karıştırıcı valfler
  – – – DiğerIeri
  – – – – Musluklar:
  8481.80.19.00.01– – – – – Sensörlü olanlar
  8481.80.19.00.09– – – – – Diğerleri
  8481.80.19.00.12– – – – Valfler
  – – Merkezi ısıtma radyatör valfleri:
  8481.80.31.00.00– – – Termostatik kontrollü valfler
  8481.80.39.00.00– – – Diğerleri
  8481.80.40.00.00– – Pnömatik tekerlekler ve iç lastikler için valfler (sübaplar)
  – – Diğerleri:
  – – – Process kontrol valfleri:
  8481.80.51.00.00– – – – Isı ayarlayıcı valfler
  8481.80.59.00.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  – – – – Sürgülü valfler:
  8481.80.61.00.00– – – – – Dökme demirden olanlar
  8481.80.63.00.00– – – – – Çelikten olanlar
  8481.80.69.00.00– – – – – Diğerleri
  – – – – Globe (stop) valfler:
  8481.80.71.00.00– – – – – Dökme demirden olanlar
  8481.80.73.00.00– – – – – Çelikten olanlar
  8481.80.79.00.00– – – – – Diğerleri
  8481.80.81.00.00– – – – Küresel ve konik valfler
  8481.80.85.00.00– – – – Kelebek valfler
  8481.80.87.00.00– – – – Diyafram valfler
  – – – – Diğerleri
  8481.80.99.00.11– – – – – Yangın hidrantları
  8481.80.99.00.12– – – – – Sulama hidrantları
  8481.80.99.00.13– – – – – Buhar kapanları
  8481.80.99.00.19– – – – – Diğerleri
  8481.90.00.00.00– Aksam ve parçalar
  84.82Bilyalı veya makaralı yataklar (rulmanlar):
  8482.10– Bilyalı yataklar (rulmanlar):
  – – En büyük dış çapı 30 mm.yi geçmeyenler
  8482.10.10.00.11– – – Dış çapı 9 mm.yi geçmeyenler
  8482.10.10.00.12– – – Dış çapı 9 mm.yi geçen fakat 30 mm.yi geçmeyenler
  – – Diğerleri
  8482.10.90.00.11– – – Dış çapı 30 mm.yi geçen fakat 52 mm.yi geçmeyenler
  8482.10.90.00.12– – – Dış çapı 52 mm.yi geçen fakat 100 mm.yi geçmeyenler
  8482.10.90.00.13– – – Dış çapı 100 mm.den daha fazla olanlar
  8482.20.00.00.00– Konik makaralı yataklar (rulmanlar) (monte edilmek üzere hazırlanmış konik bilezik ve makara grupları dahil)
  8482.30.00.00.00– Fıçı makaralı yataklar (rulmanlar)
  8482.40.00.00.00– İğne makaralı yataklar (rulmanlar)
  8482.50.00.00.00– Diğer silindirik makaralı yataklar (rulmanlar)
  8482.80.00.00.00– Diğerleri [kombine haldeki bilyalı ve makaralı yataklar (rulmanlar) dahil]
  – Aksam ve parçalar:
  8482.91– – Bilyalar, iğneler ve makaralar:
  8482.91.10.00.00– – – Konik makaralar
  – – – Diğerleri
  8482.91.90.00.11– – – – Yatak (Rulman) bilyaları
  8482.91.90.00.12– – – – Yatak (Rulman) iğneleri
  8482.91.90.00.19– – – – Diğer yatak (Rulman) makaraları
  8482.99– – Diğerleri
  8482.99.00.00.11– – – Yatak (Rulman) bilezikleri
  8482.99.00.00.12– – – Yatak (Rulman) kafesleri
  8482.99.00.00.19– – – Diğerleri
  84.83Transmisyon milleri (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar; yatak kovanları ve mil yatakları; dişliler ve dişli sistemleri; bilyalı ve makaralı vidalar; dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler (tork “torque” değiştiricileri dahil) volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil); kavramalar ve kaplinler (üniversal kaplinler dahil):
  8483.10– Transmisyon milleri (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar:
  – – Kranklar ve krank milleri:
  – – – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:
  8483.10.21.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8483.10.21.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Açık kalıpta dövülmüş çelikten olanlar:
  8483.10.25.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8483.10.25.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  8483.10.29.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8483.10.29.90.00– – – – Diğerleri
  – – Eklemli miller:
  8483.10.50.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8483.10.50.90.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  8483.10.95.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  – – – Diğerleri:
  8483.10.95.90.11– – – – Kam milleri
  8483.10.95.90.19– – – – Diğerleri
  8483.20.00.00.00– Yatak kovanları [bilyalı veya makaralı yatak (rulman) içerenler]
  8483.30– Yatak kovanları [bilyalı veya makaralı yatak (rulman) içermeyenler]; mil yatakları:
  – – Yatak kovanları:
  – – – Bilyalı veya makaralı yataklar (rulmanlar) için olanlar:
  8483.30.32.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8483.30.32.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  8483.30.38.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8483.30.38.90.00– – – – Diğerleri
  – – Mil yatakları:
  8483.30.80.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8483.30.80.90.00– – – Diğerleri
  8483.40– Dişliler ve dişli sistemleri (ayrı olarak getirilen dişli çarklar,zincir dişliler ve diğer transmisyon elemanları hariç); bilyalı ve makaralı vidalar; dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler (tork “torque” değiştiricileri dahil):
  – – Dişliler ve dişli sistemleri (sürtünme dişlileri hariç):
  – – – Düz ve helezoni olanlar:
  8483.40.21.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8483.40.21.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Konik ve konik/düz olanlar:
  8483.40.23.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8483.40.23.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Vida dişliler:
  8483.40.25.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8483.40.25.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  8483.40.29.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8483.40.29.90.00– – – – Diğerleri
  – – Bilyalı ve makaralı vidalar:
  8483.40.30.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8483.40.30.20.00– – – Bilyalı vidalar
  8483.40.30.30.00– – – Makaralı vidalar
  – – Dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler:
  – – – Dişli kutuları:
  8483.40.51.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  – – – – Diğerleri:
  8483.40.51.90.22– – – – – Sonsuz vidalı redüktörler
  8483.40.51.90.29– – – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  8483.40.59.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8483.40.59.90.00– – – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  8483.40.90.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8483.40.90.90.00– – – Diğerleri
  8483.50– Volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil):
  – – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:
  8483.50.20.00.11– – – Volanlar
  8483.50.20.00.12– – – Kasnaklar
  – – Diğerleri:
  8483.50.80.00.11– – – Volanlar
  8483.50.80.00.12– – – Kasnaklar
  8483.60– Kavramalar ve kaplinler (üniversal kaplinler dahil):
  – – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:
  8483.60.20.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  – – – Diğerleri:
  8483.60.20.90.11– – – – Kavramalar
  8483.60.20.90.12– – – – Kaplinler (kardan mafsallar ve diğer mafsallar)
  – – Diğerleri:
  8483.60.80.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  – – – Diğerleri:
  8483.60.80.90.11– – – – Kavramalar
  8483.60.80.90.12– – – – Kaplinler (kardan mafsallar ve diğer mafsallar)
  8483.90– Ayrı olarak getirilen dişli çarklar, zincir dişliler ve diğer transmisyon elemanları; aksam ve parçalar :
  – – Yatak kovanlarına ait aksam ve parçalar:
  8483.90.20.10.00– – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  8483.90.20.90.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  – – – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar:
  8483.90.81.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  – – – – Diğerleri:
  8483.90.81.90.11– – – – – Kavrama ve kaplinlere ait olanlar
  8483.90.81.90.19– – – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  8483.90.89.10.00– – – – Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
  – – – – Diğerleri:
  8483.90.89.90.11– – – – – Kavrama ve kaplinlere ait olanlar
  8483.90.89.90.19– – – – – Diğerleri
  84.84Diğer maddeler ile birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki yada daha fazla metal tabakalardan yapılmış contalar; poşet, zarf veya benzeri ambalajlara farklı kompozisyonlarda takım veya grup halinde tertiplenmiş contalar; mekanik salmastralar:
  8484.10– Diğer maddelerle birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki yada daha fazla metal tabakalardan yapılmış contalar:
  8484.10.00.00.11– – İki metal tabaka arasında sıkıştırılmış amyantlı contalar
  8484.10.00.00.19– – Diğerleri
  8484.20.00.00.00– Mekanik salmastralar
  8484.90.00.00.00– Diğerleri
  84.86Sadece ve esas itibariyle yarı iletken disklerin veya külçelerin, yarı iletken tertibatın,elektronik entegre devrelerin veya düz panel göstergelerinin imalatında kullanılan türdeki makine ve cihazlar; bu faslın 9(c) nolu notunda belirtilen makine ve cihazlar; aksam, parça ve aksesuar
  8486.10.00.00.00– Disklerin veya külçelerin imaline mahsus makine ve cihazlar
  8486.20.00.00.00– Yarı iletken tertibatın veya elektronik entegre devrelerin imaline mahsus makine ve cihazlar
  8486.30.00.00.00– Düz panel göstergelerinin imaline mahsus makine ve cihazlar
  8486.40– Bu faslın 9 ( c) nolu notunda belirtilen makine ve cihazlar:
  8486.40.00.10.00– – Işığa dayanıklı kaplanmış alt tabakadan maske veya ağ elde etmede kullanılan türde model üretim cihazları
  8486.40.00.90.00– – Diğerleri
  8486.90.00.00.00– Aksam, parça ve aksesuar
  84.87Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan makinaların aksam ve parçaları (elektrik konnektörleri, izolatörler, bobinler, kontaklar ve diğer elektrikli aksam ve parçalar hariç):
  8487.10– Gemi pervaneleri ve bunların kanatları:
  8487.10.10.00.00– – Bronzdan olanlar
  8487.10.90.00.00– – Diğerleri
  8487.90– Diğerleri:
  8487.90.40.00.00– – Dökme demirden olanlar
  – – Demir veya çelikten olanlar:
  8487.90.51.00.00– – – Çelik döküm olanlar
  8487.90.57.00.00– – – Açık veya kapalı kalıpta dövülmüş demir veya çelikten olanlar
  8487.90.59.00.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri
  8487.90.90.00.11– – – Yağ sızdırmazlık halkaları (Yağ keçeleri)
  8487.90.90.00.19– – – Diğerleri
  image_pdfimage_print