GTİP 86.01 / 86.06 (Demiryolu ve Benzeri Hatlara Ait Taşıtlar ve Malzemeler ve Bunların Aksam ve Parçaları; Her Türlü Mekanik (Elektro Mekanik Olanlar Dahil) Trafik Sinyalizasyon Cihazları)

  16
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  86.01Elektrikli lokomotifler (elektrik enerjisini dışarıdan alanlar veya elektrik akümülatörlü olanlar) :
  8601.10.00.00.00– Elektrik enerjisini dışarıdan alanlar
  8601.20.00.00.00– Elektrik akümülatörlü olanlar
  86.02Diğer lokomotifler; lokomotif tenderler:
  8602.10.00.00.00– Dizel elektrikli lokomotifler
  8602.90– Diğerleri :
  8602.90.00.00.11– – Dizel motorlu lokomotifler
  8602.90.00.00.12– – Buharlı lokomotifler
  8602.90.00.00.13– – Tenderler
  8602.90.00.00.19– – Diğerleri
  86.03Kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları (86.04 pozisyonuna girenler hariç):
  8603.10.00.00.00– Elektrik enerjisini dışarıdan alanlar
  8603.90.00.00.00– Diğerleri
  8604.00Demiryolu veya tramvayların bakım veya servisine ait taşıtlar (kendinden hareketli olsun olmasın) (atölye vagonları, vinçli vagonlar, balast sıkıştırıcılarıyla donatılmış vagonlar, hat döşeyiciler, deneme vagonları ve drezinler gibi) :
  8604.00.00.00.11– Atölye vagonları
  8604.00.00.00.12– Vinçli vagonlar
  8604.00.00.00.13– Balast sıkıştırıcılarıyla donatılmış vagonlar
  8604.00.00.00.14– Hat döşeyiciler
  8604.00.00.00.15– Motorlu drezinler
  8604.00.00.00.16– Motorsuz drezinler
  8604.00.00.00.17– Kar küreme makinaları
  8604.00.00.00.19– Diğerleri
  8605.00Kendinden hareketli olmayan demiryolu veya tramvay yolcu vagonları; kendinden hareketli olmayan bagaj furgonları, posta vagonları ve diğer özel amaçlı demiryolu ve tramvay vagonları (86.04 pozisyonuna girenler hariç) :
  8605.00.00.00.11– Yolcu vagonları
  8605.00.00.00.19– Diğerleri
  86.06Kendinden hareketli olmayan yük taşımaya mahsus demiryolu veya tramvay vagonları:
  8606.10.00.00.00– Sarnıçlı vagonlar ve benzerleri
  8606.30.00.00.00– Kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar (8606.10 alt pozisyonuna girenler hariç)
  – Diğerleri:
  8606.91– – Örtülü veya kapalı olanlar:
  8606.91.10.00.00– – – Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
  – – – Diğerleri :
  8606.91.80.00.11– – – – İzoterm vagonlar
  8606.91.80.00.12– – – – Frigorifik vagonlar
  8606.91.80.00.19– – – – Diğerleri
  8606.92.00.00.00– – Açık olanlar (sabit kenarlı olup yüksekliği 60 cm.yi geçenler)
  8606.99.00.00.00– – Diğerleri
  86.07Demiryolu taşıtlarının veya tramvayların aksam ve parçaları:
  – Bojiler, bissel bojiler, dingiller ve tekerlekler ve bunların aksam ve parçaları:
  8607.11.00.00.00– – Çekici bojiler ve bissel bojiler
  8607.12.00.00.00– – Diğer bojiler ve bissel bojiler
  8607.19– – Diğerleri (aksam ve parçalar dahil):
  8607.19.10.00.00– – – Dingiller (monte edilmiş veya edilmemiş); tekerlekler ve bunların aksam ve parçaları
  8607.19.90.00.00– – – Bojiler, bissel bojiler ve benzerlerinin aksam ve parçaları
  – Frenler ve bunların aksam ve parçaları:
  8607.21– – Havalı frenler ve bunların aksam ve parçaları:
  8607.21.10.00.00– – – Dökme demir veya çelik dökümden olanlar
  8607.21.90.00.00– – – Diğerleri
  8607.29.00.00.00– – Diğerleri
  8607.30.00.00.00– Cer kancaları ve diğer koşum takımları, müsademe tamponları, bunların aksam ve parçaları
  – Diğerleri:
  8607.91– – Lokomotiflere ait olanlar:
  8607.91.10.00.00– – – Dingil kutuları ve bunların aksam ve parçaları
  8607.91.90.00.00– – – Diğerleri
  8607.99– – Diğerleri:
  8607.99.10.00.00– – – Dingil kutuları ve bunların aksam ve parçaları
  8607.99.80.00.00– – – Diğerleri
  8608.00Demiryolu veya tramvay hatlarında kullanılan sabit malzeme; demiryolları, tramvaylar, karayolları, dahili su yolları, park yerleri, liman tesisleri veya hava limanları için mekanik (elektro mekanik dahil) işaret, emniyet veya trafik kontrol ve kumanda cihazları; bunların aksam ve parçaları:
  8608.00.00.10.00– Elektrik motorlu olanlar ve bunların aksam ve parçaları
  8608.00.00.90.00– Diğerleri
  8609.00Bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak yapılmış ve donatılmış konteynerler (sıvıların taşınmasına mahsus konteynerler dahil):
  8609.00.10.00.00– Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan korunmak için kurşunla kaplanmış konteynerler (EURATOM)
  8609.00.90.00.00– Diğerleri
  image_pdfimage_print