GTİP 87.01 / 87.16 (Motorlu Kara Taşıtları, Traktörler, Bisikletler, Motosikletler ve Diğer Kara Taşıtları; Bunların Aksam, Parça ve Aksesuarı)

  47
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  87.01Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç):
  8701.10.00.00.00– Tek akslı traktörler
  8701.20– Yarı römorkler için çekiciler:
  8701.20.10.00.00– – Yeni olanlar
  8701.20.90.00.00– – Kullanılmış olanlar
  8701.30.00.00.00– Paletli traktörler
  – Diğerleri:
  8701.91– – Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler
  8701.91.10.00.00– – – Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler
  8701.91.90.00.00– – – Diğerleri
  8701.92– – Motor gücü 18 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler
  8701.92.10.00.00– – – Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler
  8701.92.90.00.00– – – Diğerleri
  8701.93– – Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler
  8701.93.10.00.00– – – Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler
  8701.93.90.00.00– – – Diğerleri
  8701.94– – Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 130 kW.ı geçmeyenler
  8701.94.10.00.00– – – Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler
  8701.94.90.00.00– – – Diğerleri
  8701.95– – Motor gücü 130 kW.ı geçenler
  8701.95.10.00.00– – – Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler
  8701.95.90.00.00– – – Diğerleri
  87.0210 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar:
  8702.10– Sadece sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel):
  – – Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçenler:
  – – – Yeni olanlar:
  8702.10.11.11.00– – – – Otobüs
  8702.10.11.12.00– – – – Midibüs
  8702.10.11.13.00– – – – Minibüs
  – – – Kullanılmış olanlar:
  8702.10.19.11.00– – – – Otobüs
  8702.10.19.12.00– – – – Midibüs
  8702.10.19.13.00– – – – Minibüs
  – – Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyenler:
  – – – Yeni olanlar:
  8702.10.91.11.00– – – – Otobüs
  8702.10.91.12.00– – – – Midibüs
  8702.10.91.13.00– – – – Minibüs
  – – – Kullanılmış olanlar:
  8702.10.99.11.00– – – – Otobüs
  8702.10.99.12.00– – – – Midibüs
  8702.10.99.13.00– – – – Minibüs
  8702.20– Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar
  8702.20.10.00.00– – Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçenler
  8702.20.90.00.00– – Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyenler
  8702.30– Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar
  8702.30.10.00.00– – Silindir hacmi 2800 cm3.ü geçenler
  8702.30.90.00.00– – Silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyenler
  8702.40.00.00.00– Sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar
  8702.90– Diğerleri:
  – – Kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar:
  – – – Silindir hacmi 2800 cm3.ü geçenler:
  – – – – Yeni olanlar:
  8702.90.11.11.00– – – – – Otobüs
  8702.90.11.12.00– – – – – Midibüs
  8702.90.11.13.00– – – – – Minibüs
  – – – – Kullanılmış olanlar:
  8702.90.19.11.00– – – – – Otobüs
  8702.90.19.12.00– – – – – Midibüs
  8702.90.19.13.00– – – – – Minibüs
  – – – Silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyenler:
  – – – – Yeni olanlar:
  8702.90.31.11.00– – – – – Otobüs
  8702.90.31.12.00– – – – – Midibüs
  8702.90.31.13.00– – – – – Minibüs
  – – – – Kullanılmış olanlar:
  8702.90.39.11.00– – – – – Otobüs
  8702.90.39.12.00– – – – – Midibüs
  8702.90.39.13.00– – – – – Minibüs
  8702.90.90.00.00– – Diğer motorlarla mücehhez olanlar
  87.03Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil):
  – Özellikle kar üzerinde hareket etmek için imal edilmiş taşıtlar; golf sahalarında insan taşımada kullanılan özel taşıtlar ve benzeri taşıtlar:
  8703.10.11.00.00– – Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar
  8703.10.18.00.00– – Diğerleri
  – Diğer taşıtlar (Sadece kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar):
  8703.21– – Silindir hacmi 1000 cm3’ü geçmeyenler:
  – – – Yeni olanlar:
  8703.21.10.10.00– – – – Binek otomobilleri
  – – – – Diğerleri :
  8703.21.10.90.11– – – – – Ambulanslar
  8703.21.10.90.19– – – – – Diğerleri
  – – – Kullanılmış olanlar:
  8703.21.90.10.00– – – – Binek otomobilleri
  – – – – Diğerleri :
  8703.21.90.90.11– – – – – Ambulanslar
  8703.21.90.90.19– – – – – Diğerleri
  8703.22– – Silindir hacmi 1000 cm3’ü geçen fakat 1500 cm3.ü geçmeyenler:
  – – – Yeni olanlar:
  8703.22.10.10.00– – – – Binek otomobilleri
  – – – – Diğerleri :
  8703.22.10.90.11– – – – – Ambulanslar
  8703.22.10.90.12– – – – – Motorlu karavanlar
  8703.22.10.90.19– – – – – Diğerleri
  – – – Kullanılmış olanlar:
  8703.22.90.10.00– – – – Binek otomobilleri
  – – – – Diğerleri :
  8703.22.90.90.11– – – – – Ambulanslar
  8703.22.90.90.12– – – – – Motorlu karavanlar
  8703.22.90.90.19– – – – – Diğerleri
  8703.23– – Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçen fakat 3000 cm3.ü geçmeyenler:
  – – – Yeni olanlar:
  8703.23.11.00.00– – – – Motorlu karavanlar
  – – – – Diğerleri :
  – – – – – Binek otomobilleri:
  8703.23.19.11.00– – – – – – Silindir hacmi 1500 cm3′ ü geçen fakat 1600 cm3. ü geçmeyenler
  8703.23.19.12.00– – – – – – Silindir hacmi 1600 cm3′ ü geçen fakat 2000 cm3′ ü geçmeyenler
  8703.23.19.13.00– – – – – – Silindir hacmi 2000 cm3′ ü geçenler
  – – – – – Diğerleri :
  8703.23.19.90.11– – – – – – Ambulanslar
  8703.23.19.90.19– – – – – – Diğerleri
  – – – Kullanılmış olanlar:
  – – – – Binek otomobilleri :
  8703.23.90.11.00– – – – – Silindir hacmi 1500 cm3. ü geçen fakat 1600 cm3. ü geçmeyenler
  8703.23.90.12.00– – – – – Silindir hacmi 1600 cm3. ü geçen fakat 2000 cm3. ü geçmeyenler
  8703.23.90.13.00– – – – – Silindir hacmi 2000 cm3. ü geçenler
  – – – – Diğerleri :
  8703.23.90.90.11– – – – – Ambulanslar
  8703.23.90.90.19– – – – – Diğerleri
  8703.24– – Silindir hacmi 3000 cm3.ü geçenler:
  – – – Yeni olanlar:
  8703.24.10.10.00– – – – Binek otomobilleri
  – – – – Diğerleri :
  8703.24.10.90.11– – – – – Ambulanslar
  8703.24.10.90.19– – – – – Diğerleri
  – – – Kullanılmış olanlar:
  8703.24.90.10.00– – – – Binek otomobilleri
  – – – – Diğerleri :
  8703.24.90.90.11– – – – – Ambulanslar
  8703.24.90.90.19– – – – – Diğerleri
  – Diğer taşıtlar (Sadece sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar) (dizel veya yarı dizel):
  8703.31– – Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçmeyenler:
  – – – Yeni olanlar:
  8703.31.10.10.00– – – – Binek otomobilleri
  – – – – Diğerleri :
  8703.31.10.90.11– – – – – Ambulanslar
  8703.31.10.90.19– – – – – Diğerleri
  – – – Kullanılmış olanlar:
  8703.31.90.10.00– – – – Binek otomobilleri
  – – – – Diğerleri :
  8703.31.90.90.11– – – – – Ambulanslar
  8703.31.90.90.19– – – – – Diğerleri
  8703.32– – Silindir hacmi 1500 cm3’ü geçen fakat 2500 cm3’ü geçmeyenler:
  – – – Yeni olanlar:
  8703.32.11.00.00– – – – Motorlu karavanlar
  – – – – Diğerleri:
  – – – – – Binek otomobilleri :
  8703.32.19.11.00– – – – – – Silindir hacmi 1500 cm3′ ü geçen fakat 1600 cm3′ ü geçmeyenler
  8703.32.19.12.00– – – – – – Silindir hacmi 1600 cm3′ ü geçen fakat 2000 cm3′ ü geçmeyenler
  8703.32.19.13.00– – – – – – Silindir hacmi 2000 cm3′ ü geçenler
  – – – – – Diğerleri :
  8703.32.19.90.11– – – – – – Ambulanslar
  8703.32.19.90.19– – – – – – Diğerleri
  – – – Kullanılmış olanlar:
  – – – – Binek otomobilleri :
  8703.32.90.11.00– – – – – Silindir hacmi 1500 cm3. ü geçen fakat 1600 cm3. ü geçmeyenler
  8703.32.90.12.00– – – – – Silindir hacmi 1600 cm3′ ü geçen fakat 2000 cm3′ ü geçmeyenler
  8703.32.90.13.00– – – – – Silindir hacmi 2000 cm3′ ü geçenler
  – – – – Diğerleri :
  8703.32.90.90.11– – – – – Ambulanslar
  8703.32.90.90.19– – – – – Diğerleri
  8703.33– – Silindir hacmi 2500 cm3’ü geçenler:
  – – – Yeni olanlar:
  8703.33.11.00.00– – – – Motorlu karavanlar
  – – – – Diğerleri:
  – – – – – Binek otomobilleri :
  8703.33.19.10.11– – – – – – Silindir hacmi 2500 cm3′ ü geçen fakat 3000 cm3′ ü geçmeyenler
  8703.33.19.10.12– – – – – – Silindir hacmi 3000 cm3′ ü geçenler
  – – – – – Diğerleri :
  8703.33.19.90.11– – – – – – Ambulanslar
  8703.33.19.90.19– – – – – – Diğerleri
  – – – Kullanılmış olanlar:
  – – – – Binek otomobilleri :
  8703.33.90.10.11– – – – – Silindir hacmi 2500 cm3′ ü geçen fakat 3000 cm3′ ü geçmeyenler
  8703.33.90.10.12– – – – – Silindir hacmi 3000 cm3′ ü geçenler
  – – – – Diğerleri :
  8703.33.90.90.11– – – – – Ambulanslar
  8703.33.90.90.19– – – – – Diğerleri
  8703.40– Diğer taşıtlar (Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar) (Harici bir güç kaynağına bağlanarak şarj edilenler hariç)
  8703.40.10.00.00– – Yeni olanlar
  8703.40.90.00.00– – Kullanılmış olanlar
  8703.50.00.00.00– Diğer taşıtlar (Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar) (Harici bir güç kaynağına bağlanarak şarj edilenler hariç)
  8703.60– Diğer taşıtlar (Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar) (Harici bir güç kaynağına bağlanarak şarj edilenler)
  8703.60.10.00.00– – Yeni olanlar
  8703.60.90.00.00– – Kullanılmış olanlar
  8703.70.00.00.00– Diğer taşıtlar (Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar) (Harici bir güç kaynağına bağlanarak şarj edilenler)
  8703.80– Diğer taşıtlar (sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar)
  8703.80.10.00.00– – Yeni olanlar
  8703.80.90.00.00– – Kullanılmış olanlar
  8703.90.00.00.00– Diğerleri
  87.04Eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar:
  8704.10– Karayolu şebekesi dışında kullanılmak üzere yapılmış damperler:
  – – Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar
  8704.10.10.11.00– – – Silindir hacmi 2500 cm3’ü geçen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3’ü geçen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar
  8704.10.10.19.00– – – Diğerleri
  8704.10.90.00.00– – Diğerleri
  – Diğerleri, sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel):
  8704.21– – Brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyenler:
  8704.21.10.00.00– – – Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
  – – – Diğerleri:
  – – – – Silindir hacmi 2500 cm3’ü geçenler:
  8704.21.31.00.00– – – – – Yeni olanlar
  8704.21.39.00.00– – – – – Kullanılmış olanlar
  – – – – Silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler:
  8704.21.91.00.00– – – – – Yeni olanlar
  8704.21.99.00.00– – – – – Kullanılmış olanlar
  8704.22– – Brüt ağırlıklığı 5 tonu geçen fakat 20 tonu geçmeyenler:
  8704.22.10.00.00– – – Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
  – – – Diğerleri:
  8704.22.91.00.00– – – – Yeni olanlar
  8704.22.99.00.00– – – – Kullanılmış olanlar
  8704.23– – Brüt ağırlığı 20 tonu geçenler:
  8704.23.10.00.00– – – Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
  – – – Diğerleri:
  8704.23.91.00.00– – – – Yeni olanlar
  8704.23.99.00.00– – – – Kullanılmış olanlar
  – Diğerleri, kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar:
  8704.31– – Brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyenler:
  8704.31.10.00.00– – – Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
  – – – Diğerleri:
  – – – – Silindir hacmi 2800 cm3’ü geçenler:
  8704.31.31.00.00– – – – – Yeni olanlar
  8704.31.39.00.00– – – – – Kullanılmış olanlar
  – – – – Silindir hacmi 2800 cm3’ü geçmeyenler:
  8704.31.91.00.00– – – – – Yeni olanlar
  8704.31.99.00.00– – – – – Kullanılmış olanlar
  8704.32– – Brüt ağırlığı 5 tonu geçenler:
  8704.32.10.00.00– – – Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
  – – – Diğerleri:
  8704.32.91.00.00– – – -Yeni olanlar
  8704.32.99.00.00– – – – Kullanılmış olanlar
  8704.90.00.00.00– Diğerleri
  87.05Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri):
  – Vinçli taşıtlar
  8705.10.00.00.11– – Kaldırma kapasitesi 75 tonu geçmeyenler
  8705.10.00.00.19– – Diğerleri
  8705.20.00.00.00– Sondaj veya delme işlerinde kullanılan seyyar derrickler
  8705.30.00.00.00– İtfaiye taşıtları
  8705.40.00.00.00– Beton karıştırıcı ile mücehhez kamyonlar
  8705.90– Diğerleri:
  8705.90.30.00.00– – Beton pompalama taşıtları
  – – Diğerleri:
  – – – Arazözler ve kar küremeye mahsus taşıtlar
  8705.90.80.10.11– – – – Arazözler
  8705.90.80.10.12– – – – Kar küremeye mahsus taşıtlar
  – – – Diğerleri
  8705.90.80.90.11– – – – Merdivenli veya yükseltilebilen platformlu taşıtlar
  8705.90.80.90.18– – – – Diğerleri
  8706.0087.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler:
  – 87.01 Pozisyonunda yer alan traktörlerin şasileri; 87.02,87.03 ve 87.04 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların silindir hacmi 2500 cm3.ü geçen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu şasileri:
  8706.00.11.00.00– – 87.02 ve 87.04 Pozisyonlarında yer alan taşıtların motorlu şasileri
  8706.00.19.00.00– – Diğerleri
  – Diğerleri:
  8706.00.91.00.00– – 87.03 Pozisyonunda yer alan taşıtların motorlu şasileri
  8706.00.99.00.00– – Diğerleri
  87.0787.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların karoserileri (şoför mahalleri dahil):
  8707.10– 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtların karoserileri:
  8707.10.10.00.00– – Montaj sanayiine ait olanlar
  8707.10.90.00.00– – Diğerleri
  8707.90– Diğerleri:
  8707.90.10.00.00– – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
  8707.90.90.00.00– – Diğerleri
  87.0887.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarı:
  8708.10– Tamponlar ve bunların aksam ve parçaları:
  8708.10.10.00.00– – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3’ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
  – – Diğerleri:
  8708.10.90.10.00– – – Traktörlere ait olanlar
  8708.10.90.90.00– – – Diğerleri
  – Karoserilerin diğer aksam, parça ve aksesuarı (sürücü mahalleri dahil):
  8708.21– – Emniyet kemerleri:
  8708.21.10.00.00– – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87. 03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3’ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
  8708.21.90.00.00– – – Diğerleri
  8708.29– – Diğerleri:
  – – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.01.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar;87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar:
  8708.29.10.10.00– – – – 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar
  – – – – Diğerleri
  8708.29.10.90.11– – – – – 87.03 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı
  8708.29.10.90.12– – – – – 87.04 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı
  8708.29.10.90.13– – – – – 87.05 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı
  8708.29.10.90.19– – – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  8708.29.90.10.00– – – – Traktörlere ait olanlar
  – – – – Diğerleri
  8708.29.90.90.11– – – – – 87.03 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı
  8708.29.90.90.12– – – – – 87.04 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı
  8708.29.90.90.13– – – – – 87.05 Pozisyonunda yer alan taşıtların karoseri aksamı
  8708.29.90.90.19– – – – – Diğerleri
  8708.30– Frenler ve servo – frenler ve bunların aksam ve parçaları:
  8708.30.10.00.00– – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
  – – Diğerleri:
  8708.30.91.00.00– – – Diskli frenlere ait olanlar
  8708.30.99.00.00– – – Diğerleri
  8708.40– Vites kutuları ve bunların aksam ve parçaları:
  8708.40.20.00.00– – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
  – – Diğerleri:
  8708.40.50.00.00– – – Vites kutuları
  – – – Aksam ve parçalar:
  8708.40.91.00.00– – – – Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar
  8708.40.99.00.00– – – – Diğerleri
  8708.50– Diferansiyelli hareket ettirici akslar (diğer transmisyon unsurları ile birlikte olsun olmasın) ve taşıyıcı akslar; bunların aksam ve parçaları:
  – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
  8708.50.20.00.11– – – Taşıyıcı akslar
  8708.50.20.00.12– – – Dingil
  8708.50.20.00.13– – – Dingil başı
  8708.50.20.00.19– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  – – – Diferansiyelli hareket ettirici akslar (diğer transmisyon unsurları ile birlikte olsun olmasın) ve taşıyıcı akslar
  8708.50.35.00.11– – – – Taşıyıcı akslar
  8708.50.35.00.12– – – – Dingil
  8708.50.35.00.13– – – – Dingil başı
  8708.50.35.00.19– – – – Diğerleri
  – – – Aksam ve parçalar:
  8708.50.55.00.00– – – – Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar
  – – – – Diğerleri:
  8708.50.91.00.00– – – – – Taşıyıcı akslar için olanlar
  8708.50.99.00.00– – – – – Diğerleri
  8708.70– Tekerlekler ve bunların aksam, parça ve aksesuarı:
  8708.70.10.00.00– – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
  – – Diğerleri:
  – – – Aluminyumdan tekerlekler; bunların aksam, parça ve aksesuarı
  8708.70.50.00.12– – – – Tekerlekler
  8708.70.50.00.13– – – – Jantlar
  8708.70.50.00.18– – – – Diğerleri
  8708.70.91.00.00– – – Demir veya çelikten yıldız şeklinde tek bir parça halinde dökülmüş tekerlek poyraları
  – – – Diğerleri
  8708.70.99.00.12– – – – Tekerlekler
  8708.70.99.00.13– – – – Jantlar
  8708.70.99.00.18– – – – Diğerleri
  8708.80– Suspansiyon sistemleri ve bunların aksam ve parçaları (amortisörler dahil):
  8708.80.20.00.00– – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
  – – Diğerleri:
  8708.80.35.00.00– – – Süspansiyon amartisörleri
  8708.80.55.00.00– – – Çapraz stabilizatörler (tesbit çubukları); diğer burulma (torsiyon) çubukları
  – – – Diğerleri:
  8708.80.91.00.00– – – – Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar
  8708.80.99.00.00– – – – Diğerleri
  – Diğer aksam, parça ve aksesuar:
  8708.91– – Radyatörler ve bunların aksam ve parçaları:
  8708.91.20.00.00– – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
  – – – Diğerleri:
  8708.91.35.00.00– – – – Radyatörler
  – – – – Aksam ve parçalar:
  8708.91.91.00.00– – – – – Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar
  8708.91.99.00.00– – – – – Diğerleri
  8708.92– – Eksoz susturucuları ve eksoz boruları; bunların aksam ve parçaları:
  8708.92.20.00.00– – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
  – – – Diğerleri:
  8708.92.35.00.00– – – – Eksoz susturucuları ve eksoz boruları
  – – – – Aksam ve parçalar:
  8708.92.91.00.00– – – – – Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar
  8708.92.99.00.00– – – – – Diğerleri
  8708.93– – Debriyajlar ve bunların aksam ve parçaları:
  8708.93.10.00.00– – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
  – – – Diğerleri
  8708.93.90.00.11– – – – Debriyajlar
  8708.93.90.00.12– – – – Aksam ve parçalar
  8708.94– – Direksiyon simitleri, direksiyon kolonları ve direksiyon kutuları; bunların aksam ve parçaları:
  – – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar:
  8708.94.20.00.11– – – – Direksiyon simitleri
  8708.94.20.00.12– – – – Direksiyon kolonları
  8708.94.20.00.13– – – – Mekanik direksiyon kutuları
  8708.94.20.00.14– – – – Ağırlığı 30 kg.a kadar olan hidrolik direksiyon kutuları
  8708.94.20.00.15– – – – Ağırlığı 30 kg.dan fazla olan hidrolik direksiyon kutuları
  – – – Diğerleri:
  – – – – Direksiyon simitleri, direksiyon kolonları ve direksiyon kutuları
  8708.94.35.00.11– – – – – Direksiyon simitleri
  8708.94.35.00.12– – – – – Direksiyon kolonları
  8708.94.35.00.13– – – – – Mekanik direksiyon kutuları
  8708.94.35.00.14– – – – – Ağırlığı 30 kg.a kadar olan hidrolik direksiyon kutuları
  8708.94.35.00.15– – – – – Ağırlığı 30 kg.dan fazla olan hidrolik direksiyon kutuları
  – – – – Aksam ve parçalar:
  8708.94.91.00.00– – – – – Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar
  8708.94.99.00.00– – – – – Diğerleri
  8708.95– – Hava ile şişmeli hava yastıkları (airbag); bunların aksam ve parçaları:
  8708.95.10.00.00– – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar ; 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar
  – – – Diğerleri:
  8708.95.91.00.00– – – – Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar
  8708.95.99.00.00– – – – Diğerleri
  8708.99– – Diğerleri:
  – – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar:
  8708.99.10.11.00– – – – 8701.10 Alt posizyonundaki motokültörlere ait şasi aksamı
  8708.99.10.12.00– – – – Diğer şasi aksamı
  – – – – Diğerleri:
  8708.99.10.19.11– – – – – Motorsuz şasiler
  8708.99.10.19.17– – – – – Rot, rotbaşı ve rotiller
  8708.99.10.19.19– – – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  – – – – Kapalı kalıpta dövülmüş çelikten olanlar:
  – – – – – 87.01 Pozisyonundaki traktörlere ait olanlar:
  8708.99.93.11.00– – – – – – Şasi aksamı
  – – – – – – Diğerleri:
  8708.99.93.19.11– – – – – – – Motorsuz şasiler
  8708.99.93.19.17– – – – – – – Rot, rotbaşı ve rotiller
  8708.99.93.19.19– – – – – – – Diğerleri
  – – – – – Diğerleri:
  8708.99.93.91.00– – – – – – Şasi aksamı
  – – – – – – Diğerleri:
  8708.99.93.99.11– – – – – – – Motorsuz şasiler
  8708.99.93.99.17– – – – – – – Rot, rotbaşı ve rotiller
  8708.99.93.99.19– – – – – – – Diğerleri
  – – – – Diğerleri:
  – – – – – 87.01 Pozisyonundaki traktörlere ait olanlar:
  8708.99.97.11.00– – – – – – Şasi aksamı
  – – – – – – Diğerleri:
  8708.99.97.19.11– – – – – – – Motorsuz şasiler
  8708.99.97.19.17– – – – – – – Rot, rotbaşı ve rotiller
  8708.99.97.19.19– – – – – – – Diğerleri
  – – – – – Diğerleri:
  8708.99.97.91.00– – – – – – Şasi aksamı
  – – – – – – Diğerleri:
  8708.99.97.99.11– – – – – – – Motorsuz şasiler
  8708.99.97.99.17– – – – – – – Rot, rotbaşı ve rotiller
  8708.99.97.99.19– – – – – – – Diğerleri
  87.09Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları:
  – Taşıtlar:
  8709.11– – Elektrikli olanlar:
  8709.11.10.00.00– – -Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
  8709.11.90.00.00– – – Diğerleri
  8709.19– – Diğerleri:
  8709.19.10.00.00– – – Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
  8709.19.90.00.00– – – Diğerleri
  8709.90.00.00.00– Aksam ve parçalar
  8710.00Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (motorlu) (silahla donatılmış olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları
  8710.00.00.00.11– Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları
  8710.00.00.00.12– Yürüyüş takımları ve yürüyüş takımlarının aksam ve parçaları
  8710.00.00.00.19– Diğer aksam ve parçalar
  87.11Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler:
  8711.10– Silindir hacmi 50 cm3.ü geçmeyen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar
  8711.10.00.00.11– – Mopedler
  8711.10.00.00.19– – Diğerleri
  8711.20– Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 250 cm3. ü geçmeyen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar:
  8711.20.10.00.00– – Skuterler
  – – Diğerleri :
  8711.20.92– – – Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler
  8711.20.92.00.11– – – – Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 80 cm3. ü geçmeyenler
  8711.20.92.00.19– – – – Silindir hacmi 80 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler
  8711.20.98.00.00– – – Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler
  8711.30– Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 500 cm3.ü geçmeyen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar:
  8711.30.10.00.00– – Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 380 cm3.ü geçmeyenler
  8711.30.90.00.00– – Silindir hacmi 380 cm3.ü geçen fakat 500 cm3.ü geçmeyenler
  8711.40.00.00.00– Silindir hacmi 500 cm3.ü geçen fakat 800 cm3.ü geçmeyen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar
  8711.50.00.00.00– Silindir hacmi 800 cm3.ü geçen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar
  8711.60– Elektrik motorundan tahrikli olanlar:
  8711.60.10.00.00– – Sürekli nominal gücü 250 watt. ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar
  – – Diğerleri
  8711.60.90.00.11– – – Motor gücü 20 kW’ ı geçenler
  8711.60.90.00.12– – – Motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler
  8711.90.00.00.00– Diğerleri
  8712.00Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlekli dağıtım amaçlı bisikletler dahil):
  8712.00.30.00.00– Bilyalı rulmanı bulunan bisikletler
  – Diğerleri
  8712.00.70.00.11– – Bilyalı rulmanı olmayanlar
  8712.00.70.00.19– – Diğerleri
  87.13Engelliler için taşıyıcılar (motoru veya hareket ettirici başka bir tertibatı olsun olmasın):
  8713.10.00.00.00– Hareket ettirici tertibatı olmayanlar
  8713.90.00.00.00– Diğerleri
  87.1487.11 ila 87.13 Pozisyonlarındaki taşıtların aksam, parça ve aksesuarı:
  8714.10– Motorsikletlere ait olanlar (mopedler dahil):
  8714.10.10.00.00– – Frenler ve bunların aksam parçaları
  8714.10.20.00.00– – Vites kutuları ve bunların aksam parçaları
  8714.10.30.00.00– – Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları
  8714.10.40.00.00– – Eksoz susturucuları ve eksoz boruları; bunların aksam ve parçaları
  8714.10.50.00.00– – Debriyajlar ve bunların aksam parçaları
  – – Diğerleri:
  8714.10.90.00.11– – – Şasiler
  8714.10.90.00.19– – – Diğerleri
  8714.20.00.00.00– Engelliler için taşıyıcılara ait olanlar
  – Diğerleri:
  8714.91– – Çerçeveler ve furşlar (çatallar) ve bunların aksam ve parçaları:
  – – – Çerçeveler:
  8714.91.10.00.11– – – – Çelikten olanlar
  8714.91.10.00.19– – – – Diğerleri
  8714.91.30.00.00– – – Furşlar (çatallar)
  8714.91.90.00.00– – – Aksam ve parçalar
  8714.92– – Jantlar ve tekerleklere mahsus gergi çubukları:
  8714.92.10.00.00– – – Jantlar
  8714.92.90.00.00– – – Gergi çubukları
  8714.93.00.00.00– – Tekerlek poyraları (tekerlek poyrasına dayanan kontrpedallı frenler ve poyra frenleri hariç) ve tekerlekler için zincir dişlileri
  8714.94– – Frenler (tekerlek poyrasına dayanan kontrpedallı frenler ve poyra frenleri dahil) ve bunların aksam ve parçaları:
  8714.94.20.00.00– – – Frenler
  8714.94.90.00.00– – – Aksam ve parçalar
  8714.95.00.00.00– – Seleler
  8714.96– – Pedallar ve krank dişlileri ve bunların aksam ve parçaları:
  8714.96.10.00.00– – – Pedallar
  8714.96.30.00.00– – – Krank dişlileri
  8714.96.90.00.00– – – Aksam ve parçalar
  8714.99– – Diğerleri:
  8714.99.10.00.00– – – Gidonlar
  8714.99.30.00.00– – – Bagaj taşıyıcılar
  8714.99.50.00.00– – – Vites değiştirme dişlileri (derayyörler)
  8714.99.90.00.00– – – Diğerleri; aksam ve parçalar
  8715.00Bebek arabaları ve bunların aksam ve parçaları:
  8715.00.10.00.00– Bebek arabaları
  8715.00.90.00.00– Aksam ve parçalar
  87.16Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları:
  8716.10– Karavan tipi ikamet veya kamp yapmaya mahsus römork ve yarı römorklar:
  8716.10.92.00.00– – Ağırlığı 1600 kg.ı geçmeyenler
  8716.10.98.00.00– – Ağırlığı 1600 kg.ı geçenler
  8716.20.00.00.00– Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar
  – Eşya taşımaya mahsus diğer römork ve yarı römorklar:
  8716.31.00.00.00– – Tanker römork ve yarı römorklar
  8716.39– – Diğerleri:
  8716.39.10.00.00– – – Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
  – – – Diğerleri:
  – – – – Yeni olanlar:
  8716.39.30.00.00– – – – – Yarı römorklar
  8716.39.50.00.00– – – – – Diğerleri
  8716.39.80.00.00– – – – Kullanılmış olanlar
  8716.40.00.00.00– Diğer römorklar ve yarı römorklar
  8716.80– Diğer taşıtlar:
  8716.80.00.10.00– – Hayvanla çekilen arabalar
  – – Diğerleri
  8716.80.00.90.11– – – Hasta nakline ait hareket ettirici tertibatı bulunmayan arabalar
  8716.80.00.90.12– – – Bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılan tek tekerlekli el arabaları
  8716.80.00.90.18– – – Diğerleri
  8716.90– Aksam ve parçalar:
  8716.90.10.00.00– – Şasiler
  8716.90.30.00.00– – Karoseriler
  8716.90.50.00.00– – Akslar
  – – Diğer aksam ve parçalar
  8716.90.90.00.11– – – Bağımsız salınımlı tek taraflı komple suspansiyon grubu
  8716.90.90.00.12– – – Frenler ve bunların aksam ve parçaları
  8716.90.90.00.19– – – Diğerleri
  image_pdfimage_print