GTİP 88.01 / 88.05 (Hava Taşıtları, Uzay Taşıtları ve Bunların Aksam ve Parçaları)

  18
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  8801.00Balonlar ve hava gemileri; planörler, delta kanatlı planörler ve motorsuz diğer hava taşıtları:
  8801.00.10.00.00– Balonlar ve hava gemileri; planörler ve delta kanatlı planörler
  8801.00.90.00.00– Diğerleri
  88.02Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları:
  – Helikopterler:
  8802.11.00.00.00– – Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler
  8802.12.00.00.00– – Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler
  8802.20– Uçaklar ve diğer hava taşıtları (boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler):
  8802.20.00.10.00– – Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan özel yapıdaki uçaklar
  8802.20.00.20.00– – Yolcu taşımaya mahsus olanlar
  8802.20.00.90.00– – Diğerleri
  8802.30– Uçaklar ve diğer hava taşıtları (boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçen fakat 15000 kg.ı geçmeyenler):
  8802.30.00.10.00– – Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan özel yapıdaki uçaklar
  8802.30.00.20.00– -Yolcu taşımaya mahsus olanlar
  8802.30.00.90.00– – Diğerleri
  8802.40– Uçaklar ve diğer hava taşıtları (boş haldeki ağırlıkları 15000 kg.ı geçenler):
  8802.40.00.10.00– – Yolcu taşımaya mahsus olanlar
  8802.40.00.90.00– – Diğerleri
  – Uzay araçları (uydular dahil) ve uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları:
  – – Uzay araçları (uydular dahil):
  8802.60.11.00.00– – – Telekomünikasyon uyduları
  8802.60.19.00.00– – – Diğerleri
  8802.60.90.00.00– – Uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları
  88.0388.01 veya 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları:
  8803.10.00.00.00– Pervaneler ve rotorlar ve bunların aksam ve parçaları
  8803.20.00.00.00– İniş takımları ve bunların aksam ve parçaları
  8803.30.00.00.00– Uçak ve helikopterlerin díğer aksam ve parçaları
  8803.90– Diğerleri:
  8803.90.10.00.00– – Uçurtmalı balonlara ait olanlar
  – – Uzay araçlarına (uydular dahil) ait olanlar:
  8803.90.21.00.00– – – Telekomünikasyon uydularına ait olanlar
  8803.90.29.00.00– – – Diğerleri
  8803.90.30.00.00– – Uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçlarına ait olanlar
  8803.90.90.00.00– – Diğerleri
  8804.00.00.00.00Paraşütler (sevkedilebilir paraşütler ve paragliderler dahil) ve rotoşütler; bunların aksam, parça ve aksesuarı
  88.05Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı ve hava taşıtlarının iniş cihaz ve tertibatı ve benzeri cihaz ve tertibat; yerde uçuş eğitimi yapmaya mahsus cihazlar; bunların aksam ve parçaları:
  8805.10– Hava taşıtlarının fırlatma cihaz ve tertibatı ve bunların aksam ve parçaları; hava taşıtlarının iniş cihaz ve tertibatı ve bunların aksam ve parçaları:
  – – Hava taşıtlarının fırlatma cihaz ve tertibatı ve bunların aksam ve parçaları
  8805.10.10.00.11– – – Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı
  8805.10.10.00.15– – – Aksam ve parçaları
  8805.10.90.00.00– – Diğerleri
  – Yerde uçus eğitimi yapmaya mahsus cihazlar ve bunların aksam ve parçaları:
  8805.21.00.00.00– – Hava muharebe simulatörü ve bunların parçaları
  8805.29.00.00.00– – Diğerleri
  image_pdfimage_print